Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PROJECT BASED LEARNING  ICE-UPC Curs de Formació de Formadors Àrea de Tecnologia Pràctica Reflexiva. Curs 2007-08
Criteris Generals ICE-UPC <ul><li>Podem resumir la idea de PBL que tenim com a grup en aquests elements: </li></ul><ul><li...
Pautes per a la realització d’un PBL a Secundària <ul><li>Cal tenir en compte uns elements previs. Ens estem referint a ...
<ul><li>En relació a com es fan els agrupaments. Ens orientem a: </li></ul><ul><li>Dedicar alguna sessió a parlar de què é...
<ul><li>Pel que fa a la concreció del PBL , material escrit, creiem important: </li></ul><ul><li>Que el problema que es p...
<ul><li>La documentació dirigida al grup i als alumnes individuals hauria de complir: </li></ul><ul><li>Que estiguin bas...
<ul><li>En resum les fases del treball amb PBL que proposem haurien de seguir o contenir: </li></ul><ul><li>Descripció del...
Extret de http://munin.hsh.no/lu/pluto/flu/praksis/ALACT.doc
El Tèxtil: Tecnologia i història d’una necessitat Una proposta de PBL a l’ESO David Atzet Rovira
Eixos de la proposta <ul><li>Què es fa en aquest PBL? </li></ul><ul><li>L’objectiu final és la realització d’un objecte: ...
On s’aplica la proposta? <ul><li>El meu centre és un centre de dues línies </li></ul><ul><li>d’entorn és rural, proper a M...
Context de la proposta <ul><li>Aquest treball s'emmarca com a continuació i desenvolupament del meu pla d’acció </li></ul>...
Planificació de la proposta
Planificació de la proposta
Elements personal relatius al PBL  <ul><li>He entès el PBL com </li></ul><ul><li>Un camí més pel treball de continguts </...
Estructura del PBL (2) <ul><li>Com l’he preparat? </li></ul><ul><li>Un cop escollit el tema vaig pensar quines activitats ...
Estructura del PBL (3) <ul><li>Com he organitzat la feina? </li></ul><ul><li>En l’organització de la feina pels alumnes he...
Estructura del PBL (4) <ul><li>Quin paper hi té l’alumnat? </li></ul><ul><li>Tal i com s’estableix en les bases del PBL el...
Activitats programades <ul><li>1. Sortida al MIT de Manlleu </li></ul><ul><li>En aquesta activitat practiquen la filatura...
Activitats programades <ul><li>1. Sortida al MIT de Manlleu </li></ul>
Activitats programades <ul><li>Sortida al MIT de Manlleu </li></ul>
Activitats programades <ul><li>2. Pràctiques de teixits amb cartolina </li></ul><ul><li>Aquest treball parteix de la pro...
Activitats programades <ul><li>3. Construcció d’un teler </li></ul><ul><li>Aquest element que podria esdevenir per ell ma...
Activitats  programades  <ul><li>3. Construcció d’un teler </li></ul>
Activitats programades <ul><li>4. Dossier de grup </li></ul><ul><li>Element integrador mitjançant el qual el grup posa e...
Activitats programades <ul><li>4. Dossier de grup </li></ul>
Avaluació del PBL (1)
Avaluació del PBL (2)
Avaluació del PBL (3)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

PBL a l'ESO. Una Visió

801 views

Published on

Document on es fa una reflexió sobre l'ús del recurs metodològic del PBL (ABP) a l'educació secundària i on es comenta un exemple

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

PBL a l'ESO. Una Visió

 1. 1. PROJECT BASED LEARNING ICE-UPC Curs de Formació de Formadors Àrea de Tecnologia Pràctica Reflexiva. Curs 2007-08
 2. 2. Criteris Generals ICE-UPC <ul><li>Podem resumir la idea de PBL que tenim com a grup en aquests elements: </li></ul><ul><li>Que els alumnes no memoritzin la informació sinó que l’entenguin </li></ul><ul><li>Que siguin aprenents actius </li></ul><ul><li>Desenvolupar capacitats crítiques i analítiques </li></ul><ul><li>Aprenguin a cercar i utilitzar moltes i variades fonts d’informació </li></ul><ul><li>Aprenguin a treballar en equip i a comunicar-se </li></ul><ul><li>Ser autònoms i aprenguin a resoldre problemes </li></ul><ul><li>Amb tot això les pautes d’un PBL a Secundària hauria de </li></ul>
 3. 3. Pautes per a la realització d’un PBL a Secundària <ul><li>Cal tenir en compte uns elements previs. Ens estem referint a : </li></ul><ul><li>Un ensenyament obligatori i on, per tant, els alumnes no poden renunciar a cursar un crèdit o matèria concret </li></ul><ul><li>Alumnes, i professorat, sovint poc o gens acostumats a aquest i altres mètode de treball </li></ul><ul><li>Suposar l’assignatura de Tecnologia aïllada com a camp d’aplicació, però pensant en un horitzó interdisciplinari on es pugui implicar les ciències i les matemàtiques </li></ul>
 4. 4. <ul><li>En relació a com es fan els agrupaments. Ens orientem a: </li></ul><ul><li>Dedicar alguna sessió a parlar de què és treballar en grup, quines normes té, quins problemes dóna, com es poden abordar... no aprenen a treballar en grups únicament posant-los a fer-ho </li></ul><ul><li>Que no hi hagi excessius desnivells en el grup </li></ul><ul><li>Que disposin d'un dia i hora com a mínim per a quedar (tal com apuntava en Valero) </li></ul><ul><li>Donar importància a com és fa el grup i com el grup s'accepta mútuament </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Pel que fa a la concreció del PBL , material escrit, creiem important: </li></ul><ul><li>Que el problema que es plantegi d’entrada sigui motivador i estigui basat en la realitat, exigeixi als alumnes arribar a tots els coneixements teòrics i pràctics necessaris, i evitar les respostes senzilles o superficials </li></ul><ul><li>Definir uns protocols simples i intel·ligibles. Aquests protocols haurien de definir-se pel grup, l’alumne individual i el professor/a </li></ul>
 6. 6. <ul><li>La documentació dirigida al grup i als alumnes individuals hauria de complir: </li></ul><ul><li>Que estiguin bastant orientats o marcats els passos a seguir per a resoldre el problema, especialment si són alumnes de cursos baixos o amb poca experiència en la metodologia </li></ul><ul><li>Que estigui molt clar el resultat final que s’espera, sigui un document, una explicació </li></ul><ul><li>Amb un document clar a omplir sobre organització del grup si l’ABP ha d’agafar més de dues hores de classe </li></ul><ul><li>Amb la possibilitat de treballar a diferents nivells de dificultat </li></ul>
 7. 7. <ul><li>En resum les fases del treball amb PBL que proposem haurien de seguir o contenir: </li></ul><ul><li>Descripció del problema </li></ul><ul><li>Debat en grup </li></ul><ul><li>Treball individual </li></ul><ul><li>Treball de grup </li></ul><ul><li>Retroalimentació de coneixements </li></ul>
 8. 8. Extret de http://munin.hsh.no/lu/pluto/flu/praksis/ALACT.doc
 9. 9. El Tèxtil: Tecnologia i història d’una necessitat Una proposta de PBL a l’ESO David Atzet Rovira
 10. 10. Eixos de la proposta <ul><li>Què es fa en aquest PBL? </li></ul><ul><li>L’objectiu final és la realització d’un objecte: La construcció d’un teler i la confecció d’un tros de teixit (tapis) </li></ul><ul><li>El treball dels objectius del tèxtil per aquest curs seguint la metodologia PBL </li></ul><ul><li>Aprofundiment en el treball en grups </li></ul><ul><li>Millora de la gestió de l’espai-temps en les hores de classe </li></ul><ul><li>Introducció de l’alumnat a la idea de la coavaluació i l’autoavaluació </li></ul>
 11. 11. On s’aplica la proposta? <ul><li>El meu centre és un centre de dues línies </li></ul><ul><li>d’entorn és rural, proper a Manresa </li></ul><ul><li>on l’alumnat, en general, no es conflictiu </li></ul><ul><li>amb un 15%, aproximadament, d’alumnes amb certes dificultats </li></ul><ul><li>la situació socio-econòmica és la de famílies de classe mitjana: treballadors, petits empresaris i professions liberals </li></ul><ul><li>la perspectiva laboral actual és molt favorable </li></ul>
 12. 12. Context de la proposta <ul><li>Aquest treball s'emmarca com a continuació i desenvolupament del meu pla d’acció </li></ul><ul><li>La proposta es desenvolupa en el marc de Tecnologia de 2n d’ESO, en crèdit comú </li></ul><ul><li>Disposem de tres hores setmanes, amb 1h de desdoblament i amb la possibilitat d’anar una altra hora al taller </li></ul><ul><li>Els alumnes d’aquest curs porten treballant des del gener del curs passat (2005-06) en grups </li></ul><ul><li>Com a grup han treballat distintes metodologies i/o estratègies metodològiques (mètode del cas, mètode de l’artefacte, mètode de projectes, pàgina web i plataforma Moodle...) </li></ul>
 13. 13. Planificació de la proposta
 14. 14. Planificació de la proposta
 15. 15. Elements personal relatius al PBL <ul><li>He entès el PBL com </li></ul><ul><li>Un camí més pel treball de continguts </li></ul><ul><li>L’itinerari metodològic, és a dir, el camí que traça </li></ul><ul><li>La unió amb elements de la pràctica reflexiva (esmicolament, coavaluació) </li></ul><ul><li>La comunió amb les TIC (plataforma MOODLE) </li></ul>
 16. 16. Estructura del PBL (2) <ul><li>Com l’he preparat? </li></ul><ul><li>Un cop escollit el tema vaig pensar quines activitats de les que havia planificat inicialment podia aprofitar i quines em caldria fer de bell nou </li></ul>
 17. 17. Estructura del PBL (3) <ul><li>Com he organitzat la feina? </li></ul><ul><li>En l’organització de la feina pels alumnes he previst i alternat activitats de grup amb activitats individuals </li></ul><ul><li>Activitats pràctiques amb activitats teòriques </li></ul><ul><li>Activitats de recerca amb activitats de síntesi </li></ul>
 18. 18. Estructura del PBL (4) <ul><li>Quin paper hi té l’alumnat? </li></ul><ul><li>Tal i com s’estableix en les bases del PBL els alumnes tenen un paper actiu, de protagonista </li></ul><ul><li>Gestors del seu temps </li></ul><ul><li>Donen respostes a les pròpies preguntes </li></ul><ul><li>Quin paper hi tinc jo? </li></ul><ul><li>Preveure les accions que es duran a terme i el que farà falta </li></ul><ul><li>Acció de tutorització i seguiment atent a cada grup </li></ul><ul><li>Ser sensible a les necessitats puntuals que puguin aparèixer, tant a nivell de grup com individuals </li></ul>
 19. 19. Activitats programades <ul><li>1. Sortida al MIT de Manlleu </li></ul><ul><li>En aquesta activitat practiquen la filatura i el tissatge en un taller pensat per això </li></ul><ul><li>Coneixen les màquines de la filatura </li></ul><ul><li>Aprenen les diferencies entre el Vapor i la fàbrica de riu </li></ul><ul><li>Coneixen les diferencies entre el treball assalariat en una entre colònia i un vapor o una fàbrica de riu </li></ul><ul><li>Se’ls introdueix a les màquines transformadores d’energia hidràulica a mecànica (roda i turbina hidràuliques) </li></ul>
 20. 20. Activitats programades <ul><li>1. Sortida al MIT de Manlleu </li></ul>
 21. 21. Activitats programades <ul><li>Sortida al MIT de Manlleu </li></ul>
 22. 22. Activitats programades <ul><li>2. Pràctiques de teixits amb cartolina </li></ul><ul><li>Aquest treball parteix de la proposta I d’una presentació en Powerpoint descriptiva de la feina a fer </li></ul><ul><li>A la fi del treball el grup hauria de tenir un exemple de cada tipus de teixit I una proposta de figura possible a fer </li></ul><ul><li>El material es subministra a l’aula </li></ul><ul><li>Forma part del treball individual de cadascú </li></ul>
 23. 23. Activitats programades <ul><li>3. Construcció d’un teler </li></ul><ul><li>Aquest element que podria esdevenir per ell mateix un projecte és la finalitat darrera o l’objectiu principal de la proposta </li></ul><ul><li>Es tracta de fer un teler d’un tamany màxim de DIN A-3 </li></ul><ul><li>El material a utilitzar són: llistons de fusta de diferents mides; contraplacat de 10mm; cargols, femelles i volanderes M4; i fils de cotó i/o llana de diferents colors </li></ul>
 24. 24. Activitats programades <ul><li>3. Construcció d’un teler </li></ul>
 25. 25. Activitats programades <ul><li>4. Dossier de grup </li></ul><ul><li>Element integrador mitjançant el qual el grup posa en comú tot el que s’ha treballat </li></ul><ul><li>És el fruit del treball de tota l’activitat i de tot el grup </li></ul><ul><li>Ha de contenir un apartat específic per l’objecte construït </li></ul><ul><li>L’avaluació és individual, segons el model que tenen a l’espai moodle </li></ul>
 26. 26. Activitats programades <ul><li>4. Dossier de grup </li></ul>
 27. 27. Avaluació del PBL (1)
 28. 28. Avaluació del PBL (2)
 29. 29. Avaluació del PBL (3)

×