მომსახურების ხარისხის კვლევა აჭარაშიმომზადებულია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტურიზმისა დაკურორტების დეპარტამენტის მიერ....
სარჩევი  სარჩევი                   1  დიაგრამების დაფა              2  შესავალი   ...
დიაგრამების დაფადიაგრამა  1  მოქალაქეობა (სასტუმროების კვლევის სეგმენტი)                7დიაგრამა  2 ...
შესავალირეგიონის ტურისტული პოტენციალის განვითარებაში მნიშვნელოვანროლს თამაშობს ტურისტული ობიექტების მომსახურების ხარისხისხ...
1. კ ვ ლ ე ვ ი ს შ ე მ ა ჯ ა მ ე ბ ე ლ ი დ ა ს კ ვ ნ ა2012 წლის მომსახურების ხარისხის კვლევამ აჭარაში, საშუალება მოგვცა გა...
შემოგარენში  და მათი   ხელმისაწვდომობა  უცხოურ  ენებზე.  ტურისტების  მეტი  ინფორმირებისთვისსასურველია  სეზონური...
2. კ ვ ლ ე ვ ი ს დ ი ზ ა ი ნ იაჭარის ა. რ. ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტმა, 2012 წლის 1 აგვისტოდან 1 ოქტომბრამდე, ჩა...
3. კ ვ ლ ე ვ ი ს შ ე დ ე გ ე ბ ი           რესპოდენტთა 35.9% მდედრობითი, ხოლო 64.1%              ...
მომსახურებით უკმაყოფილო ტურისტი ლოკალური                            სასტუმროს მიმართ უფრო პრეტე...
შიდა ტურისტების სეგმენტი                სისუფთავე,     მიღება-სტუმართმოყვარეობა        დაშიდა  ...
განვიხილოთ ფასისა და ხარისხის მიმართების             ლოკალური    სასტუმროების    მიერ   მოხდესცვლად...
3.2 კვების ობიექტები                 30-39 წლის ასაკობრივ ჯგუფებში დაფიქსირდა,              ...
კმაყოფილების ფაქტორთა რიგითობის მიხედვით,          ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას უცხო ენებზე, მაგ.კი  ის   შემ...
ინდიკატორს ფასისა და ხარისხის შეუსაბამობა              პერსონალის პროფესიონალიზმის დაბალი დონისწარმოადგენს (...
ყველა   პროფესიონალი   მიმტანი   დაკავებულია,    მთავარ პრობლემას, მნიშვნელოვანწილად კი შიდასტუმრის სიახლოვეში...
3.3 მუზეუმები                      მამრობითი   სქესის     წარმომადგენლები   იყვნენ     ...
3.3.4 ტურისტების კმაყოფილების დონე           ხელმისაწვდომობა, რაც გულისხმობს არამარტომუზეუმების   მომსახურები...
3.4 პარკები (6 მაისის პარკი)               (დიაგრამა   20).  გამოკითხულთა    ყველაზე   მეტი    ...
მიზნით დამცავი ჯებირების არარსებობის და კვების    განთავსება  პარკებში,   შესაბამისი  თემატიკისობიექტების მომსახუ...
 სუვენირების ჯიხური. საინფორმაციო მომსახურება და გიდები,                              -  ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

მომსახურების ხარისხის კვლევა აჭარაში

1,958 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,958
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
605
Actions
Shares
0
Downloads
27
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

მომსახურების ხარისხის კვლევა აჭარაში

 1. 1. მომსახურების ხარისხის კვლევა აჭარაშიმომზადებულია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტურიზმისა დაკურორტების დეპარტამენტის მიერ. ბათუმი, აჭარა, საქართველო დეკემბერი, 2012
 2. 2. სარჩევი სარჩევი 1 დიაგრამების დაფა 2 შესავალი 31 კვლევის შემაჯამებელი დასკვნა 42 კვლევის დიზაინი 63 კვლევის შედეგები 7 3.1 სასტუმროები 7 3.1.1 დემოგრაფიული სეგმენტაცია 3.1.2 ინფორმაციის წყარო 3.1.3 სასტუმროს ტიპი 3.1.4 ტურისტების კმაყოფილების დონე 3.1.5 რეკომენდაციები 3.2 კვების ობიექტები 11 3.2.1 დემოგრაფიული სეგმენტაცია 3.2.2 ინფორმაციის წყარო 3.2.3 ტურისტების კმაყოფილების დონე 3.2.4 რეკომენდაციები 3.3 მუზეუმები 15 3.3.1 დემოგრაფიული სეგმენტაცია 3.3.2 ინფორმაციის წყარო 3.3.3 მუზეუმების სეგმენტაცია 3.3.4 ტურისტების კმაყოფილების დონე 3.3.5 რეკომენდაციები 3.4 პარკები 17 3.4.1 დემოგრაფიული სეგმენტაცია 3.4.2 ტურისტების კმაყოფილების დონე 3.4.3 რეკომენდაციებიმომსახურების ხარისხის კვლევა აჭარაში 1
 3. 3. დიაგრამების დაფადიაგრამა 1 მოქალაქეობა (სასტუმროების კვლევის სეგმენტი) 7დიაგრამა 2 სქესი და ასაკი (სასტუმროების კვლევის სეგმენტი) 7დიაგრამა 3 ინფორმაციის წყარო (სასტუმროების კვლევის სეგმენტი) 7დიაგრამა 4 სასტუმროების ტიპი და ნომრების რაოდენობა (სასტუმროების კვლევის სეგმენტი) 8დიაგრამა 5 უცხოელი ტურისტების კმაყოფილების დონე (სასტუმროების კვლევის სეგმენტი) 8დიაგრამა 6 შიდა ტურისტების კმაყოფილების დონე (სასტუმროების კვლევის სეგმენტი) 8დიაგრამა 7 მშპ ერთ სულ მოსახლეზე (აშშ დოლარებში) (სასტუმროების კვლევის სეგმენტი) 9დიაგრამა 8 მოქალაქეობა (რესტორნების კვლევის სეგმენტი) 11დიაგრამა 9 სქესი და ასაკი (რესტორნების კვლევის სეგმენტი) 11დიაგრამა 10 ინფორმაციის წყარო (რესტორნების კვლევის სეგმენტი) 11დიაგრამა 11 უცხოელ ტურისტთა კმაყოფილების დონე (რესტორნების კვლევის სეგმენტი) 12დიაგრამა 12 შიდა ტურისტთა კმაყოფილების დონე (რესტორნების კვლევის სეგმენტი) 12დიაგრამა 13 მშპ ერთ სულ მოსახლეზე (აშშ დოლარებში) (რესტორნების კვლევის სეგმენტი) 13დიაგრამა 14 მოქალაქეობა (მუზეუმების კვლევის სეგმენტი) 15დიაგრამა 15 სქესი და ასაკი (მუზეუმების კვლევის სეგმენტი) 15დიაგრამა 16 ინფორმაციის წყარო (მუზეუმების კვლევის სეგმენტი) 15დიაგრამა 17 მუზეუმები (მუზეუმების კვლევის სეგმენტი) 15დიაგრამა 18 შიდა და უცხოელი ტურისტის კმაყოფილების დონე (მუზეუმების კვლევის სეგმენტი) 16დიაგრამა 19 მოქალაქეობა (პარკების კვლევის სეგმენტი) 17დიაგრამა 20 სქესი და ასაკი (პარკების კვლევის სეგმენტი) 17დიაგრამა 21 შიდა და უცხოელი ტურისტის კმაყოფილების დონე (პარკების კვლევის სეგმენტი) 18მომსახურების ხარისხის კვლევა აჭარაში 2
 4. 4. შესავალირეგიონის ტურისტული პოტენციალის განვითარებაში მნიშვნელოვანროლს თამაშობს ტურისტული ობიექტების მომსახურების ხარისხისხი.აჭარის ა.რ. ტურიზმის და კურორტების დეპარტამენტი ატარებს კვლევასაღნიშნულ სფეროში არსებული ხარვეზების და სისუსტეების დადგენისმიზნით, რათა სრულად ფლობდეს მომსახურების სფეროში არსებულსიტუაციას; კომპეტენციების ფარგლებში აღმოფხვრას სფეროშიარსებული ხარვეზები და მიმართოს რეკომენდაციებით შესაბამის კერძოთუ სახელწიფო ორგანოებს.2011 წლიდან, აჭარის ა. რ. ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის,მიერ ხორციელდება მომსახურების ხარისხის კვლევა ტურისტთაკმაყოფილების დონის მიხედვით, რომელიც ეყრდნობა სასტუმროების,რესტორნების/კაფეების, მუზეუმების და პარკების მომხმარებლებისშეფასებებს.2012 წლის კვლევამ, რომელიც ზაფხულის სეზონზე აჭარაში ჩატარდა,ნათელჰყო მომსახურების სფეროში არსებული ხარვეზები. აღნიშნულიშედეგების საფუძველზე მოხდა შესაბამისი დასკვნებისა დარეკომენდაციების შემუშავება, რომლიც გამოქვეყნების დღიდანხელმისაწვდომია ნებისმიერი მსურველისთვის.მომსახურების ხარისხის კვლევა აჭარაში 3
 5. 5. 1. კ ვ ლ ე ვ ი ს შ ე მ ა ჯ ა მ ე ბ ე ლ ი დ ა ს კ ვ ნ ა2012 წლის მომსახურების ხარისხის კვლევამ აჭარაში, საშუალება მოგვცა გავრკვეულიყავით რეგიონშიმომსახურების სფეროში არსებული პრობლემების მნიშვნელობაში. წლევანდელ კვლევაში, მეტი ფოკუსირებამოხდა განთავსებისა და კვების ობიექტების სექტორში არსებული მდგომარეობის მიმართ.სასტუმროების შეფასების სისტემა მოიცავდა სამ სეგმენტს: მომსახურების შეფასება, სამზარეულოს შეფასება,ზოგადი შეფასება. აღნიშნულ სექტორში დაფიქსირდა ორი მნიშვნელოვანი პრობლემა. პირველი საკითხი შეეხოპარკირების მომსახურებას სასტუმროებში, ხოლო მეორე მიმართული იყო მომსახურების ფასებისა დამომსახურების ხარისხის შეუსაბამობაზე. დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული კვლევების ანგარიშმა დატურისტული სტატისტიკის წარმოების შედეგებმა ნათელჰყო, რომ აჭარამდე ტრანსპორტირების ერთ-ერთიძირითადი საშუალება ტურისტებისთვის საკუთარი ავტომობილია[1], ამიტომ ზაფხულის სეზონზე, როცარეგიონი ყველაზე მეტ სტუმარს ღებულობს წლის განმავლობაში[2], ქალაქებში მოთხოვნა იზრდება საპარკინგეადგილებზე, რომლის დაკმაყოფილებაც ვერ ხერხდება სასტუმროების მიერ. მეორე პრობლემატური საკითხიფასისა და ხარისხის შეუსაბამისობა აღმოჩნდა, რომელიც უფრო ნეგატიურად აისახა ლოკალურ სასტუმროებზე,ვიდრე ბრენდირებულზე. აღნიშნული ფაქტორის მიმართ უკმაყოფილება უცხოელ ტურისტებში გამოიწვიამომსახურების დაბალმა დონემ, რომელთან მიმართებაშიც მომსახურების ფასები შედარებით მაღალია, რაცწარმოქმნის სიძვირის განცდას. რაც შეეხება შიდა ტურისტებს, მათშიც წარმოიშვა სიძვირის განცდა დაამასთანავე უმეტესობისთვის, არსებული მომსახურების ფასები ხელმისაწვდომი არ იყო.კვების ობიექტების შეფასების სისტემა მოიცავდა ოთხ სეგმენტს: მიღების შეფასება, მომსახურების შეფასება,მენიუ/სამზარეულოს შეფასება, ზოგადი შეფასება. რესტორნებისა და კაფეების სექტორში გამოიკვეთარამოდენიმე მნიშვნელოვანი პრობლემა: მომსახურების სისწრაფე, პერსონალის პროფესიონალიზმის დონე,კერძების პრეზენტაცია მენიუში, ფასისა და ხარისხის შეუსაბამობა.როგორც ანალიზის შედეგად ჩანს, ორივე სექტორში დაფიქსირდა ერთი საერთო პრობლემა - მომსახურებისხარისხი და მასზედ არსებული ფასები. ამიტომ, უცხოური ქვეყნების გამოცდილების მაგალითზე, სასურველიასაბაზრო კონკურენციის გაზრდა და სახელმწიფო პოლიტიკის განსაზღვრა მომსახურების სფეროსრეგულირების კუთხით (მაგ. სასტუმროების და რესტორნების კატეგორიზაციის ოფიციალური სისტემისდამკვიდრება).მუზეუმების მომსახურების ხარისხის გასაუმჯობესებლად რეკომენდირებულია სველი წერტილებისპრობლემის აღმოფხვრა და სუვენირების კუთხის უკეთ მოწყობა.გარკვეული მიზეზების გამო პარკების სერვისის ზოგადი შეფასება ვერ მოხერხდა და კვლევის ეს ნაწილი შეეხომხოლოდ 6 მაისის პარკს. ტურისტებისთვის კმაყოფილების პირველად პრობლემას სასმელი წყლითა დაგამაგრილებელი სასმელებით მომარაგება წარმოადგენდა, ამასთანავე მნიშვნელოვანი ყურადღება არისგასამახვილებელი საინფორმაციო ნიშნულების მიმართ, როგორც პარკის ტერიოტორიაზე, ასევე მის[1] აჭარის ა. რ. ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი (2012) მარკეტინგული კვლევა აჭარაში (http://tourismadjara.ge/new/admin/editor/uploads /files/marketing_survey_in_ajara.pdf)[2] აჭარის ა. რ. ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი 2005 – 2012 წლებში ჩამოსული უცხოელი ტურისტების რაოდენობა ქვეყნებისმიხედვით (http://tourismadjara.ge/new/admin/editor/uploads/files/visitors_by_country_2005-2012.pdf).მომსახურების ხარისხის კვლევა აჭარაში 4
 6. 6. შემოგარენში და მათი ხელმისაწვდომობა უცხოურ ენებზე. ტურისტების მეტი ინფორმირებისთვისსასურველია სეზონური საინფორმაციო ცენტრების შექმნა, სადაც თითოეული პარკისთვის გიდისმომსახურებაც იქნება გათვალისწინებული. საფასო პოლიტიკის დარეგულირების მიზნით შესაძლებელიასხვადასხვა სახის ბილეთების გაყიდვა, რომლებიც გააერთიანებს პარკში არსებულ რამოდენიმე სხვადასხვატურისტულ ობიექტს პროდუქტის მომხმარებლის ტიპის მიხედვით - საოჯახო, საბავშვო, სტუდენტური.ანალიზის შეჯამების საფუძველზე, საშუალება მოგვეცა შეგვემუშავებინა რეკომენდაციები შესაბამისიტურისიტული ობიექტებისთვის, რომელიც დეტალურად გაწერილია ამავე დოკუმენტში, კვლევის შედეგებისთითოეულ სეგმენტში - სასტუმროები, კვების ობიექტები, მუზეუმები, პარკები.მომსახურების ხარისხის კვლევა აჭარაში 5
 7. 7. 2. კ ვ ლ ე ვ ი ს დ ი ზ ა ი ნ იაჭარის ა. რ. ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტმა, 2012 წლის 1 აგვისტოდან 1 ოქტომბრამდე, ჩაატარატურისტთა კმაყოფილების დონის კვლევა ტურისტული ობიექტების მომსახურების ხარისხის მიმართ აჭარაში.კვლევის მიზანს წარმოადგენდა ტურისტული ობიექტების სექტორში არსებული პრობლემების დადგენა დამომსახურების სფეროში ხარისხის მიმართ ტურისტთა კმაყოფილების დონის განსაზღვრა.მიზნის მისაღწევად საჭირო იყო შემდეგი ამოცანების გადაჭრა:1) გამოკითხული ტურისტის დემოგრაფიული სეგმენტაცია (სქესი, ასაკი, ქვეყანა),2) მომსახურების ობიექტის ცნობადობის შესახებ ინფორმაციის წყაროს განსაზღვრა,3) მომსახურების ხარისხის მიმართ კმაყოფილების დონის განსაზღვრა ტურისტისთვის მნიშვნელოვანი სხვადასხვა ფაქტორების მიხედვით.სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენდა 2012 წელს, აჭარის რეგიონში ჩამოსული მხოლოდ ის შიდა და უცხოელიტურისტი, რომელმაც ისარგებლა ტურისტული ობიექტის მომსახურებით.კვლევა ჩატარდა რაოდენობრივი მეთოდით. კვლევის წარმოებისთვის გამოყენებული იქნა 4 სახის კითხვარი,თითო კითხვარი თითო ტიპის ობიექტისთვის - სასტუმრო, რესტორანი/კაფე, მუზეუმი და პარკი. კითხვარისსტრუქტურა და კითხვების რაოდენობა განსხვავებული იყო თითოეული კითხვარისთვის. შეფასებისსისტემისთვის გამოყენებული იყო ხუთბალიანი შკალა, რომლის მიხედვითაც ფასდებოდა ტურისტისკმაყოფილების თითოეული ფაქტორი, ძალიან კარგიდან ძალიან ცუდ დონემდე. ინფორმაციის მარტივიგადამუშავებისთვის გამოყენებული იქნა შემდეგი მიმართულება - კმაყოფილების განმსაზღვრელი თითოეულიფაქტორის საშუალო არითმეტიკულის გამოსახვა ერთ საერთო დაფაზე, რაც საშუალებას იძლევა დავინახოთარსებულ პრობლემათა მნიშვნელობა და მათი თანმიმდევრობა. თითოეული კითხვარი ასევე მოიცავდაკითხვებს ობიექტის ცნობადობის შესახებ ინფორმაციის წყაროს და რესპოდენტის დემოგრაფიული პროფილის(სქესი, ასაკი, ქვეყანა) დასადგენად. ამასთანავე, გათვალისწინებული იყო დამატებითი შენიშვნებისა დარეკომენდაციების ველი, რომლის ანალიზიც თანდართულია კვლევის შედეგებსა და დასკვნებში.საერთო ჯამში, სტრუქტურირებული კვლევის კითხვარის გამოყენებით, 800 რესპოდენტთან ჩატარდაპირისპირ გამოკითხვა, საიდანაც 344 რესპოდენტმა შეაფასა სასტუმრო, 361 - რესტორანი/კაფე, 65 - მუზეუმი, 30- პარკი.რესპოდენტთა მიერ საერთო ჯამში შეფასდა 50-ზე მეტი ბრენდირებული და ლოკალური სასტუმრო ერთად,100-მდე კაფე და რესტორანი, 7 მუზეუმი და 1 პარკი.კვლევის ინტერვიუს აწარმოებდნენ სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების კავშირ „ბორჯღალო“-ს წევრები.თითო ინტერვიუს ხანგრძლივობა გრძელდებოდა საშუალოდ 3 წუთი.მომსახურების ხარისხის კვლევა აჭარაში 6
 8. 8. 3. კ ვ ლ ე ვ ი ს შ ე დ ე გ ე ბ ი რესპოდენტთა 35.9% მდედრობითი, ხოლო 64.1% მამრობითი სქესის წარმომადგენლები იყვნენ.3.1 სასტუმროები გამოკითხულთა ყველაზე მეტი რაოდენობა 20-29 და 3.1.1 დემოგრაფიული სეგმენტაცია 30-39 წლის ასაკობრივ ჯგუფებში დაფიქსირდა,რესპოდენტთა 27.1% შიდა ტურისტი იყო, ხოლო სადაც 25.1%-ს მდედრობითი, ხოლო 46.1%-ს72.9% - უცხოელი. კვლევაში მონაწილება მიიღო 24 მამრობითი სქესი წარმოადგენდა.სხვადასხვა ეროვნების რესპოდენტმა. უცხოელებს 3.1.2 ინფორმაციის წყაროშორის ყველაზე მეტი პროცენტული მაჩვენებლით რესპოდენტებისთვის სასტუმროს შესახებთურქეთი (16.3%) დაფიქსირდა, შემდეგ ირანი ინფორმაციის მთავარ წყაროს ინტერნეტი(8.1%) და რუსეთი (7.2%) (დიაგრამა 1). წარმოადგენდა - 78.5%, ხოლო დამატებითი წყაროები მასმედიაზე (12.4%), ტაქსის მძღოლების (6.8%) და მეგობრის/ნათესავის რეკომენდაციებზე (2.3%) გადანაწილდა (დიაგრამა 3).ასაკობრივი სეგმენტაცია სქესის მიხედვითშემდეგნაირად გამოიყურება (დიაგრამა 2): 3.1.3 სასტუმროს ტიპი რესპოდენტთა მიერ შეფასებული იქნა 50-ზე მეტი სასტუმრო. მათგან, 26.7%-მა შეაფასა ბრენდირებული სასტუმროები, ხოლო 73.3%-მა ლოკალური. სეგმენტაციაში, სასტუმროები ნომრების რაოდენობის მიხედვით, ყველაზე მეტი მოთხოვნა (34%) 100-ზე მეტი ნომრის მქონე სასტუმროებზე დაფიქსირდა (დიაგრამა 4).მომსახურების ხარისხის კვლევა აჭარაში 7
 9. 9. მომსახურებით უკმაყოფილო ტურისტი ლოკალური სასტუმროს მიმართ უფრო პრეტენზიულია, ვიდრე ბრენდირებულის. მესამედ ფაქტორს წარმოადგენს საინფორმაციო მომსახურება, რომელიც თანაბარ უკმაყოფილებას იწვევს ორივე ტიპის სასტუმროს მიმართ. მომსახურების პრიორიტეტებში, ასევე გასათვალისწინებელია კომუნიკაციების გამართულობა და სატრანსპორტო მომსახურება, რომლებიც ლოკალურ სასტუმროებში უფრო პრობლემატურად აღიქმება. ბრენდირებულის და ლოკალური ტიპის კმაყოფილების სკალაზე, 3.1.4 ტურისტების კმაყოფილების დონე ფაქტორთა საშუალოებს შორის განსხვავება საკმაოდსეგმენტის დიფერენციაცია მოხდა ბრენდირებული ნათლად ჩანს შემდეგ სეგმენტებში: პერსონალისდა ლოკალური ტიპის სასტუმროებად, რომელიც პროფესიონალიზმი, დამლაგებლის მომსახურება,შიდა და უცხოელი ტურისტების კმაყოფილების სასტუმროს ნომრის კომფორტულობა და ზოგადადდონის მიხედვით განსხვავებული სამზარეულოს სეგმენტი. კმაყოფილების მაღალითანმიმდევრობითა და შეფასების ხარისხით დონით შეფასდა სველი წერტილების მდგომარეობა,ხასიათდებოდა (დიაგრა 5 და 6). ზოგადი სისუფთავე სასტუმროში, მიღება - უცხოელი ტურისტების სეგმენტი სტუმართმოყვარეობა, არსებული ატმოსფერო დასაერთო შეფასების მიხედვით, უცხოელი ტურისტი სასტუმროს ადგილმდებარეობა. გამოკითხვისბრენდირებული სასტუმროს მომსახურების ბოლო ეტაპზე ფასდებოდა მოლოდინის დახარისხით უფრო კმაყოფილია ვიდრე ლოკალურით არსებული მომსახურების მიმართება, რომელიც(დიაგრამა 5). საერთო სურათის რიგითობის ცალკეულ სეგმენტში, ფაქტორთა საშუალომიხედვით, ფასისა და ხარისხის შეუსაბამობა შეფასების მიხედვით, ბრენდირებული უფრომათთვის პირველად ფაქტორს წარმოადგენს, რაც დაბალ დონეზე შეფასდა, ვიდრე ლოკალური.წარმოქმნის სიძვირის განცდას. პარკინგისმომსახურების ხარისხის კვლევა აჭარაში 8
 10. 10. შიდა ტურისტების სეგმენტი სისუფთავე, მიღება-სტუმართმოყვარეობა დაშიდა ტურისტებისთვის, რეგიონში არსებული სასტუმროს ადგილმდებარეობა. საბოლოოსასტუმროების მიმართ კმაყოფილების სკალის შეფასებით, მოლოდინის და არსებულიპირველხარისხოვან ცვლადს პარკინგის სერვისი მომსახურების მიმართების სეგმენტში, ტურისტიწარმოადგენს (დიაგრამა 6). მიზეზი შემდეგით უფრო მეტად უკაყოფილო არის ბრენდირებულიხასიათდება - მარკეტინგული კვლევის3 სასტუმროთი, ვიდრე ლოკალურით.შედეგებიდან გამომდინარე, შიდა ტურისტებისთვის ფასისა და ხარისხის მიმართების ფაქტორი!ტრანსპორტირების მთავარი საშუალება საკუთარი განვიხილოთ სტატისტიკა, კვლევაში მონაწილეავტომობილია, რაც რეგიონის ყველაზე მოწინავე 10 ქვეყნის მშპ ერთ სულ მოსახლეზე[4]დატვირთულ ტურისტულ სეზონზე, ზაფხულში (დიაგრამა 7). მონაცემებიდან ჩანს, რომ საქართველოიწვევს ავტომობილთა რაოდენობის ზრდას მშპ ერთ სულ მოსახლეზე ყველაზე დაბალიქალაქებში; ბრენდირებულ სასტუმროებს გააჩნიათ მაჩვენებლით ფიქსირდება.საკუთარი ავტოსადგომი, ხოლო რაც შეეხებალოკალურ სასტუმროებს - მათ უმეტესობას არ აქვთსაკუთარი. ფასისა და ხარისხის მიმართებაკმაყოფილება თითქმის თანაბარი კოეფიციენტით(2.4) დაფიქსირდა ორივე ტიპის სასტუმროში,თუმცა თუ დავაკვირდებით თითოეულის სეგმენტსცალ-ცალკე, მაშინ აშკარაა, რომ ბრენდირებულსასტუმროში აღნიშნულმა ცვლადმა გაცილებითდაბალი შეფასება მიიღო, ვიდრე ლოკალურმა.სატრანსპორტო მომსახურებამ უფრო დაბალიშეფასება მიიღო ლოკალურ სასტუმროებში, ვიდრებრენდირებულში. კმაყოფილების დონის თითქმისერთიდაიგივე შეფასების კოეფიციენტი მიიღო ამიტომ მართებულია თუ ვივარაუდებთ, რომ შიდაკომუნიკაციების გამართულობამ, საინფორმაციო ტურისტისთვის არსებობს ხარჯების გაწევისმომსახურებამ, ზოგადად სამზარეულოს შეფასებამ გაცილებით დაბალი ზღვარი, ვიდრე უცხოელიდა პერსონალის პროფესიონალიზმმა. რიგითობის ტურისტისთვის, აქედან გამომდინარე უცხოელიმიხედვით კი, ტურისტთა რადიკალურად ტურისტი, რომლისთვისაც გაცილებითგანსხვავებული შეფასება შეინიშნება სასტუმროების ხელმისაწვდომია ნებისმიერი ტიპის სასტუმროშიტიპებს შორის შემდეგ სეგმენტებში: ინტერიერი- განთავსება, უფრო კორექტულად შეძლებსინტერიერი-დიზაინი, სასტუმროს ნომრის მომსახურების ხარისხის შეფასებას და ნაკლებიკომფორტულობა, ატმოსფერო სასტუმროში, ყურადღების გამახვილებას ფასის ფაქტორზე.დამლაგებლის მომსახურება, სველი წერტილი,[3] აჭარის ა. რ. ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი (2012) მარკეტინგული კვლევა აჭარაში (http://tourismadjara.ge/new/admin/editor/uploads/files/marketing_survey_in_ajara.pdf)[4] მსოფლიო ბანკი (2012) მშპ ერთ სულ მოსახლეზე (აშშ დოლარი) ქვეყნების მიხედვით (http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD/countries/1W?display=default)მომსახურების ხარისხის კვლევა აჭარაში 9
 11. 11. განვიხილოთ ფასისა და ხარისხის მიმართების  ლოკალური სასტუმროების მიერ მოხდესცვლადი უცხოელი ტურისტების სეგმენტში. საკუთარი პარკინგის ადგილის დაქირავებაუცხოელ ტურისტთა შეფასების საერთო სკალაზე სეზონის ყველაზე დატვირთულ პერიოდში,(დიაგრამა 5), მკვეთრი განსხვავება ჩანს კერძოდ კი ივლისი-სექტემბრის განმავლობაში,ბრენდირებული და ლოკალური სასტუმროების  კომუნიკაციების გამრთულობის ხარისხისმომსახურების დონეს შორის, ანუ სასტუმროებში გაუმჯობესება და სატრანსპორტო სერვისისმომსახურების ხარისხი შეესაბამება ორივე განვითარება,სეგმენტის მოსალოდნელ დონეს. განვიხილოთიგივე შემთხვევა შიდა ტურისტების სეგმენტში.  საინფორმაციო სერვისის განვითარება უცხოელიროგორც უკვე ავღნიშნეთ, საქართველო ტურისტებისთვის, [5]დიაგრამაზე, მშპ ერთ სულ მოსახლეზე ყველაზედაბალი მაჩვნებელით ფიქსირდება, რომელსაც  პერსონალის პროფესიონალიზმის დახვეწა,უფრო დაბალი ხარჯვის ლიმიტი აქვს, ვიდრე  სამზარეულოს მომსახურების გაუმჯობესება -უცხოელს. შიდა ტურისტი მომსახურების მიმართ მენიუში კერძების არჩევანის საშუალებისკმაყოფილების თითქმის ერთიდაიგივე შეფასების გაზრდა, საკვების ხარისხისთვის შესაბამისიკოეფიციენტებს აძლევს ორივე ტიპის სასტუმროებს, კონტროლის გაწევა.ამასთანავე ფასისა და ხარისხის მიმართება მისთვისპირველადი პრობლემების ნუსხაშია მოთავსებული. მთავარ პრობლემას, მნიშვნელოვანწილად კი შიდა ტურისტებისთვის, რაც რეგიონისთვის აღნიშნულმაშასადამე, უცხოელი ტურისტი უკმაყოფილოა სექტორში წარმოადგენს, არის ფასებისრეგიონში არსებული მომსახურების ხარისხის არასტაბილურობა ხარისხთან მიმართებაში.დონით და აღნიშნავს, რომ ფასები არ შეესაბამებამომსახურებას. შიდა ტურისტი კი უკმაყოფილოა, სასურველია, მოხდეს ზემო აღნიშნულიროგორც მომსახურების ხარისხის და ფასის რეკომენდაციების გაზიარება მომსახურებისურთიერთმიმართებით, ასევე არსებული ხარისხის ამაღლების მიზნით, რეგიონში საბაზრომომსახურების ფასები არ არის მათთვის კონკურენციის გაზრდა და სახელმწიფო პოლიტიკისხელმისაწვდომი. განსაზღვრა მომსახურების სფეროს რეგულირების კუთხით (მაგ. სასტუმროების და რესტორნების 3.1.5 რეკომენდაციებიაღნიშნული პრობლემატური საკთხების კატეგორიზაციის ოფიციალური სისტემისგადაუჭრელობა, ეტაპობრივად ზიანს მიაყენებს არა დამკვიდრება).ერთეული ბიზნესის მფლობელებს, არამედმთლიანი რეგიონის ტურისტული პოტენციალისგანვითარებას. სასურველია გაიცეს შემდეგი სახისრეკომენდაციები მენეჯმენტისთვის:[5] Ibid.მომსახურების ხარისხის კვლევა აჭარაში 10
 12. 12. 3.2 კვების ობიექტები 30-39 წლის ასაკობრივ ჯგუფებში დაფიქსირდა, სადაც 32.5%-ს მდედრობითი, ხოლო 41.7%-ს 3.2.1 დემოგრაფიული სეგმენტაცია მამრობითი სქესი წარმოადგენდა (დიაგრამა 9).რესპოდენტთა 61.9% შიდა ტურისტი იყო, ხოლო38.1% - უცხოელი. კვლევაში მონაწილება მიიღო 18 3.2.2 ინფორმაციის წყაროსხვადასხვა ეროვნების რესპოდენტმა. უცხოელებს რესპოდენტებისთვის კვების ობიექტის შესახებშორის ყველაზე მეტი პროცენტული მაჩვენებლით ინფორმაციის მთავარ წყაროს მეგობარი/ნათესავისომხეთი (15.1%) დაფიქსირდა, შემდეგ რუსეთი წარმოადგენდა - 43.5%, ხოლო დამატებითი(5.4%) და თურქეთი (3.4%) (დიაგრამა 8). წყაროები ინტერნეტზე (35.3%), მასმედიაზე (20%) და სარეკლამო ფლაერებზე (1.2%) გადანაწილდა (დიაგრამა 10).ასაკობრივი სეგმენტაცია სქესის მიხედვითშემდეგნაირად გამოიყურება: 3.2.3 ტურისტების კმაყოფილების დონე სეგმენტის დიფერენციაცია მოხდა ქალაქ ბათუმისა და ქობულეთის კვების ობიექტების მიხედვით. აღნიშნულ სეგმენტს შიდა და უცხოელი ტურისტი კმაყოფილების დონის განსხვავებული თანმიმდევრობითა და ხარისხით აფასებს. ამიტომ, მიზანშეწონილად იქნა მიჩნეული გაკეთებულიყო კმაყოფილების დონის ფაქტორთა ანალიზი აღნიშნული სეგმენტის მიხედვით. უცხოელი ტურისტების სეგმენტირესპოდენტთა 46% მდედრობითი, ხოლო 54% საერთო შეფასების მიხედვით, უცხოელი ტურისტიმამრობითი სქესის წარმომადგენლები იყვნენ. ქობულეთის რესტორნის მომსახურების ხარისხითგამოკითხულთა ყველაზე მეტი ტურისტი 20-29 და უფრო კმაყოფილია ვიდრე ბათუმის (დიაგრამა 11).მომსახურების ხარისხის კვლევა აჭარაში 11
 13. 13. კმაყოფილების ფაქტორთა რიგითობის მიხედვით, ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას უცხო ენებზე, მაგ.კი ის შემდეგ 3 კომპონენტს გამოყოფს - ინგლისური და რუსული. ამასთანავე, ქართულიმომსახურების სისწრაფე, კერძების სამზარეულო, რომელიც სპეციფიკური კერძებითპრეზენტაბელურობა მენიუში, პერსონალის ხასიათდება, არ არის ნაცნობი უცხოელისთვის,პროფესიონალიზმი - რომელიც შედეგობრივად ამიტომ კერძების ინგრედიენტული შემადგენლობისიწვევს მეოთხე ფაქტორის განსაზღვრას - ფასისა და განმარტება, რომელიც რესტორნების უმეტესობას არხარისხის შეუსაბამობა. ასაღნიშნია ის ფაქტი, რომ ახასიათებთ, წარმოქმნის ტურისტებშიბათუმის რესტორანი მეტი ვიზუალურობით და უკმაყოფილების განცდას (რეკომენდირებულიაკომფორტულობით გამოირჩევა, ვიდრე მენიუში კერძებისთვის ფოტო-მასალის დართვა).ქობულეთის. ამასთანავე მომსახურების ფასების ამიტომ, უცხოელს ურჩევნია ესტუმროს სწრაფიდონე ბათუმის რესტორანში უფრო მაღალია, ვიდრე კვების ობიექტს, სადაც მიირთმევს ჰამბურგერს ანქობულეთში, ამიტომ მოლოდინიც ტურისტისთვის შაურმას, ვიდრე გამოცადოს უცნობიშესაბამისად მეტია ბათუმის მიმართ. შედეგად კი, შემადგენლობის კერძები.კმაყოფილების დონე უფრო ნეგატიურად ფასდება პერსონალის პროფესიონალიზმის მიმართბათუმის რესტორნის მიმართ ვიდრე ქობულეთის. დაფიქსირებული შენიშვნები უფრო მეტადკმაყოფილების დონის პირველადი ფაქტორის მიმართული იყო მიმტანების მიმართ -პრობლემა ანუ მომსახურების სისწრაფის დაბალი საკომუნიკაციო ენების (რუსული/ინგლისური) არდონე, პერსონალის არასაკმარისი რაოდენობით ცოდნა, კლიენტების მიმართ უყურადღებობა.აიხსნება, რომელიც გამოწვეულია სეზონზე შიდა ტურისტების სეგმენტიკლიენტთა და შესაბამისად შეკვეთების რაოდენობის შიდა ტურისტებს უცხოელების მსგავსად გააჩნიათსიმრავლით. აღნიშნული ფაქტორი ტურისტისთვის კმაყოფილების ფაქტორთა შეფასების თითქმისიწვევს ლოდინის განცდას, რომელიც შესაძლებელია მსგავსი რიგითობა, თუმცა მიზეზობრივი შედეგებისხვადასხვა ალტერნატივებით ჩაინაცვლოს. მათ შორის ნაწილობრივ განსხვავდება. შიდაკერძების პრეზენტაცია მენიუში გულისხმობს ტურისტების კმაყოფილების დონის მთავარმომსახურების ხარისხის კვლევა აჭარაში 12
 14. 14. ინდიკატორს ფასისა და ხარისხის შეუსაბამობა პერსონალის პროფესიონალიზმის დაბალი დონისწარმოადგენს (დიაგრამა 12). თუ გავითვალისწინებთ მიზეზად მიმატანის მიერ კლიენტის მიმართიმას, რომ მომსახურების ხარისხს თითქმის უყურადღებობის გამოხატვა ფიქსირდება.ერთნაირი შეფასება მისცა, როგორც შიდა, ისევე უკმაყოფილების მიზეზი მენიუში კერძებისუცხოელმა ტურისტმა და ამასთანავე, თუ პრეზენტაციის მიმართ იმით აიხსნება, რომშევადარებთ რესპოდეტთა მონაცემებს მშპ ერთ სულ რესტორნების უმეტესობა არ ითვალისწინებსმოსახლეზე ეროვნების მიხედვით[6] (დიაგრამა 13), მენიუში კერძების ინგრედიენტულიმაშინ ნათელია, რომ აღნიშნული ფაქტორი მეტად შემადგენლობის განმარტებას, კონკრეტულად კისენსიტიურია შიდა ტურისტებისთვის. მათთვის აჭარული სამზარეულოს კერძები, რომელიცარამხოლოდ მიუღებელია მომსახურების ხარისხის ტრადიციულ სამზარეულოში თავისი სპეციფიკითდონე არსებულ ფასთან მიმართებაში, არამედ უფრო გამოირჩევა (რეკომენდირებულია მენიუში,მეტიც, შესაძლებელია, რომ ხარისხის რეგიონის სპეციფიური კერძებისთვის ფოტო-გაუმჯობესების შემთხვევაში, მომსახურების მასალის დართვა).ფასებმა მაინც გამოიწვიონ სიძვირის განცდა შიდა 3.2.4 რეკომენდაციებიტურისტებისთვის, რასაც ქვეყანაში არსებული აღნიშნული პრობლემატური საკითხების [7]სოციალური დონე განაპირობებს . გადაუჭრელობა, ეტაპობრივად ზიანს მიაყენებს არა უბრალოდ კვების ობიექტების სექტორის ერთეული ბიზნესის მფლობელებს, არამედ მთლიანი რეგიონის ტურისტული პოტენციალის განვითარებას. სასურველია გაიცეს შემდეგი სახის რეკომენდაციები მენეჯმენტისთვის:  მომსახურების სისწრაფე, - ყველაზე დატვირთულ ტურისტულ სეზონზე მიმტანების რაოდენობის გაზრდა. შესაძლებელია მენეჯმენტის მიერ მოხდეს დაკვირვება და სტრატეგიის ჩამოყალიბება, თუ კვირის რომელ დღეებში, დღის რომელ განაკვეთში არის ყველაზე მეტად დატვირთული ობიექტი. შედეგად კი,მომსახურების სისწრაფე და ლოდინის განცდა, შიდა მიმტანის დამხმარის პოზიციაზე მოსწავლეების ანტურისტებისთვისაც კმაყოფილების დონის ასევე სტუდენტების დაქირავება, რომლებიცყველაზე დაბალ საფეხურზე დგას, ამიტომ დაეხმარებიან მომსახურების მარტივ საქმიანობაში,აუცილებელია მოხდეს აღნიშნული პრობლემის როგორიცაა საფერფლის გამოცვლა, სტუმრისგათვალისწინება რეგიონის მასშტაბით. მაგიდის ალაგება და რაც მთავარია, მაშინ როცა[6] მსოფლიო ბანკი (2012) მშპ ერთ სულ მოსახლეზე (აშშ დოლარი) ქვეყნების მიხედვით (http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD/countries/1W?display=default)[7] Ibid.მომსახურების ხარისხის კვლევა აჭარაში 13
 15. 15. ყველა პროფესიონალი მიმტანი დაკავებულია, მთავარ პრობლემას, მნიშვნელოვანწილად კი შიდასტუმრის სიახლოვეში დგომა მეტი ყურადღების ტურისტებისთვის, არის ფასების არასტაბილურობაგამოჩენის მიზნით. ხარისხთან მიმართებაში. - სასურველია, სტუმრის ლოდინის განცდის სასურველია, მოხდეს ზემო აღნიშნულიშესამსუბუქებლად, აღნიშნული დროის რეკომენდაციების გაზიარება მომსახურებისალტერნატივებით ჩანაცვლება, როგორიცაა ხარისხის ამაღლების მიზნით, რეგიონში საბაზრომომსახურების შესახებ საინფორმაციო ბუკლეტის ან კონკურენციის გაზრდა და სახელმწიფო პოლიტიკისჟურნალ-გაზეთის მაგიდაზე განთავსება, განსაზღვრა მომსახურების სფეროს რეგულირებისუცხოელებისთვის ქართული კერძების მირთმევის კუთხით (მაგ. სასტუმროების და რესტორნებისინსტრუქციის შეთავაზება, Wi-Fi მომსახურების კატეგორიზაციის ოფიციალური სისტემისმიწოდება. დამკვიდრება). კერძების პრეზენტაცია მენიუში, - ბოლო წლების ტურიზმის ინდუსტრიისსწრაფმა განვითარებამ რეგიონში, მოიზიდა ბევრიუცხოელი ტურისტი, რამაც რესტორნებშიუცხოენოვანი, კერძოდ კი ინგლისურ და რუსულ-ენოვანი მენიუების არსებობის საჭიროება შექმნა. - უცხოელებისთვის არ არის კარგად ნაცნობიქართული სამზარეულო, ისევე როგორც შიდატურისტთა უმეტესობისთვის ყველა აჭარულიკერძი, ამიტომ სასურველია მენიუში მოხდესინფორმაცია თითოეული კერძის შემადგენლობისშესახებ. - მეტი კომფორტულობისთვის სასურველიამენიუში კერძებისთვის ფოტო-მასალის თანდართვა,რაც კლიენტისთვის უფრო მიმზიდველი იქნება დაარჩევანის გაკეთებაში დაეხმარება. პერსონალის პროფესიონალიზმი, - უცხო ენების - ინგლისური და რუსული -საკომუნიკაციო დონეზე მცოდნე მიმტანებისდაქირავება/გადამზადება, - კლიენტის მუდამ ყურადღების ცენტრშიყოფნა.მომსახურების ხარისხის კვლევა აჭარაში 14
 16. 16. 3.3 მუზეუმები მამრობითი სქესის წარმომადგენლები იყვნენ (დიაგრამა 15). გამოკითხულთა ყველაზე მეტი 3.3.1 დემოგრაფიული სეგმენტაცია ტურისტი 30-39 და 40-49 წლის ასაკობრივრესპოდენტთა 47.8% შიდა ტურისტი იყო, ხოლო ჯგუფებში დაფიქსირდა.42.2% - უცხოელი. 3.3.2 ინფორმაციის წყაროკვლევაში მონაწილება მიიღო 9 სხვადასხვა რესპოდენტებისთვის მუზეუმის შესახებეროვნების რესპოდენტმა. მათ შორის ყველაზე მეტი ინფორმაციის მთავარ წყაროს ინტერნეტიპროცენტული მაჩვენებლით ქართველები (47.8%) წარმოადგენდა - 21.5%, ხოლო დამატებითიდაფიქსირდნენ, შემდეგ კი - უკრაინა (10.9%), წყაროები მასმედიაზე (10.8%), მეგობრებზე (4.6%)თურქეთი (10.9%) და სომხეთი (10.9%) (დიაგრამა და წიგნი-გიდზე (3.1%) გადანაწილდა (დიაგრამა14). 16).ასაკობრივი სეგმენტაცია სქესის მიხედვითშემდეგნაირად გამოიყურება: 3.3.3 მუზეუმების სეგმენტაცია კვლევის მიმდინარეობისას რესპოდენტთა 31.7%-მა შეაფასა აჭარის ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმი, 28.6%-მა ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმი, ხოლო დანარჩენი 39.7% ხუთ სხვადასხვა მუზეუმზე გადანაწილდა (დიაგრამა 17).რესპოდენტთა 59.2% მდედრობითი, ხოლო 40.8%მომსახურების ხარისხის კვლევა აჭარაში 15
 17. 17. 3.3.4 ტურისტების კმაყოფილების დონე ხელმისაწვდომობა, რაც გულისხმობს არამარტომუზეუმების მომსახურების მიმართ ტურისტთა საინფორმაციო ბუკლეტებისა და სხვადასხვაკმაყოფილების დონის სეგმენტაცია მოხდა შიდა და სარეკლამო მასალების არსებობას, არამედ მათიუცხოელ ვიზიტორთა მიხედვით (დიაგრამა 18). მიწოდების ხარისხს ტურისტამდე. პერსონალის კვალიფიკაციის დონის მიმართ დაფიქსირდა მრავალჯერადი შენიშვნები, რაც გულისხმობდა უცხო ენების ცოდნის გაუმჯობესებას და მათი პროფესიონალიზმის ამაღლებას. ასევე, დაფიქსირდა შენიშვნები კონკრეტული მუზეუმის - ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმი - მიმართ, რომელიც საჭიროებს რესტავრაციასა და განახლებას.უცხოელი ტურისტების კმაყოფილების დონისპირველად ფაქტორს სველი წერტილების მოლოდინისა და არსებული მომსახურებისმდგომარეობა წარმოადგენდა. საჭიროა შესაბამისი მიმართება, როგორც შიდა, ისევე უცხოელიყურადღების მიქცევა აღნიშნულ საკითხთან ტურისტის მიერ ერთ დონეზე, საშუალო მაღალიმიმართებაში. კმაყოფილებით შეფასდა. შესაბამისად, მომავალი ვიზიტის მოლოდინის გაუმჯობესების მიზნით,მეორად ფაქტორს წარმოადგენდა სუვენირების საჭიროა ზემო აღნიშნული პრობლემებისა დაკუთხე მუზეუმში, რომელიც მუზეუმთა ნაწილს ან საკითხების მოგვარება.არ გააჩნიათ, ანდა არსებულში საჭიროებსწარმოდგენილ ნიმუშთა სიმდიდრეს. 3.3.5 რეკომენდაციებიფასების პოლიტიკის ცვლადი გულისხმობს  სველი წერტილების მდგომარეობისარსებული მომსახურების ფასებს მუზეუმში. გაუმჯობესება,მიუხედავად იმისა, რომ შეფასებულ მუზეუმთა ერთ  სუვენირების ფასების რეგულირება,ნაწილში შესვლა უფასოა, დანარჩენებში 1-5ლარამდე მერყეობს შესვლის ფასი, ხოლო გიდის  ინტერნეტ საქმიანობის განვითარება დამომსახურება ყველგან 10 ლარი ღირს, მაინც წარმოება, რაც ტურისტისთვის ინფორმაციისწარმოიქმნა უკმაყოფილება ამ ფაქტორის მიმართ. ხელმისაწვდომობის ეფექტურობას გაზრდის,აქედან გამომდინარე აშკარაა, რომ ტურისტთა მიერაღნიშნული სიძვირის განცდა, განსაკუთრებით კი  პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება - უცხოშიდა ტურისტებისთვის, მიმართული იყო ენებზე კომუნიკაციის პრობლემის გადაჭრა.სუვენირებზე არსებული ფასების მიმართ.ფაქტორთა შეფასების მეოთხე ცვლადსწარმოადგენდა დაბეჭდილ მასალაზემომსახურების ხარისხის კვლევა აჭარაში 16
 18. 18. 3.4 პარკები (6 მაისის პარკი) (დიაგრამა 20). გამოკითხულთა ყველაზე მეტი ტურისტი 30 წელს ზევით დაფიქსირდა, სადაც 3.4.1 დემოგრაფიული სეგმენტაცია 43.3%-ს მდედრობითი, ხოლო 40%-ს მამრობითირესპოდენტთა 33.3% შიდა ტურისტი იყო, ხოლო სქესი წარმოადგენდა.66.7% - უცხოელი. 3.4.2 ტურისტების კმაყოფილების დონეკვლევაში მონაწილება მიიღო 5 სხვადასხვა შიდა და უცხოელი ტურისტის მიერ მომსახურებისეროვნების რესპოდენტმა. მათ შორის ყველაზე მეტი ხარისხის მიმართ კმაყოფილების დონე ფაქტორთაპროცენტული მაჩვენებლით ქართველები (33.3%) მსგავსი რიგითობით შეფასდა, ამიტომდაფიქსირდნენ, შემდეგ კი - სომხეთი (26.7%), მიზანშეწონილად არ იქნა მიჩნეული, რომაზერბაიჯანი (20%), უკრაინა (13.3%) და თითოეული ჯგუფისთვის ცალ-ცალკებულგარეთი (6.7%) (დიაგრამა 19). გაკეთებულიყო აღნიშნული სეგმენტის ანალიზი. ტურისტისთვის უკმაყოფილების პირველად ფაქტორს წარმოადგენდა პარკში სასმელი წყლითა და ცივი სასმელებით მომარაგება (დიაგრამა 21). აღნიშნული ფაქტორის მიმართ კმაყოფილების დონის ამაღლება შესაძლებელია პარკის ტერიტორიაზე გამაგრილებელი სასმელი აპარატების ან მათი მომმარაგებელი ჯიხურების განთავსებით. სასურველია, პარკის ტერიტორიაზე განთავსდესასაკობრივი სეგმენტაცია სქესის მიხედვით პარკში არსებული მომსახურების ობიექტებისთვისშემდეგნაირად გამოიყურება: ნიშნულები და საინფორმაციო დაფები. საინფორმაციო ცენტრის მომსახურების დამატება სეზონზე, სტუდენტური დასაქმების ფარგლებში. ამასთანავე, იგივე სტუდენტური დასაქმების ფარგლებში, შესაძლებელია პარკში გიდების სერვისის დამატება. საინფორმაციო ფლაერების და ინფორმაციის უცხო ენებზე ხელმისაწვდომობა ტურისტებისთვის უკმაყოფილების შემდეგ ფაქტორს წარმოადგენდა. შენიშვნები დაფიქსირდა ცენტრალურ გზებზე პარკთან მისასვლელი მაჩვენებლების არარსებობის, საპარკინგე ადგილების სიმცირის, სამაშველორესპოდენტთა 56.7% მდედრობითი, ხოლო 43.3% სამსახურის არაეფექტურობის, უსაფრთხოებისმამრობითი სქესის წარმომადგენლები იყვნენმომსახურების ხარისხის კვლევა აჭარაში 17
 19. 19. მიზნით დამცავი ჯებირების არარსებობის და კვების განთავსება პარკებში, შესაბამისი თემატიკისობიექტების მომსახურების დაბალი დონის მიმართ. ნიმუშებით.პარკის ფასების პოლიტიკის რეგულაციის მიზნით, პარკის გამდიდრება ატრაქციონებისა და გართობისშესაძლებელია სხვადასხვა მომსახურებების ერთ სხვადასხვა საშუალებებით.პროდუქტში გაერთიანება, (მაგ. რამოდენიმე 3.4.3 რეკომენდაციებიგართობისა თუ კვების ობიექტების გაერთიანება,  სასმელი წყალი და გამაგრილებელი სასმელები,სტუდენტური, საბავშვო, საოჯახო ტიპის - გამაგრილებელი სასმელების აპარატებისპროდუქტების კომბინაციები), რომლებზეც განთავსება,შესაბამისად იმოქმედებს ფასდაკლებები. - ჯიხურების განთავსება და მათიგასათვალისწინებელია სველი წერტილების გამაგრილებელი სასმელებით მომარაგება.მომსახურების ხარისხი და პარკის აღჭურვა მათი  საინფორმაციო მასალები, ნიშნულები დააღმნიშვნელი ნიშნულებით. უცხოენოვანი ინფორმაცია,საპიკნიკე ადგილების გამოყოფა, ნიშნულების - საინფორმაციო მასალებზე (ბუკლეტები,განთავსება, შესაბამისი საპიკნიკე აღჭურვილობით ფლაერები) ხელმისაწვდომობის,მომარაგება. - საინფორმაციო ნიშნულების განთავსებასასურველია ასევე სუვენირების ჯიხურების პარკის ტერიტორიაზე და მის გარეთ, - ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა უცხო ენებზე.მომსახურების ხარისხის კვლევა აჭარაში 18
 20. 20.  სუვენირების ჯიხური. საინფორმაციო მომსახურება და გიდები, - აღნიშნული პარკის თემატიკის მიხედვთ - ტურისტულად დატვირთულ სეზონის სუვენირების ჯიხურის მოწყობა.განმავლობაში პარკში საინფორმაციო სტენდების ანჯიხურების განთავსება, რომლებიც ვიზიტორსმიაწვდიან რეგიონში არსებული პარკების შესახებსრულ ინფორმაციას. სასურველია, ზაფხულისსეზონზე აღნიშნულ პოზიციაზე დასაქმდესრომელიმე უნივერსიტეტის ტურიზმისფაკულტეტის სტუდენტები, - თითოეული პარკის საჀ

×