Cai dat camera quan sat qua mang internet

1,637 views

Published on

Camera quan sat - Cach cai dat camera quan sat qua mang internet - lap dat camera quan sat qua mang

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,637
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
22
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Cai dat camera quan sat qua mang internet

  1. 1. CAMERAMIENBAC.COM T ng ñ i lý phân ph i thi t b an ninh hàng ñ u mi n B c Cách cài ñ t camera quan sát xem qua m ng Internetð cài ñ t camera quan sat xem qua mang Internet các b n có th làm theo m t shư ng d n mà Cameramienbac.com g i t i b nð u tiên b n ph i có 1 ñ a ch email ( b t kỳ d ch v nào : yahoo, gmail, hotmail....)Bư c 1 :M trình duy t web https://www.dyndns.comCh n Creat Account và nh p thông tin ñ y ñ vào các ô.User name : ñ t tên b t kỳ ( ví d : cameramienbac ).Password : ñ t b t kỳ ( ví d : 123456 ).Confirm password : nh p l i password như trên.Email : nh p b t kỳ ( ví d : cameramienbac@yahoo.com ).Confirm email : nh p l i email như trên.Security Image : nh p chu i có s n bên c nh vào ô tr ng ( ví d : 87330 ).Ch n I agree.Click vào nút Create Account.
  2. 2. CAMERAMIENBAC.COM T ng ñ i lý phân ph i thi t b an ninh hàng ñ u mi n B cSau khi ñăng ký xong thì d ch v DYNDNS s g i vào ñ a ch mail c a b n 1 ñư ng link,b n m mail ra và kích h at vào ñư ng link ñó màn hình s hi n th tranghttps://www.dyndns.com/account/B n nh p username và password v a ñăng ký ñ ñăng nh p vào tài kho n ( ví d :username : cameramienbac, password : 123456 ).Sau khi ñăng nh p vào tài kho n b n ch n My Services.
  3. 3. CAMERAMIENBAC.COM T ng ñ i lý phân ph i thi t b an ninh hàng ñ u mi n B cCh n Add Hostname.Hostname : nh p tên b t kỳ ( ví d : nhaxuong ).Ch n Wildcard.IP address : 115.74.110.34.B m nút Creat Host.Như v y là b n ñã có tên mi n : nhaxuong.homeip.netBư c 2 :ð i v i card ghi hình qua máy tính : ñ t IP tĩnh và t t firewall cho máy tính.
  4. 4. CAMERAMIENBAC.COM T ng ñ i lý phân ph i thi t b an ninh hàng ñ u mi n B cð i v i ñ u ghi hình : b n m m c menu c a ñ u ghi hình ch n m c network ñ t IP tĩnhcho DVR.Bư c 3 :M port trong router(modem).Hi n nay trên th trư ng có r t nhi u lo i router và m i lo i có m t cách m port khácnhau tuy nhiên theo nguyên t c thì hoàn toàn gi ng nhau là NAT,vitualserver…….( Víd : m port trong router ZyXel ).ð thi t l p portforwarding cho router này thì máy tính c a b n c n ph i có ñ a ch IPtĩnh.M giao di n web ( Firefox, Explorer,...) gõ ñ a ch IP c a router vào thanh address trongweb browser. Theo m c ñ nh ñ a ch IP c a router Zyxel là 192.168.1.1ði n username và password ñ truy c p vào router. Theo m c ñ nh username là admin vàpassword là 1234. Sau khi truy c p vào router b n s quan sát th y menu sau:
  5. 5. CAMERAMIENBAC.COM T ng ñ i lý phân ph i thi t b an ninh hàng ñ u mi n B cClick chu t vào NAT gi a màn hình b n s quan sát th y menu sau:Ngay khi menu trên xu t s xu t hi n d u ch m t i trư ng SUA Only (m c ñ nh l a ch nSUA Only). Click chu t vào tuỳ ch n Edit Detail k bên c nh SUA Only b n s quan sátth y menu sau:
  6. 6. CAMERAMIENBAC.COM T ng ñ i lý phân ph i thi t b an ninh hàng ñ u mi n B cGõ vào h p tho i Start Port No s hi u port nh nh t và h p tho i End Port No s hi uport l n nh t mà b n mu n chuy n ti p ñi. Trong h p tho i IP Address ñi n vào ñ a chIP trong mà ta mu n chuy n ti p các port t i. ðây s là ñ a ch IP c a máy tính có ph nm m yêu c u portforwarding. Ví d : b n có máy ch ch y d ch v Web server thì ñ a chIP trong h p tho i IP Address là ñ a ch c a máy ch Web server ñó.Ghi chú: ñ hostname c p nh t IP WAN m i khi r t m ng ho c router b m t ñi n,ta addusername và password m i t o trên dyndns.com vào m c dynnamicDNS trong router(ñây username : cameramienbac và password : 123456).Click vào nút Save ñ ghi l i c u hình v a thi t l p. Sau ñó b n s quay tr l i menuNAT Settings. Quay v ñ u và click chu t vào nút Apply ñ k t thúc.ð xem camera ta gõ http://nhaxuong.homeip.net Chúc các b n thành côngThiet bi an ninh - Camera quan sat - Lap dat camera – Thiet bi bao trom – Chuong cua cohinh cai dat camera quan sat qua mang internethttp://cameramienbac.com - T ng ñ i lý phân ph i camera quan sát Mi n B c - LH:0932.316.158 Mr ð t Y!M: cameramienbac

×