Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Is uw klant een risico?

2,499 views

Published on

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Is uw klant een risico?

 1. 1. Agenda <ul><li>8.15u Ken Uw Klant (KYC) - Overzicht van Regelgeving - </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Ellen Hoving / Compliance & Advisory </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>9.15u Is uw klant een risico? </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>- Oplossingen om in control te zijn en te blijven - </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>CDD in de praktijk </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Henk de Goeij / LexisNexis </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Aandachtspunten ten aanzien van matching </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Ron Mulderij / Human Inference </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>10.00u Afsluiting en koffie </li></ul><ul><li>10.15u-12.00 Product Update: HIquality Suite versie 6.3 </li></ul>
 2. 2. CDD in de praktijk Henk de Goeij - Business Development Manager Risk & Compliance -11 juni 2009
 3. 3. CDD - Waar begin ik? LexisNexis KYC webapplicatie Staat hij op een zwarte Lijst? Waar check ik of hij op een sanctielijst staat? Is hij een PEP? Hoe ziet zijn organisatie er uit Wat zegt de pers over deze klant? klant
 4. 4. LexisNexis KYC – CDD webapplicatie <ul><li>Met een enkele zoekactie heeft u toegang tot wereldwijde bedrijfs- en persoonsgegevens: </li></ul><ul><li>(Negatief) Nieuws </li></ul><ul><li>Bedrijfsrapporten </li></ul><ul><li>Biografieën </li></ul><ul><li>Sanctielijsten </li></ul><ul><li>Politiek Prominente Personen ( Politically Exposed Persons ) </li></ul><ul><li>Kopie van officieel bedrijfsdocument </li></ul><ul><li>Landenrapporten </li></ul>
 5. 5. CDD Bedrijf
 6. 6. (negatief) nieuws
 7. 7. Bedrijfsrapport
 8. 8. Sanctierapport
 9. 9. Kopie van officieel document
 10. 10. Voorbeeld Venezuela
 11. 11. CDD Persoon
 12. 12. Negatief nieuws
 13. 13. Bestuurders
 14. 14. PEP gegevens
 15. 15. CDD klantenbestand – Hoe doe ik dat? LexisNexis KYC & Human Inference Batch solution Ik mag het bestand niet exporteren! Waar haal ik een up-to-date sanctielijst vandaan? Hoe integreer Ik alles in mij workflow? Waar haal ik een up-to-date PEP lijst vandaan? Hoe ga ik die allemaal checken? klantenbestand
 16. 16. LexisNexis KYC – Batch solution <ul><li>Check van uw hele klantenbestand tegen de gewenste lijsten </li></ul><ul><li>Geen export van uw klantenbestand buiten de organisatie nodig </li></ul><ul><li>Levering van de sanctie, zwarte en ppp lijsten in het gewenste formaat </li></ul><ul><li>Matching software van Human Inference </li></ul>
 17. 17. LexisNexis KYC <ul><li>Toegang tot alle gerenommeerde bronnen </li></ul><ul><li>Gebruikersvriendelijke zoekinterface </li></ul><ul><li>Uitgebreide rapportage mogelijkheden </li></ul><ul><li>Uitstekende klantenservice </li></ul><ul><li>Meer informatie gewenst?: </li></ul><ul><li>Tel : 020 4853456 </li></ul><ul><li>Email : servicedesk@lexisnexis.nl </li></ul>
 18. 18. Agenda <ul><li>8.15u Ken Uw Klant (KYC) - Overzicht van Regelgeving - </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Ellen Hoving / Compliance & Advisory </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>9.15u Is uw klant een risico? </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>- Oplossingen om in control te zijn en te blijven - </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>CDD in de praktijk </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Henk de Goeij / LexisNexis </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Aandachtspunten ten aanzien van matching </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Ron Mulderij / Human Inference </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>10.00u Afsluiting en koffie </li></ul><ul><li>10.15u-12.00 Product Update: HIquality Suite versie 6.3 </li></ul>
 19. 19. Is mijn klant een risico? Aandachtspunten ten aanzien van de matching
 20. 20. Is mijn klant een risico? Aandachtspunten ten aanzien van de matching
 21. 21. <ul><li>Bronnen: </li></ul><ul><li>Sanctielijsten, zoals EU en OFAC </li></ul><ul><li>Signaleringslijsten, zoals PEP </li></ul><ul><li>Kredietwaardigheid, zoals BKR, D&B en Graydon </li></ul><ul><li>Uitschrijvingsregisters, zoals Infofilter en Bel-me-niet </li></ul><ul><li>Faillissementsregister </li></ul><ul><li>Interne lijsten </li></ul><ul><li>Een compleet klantbeeld helpt in het beperken van risico’s </li></ul>Bepalen van risico
 22. 22. Kwaliteit van de beschikbare gegevens <ul><li>Beperkte hoeveelheid gegevens: </li></ul><ul><li>EU </li></ul><ul><li>OFAC </li></ul><ul><li>PEP </li></ul><ul><li>Tellingen EU-lijst (april 2009): </li></ul><ul><li>2002 vermeldingen (1432 personen) </li></ul><ul><li>519 met geboortedatum 36% </li></ul><ul><li>982 met geslacht 69% </li></ul><ul><li>218 met adresgegevens 11% </li></ul>
 23. 23. Kwaliteit van de beschikbare gegevens <ul><li>Bij controle kredietwaardigheid (BKR, D&B, Graydon) over het algemeen meer kenmerken beschikbaar voor matching </li></ul><ul><li>Nadere verfijning (on-the-fly matching) soms nodig om de juiste te bepalen </li></ul><ul><li>Infofilter / bel-me-niet register vaak op specifiek kenmerk: </li></ul><ul><ul><li>Telefoonnummer </li></ul></ul><ul><ul><li>E-mail adres </li></ul></ul><ul><ul><li>Postcode/huisnummer </li></ul></ul><ul><li>Overige afhankelijk van hoeveel door de bron wordt aangeleverd dan wel intern wordt vastgelegd </li></ul>
 24. 24. Groot aantal combinaties mogelijk <ul><li>ID 983 Benevolence International Foundation </li></ul><ul><li>252 (9 namen * 28 adressen) </li></ul><ul><li>ID 980 Global Relief Foundation </li></ul><ul><li>192 (12 namen * 16 adressen) </li></ul><ul><li>ID 3580 International Relief Organisation </li></ul><ul><li>186 (31 namen * 6 adressen) </li></ul><ul><li>ID 519 Ahmed Khalfan Ghailani </li></ul><ul><li>100 (25 namen * 4 geboortedata) </li></ul>
 25. 25. Effecten op de matching van veel combinaties
 26. 26. Effecten op de matching van veel combinaties
 27. 27. Weinig beschikbare data <ul><li>ID 703 Enige beschikbare informatie is de naam </li></ul><ul><li>“ Mohammed Omar” </li></ul><ul><li>ID 524 Alleen twee naam-aliassen beschikbaar </li></ul><ul><li>“ Akhund” en “Allahdad” </li></ul><ul><li>ID 785 Enige beschikbare informatie is de naam </li></ul><ul><li>“ Tahis” </li></ul><ul><li>ID 793 Enige beschikbare informatie is de naam </li></ul><ul><li>“ Taha” </li></ul>
 28. 28. Effecten op de matching van weinig gegevens
 29. 29. Effecten op de matching <ul><li>Matching is complex vanwege: </li></ul><ul><li>Arabische namen op de sanctielijsten </li></ul><ul><li>Verschillende conventies voor Arabische namen </li></ul><ul><li>Transcriptie vanuit Arabisch ڦکێگڝڗ naar westers schrift kan leiden tot verschillende schrijfwijzen zoals Mohammed, Mahammed, Muhamad </li></ul><ul><li>Samenvoegen van namen tot een reeks is algemeen gebruikelijk in het Arabisch b.v “Ibrahim el Husseini Farouk” </li></ul><ul><li>Voegsel worden soms afzonderlijk vermeld en soms aan de naam geplakt b.v. Al Musa, Almusa </li></ul><ul><li>Naamelementen worden soms afgekort b.v. Abdullah, Abd </li></ul>
 30. 30. Exacte matching leidt tot fouten (no-hits) “ Laden bin Osama” “ Usame bin Ladin” No match Exact matching
 31. 31. Matrix vergelijking helpt een beetje Result: Potential match Mohamed Benzakourri Dyman Varzin Diman No match No match Potential match No match Warsin No match No match No match Potential match Mehmed Potential match No match No match No match Bensaqurri No match Potential match No match No match
 32. 32. Fonetische matrix vergelijking meeste succes Result: Match Mohammed = <menet> Benzakourri = <bensekere> Dyman = <dene> Varzin = <fese> Diman = <dene> No match No match Match No match Warsin = <fese> No match No match No match Match Mehmed = <menet> Match No match No match No match Bensaquri = <bensekere> No match Match No match No match
 33. 33. Eisen aan de bestandsmatching <ul><li>Matching tegen een of meer referentiebestanden gelijktijdig </li></ul><ul><li>Kwalificaties afhankelijk van de aard van het referentiebestand </li></ul><ul><li>Instellingen / matching criteria afhankelijk van het referentiebestand </li></ul>
 34. 34. Matching criteria <ul><li>Voor EU, OFAC en PEP nadruk op naamgegevens eventueel met gebruik van geboortedatum, geslacht en adres </li></ul><ul><li>Voor kredietwaardigheids checks in principe alle gegevens gebruiken om de beste match te borgen </li></ul><ul><li>Voor matching met Infofilter is meestal slechts één specifiek criterium van belang </li></ul><ul><li>Iedere soort vereist een specifieke configuratie </li></ul>
 35. 35. Voordelen Human Inference <ul><li>Hoogwaardige fouttolerante matching met HIquality Identify software: </li></ul><ul><ul><li>Voorkomen under-kill </li></ul></ul><ul><ul><li>Minimaliseren over-kill </li></ul></ul><ul><li>Meerdere implementaties, veel ervaring </li></ul><ul><li>Indien gewenst (stand-alone) oplossing beschikbaar inclusief GUI voor uitvoeren processen en beoordelen / raadplegen van gevonden matches </li></ul>
 36. 36. is one of the world's leading listed life insurance companies ranked by market capitalization and assets, employing27.000 people globally. <ul><li>Customer Due Diligence (CDD) with HIquality software & services </li></ul><ul><ul><li>Periodically matching of AEGON Nederland’s customer database(s) with the EU-freeze list to identify possible terrorists in their customer base </li></ul></ul><ul><ul><li>Part of Customer Due Diligence program </li></ul></ul>“ The results of matching of our 11 million relations against the European database with HIquality Identify are impressive: a hit rate of 0,025%, resulting in a minimum manual effort, and no “false negatives”! Marieke Fieten, Project Manager Wat klanten zeggen…
 37. 37. Vragen…
 38. 38. Special offer – Quick compliancy scan <ul><li>HI Precision matching tegen </li></ul><ul><ul><ul><li>OFAC (&quot;Office of Foreign Assets Control“) lijst </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>EU freeze list </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>PEP list </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Rapportage op basis van statistieken en voorbeelden </li></ul></ul><ul><ul><li>een week gratis toegang tot de webapplicatie LexisNexis KYC </li></ul></ul><ul><li>Special offer price: </li></ul><ul><ul><li>€ 0,- </li></ul></ul><ul><li>Voorwaarden: </li></ul><ul><ul><li>Maximaal 100.000 records </li></ul></ul><ul><ul><li>Eén database </li></ul></ul><ul><ul><li>Aanlevering volgens voorgeschreven formaat </li></ul></ul><ul><ul><li>Besluit < 31 juli 2009 </li></ul></ul><ul><ul><li>De algemene voorwaarden van LexisNexis / Human Inference Inference zijn van toepassing </li></ul></ul>

×