Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ddma presentatie 14 mei

795 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ddma presentatie 14 mei

 1. 1. <ul><li>Het effect van het bel-me-niet-register </li></ul><ul><li>Ontbijtsessie Human Inference – </li></ul><ul><li>Patrick Jordens (The Talent Factory, The Goodwill Family) </li></ul><ul><li>Bestuurslid telecommerce DDMA </li></ul>14 mei 2009
 2. 2. Agenda <ul><li>Inleiding </li></ul><ul><li>De DDMA & de overheid </li></ul><ul><li>De chronologie </li></ul><ul><li>De nieuwe telecomwet (de wijzigingen) </li></ul><ul><li>De lagere regelgeving </li></ul><ul><li>De beheerder van het register </li></ul><ul><li>On the job tips </li></ul><ul><li>Trends </li></ul><ul><li>Vragenronde </li></ul>
 3. 3. DDMA & de overheid <ul><li>DDMA heeft intensief gesprekken gevoerd met Economische Zaken en de OPTA. Inzet van deze gesprekken: </li></ul><ul><li>Infofilter = Bel-me-niet-register </li></ul><ul><li>Lagere regelgeving samen invullen met EZ en OPTA </li></ul><ul><li>Aan de praktijk getoetste uitwerkingen </li></ul><ul><li>Kosten voor de branche in de hand houden </li></ul><ul><li>Beeld krijgen bij handhaving en beeld vormen over handhaving </li></ul><ul><li>Invloed uitoefenen op de communicatie naar het bedrijfsleven en communicatie naar de consument </li></ul>
 4. 4. De chronologie <ul><li>28-02-2006 Eerste kennisgeving OPTA m.b.t. RVV </li></ul><ul><li>15-03-2006 Hoorzitting OPTA </li></ul><ul><li>16-05-2006 Schriftelijke weergave standpunt OPTA interpretatie RVV </li></ul><ul><li>03-07-2006 Weergave standpunt sector & samenstelling Richtlijn Telemarketing </li></ul><ul><li>29-08-2006 Schriftelijke reactie OPTA op standpunt sector en RTM </li></ul><ul><li>06-03-2007 Eerste evaluaties sector toepassing Actief RVV </li></ul><ul><li>28-03-2007 Mededeling sector aan OPTA over praktijktoepassing </li></ul><ul><li>21-01-2008 Stemming Tweede Kamer Wetsvoorstel en amendementen </li></ul><ul><li>21-02-2008 Start besprekingen branche met EZ en OPTA mbt lagere regelgeving </li></ul><ul><li>11-11-2008 Goedkeuring Wetsvoorstel Eerste Kamer </li></ul><ul><li>1-10-2009 Invoering Bel-me-niet-register </li></ul>
 5. 5. De nieuwe Telecomwet (belangrijkste wijzigingen per 1-10-2009 actief) <ul><li>Er is een bel-me-niet-register voor B2C telemarketing </li></ul><ul><li>In dit register worden op huishoudniveau nummers geregistreerd </li></ul><ul><li>De blokkades (inschrijvingen) zijn van onbeperkte duur ( levenslang ) </li></ul><ul><li>Ontdubbelen met het register is verplicht wanneer er sprake is van ongevraagde telefonische communicatie </li></ul><ul><li>In het geval van koude gesprekken (ongevraagde communicatie) dienen telemarketingbestanden altijd ontdubbeld te worden </li></ul><ul><li>De adverteerder betaalt heffing voor het gebruik van het register </li></ul>
 6. 6. De nieuwe Telecomwet (belangrijkste wijzigingen per 1-10-2009 actief) <ul><li>Ontdubbelen met het register is niet van toepassing wanneer de contactgegevens zijn verkregen in het kader van de verkoop van een product of schenking aan een ideële of charitatieve instelling en die gegevens worden gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie met betrekking tot eigen gelijksoortige producten of diensten of schenkingen aan de ideële of charitatieve organisatie. </li></ul><ul><li>Het bovenstaande dient kosteloos en laagdrempelig voor de consument te gebeuren. </li></ul><ul><li>Tijdens elke overgebrachte communicatie wordt de abonnee, tijdens het gesprek, gewezen op het register, wordt hem de mogelijkheid geboden verzet aan te tekenen tegen verder gebruik van zijn elektronische contactgegevens en wordt hem de mogelijkheid geboden tot onmiddellijke opname in het register. </li></ul>
 7. 7. Lagere Regelgeving <ul><li>Het bieden van het recht van verzet en de mogelijkheid tot inschrijving in het register tijdens het telemarketinggesprek, mag worden uitgevoerd met behulp van IVR </li></ul><ul><li>Er komt een mogelijkheid tot deelblokkades </li></ul><ul><li>De incubatietijd is vastgesteld op vier weken </li></ul><ul><li>Een lopende campagne (bestand) mag na tweede ontdubbeling door het call center worden verlengd met maximaal nog eens vier weken. </li></ul><ul><li>De beheerder mag inschrijvingen weigeren bij misbruik (onderdeel van aanwijzingsbesluit van de Minister van EZ) </li></ul>
 8. 8. De beheerder van het register <ul><li>Wie of welke instantie wordt de beheerder van het register? </li></ul><ul><li>De stichting infofilter wordt de beheerder van het wettelijk register. De telemarketing bestanden uit het huidige infofilter gaan mee naar het BMNR. Ze behouden echter hun geldigheidsduur van drie jaar. Nieuwe inschrijvingen zijn eeuwig durend. </li></ul><ul><li>Wat worden heffingen/tarieven voor gebruik van het register? </li></ul><ul><li>De tarieven zijn nog niet bekend gemaakt. De komende periode zal de stichting infofilter de tarieven communiceren. Wel is bekend dat er verschillende abonnementsvormen zullen zijn, ondermeer een licentie voor dataleveranciers en call centers. </li></ul><ul><li>Hoe wordt het register uitgeleverd / gedistribueerd en wat zijn de aanleverinstructies voor nieuwe inschrijvingen? </li></ul><ul><li>Het register wordt beschikbaar per download of men kan records ter ontdubbeling aanbieden. Bulkaanlevering geschiedt in een vast format via upload, maar kan alleen worden gedaan door bij het register aangesloten (bekende) gebruikers. </li></ul>
 9. 9. On the job tips <ul><li>Het bieden van het RVV en het register met IVR </li></ul><ul><li>Momenteel wordt er gewerkt aan een branche standaardtekst voor de IVR. Alle brancheverenigingen promoten het gebruik van de IVR bij hun leden, een enkele neemt hierover zelfs verplichtingen op. </li></ul><ul><li>Is een IVR niet onpersoonlijk? </li></ul><ul><li>De IVR is de enige manier om consequent en uniform het RVV en het aanbieden van het register uit te voeren. Dat is de ook de reden waarom de overheid achter de methodiek staat. Bovendien leidt het gebruik van de IVR niet tot onevenredige verhoging van de (gesprekskosten). </li></ul><ul><li>Scripting </li></ul><ul><li>Wanneer gebruik wordt gemaakt van de IVR, neem dan een “haakje” naar de IVR op in het belscript. “Mijnheer Jordens, ik wil u hartelijk danken voor uw tijd. Als u nog even aan de lijn blijft wordt u voorgelicht over uw rechten in telemarketing. Prettige dag.” </li></ul>
 10. 10. Trends <ul><li>Data en doelgroepanalyse wordt nog belangrijker. </li></ul><ul><li>Belkosten stijgen door toenemend gebruik van 06-nummers. </li></ul><ul><li>Opdrachtgevers kiezen voor de uitvoering van hun campagnes liever voor professionele (bij DDMA of WGCC aangesloten), goed ingerichte contact centerbedrijven met gedegen kennis van alle wet- en regelgeving. </li></ul><ul><li>Er ontstaan interessante permissiemarketing / opt in initiatieven. </li></ul><ul><li>Er ontstaan mixen met andere kanalen, zo worden leads gegenereerd aan de deur geconverteerd naar sales in het call center. </li></ul>
 11. 11. En…. Zijn er verder nog vragen?
 12. 12. <ul><li>Voor meer informatie over Telecommerce, Wetgeving of de DDMA in het algemeen kunt u contact met ons opnemen: </li></ul><ul><li>Patrick Jordens (Bestuurslid Telecommerce) </li></ul><ul><li>T: 06-15058797 </li></ul>

×