Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Wifi ariunaa

48 views

Published on

Ict girls day 2018.04.26

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Wifi ariunaa

 1. 1. Тэргүүлэх хөтөлбөр III: Эмэгтэйчүүд ба МХХТ-ийн хил хязгааргүй санаачлага МХХТ-ийн таатай орчноор дамжуулан нийгэм, эдийн засгийн эрх мэдэлтэй эмэгтэйчүүдийг бий болгох Интек ХХК-ийн Ерөнхий захирал Л.Ариунаа
 2. 2. Агуулга 01 02 03 04 Боловсрол Ажлын туршлага Хэрэгжүүлсэн төслүүд WIFI зорилтууд 05 WIFI хамрах хүрээ 06 WIFI модулиуд 07 Онлайн мэдлэг хуваалцах платформ 08 Үндэсний болон бүс нутгийн хэрэгжилт
 3. 3. Боловсрол МТ-ийн Зөвлөх инженер Бизнесийн удирдлагын магист р Бизнесийн системийн магистр 2007 1999-2001 1994-1996 Монгол улс, Улаанбаатар хот Унгар улс, Будапешт хот Австрали улс, Мельбурн хот ШУТИС, МТС Кейс Вестерн Резерв Их Сургууль Монашийн Их сургууль Эдийн засгийн бакалавр1981-1987 ОХУлс, Эрхүү хотЭрхүү хотын Техникийн Улсын Их сургууль
 4. 4. Ажлын туршлага Ерөнхий захирал Мэргэжлийн эксперт Интек ХХК ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, БСШУЯ-ны хамтарсан “Нээлттэй Боловсролын Удирдлагын мэдээллийн системийн туршилт”-ын төсөл Ази Номхон Далайн Хөгжлийн төлөөх МХТ-ийн сургалтын төв 2007- 2008- Үндэсний зөвлөх АХБ, АНДХТМХТСТ, НИА-гийн хамтран хэрэгжүүлж буй “Төрийн үйлчилгээг сайжруулахад МХТ-ийг ашиглах нь” төсөл 2010- Удирдах зөвлөлийн гишүүн Канадын Олон улсын хөгжлийн төлөөх судалгааны төв (IDRC)- ны санхүүжилтээр хэрэгжүүлж байгаа “DREAM-IT” төсөл 2009- Үндэсний зөвлөх 2010- Үндэсний зөвлөх Дэлхийн Банк, ЮНЕСКО-гийн хамтран хэрэгжүүлж байгаа “Боловсролоын системийг үр дүнд чиглүүлэх хөгжүүлэх” бүсийн төслийн 2010- Зөвлөх 2007-2008 Дэлхийн Банкны “Эдийн засгийн чадавхийг хөгжүүлэх техникийн туслалцааны төсөл” Хүний нөөцийн удирдлагын мэдээллийн систем боловсруулах
 5. 5. Ажлын туршлага Судлаач Үндэсний зөвлөх Билл, Мелинда Гейтс сангаас санхүүжүүлж, Вашингтоны Их сургуулиас хэрэгжүүлж, Монголын Пакт байгууллага гүйцэтгэсэн “Мэдээллийн нийтийн хүртээмжийн асуудалд” судалгаа Монголын Нээлттэй Нийгэм Хүрээлэн (Соросын Сан) Канадын ОУХСТ-ээс санхүүжүүлж АйТиЭССи ХХК- ээр хэрэгжүүлсэн “Монгол улсын нэгдсэн хөтөлбөр боловсруулах” төсөл 2008 2008 Зөвлөх багийн ахлагч Азийн Хөгжлийн Банкны “Монгол улсын Хөдөөгийн боловсролыг шинэчлэхэд МХТ- ийг ашиглах нь”(ИРЭМ) төсөл 2004-2006 Хяналт үнэлгээний мэргэжилтэн Азийн Хөгжлийн Банкны “Боловсролын МХТ-ийн шинэчлэл ба Ази Номхон далайн орнуудын ядуурлыг бууруулахад ашиглах боломж” (TA No. 6278-REG)” төсөл 2006-2007 Иргэний нийгмийн хөтөлбөрүүдийн захирал 2002-2004 Мэдээллийн Хөтөлбөрийн Захирал Монголын Нээлттэй Нийгэм Хүрээлэн (Соросын Сан) 2001-2002 Зөвлөх 2000 Монгол улсын НҮБХХ
 6. 6. Ажлын туршлага Төслийн үндэсний зохицуулагч Монгол улсын Засгийн Газар, НҮБХХ хамтарсан “Мэдээлэл харилцааны технологи” хамтарсан төсөл Удирдлагын автоматжуулсан систем, зураг төсөл эрдэм шинжилгээний төв 1998-1999 Сүлжээний администратор Монгол улс дахь НҮБХХ 1997-1998 Менежер Хүн амын бодлого, хөдөлмөрийн яамны харьяа гадаадын иргэд, байгууллага, гадаадад хөдөлмөр эрхлэхэдч зуучлах товчоо 1992-1993 Бүртгэл хариуцсан туслах ажилтан Монаш Интернейшнл 1995-1996 Програм хангамж боловсруулагч 1987-1993
 7. 7. Хэрэгжүүлсэн төслүүд 2015- 2018 2015- 2016 2012 2012 2012 Хүнс, Тэжээлийн Нийгмийн Халамжийн төсөл “Төсвийн санхүүгийн удирдлагын ил тод байдал ба үр ашгийг дээшлүүлэх” төсөл Монгол Улсын Их хурлын сонгуулийн автоматжуулсан санал тоолох систем “Хөдөө аж ахуйг дээшлүүлж ядуурлыг тогтвортой бууруулах ” төсөл Тээврийн ухаалаг системийг хөгжүүлэх нь
 8. 8. Хэрэгжүүлсэн төслүүд 2012 2011- 2012 2012 2011 2011 “Мэдээллийн нийгэм” төсөл Нийтийн тээврийн мэдээллийн технологийн төсөл Нийтийн тээврийг сайжруулахад тээврийн ухаалаг системийг хөгжүүлэх “Монгол улсын МХХТ -ийн хөгжлийн өнөөгийн байдал – 2011” “Монгол Улсын Иргэний үнэмлэхийг цахим үнэмлэхээр солих төслийн зөвлөх үйлчилгээ”
 9. 9. Хэрэгжүүлсэн төслүүд 2011 2010- 2011 2010 2009 2008 Монгол Улсын нийтийн номын сангийн өнөөгийн байдалд дүн шинжилгээ хийж, цаашид хэрэгжүүлэх төслийн саналыг боловсруулах “Төрийн үйлчилгээг сайжруулахад МХТ-ийг ашиглах нь” “Монгол улсын МХХТ -ийн хөгжлийн өнөөгийн байдал – 2010” “Мэдээллийн нийтийн хүртээмжийг дээшлүүлэх нь” Бага ангийн багш нарын МХТ-ийн ахисан түвшний сургалт зохион байгуулах
 10. 10.  МХХТ-ийг ашиглах талаар одоогийн бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүд болон бизнес эрхлэх боломжтой эмэгтэйчүүдийн чадавхийг бэхжүүлэх  Эрх мэдэлтэй эмэгтэй бизнес эрхлэгчдэд зориулсан МХХТ-ийн таатай орчныг бий болгох төрийн удирдах ажилтнууд болон бодлого боловсруулагчдын чадавхийг бэхжүүлэх WIFI Зорилтууд
 11. 11. WIFI Хамрах хүрээ W1: МХХТ-ийг ашиглан бизнесийг төлөвлөх Зорилтот 2 бүлгүүд Гол агуулга Зорилтот бүлгийн агуулга Модуль C1: Эмэгтэйчүүдийн эрх мэдэл, Тогтвортой хөгжийн зорилго болон МХХТ Модуль C2: Бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдэд МХХТ-ийн давуу талыг таниулах нь P: Бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдэд таатай орчинг бүрдүүлэх W2: МХХТ-ийг ашиглан бизнесийг удирдах Бодлого боловсруулагчид Бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүд
 12. 12. WIFI Модулиуд Гол агуулга Зорилтот бүлгийн агуулга Бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүд Бодлого боловсруулагчид Дараах хэл дээр гарах боломжтой:  Армян  Бенгал  Кхмер  Англи  Орос  Синхала  Тамил
 13. 13.  WIFI Мэдээллийн сан  Бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн МХХТ-ийн мэдлэг чадвар болон бизнесийн ур чадвараа дээшлүүлэхэд чиглүүлэх  Энэ платформ нь үнэгүй WIFI сургалтын нөөцийн цуглуулга болох юм  Бета хувилбарыг боловсруулсан бөгөөд WIFI бүс нутгийн нээлтийн үеэр танилцуулсан Онлайн мэдлэг хуваалцах платформ http://wifiinfobank.unapcict.org
 14. 14.  WIFI Гар утасны сургалтын платформ  WIFI сургалтын модулиуд нь илүү хүртээмжтэй, зөөврийн болох юм  Практик, дагаж мөрдөхөд хялбар, бие даасан мөн WIFI интерактив сургалтаар хангадаг  Бета хувилбарыг боловсруулсан бөгөөд WIFI бүс нутгийн нээлтийн үеэр танилцуулсан Онлайн мэдлэг хуваалцах платформ
 15. 15. WIFI Бүс нутгийн нээлт МХХТ-ийн хүний нөөцийн чадавхийг хөгжүүлэх бүс нутгийн форум БНСУ, 2016 оны 6-р сарын 9
 16. 16.  Армени, Бангладеш, Камбож, Энэтхэг (Андра Прадеш), Киргизстан, Филиппин, Шри Ланка  Шри Ланка, Төв Ази, АСЕАН-ы дэд бүс нутгууд Үндэсний болон Бүс нутгийн хэрэгжилт
 17. 17. Анхаарал тавьсанд баярлалаа 17

×