Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rtc э.төмөрчөдөр

202 views

Published on

“Харилцаа холбооны хөгжил-2017” Бүсийн зөвлөгөөн амжилттай зохион байгуулагдав

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Rtc э.төмөрчөдөр

 1. 1. “РАДИО ТЕЛЕВИЗИЙН ҮНДЭСНИЙ СҮЛЖЭЭ” УЛСЫН ТӨСӨВТ ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗАР
 2. 2. “РАДИО ТЕЛЕВИЗИЙН ҮНДЭСНИЙ СҮЛЖЭЭ” УЛСЫН ТӨСӨВТ ҮЙЛВЭРИЙН ГАЗАР • БНМАУ-ын Засгийн газрын 1991 оны 11 дүгээр сарын 19-ний тогтоолоор Радио нэвтрүүлэх станц, Телевизийн нэвтрүүлэх станц, Долгион хүлээн авах станц, Чингэлтэйн телевизийн станц, Баян-Өлгий, Говь-Алтай, Хөвсгөл, Дорнод, Өмнөговь аймгийн станцуудыг орон тоо төсвийн хамт Засгийн гарын дэргэдэх Радио телевизийн хэрэг эрхлэх газрын мэдэлд 1992 оны 01 дүгээр сарын 01-нээс шилжүүлжээ. • “Төрийн өмчөөс олон нийтийн өмчид эд хөрөнгө шилжүүлэх тухай” хууль 2005 оны 1 дүгээр сарын 27-ны өдөр батлагдаж Монголын үндэсний радио, телевиз олон нийтийн статустай болжээ. • МХХТГ-ын 2005 оны 9 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 109 тоот тушаалаар Хөгжлийн төвийн бүтцэд “Радио телевизийн сүлжээний” газар байгуулсан. • “Төрийн өмчийн хороо”-ны 2009 оны 4-р сарын 30-ны өдрийн 152-р тогтоолоор "Радио телевизийн сүлжээ " Улсын төсөвт үйлдвэрийн газар. • “Төрийн өмчийн хороо”-ны 2015 оны 4-р сарын 9-ны өдрийн 230-р тогтоолоор "Радио телевизийн үндэсний сүлжээ" Улсын төсөвт үйлдвэрийн газар. Товч түүхэн замнал
 3. 3. “РАДИО ТЕЛЕВИЗИЙН ҮНДЭСНИЙ СҮЛЖЭЭ” УЛСЫН ТӨСӨВТ ҮЙЛВЭРИЙН ГАЗАР Телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ Радио өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ Хэтийн төлөвлөгөө
 4. 4. “РАДИО ТЕЛЕВИЗИЙН ҮНДЭСНИЙ СҮЛЖЭЭ” УЛСЫН ТӨСӨВТ ҮЙЛВЭРИЙН ГАЗАР Телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ
 5. 5. “РАДИО ТЕЛЕВИЗИЙН ҮНДЭСНИЙ СҮЛЖЭЭ” УЛСЫН ТӨСӨВТ ҮЙЛВЭРИЙН ГАЗАР Улаанбаатар хот орчимд Тоон телевизийн 15 станцаар 1. МҮОНТ 6. SBN 11. NTV 2. Сүлд 7. Star TV 12. TV9 3. ETV 8. VTV 13. MN25 4. Eagle 9. Эх орон 14. UBS 5. C1 10. Moviebox 15. МҮОНТ-2 Монголын үндэсний радиогийн нэг, хоёр дугаар програм 16. TM
 6. 6. “РАДИО ТЕЛЕВИЗИЙН ҮНДЭСНИЙ СҮЛЖЭЭ” УЛСЫН ТӨСӨВТ ҮЙЛВЭРИЙН ГАЗАР Монголын үндэсний радиогийн нэгдүгээр суваг Монгол улс даяар дамжуулж байгаа телевиз
 7. 7. “РАДИО ТЕЛЕВИЗИЙН ҮНДЭСНИЙ СҮЛЖЭЭ” УЛСЫН ТӨСӨВТ ҮЙЛВЭРИЙН ГАЗАР Монгол улс даяар телевизийн үйлчилгээ Тоон телевизийн нэвтрүүлгийг • 20Вт станцаар 1565398,05 цаг буюу 9 392 388,3 суваг/ цаг • 50Вт станцаар 495813,52 цаг буюу 2 974 881,12 суваг/ цаг • 100Вт станцаар 131586,19 цаг буюу 789 517,14 суваг/ цаг • 200Вт станцаар 23907,37 цаг буюу 143 4444,22 суваг/ цаг • 500Вт станцаар 18666,21 цаг буюу 111997,26 суваг/ цаг • 1кВт станцаар 13477,57 цаг буюу 80 865,42 суваг/ цаг • 5кВт станцаар 6222,07 цаг буюу 37332,42 суваг/ цаг нэвтрүүлгийг дамжуулсан байна. Нийт 365 станц 2.482.958 цаг 16 186 570 суваг/цагийн тоон телевизийн нэвтрүүлэг дамжуулна.
 8. 8. “РАДИО ТЕЛЕВИЗИЙН ҮНДЭСНИЙ СҮЛЖЭЭ” УЛСЫН ТӨСӨВТ ҮЙЛВЭРИЙН ГАЗАР Тоон телевиз болон радио дахин дамжуулах Станцуудын байршил
 9. 9. “РАДИО ТЕЛЕВИЗИЙН ҮНДЭСНИЙ СҮЛЖЭЭ” УЛСЫН ТӨСӨВТ ҮЙЛВЭРИЙН ГАЗАР Орон нутгийн телевизийн үйлчилгээ Орон нутгийн телевизүүдийн 39 сувгийн нэвтрүүлгийг аймгийн төвд өөрийн дахин дамжуулах станцаар дамжуулж байна Орон нутгийн телевизийг сумуудад хүргэх аймаг сумдын дахин дамжуулах сүлжээг Увс аймгийн 17 суманд байгуулсан.
 10. 10. “РАДИО ТЕЛЕВИЗИЙН ҮНДЭСНИЙ СҮЛЖЭЭ” УЛСЫН ТӨСӨВТ ҮЙЛВЭРИЙН ГАЗАР Радио өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ
 11. 11. “РАДИО ТЕЛЕВИЗИЙН ҮНДЭСНИЙ СҮЛЖЭЭ” УЛСЫН ТӨСӨВТ ҮЙЛВЭРИЙН ГАЗАР МҮОНР Нэгдүгээр програм Их чадлын 6 станцаар • Хонхорын РНТС, • Баян-Өлгий • Говь-Алтай • Хөвсгөл • Өмнөговь • Дорнод
 12. 12. “РАДИО ТЕЛЕВИЗИЙН ҮНДЭСНИЙ СҮЛЖЭЭ” УЛСЫН ТӨСӨВТ ҮЙЛВЭРИЙН ГАЗАР 52 ФМ станцаар /21 аймгийн төв, томоохон сум суурин/ КАТВ- ээр /Улаанбаатар Дорнод, Говьсүмбэр Баян-Өлгий / Тоон Телевизийн DVB-T2 /365 тоон станцаар/
 13. 13. “РАДИО ТЕЛЕВИЗИЙН ҮНДЭСНИЙ СҮЛЖЭЭ” УЛСЫН ТӨСӨВТ ҮЙЛВЭРИЙН ГАЗАР Интернэт радиогоор Гадаад дотоодын 6320 орчим байнгын хэрэглэгчтэй болоод байна.
 14. 14. “РАДИО ТЕЛЕВИЗИЙН ҮНДЭСНИЙ СҮЛЖЭЭ” УЛСЫН ТӨСӨВТ ҮЙЛВЭРИЙН ГАЗАР Шугамын радио системээр Төв радио зангилгаа СХД Радио зангилгаа БЗД Радио зангилгаа БГД Радио зангилгаа Нисэх Радио зангилгаа Эрдэнэт Радио зангилгаа Нийт 52000 орчим хэрэглэгч
 15. 15. “РАДИО ТЕЛЕВИЗИЙН ҮНДЭСНИЙ СҮЛЖЭЭ” УЛСЫН ТӨСӨВТ ҮЙЛВЭРИЙН ГАЗАР МҮОНР 2-р програм Байршил Мөрөн Алтай Улаанбаатар Давтамж 4895 кГц 4835 кГц 7260 кГц Чадал 10кВт 10кВт 50кВт
 16. 16. “РАДИО ТЕЛЕВИЗИЙН ҮНДЭСНИЙ СҮЛЖЭЭ” УЛСЫН ТӨСӨВТ ҮЙЛВЭРИЙН ГАЗАР FM 107 FM 100.9 FM 105 FM 106 FM 107.5 FM 106.7 Монголын радио 1,2-р програмийг 55 ФМ станцаар улс даяар дамжуулж байгаа бөгөөд 49 станцын зөвшөөрлийг 105,5мГц давтамж болгон өөрчилж МҮОНР нэгдүгээр програмыг Монгол улс даяар зөвхөн 105,5мГц давтамж дээр цацах бодлого баримталж байна. Улс даяар 105,5мГц давтамжийг ашиглах зөвшөөрлийг авсан. Улс даяар FM105.5 мГц
 17. 17. “РАДИО ТЕЛЕВИЗИЙН ҮНДЭСНИЙ СҮЛЖЭЭ” УЛСЫН ТӨСӨВТ ҮЙЛВЭРИЙН ГАЗАР Манай байгууллага жилд: 16.186.570 суваг/цагийн ТВ нэвтрүүлэг FM болон РӨН- ийн их чадлын станцаар 319.813 суваг/цагийн РӨН Шугамын радиогоор Улаанбаатар хот, Орхон аймагт 300.159.242 цэг/цагийн РӨН
 18. 18. “РАДИО ТЕЛЕВИЗИЙН ҮНДЭСНИЙ СҮЛЖЭЭ” УЛСЫН ТӨСӨВТ ҮЙЛВЭРИЙН ГАЗАР Хэтийн төлөв
 19. 19. “РАДИО ТЕЛЕВИЗИЙН ҮНДЭСНИЙ СҮЛЖЭЭ” УЛСЫН ТӨСӨВТ ҮЙЛВЭРИЙН ГАЗАР ХХМТГ, ХХЗХ болон бусад бодлогын газруудтай хамтран орон нутгийн тоон телевизийн станцуудын Сувгийн нэр, төлбөрийн хэлбэрийг тодорхой болгох
 20. 20. “РАДИО ТЕЛЕВИЗИЙН ҮНДЭСНИЙ СҮЛЖЭЭ” УЛСЫН ТӨСӨВТ ҮЙЛВЭРИЙН ГАЗАР РАДИО ӨРГӨН НЭВТРҮҮЛГИЙН ДАМЖУУЛАХ СҮЛЖЭЭ, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙГ ТООН ТЕХНОЛОГИД ШИЛЖҮҮЛЭХ 1 • Өнөөдрийн байдлаар Монголын нийт радио сонсогчид, ялангуяа хөдөөгийн иргэд техникийн чанарын шаардлага хангахгүй радиогийн нэвтрүүлгийг хүлээн авч байна. 2 • Нэвтрүүлэх төхөөрөмжүүд нь ашиглалтанд орсноос хойш шинэчлэгдээгүй, шаардлага хангахгүй болсон,
 21. 21. “РАДИО ТЕЛЕВИЗИЙН ҮНДЭСНИЙ СҮЛЖЭЭ” УЛСЫН ТӨСӨВТ ҮЙЛВЭРИЙН ГАЗАР 3 • Ашиглалтын зардал маш их болсон, техникийн сэлбэг хэрэгсэл ламп зэрэг нь үйлдвэрлэгдэхээ больсон 4 • Нэвтрүүлэгчүүд найдваргүй, эрсдэлтэй байгаа 5 • Хөдөөгийн сонсогчдын хэрэглэж байсан ВЭФ төрлийн хүлээн авагчууд үйлдвэрлэгдэхээ больсноос сонсогчид зах зээлээс стандартын шаардлага хангахгүй хүлээн авагч худалдан авах болсон зэрэг олон шалтгааныг нэрлэж болох юм.
 22. 22. “РАДИО ТЕЛЕВИЗИЙН ҮНДЭСНИЙ СҮЛЖЭЭ” УЛСЫН ТӨСӨВТ ҮЙЛВЭРИЙН ГАЗАР
 23. 23. “РАДИО ТЕЛЕВИЗИЙН ҮНДЭСНИЙ СҮЛЖЭЭ” УЛСЫН ТӨСӨВТ ҮЙЛВЭРИЙН ГАЗАР Одоо ашиглаж буй РӨН-ийн дэд бүтцийг ашиглан тоон станцыг ашиглахад дараах давуу талтай байна. Одоо ашиглаж буй дэд бүтцийг үргэлжлүүлэн ашиглах боломжтой. Урт долгионы тоон өргөн нэвтрүүлгийн долгионы тархалт илүү тогтвортой. Хөрөнгө оруулалт, эрчим хүчний зарцуулалт бага байна.
 24. 24. “РАДИО ТЕЛЕВИЗИЙН ҮНДЭСНИЙ СҮЛЖЭЭ” УЛСЫН ТӨСӨВТ ҮЙЛВЭРИЙН ГАЗАР Ашиглалт үйлчилгээний зардал багасана. Одоо ажиллаж байгаа боловсон хүчнийг дахин сургах замаар ажиллуулах боломжтой. Одоо ашиглаж байгаа давтамжуудыг тоон системд шууд ашиглах боломжтой.
 25. 25. “РАДИО ТЕЛЕВИЗИЙН ҮНДЭСНИЙ СҮЛЖЭЭ” УЛСЫН ТӨСӨВТ ҮЙЛВЭРИЙН ГАЗАР Өөрийн хиймэл дагуул газрын станцтай болох зорилгоор гадны түнш орнуудтай хамтарч ажиллахаар ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна.
 26. 26. “РАДИО ТЕЛЕВИЗИЙН ҮНДЭСНИЙ СҮЛЖЭЭ” УЛСЫН ТӨСӨВТ ҮЙЛВЭРИЙН ГАЗАР АНХААРАЛ ТАВЬСАНД БАЯРЛАЛАА

×