Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ppt (2)

329 views

Published on

Давтамж

Published in: News & Politics
 • Hey guys! Who wants to chat with me? More photos with me here 👉 http://www.bit.ly/katekoxx
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Ppt (2)

 1. 1. 1Улаанбаатар хот Радио долгион – Хүний эрүүл мэнд Ч.Энхболд ХХЗХороо, Радио давтамж зохицуулалт хяналтын газар Радио долгион хяналтын төв Ахлах инженер2017 он
 2. 2. 2  Радио давтамж, долгион, цацаргалт  Цахилгаан, соронзон болон цахилгаан соронзон орон (ЦСО)  ЦСО-ын эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөөллийн судалгаа  ЦСО –талаарх үндэсний стандартууд  ЦСО – ын хэмжилт Агуулга
 3. 3. “Радио давтамж”ийн цацаргалт 3 Цахилгаан соронзон цацраг нь гэрлийн хурдаар орон зайгаар дамжин цахилгаан, соронзон эрчим хүчний долгионоор дамжиж байдаг. Цахилгаан соронзон эрчим хүчний бүх хэлбэрийг цахилгаан соронзон "спектр" гэж нэрлэнэ. Радио долгион ба долгион нь дамжуулагч антенгаар дамждаг. Энэ нь цахилгаан соронзон энергийн нэг хэлбэр юм. Тэдгээрийг "радио долгион" буюу "RF" гэж нэрлэдэг. "Цацраг" гэсэн нэр томъёо нь "цацраг идэвхт" гэсэн үг биш юм. Ихэвчлэн "цахилгаан соронзон орон" эсвэл "радиолоператорын талбар" гэдэг нэр томьёо нь цахилгаан соронзон эсвэл RF-ийн энерги байгааг илэрхийлдэг. Антенаас цацаргах Радио давтамжит долгион. Цахилгаан долгионыг долгионы урт, давтамжаар тодорхойлж болно. Долгионы урт нь цахилгаан соронзон долгионы нэг бүтэн мөчлөгийн хамрах зай юм. RF дохио давтамжийг ихэвчлэн "hertz" (товчилсон "Гц") гэж нэрлэдэг нэгжээр илэрхийлдэг. Нэг Гц нь секундэд нэг мөчлөгтэй тэнцэнэ. Нэг мегагерц - MHz нь секундэд нэг сая циклтэй тэнцэнэ. Цахилгаан соронзон энергийн янз бүрийн хэлбэрийг долгионы урт, давтамжаар нь ангилдаг. Цахилгаан соронзон долгионы радио хэсэг нь ойролцоогоор 3 килоундт (3 кГц) хүрч 300 гегагерц (300 GHz) байна. Microwave нь радио долгионы тодорхой ангилал бөгөөд 1 GHz-аас 30 GHz хүртэлх давтамжийн радио давтамжийн энергийг хэлнэ.
 4. 4. 4 Frequency 50Hz 1 MHz 500 MHz 1 GHz 10 GHz 30 THz 600 THz 3 PHz 300 PHz 30 EHz Радио дохио гэж юу вэ ?
 5. 5. 5 Радио дохио бол өдөр тутмын амьдралын нэг хэсэг бөгөөд нар, дэлхий, ионосфер зэрэг байгалийн эх үүсвэр болон дараах хиймэл эх үүсвэрүүдээс ялгардаг. Үүнд • гар утас болон суурин станц • нэвтрүүлэгчүүд • радарын байгууламж • алсын удирдлага • цахилгаан болон электрон тоног төхөөрөмж г.м Радио дохио гэдэг нь цахилгаан соронзон энерги (эсвэл цахилгаан соронзон цацраг - EMR) -ийн нэг хэлбэр юм, Цахилгаан ба соронзон орон нь орон зайгаар дамжин хөдөлдөг. Радио дохио нь ионжилт биш бөгөөд энэ нь химийн бондыг задлах буюу өөрчлөх молекулд хангалттай эрчим хүчийг шууд өгч чадахгүй гэсэн үг юм. Радио дохио гэж юу вэ ?
 6. 6. 6 Эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын сонирхол бүхий бүлгүүдийн зарим судалгааны тайлангууд нь утасгүй төхөөрөмжийг хорт хавдар болон бусад өвчинд хавсарга болдог гэж үздэг байна. Эдгээр таамаглалууд нь олон нийтийн анхаарлыг их татаж, утасгүй төхөөрөмжийн хэрэглээ, хорт хавдар эсвэл бусад өвчний хооронд үүсэх өнөөгийн учир шалтгааны холбоосыг тодорхойлохоор ажилладаг байна. Эдгээр судалгааны бүх үр дүнд нягт нямбай хандах хэрэгтэй. ЦСО эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөө Гар утас болон бусад утасгүй технологи нь бидний өдөр тутмын амьдралын салшгүй хэсэг болж байна. Гэхдээ гар утасны байнгын хэрэглээ, суурин станцын ойролцоо амьдардаг зэрэг нь бидний эрүүл мэндэд ямар нэг нөлөө үзүүлж байна уу?
 7. 7. 7 "... Нэвтрүүлэгчээс үүсэх нөлөөллийн сүүлийн үеийн шинжилгээ судалгаа нь дэвшилтэд судалгааны арга ашиглан хорт хавдар болон түүний шинж тэмдэгүүдэд голчлон төвлөрч байгаа. Эдгээр гарах үр дүн, үзүүлэлт нь үүрэн холбооны баз станцын, радио болон телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн станцын, эсвэл гэрийн болон сургуулийн утасгүй дотоод сүлжээний нэвтрүүлэгчийн радио давтамжтай цахилгаан соронзон орны эрүүл мэндэд үзүүлэх эрсдлийг харуулдаггүй.“ SSMs Independent Expert Group on Electromagnetic Fields (Sweden), 2013 "... Радио давтамжтай цахилгаан соронзон орны өртөлт хүүхдийн тархины хөгжил болон үйл ажиллагаанд нөлөөгүй гэсэн холбогдох баримт олдоогүй. Тэр ч байтугай энэ нөлөө тогтмол биш үед.“ Health Council of the Netherlands, 2011 "... ICNIRP хорооны үзэж байгаагаар 1998 оны хойш шижлэх ухааны хэвлэлээр гарсан чиглэл зөвлөмжүүд нь үндсэн хязгаараас доош ямар нэг хортой нөлөөтэй холбоотой баримт бичигдээгүй, мөн зөвлөмжийн өндөр давтамжийн цахилгаан соронзон орны өртөлтийн хязгаарыг дахин яаралтай засаж залруулах шаардлагагүй гэж үзсэн.“ International Commission on Non-Ionising Radiation Protection (ICNIRP), 2009 Олон тооны судалгаанууд сүүлийн 20 жилд гар утас хүний эрүүл мэндэд хортой эсэхд үнэлэлт хийхэд чиглэгдсэн. Гар утас ашигласанаас үүссэн эрүүл мэндэд хортой эсрэг нөлөө бүртгэгдээгүй." World Health Organization (WHO), 2011 Эх сурвалж: GSMA Mobile Communications and Health 2014 ЦСО эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөө
 8. 8. 8 World Health Organization Бидний зорилго бол дэлхийн өнцөг булан бүрт байгаа хүмүүст илүү сайн, эрүүл ирээдүйг бий болгох явдал юм. ДЭМБ-ын ажилтнууд 150 гаруй оронд үйл ажиллагаагаа явуулж, засгийн газрууд болон бусад түншүүдтэй хамтран бүх хүмүүст эрүүл мэндийн хамгийн дээд түвшинд хүрэх боломжийг хангахын тулд ажилладаг. ЦСО – судалгааны байгууллагууд International Electromagnetic Fields Project - (IEFP) Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллага (ДЭМБ) нь эрүүл мэндийн эрсдэлийн талаар мэдээлэл өгөх, судалгаа шинжилгээний хэрэгцээ, хүчин чармайлт гаргахад дэмжлэг үзүүлэх олон улсын цахилгаан соронзон орон төслийг хэрэгжүүлж байна. WHO handbook on Establishing a Dialogue on Risks from Electromagnetic Fields - ДЭМБ гарын авлага Цахилгаан соронзон оронгийн эрсдэлийн талаархи хэлэлцүүлэг PRESS RELEASE N° 200 17 MAY 2010 Interphone study reports on mobile phone use and brain cancer risk
 9. 9. 99 International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) Ионжихгүй цацрагаас хамгаалах олон улсын хороо нь иончлолгүй цацрагийн хордлогын эрүүл мэндэд үзүүлэх хор хөнөөлийн талаархи удирдамж, зөвлөмж өгөх зорилготой бие даасан шинжлэх ухааны байгууллага юм. ЦСО – судалгааны байгууллагууд Exposure to high frequency electromagnetic fields, biological effects and health consequences (100 kHz-300 GHz) - Өндөр давтамжийн цахилгаан соронзон орон, биологийн нөлөө ба эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөөлөл (100 kГц-300 ГГц) ICNIRP GUIDELINES FOR LIMITING EXPOSURE TO TIME‐VARYING ELECTRIC, MAGNETIC AND ELECTROMAGNETIC FIELDS (UP TO 300 GHZ)
 10. 10. 10 ЦСО – судалгааны байгууллагууд www.emf-portal.de
 11. 11. 11 Үндэсний стандартууд  Үндэсний стандартыг боловсруулав. MNS 5594:2006 Радио долгионы үүсгэх цахилгаан соронзон оронгийн хүний биед үзүүлэх нөлөөний хязгаарлалтын түвшин IEEE C95.1-1991, Standard for Safety Level with Respect to Human Exposure to Radio Frequency Electromagnetic Fields, 3 kHz to 300 GHz; IEEE 100-1996, Standard Dictionary of Electrical and Electronics Terms; ANSI C95.1-2004, Standard for Safety Level with Respect to Human Exposure to Radio Frequency Electromagnetic Fields, 3 kHz to 300 GHz; MNS 5594:2015 Радио давтамжтай цахилгаан соронзон орны хүнд үзүүлэх нөлөөний аюулгүйн түвшин (3 кГц -ээс 300 ГГц хүртэл) Энэ стандартын зорилго нь 3 кГц-ээс 300 ГГц хүртэлх радио давтамжтай цахилгаан орон, соронзон орон ба цахилгаан соронзон орны үйлчлэлийн улмаас хүний эрүүл мэндэд учирч болох хортой нөлөөний хэм хэмжээг тогтоож, хүмүүсийг энэхүү нөлөөнөөс хамгаалахад оршино. Энэ стандартаар 3 кГц-ээс 300 ГГц хүртэлх давтамжтай цахилгаан соронзон орноос хүнд үзүүлэх хортой нөлөөнөөс хамгаалах зөвлөмжүүдийг санал болгоно. IEEE C95.1-2005, IEEE C95.3-2002, IEEE Recommended Practice for Measurements and Computations of Radio Frequency Electromagnetic Fie]lds, with Respect to Human Exposure to Such Fields, 100 kHz-300 GHz.
 12. 12. 12 MNS 5148:2015 (MNS 5148:2002)Радио давтамжтай цахилгаан соронзон орноос хүнд үзүүлэх нөлөө аюулгүйн түвшинд нийцэж буй эсэхийн үнэлгээ Энэ стандарт нь радио тоног төхөөрөмжийн үүсгэх цахилгаан соронзон орон (цаашид ЦСО гэх)-оос хүнд үзүүлэх нөлөөг үнэлж, хүний бие хортой нөлөөлөлд өртөхөөс сэргийлэх, өртсөн нөхцөлд өртөлтийн хэмжээг багасгах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн. Recommendation ITU-T K52 (2004) Guidence on complying with limit for human exposure to electromagnetic fields Recommendation ITU-T K52 (2004) Recommendation ITU-T K83 (2010) Monitoring of electromagnetic field levels MNS 6497:2015 Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн тоног төхөөрөмжийн радио спектр, цахилгаан соронзон зохицлын техникийн ерөнхий шаардлага Энэ стандартаар тоног төхөөрөмж, хэрэгслийн үүсгэж болох цахилгаан соронзон хорт цацаргалтын орны хүчлэг болон тоног төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагааг алдагдуулах цахилгаан соронзон болон дамжууллын шуугианы хүчдлийн утганд тавих хязгаарыг тогтоосон. MNS CISPR 22:2002 Мэдээллийн технологийн тоног төхөөрөмжийн үйлдвэрлэлийн радио садаа. Норм, шалгах арга Үндэсний стандартууд
 13. 13. 13 Цахилгаан соронзон цацаргалт (EMR) X H-соронзон орон E- цахилгаан орон Нэг үе Цацаргалтын чиглэл Z Y Цахилгаан соронзон энергийн орон зайд тархалт ЦСО-ийн хэмжээс
 14. 14. 14 Физик утга ба нэгжүүд Утга Тэмдэглэгээ Нэгж Тэмдэглэгээ Давтамж F Герц Гц (Hz) Цахилгаан оронгийн хүчлэг E Вольт / В/м (V/m) Чадал P Ватт Вт (W) Чадлын эрчим буюу чадлын урсгалын эрчим S Ватт / квадрат метр Ватт / квадрат см Вт/м² (W/m²) мВт/см² (mW/cm²) Тусгай шингээлтийн хувь (Specific Absorption Rate) SAR Ватт / килограмм мВатт / грамм Вт/kg (W/kg) mW/g (mW/g) ЦСО-ийн хэмжээс
 15. 15. 15 point-to- Audio Дамжууллын систем GSM 900 UMTS 2100 IMT 850 point Video TV FM Давтамж (MГц) 891 2100 800 514 514 100 ICNIRP хязгаарлалт, чадлын эрчим (Вт/м2) 4.75 10.00 4.00 2.57 2.57 2.00 Антенны өсгөлт (dBi) 16 18 18 23 17 10 Антенны загвар буюу бодит 80010302_082 ITU-R F.1336 ITU-R ITU-R хэв маяг 742 265 TBXLHA 4 F.699 F.699 Антенны өндөр, газрын тувшнээс 25 60 60 дээш (м) 32 45 15 Кабелийн алдагдал (dB) 0 1 1 1 1 1 Чадал (Вт) 20 64 40 10 1,000 6,000 EIRP (Вт) 800 3,210 2,000 1,580 39,810 47,660 Аюулгүй байдлын зай (м) 3.7 5.1 6.3 7.0 35.1 43.6 Хуримтлагдах аюулгүй зай (м) 3.7 6.3 8.9 11.3 36.9 57.1 ICNIRP хязгаарлалт, оронгийн хүчлэг (В/м) 41.30 61.00 38.89 31.17 31.17 28.00 50м зайд оронгийн хүчлэг, ICNIRP харьцаа 0.08 0.10 0.13 0.14 0.70 0.85 Хуримтлагдсан оронгийн хүчлэгийн хэмжээ (мВ/м) 0.08 0.13 0.18 0.23 0.74 1.13 Worst-case horizontal safety-distances & cumulative exposure; co-located site; By Dr. Haim Mazar (Madjar) ЦСО-ийн хэмжээс
 16. 16. ЦСО-ийн хэмжээс Хуримтлагдах хэвтээ аюулгүйн зай, зэргэлдээ сайт; y тэнхлэг (м) specific emitter, safety distance (m) cumulative safety distance (m) 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 GSM 900 UMTS2100 IMT850 Poit2Point Video T Audio FM 3.7 3.7 5.1 6.2 6.3 8.9 7.0 11.3 35.1 36.9 43.6 57.1 By Dr. Haim Mazar (Madjar)
 17. 17. 17 Зай нэмэгдэхэд нөлөө буурдаг Public limit Нийтийн хязгаарын утга Ажилчидын хязгаарын утга Хязгаарын 1% -иас бага Зай x 2 Нөлөө : 4 ЦСО-ийн хэмжээс
 18. 18. 18 ЦСО-ийн хэмжилт • AM / FM / TV болон GSM үүрэн холбооны станцууд. • Нэвтрүүлэгчүүд болон Богино долгионы радио. • Гар утас. • Бичил долгионы зуух. • RFID антенн. • Аж үйлдвэр, шинжлэх ухааны болон эмнэлгийн тоног төхөөрөмж Зэрэг төрөл бүрийн эх үүсгэврээс үүссэн ЦСОроныг хэмжих, үнэлэхэд хэрэглэгдэнэ. Kit 1: Probe PI-01/Meter RFP-04CE Frequency range: 0.2 MHz - 3 GHz. Dynamic range: 0.2 - 500 V/m. RFP-04 Smart Fieldmeter® R&S®FSH with isotropic antennas 20 ГГц хүртэлх давтамжийн өргөн хүрээтэй учраас R & S®FSH нь GSM, CDMA, WCDMA, LTE, DECT, Bluetooth®, WLAN (IEEE 802.11a, b, g, n) WiMAX, Радио өргөн нэвтрүүлэг, ТВ зэрэг бүхий л төрлийн утасгүй холбооны үйлчилгээг хамрана
 19. 19. 19 ЦСО-ийн хэмжилт Газрын зураг дээр тэмдэглэсэн цэгийн дугаар ХЦ-1 ХЦ-2 ХЦ-3 ХЦ-4 Антенны өндөр (м) 4 4 4 4 Хэмжилт хийсэн антенны өндөр (м) 2 2 2 2 Антенаас хэмжилтийн цэг хүртэлх зай (м) 2 2 2 2 Байшин дээрх хэмжилтийн дүн (V/m) 5.27 8.67 7.37 9.51 Хэмжилтийн дүн (Вт/м2) 0.073 0.199 0.144 0.239 Хязгаарын түвшин (Вт/м2) MNS 5594:2015 CDMA 900 2G-4.5 Вт/м2, GSM 1800 2G- 9 Вт/м2, WCDMA 3G- 10.57 Вт/м2, LTE 4G – 9.2 Вт/м2
 20. 20. 2020 Үүрэн холбоо Өргөн нэвтрүүлэг WiFi Бусад 2013 1 2014 3 2015 6 2016 8 1 2017 10 1 MNS 5594:2015 Радио давтамжтай цахилгаан соронзон орны хүнд үзүүлэх нөлөөний аюулгүйн түвшин стандартын дагуу хийгдсэн хэмжилтийн тоо ЦСО-ийн хэмжилт
 21. 21. ЦСО-ийн нөлөөллийг бууруулах арга 21 Аль болох богино хугацаанд ашиглаж хэвших. Утсаа биеэсээ хол байлга. Хэрэв та мессеж бичиж байгаа бол текстийг илгээж дуустал нь хадгал Чанга яригч, сонсголын аппарат, чихэвч ашиглан толгойд ойртох зайг багасгах хэрэгтэй. Утастай чихэвч нь толгойд хүртэх зарим эрчим хүчийг багасгах бол утасгүй чихэвч нь гар утасны RF- ийн бага хэмжээний энерги гаргадаг. Иймээс утастай болон утасгүй чихэвчний аль аль нь толгойд ойрхон байх (гар утас) RF-ийн энергийн нийт өртөлтийг маш их хэмжээгээр бууруулах боломжтой. Утасгүй төхөөрөмж болон биеийн хооронд зайг аль болох нэмэгдүүлнэ. Ярихаасаа илүүтэй зурвас (message) бичих, Харин жолоо барьж байхдаа зурвас бүү бич.
 22. 22. Анхаарал тавьсанд баярлалаа! 22

×