Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Must oyu

67 views

Published on

“Харилцаа холбооны хөгжил-2017” Бүсийн зөвлөгөөн амжилттай зохион байгуулагдав

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Must oyu

 1. 1. Контент боловсруулалт, дамжууллын өнөөгийн төлөв, хөгжлийн чиг хандлага Сүхбаатар хот, 2017.10.04 Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга: Ж.Жавзансүрэн Ph.D Холбооны салбарын багш: Ч.Оюу П.Ууганбаяр
 2. 2. Удиртгал1 Агуулга Контент дамжууллын үед тулгарч буй асуудлууд2 Дүгнэлт, зөвлөмж3 Хөгжлийн чиг хандлага4
 3. 3. Контент  Харилцаа холбооны сүлжээгээр дамжиж байгаа тэмдэгт, дохио, текст, зураг, дуу, авиа, дүрс, бичлэг болон бүх төрлийн мэдээ мэдээллийг тоон хэлбэрт хувиргасан бүтээгдэхүүн (хувийн харилцааны мэдээллээс бусад).  Тоон контентийн үйлчилгээний зохицуулалтын ерөнхий нөхцөл шаардлага
 4. 4. Контентийг бүтээж, түгээх, сурталчилахад  Үндэсний аюулгүй байдал  Олон нийтийн эрх ашиг  Гэмт хэрэг  Зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох зорилгоор холбогдох хууль, тогтоомжийн хүрээнд зохицуулдаг.  Энэ нь контент бүтээх, түгээхийг хориглосон явдал биш бөгөөд контентийн үр дагаврыг зохицуулахад чиглэдэг.  Хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжийн асуудал
 5. 5. Хуулиар хориглосон контент (агуулга)  Олон улсад:  Үндэсний аюулгүй байдлыг хангах (жишээ нь, тэсрэх бөмбөг хийх заавар, мансууруулах бүтээгдэхүүн, террорист үйл ажиллагааг сурталчилах);  Хүүхдийг хамгаалах (жишээ нь, хүчирхийлэл, садар самуун, аливаа хэлбэрээр цөөнхийг доромжлох);  Хүний эрхэм чанарыг хамгаалах (жишээ нь, арьс өнгөөр ялгаварлан гадуурхах, үзэн ядах буюу түүнийг өдөөн турхирах);  Эдийн засгийн аюулгүй байдлыг хангах (жишээ нь, залилан, зээлийн картын мэдээллийг хулгайлах заавар);  Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах (жишээ нь, хорлон сүйтгэх, хакердалт);  Нууцлалын хамгаалалтыг бэхжүүлэх (жишээ нь, хувийн мэдээллийг зөвшөөрөлгүй дамжуулах, цахим харилцаагаар дамжуулан дарамтлах);  Нэр хүндийг хамгаалах (жишээ нь, гүтгэлэг, өрсөлдөгч бүтээгдэхүүнээ гутаах чиглэлийн хууль бус зар сурталчилгаа );  Оюуны өмчийг хамгаалах (жишээ нь, зохиогчийн эрхийн бүтээлийг зөвшөөрөлгүйгээр түгээх)
 6. 6. Монгол Улсын контентийн зохицуулалт № Хуулийн нэр Холбогдох зүйл заалт Хуулийн хэрэгжилтийг хянах эрх бүхий байгууллага 1 Садар самуун явдалтай тэмцэх тухай 5.1, 5.2, 7.2.3 Цагдаагийн байгууллага 8.1, 8.1.2, 8.1.3, 9.3 Эрүүл мэнд, нийгмийн хамгаалал, соёлын болон хууль зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагуудын дэргэдэх зөвлөл 2 Эрүүгийн хууль 86, 111, 144, 178, 179, Цагдаагийн байгууллага 3 Хүн худалдаалахтай тэмцэх тухай 8.1.3 Цагдаагийн байгууллага, Тагнуулын ерөнхий газар 4 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай 11.4 Цагдаагийн байгууллага, Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөл 5 Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын эргэлтэд хяналт тавих тухай 13.1.4 Цагдаагийн байгууллага 6 Зар сурталчилгааны тухай 6.5.5, 6.5.7, 6.5.8, 13.4, 13.6, 13.8, 17.2, 7, 14, 16 Оюуны өмчийн газар, Шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газар 7 Зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийн тухай 12.1, 12.2, 20.1, 21.1, 22.1, 25.1 Оюуны өмчийн газар, Хамтын удирдлагын байгууллага 8 Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай 9.2 Цагдаагийн байгууллага, Мэргэжлийн хяналтын газар 9 Хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай 13.1.6, 6.5, Засгийн газар, бүх шатны Засаг дарга, хууль тогтоомжоор эрх олгосон бусад байгууллага, алан тушаалтан эрх хэмжээнийхээ хүрээнд биелэлтэнд хяналт тавина. 10 Сонгуулийн ерөнхий хууль 70.1.6, 70.2, 83 Сонгуулийн ерөнхий хороо болон тойргийн хороо 11 Тамхины хяналтын тухай 8.1.1 Цагдаагийн байгууллага, Мэргэжлийн хяналтын байгууллага Хуулиар хориглосон контент (агуулга)
 7. 7. Тоон телевизийн контент  Контент боловсруулалтын чанар,  Контент дамжууллын чанар Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж
 8. 8. Тоон ТВ-ийн студийн холболтын интерфейс Интерфейсийн төрөл Хурд Дамжууллы н зай Хэрэглээ HDMI – High Definition Multimedia Interface 5 ГБит/с 15 м SD, ED, HD дүрс, дуу DVI – Digital Video Interface 3,96 ГБит/с 2 м Дүрсийн үүсгүүр ба дүрсийн хяналтын дэлгэцүүдийн хооронд дүрс дамжуулахад SD/HD-SDI – Serial Digital interface 3 ГБит/с 100-300 м Дуу, дүрс
 9. 9. Тоон ТВ-ийн студийн холболтын интерфейс
 10. 10. Тоон ТВ-ийн студийн холболтын интерфейс
 11. 11. Тоон телевизийн студи
 12. 12. Өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээнд холбогдох бичиг баримтууд  Тоон контентийн үйлчилгээний зохицуулалтын ерөнхий нөхцөл шаардлага  Телевиз, радиогийн өргөн нэвтрүүлгийн зохицуулалтын ерөнхий нөхцөл шаардлага  Өргөн нэвтрүүлгийн зохицуулалт, нөхцөл шаардлага  Тоон телевиз. Хиймэл дагуулын тоон өргөн нэвтрүүлгийн DVB-S2 системийн хүлээн авах төхөөрөмжид тавих техникийн шаардлага  Тоон телевиз. Хиймэл дагуулын тоон өргөн нэвтрүүлгийн DVB-S2 системийн нэвтрүүлэх төхөөрөмжид тавих техникийн шаардлага  Тоон телевиз. Кабелийн тоон өргөн нэвтрүүлгийн DVB-C2 системийн хүлээн авах төхөөрөмжид тавих техникийн шаардлага  Тоон телевиз. Газрын тоон өргөн нэвтрүүлгийн DVB-T2 системийн хүлээн авах төхөөрөмжид тавих техникийн шаардлага  Тоон телевиз. Газрын тоон өргөн нэвтрүүлгийн DVB-Т2 системийн нэвтрүүлэх төхөөрөмжид тавих техникийн шаардлага  Тоон телевизийн хувиргагч. Техникийн шаардлага  Тоон телевизийн студи. 2-р хэсэг: Тоног төхөөрөмжид тавих ерөнхий шаардлага  Technical Standards and Documentation Guide for the Delivery of Commercials.
 13. 13. Нэгдэн нийлэх процесс - Convergence  Контент тоон технологид шилжсэнтэй холбоотойгоор нэгдэн нийлэх үйл (convergence) дэлхий дахинд маш хурдтай явагдаж байна.  Convergence –  ижил төрлийн үйлчилгээг дэд бүтцийн янз бүрийн төрлүүдээр (тухайлбал, газрын ТВ, КаТВ, хиймэл дагуулийн ТВ, Интернет зэргээр контент дамжуулах)  нэг үйлчилгээ үзүүлэгчээр дамжуулан янз бүрийн үйлчилгээг (жишээлбэл, Triple Play буюу гурвалсан үйлчилгээ) санал болгодог.  Энэхүү техникийн нэгдэн нийлэлт нь контентийн нийлүүлэлтэнд олон шинэ технологи, үйлчилгээг нэвтрүүлэхэд хүргэсэн.  Нэгдэн нийлсэн орчны гол онцлог – эцсийн хэрэглэгчдэд контентыг хүргэх үйлд Интернет чухал байр суурь эзэлдэг болсон явдал юм.
 14. 14. Зөвлөмж Телевизийн контент боловсруулалт болон дамжууллын харгалзах стандарт шаардлагуудыг баримталж ажиллах Гаралтын дуу, дүрсний түвшинг хянаж байх. Эфирийн студиуд дүрсийн болон дууны микшерийн нөөцтэй байхад анхаарах
 15. 15. Ашигласан материал Executive Summary of Technical Standards and Documentation Guide for the Delivery of Commercials, 2016 Тоон контентийн үйлчилгээний зохицуулалтын ерөнхий нөхцөл шаардлага The Digital Video Business, Sef Tuma, James Weeks and others, 2016 Тоон студид тавигдах шаардлага, Илтгэл Б.Пүрэвцэрэн Нетфликсийг хэрэглэх гарын авлага, Некст электроникс.
 16. 16. LOGO

×