Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Icn

104 views

Published on

“Харилцаа холбооны хөгжил-2017” Бүсийн зөвлөгөөн амжилттай зохион байгуулагдав

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Icn

 1. 1. МЭДЭЭЛЭЛ ХОЛБООНЫ СҮЛЖЭЭ ХХК-ИЙН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ, ЦААШДЫН ЗОРИЛТ Ц.ОДХҮҮ /СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ГАЗРЫН ЗАХИРАЛ/ odkhuu.ts@icn.mn СҮХБААТАР ХОТ 2017-10-05 “ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ХӨГЖИЛ - 2017” БҮСИЙН ЗӨВЛӨГӨӨН
 2. 2. 2 ЭРХЭМ ЗОРИЛГО Мэдээлэл, харилцаа холбооны технологийн дэвшлийг Монгол хүн бүрт дамжуулан хүргэж, улс орныхоо нийгэм, эдийн засгийн бүхий л салбарт тогтвортой хөгжлийг хангахад дэмжлэг үзүүлэх өндөр хурдны хамгийн хүртээмжтэй үндэсний сүлжээ болно. ШИЛЭН КАБЕЛИЙН УРТ: 17421 КМ ДАМЖУУЛАХ БАЙГУУЛАМЖИЙН БАГТААМЖ: ӨГӨГДЛИЙН СҮЛЖЭЭ 10Гбит/сек ШИЛЭН КАБЕЛИЙН СҮЛЖЭЭ 2.5Гбит/сек 328 ТЕХНОЛОГИЙН БАРИЛГА, 335 ЦАМХАГ ХҮНИЙ НӨӨЦ: 1400 МЭРГЭШСЭН АЖИЛЛАГСАДАЛСЫН ХАРАА: ХӨТӨЛЖ ХӨГЖИНӨ ХУДАГ, СУВАГЧЛАЛЫН БАЙГУУЛАМЖ: 9446 ХУДАГ, 791’684 МЕТР СУВАГЧЛАЛ МЭДЭЭЛЭЛ ХОЛБООНЫ СҮЛЖЭЭ ТӨК ЧАДАВХИ
 3. 3. 3 Харилцагчдаа дэмжсэн цогц үйлчилгээ Хэрэглэгчдийнхээ эрэлт, хэрэгцээ, шаардлагад бүрэн нийцүүлж, тогтвортой урт хугацааны харилцан ашигтай хамтын ажиллагааг эрхэмлэн сүлжээ, дэд бүтцийн үйлчилгээ эрхлэгчид байх ёстой бүх төрлийн үйлчилгээг найдвартай үзүүлнэ. Ёс зүйг дээдэлсэн, хариуцлагатай үйл ажиллагаа Хууль журмыг чанд мөрдөж, ил тод, шударга зарчмыг баримталж, ёс суртахуун, өндөр хариуцлагатай ажиллана. Нийгмийн хариуцлага Монгол Улс, нийт иргэд, мэдээлэл харилцаа холбооны салбарынхаа эрх ашгийг үргэлж тэргүүнд тавьж, нийгмийн өгөөжийг байнга дээшлүүлж, эх орныхоо хөгжил дэвшилд хувь нэмрээ оруулна. ҮНЭТ ЗҮЙЛС Хүртээмжтэй, найдвартай сүлжээ Монгол Улсын бүх сум, суурин газрыг хамарсан өндөр хурдны хамгийн хүртээмжтэй, үл тасрах үндэсний сүлжээ байна. Мэргэжлийн, чадварлаг холбоочид Мэдээлэл харилцаа, холбооны үйлчилгээ нэвтэрсэн Монгол Улсын бүх цэгт олон жилийн арвин туршлагатай, мэргэшсэн инженер техникийн ажилтнууд ажиллана.
 4. 4. 4 Суваг түрээсийн үйлчилгээ Нийт орлогод эзлэх хувь: 49% Байр талбай, цамхагийн түрээсийн үйлчилгээ Нийт орлогод эзлэх хувь: 21% Худаг сувагчлалын үйлчилгээ Нийт орлогод эзлэх хувь: 10% Улс хоорондын сүлжээний үйлчилгээ Нийт орлогод эзлэх хувь: 7% Хэрэглэгчийн шугамын үйлчилгээ Нийт орлогод эзлэх хувь:5 % Техникийн хамтын ажиллагаа Нийт орлогод эзлэх хувь: 5% Бусад үйлчилгээ Нийт орлогод эзлэх хувь: 3% КОМПАНИЙН ОРЛОГЫН БҮТЭЦ Үйлчилгээний нэр төрлөөр /2016 он/
 5. 5. ШИЛЭН КАБЕЛИЙН ҮНДСЭН СҮЛЖЭЭ НИЙТ 285 СУМ
 6. 6. 6 СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛГО Зорилго 3 Зорилго 2 Зорилго 1 Дотоодын зах зээлийг бүрэн хангахуйц үндсэн сүлжээний багтаамжтай болно. Олон улсын бизнесийг өргөжүүлж, интернэтийн бөөний урсгалын өртгийг бууруулна. Салбарын үйлчилгээ үзүүлэгч компаниудтай техникийн ашиглалт үйлчилгээний хамтын ажиллагааг өргөжүүлнэ. 2017 - 2021 МХС2021 стратегийн хүрээнд үндсэн сүлжээний багтаамжийг нэмэгдүүлж, үнэ тарифын бодлогоо бүрэн шинэчлэн, компани, үйлчилгээ үзүүлэгч, эцсийн хэрэглэгч бүгдэд харилцан ашигтай байх бизнесийн загварыг нэвтрүүлэн компанийг урт хугацаанд тогтвортой хөгжүүлэхийг зорино.
 7. 7. 7 ХҮРЭХ ҮР ДҮН • “Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030” Дэд бүтцийн салбарын Зорилт 7 -ийн I үе шат бүрэн хэрэгжинэ. • Төрөөс мэдээлэл, харилцаа холбооны хөгжлийн талаар баримтлах бодлогын зорилтуудын мэдээлэл харилцаа холбооны сүлжээ, дэд бүтэц, үйлчилгээний 2020 оны зорилтот түвшинг биелүүлнэ. • Төрийн цахим үйлчилгээг эрчимтэй хөгжинө. Мэдээлэл, харилцаа холбооны технологийн дэвшлийг Монгол хүн бүрт дамжуулан хүргэж, улс орныхоо нийгэм, эдийн засгийн бүхий л салбарт тогтвортой хөгжлийг хангахад дэмжлэг үзүүлэх өндөр хурдны хамгийн хүртээмжтэй үндэсний сүлжээ болно. • Дэлхийн жишигт хүрсэн стандартын үйлчилгээг хэрэглэгчдэд хүргэнэ. • Дамжуулах сүлжээний өртөг эрс буурна. • Технологи ашиглалтын зардлыг/OPEX/ удирдах боломжтой болно. • Хэрэглэгчдэд дэвшилтэт технологийн олон төрөлт үйлчилгээг орон даяар чанарын өндөр түвшинд хүргэх боломж бүрдэнэ. • Орон нутгийн иргэд олон төрлийн цахим үйлчилгээ авах боломж хангагдана. • Авч буй мэдээлэл холбооны үйлчилгээний чанар сайжирна. • Хот хөдөөгийн иргэдийн тоон мэдээллийн ялгаа багасч, мэдээллийн технологид суурилсан хөдөлмөр эрхлэлт нэмэгдэнэ.
 8. 8. 8 ХАРИЛЦАН ДЭМЖЛЭГ Үйлчилгээ эрхлэгч Тогтвортой, урт хугацааны харилцан ашигтай хамтын ажиллагаа Мэдээлэл холбооны сүлжээ ХХК • Салбарын нийтлэг эрх ашгийг эрхэмлэнэ. • Харилцагчдаа үргэлж дэмжиж, хамтдаа хөгжинө. Засгийн газар Хууль эрхзүй, бодлого зохицуулалтын таатай орчин
 9. 9. 9 Монгол Улсын интернет болон цахим хэрэглээ шинэ түвшинд гарна. 02 Монгол Улсын хэмжээнд тоон хуваагдлыг эрс бууруулна. 01 НИЙГМИЙН ӨГӨӨЖ Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийн хөгжилд Мэдээлэл харилцаа холбооны салбарын үзүүлэх шууд нөлөө нэмэгдэнэ. 03
 10. 10. АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД БАЯРЛАЛАА

×