Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Crc энхболд

84 views

Published on

“Харилцаа холбооны хөгжил-2017” Бүсийн зөвлөгөөн амжилттай зохион байгуулагдав

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Crc энхболд

 1. 1. Сэлэнгэ аймаг Радио давтамжийн харилцан нөлөөлөл ба хяналт, шалгалт Радио давтамжийн зохицуулалт, хяналтын газар Радио долгион хяналтын төв 1
 2. 2. Радио долгионы давтамжийн тухай “Радио” гэсэн үг нь радио давтамжийн цацаргалт буюу радио дамжууллын үзэгдлийг тодорхойлоход хэрэглэгддэг. Радио гэдэг үг нь латин хэлний radiare – гэрэл гэгээ цацрах гэсэн үгнээс гаралтай. Нэвтрүүлгийг дуу чимээний тусламжтайгаар хязгаарлагдмал бус тооны сонсогчдод дамжуулдаг техник хэрэгсэлийг өргөн утгаар нь радио гэж нэрлэдэг. Цахилгаан соронзон цацрагийн тархалт нь агаар буюу хоосон орон зайгаар тархах цахилгаан соронзон орны хэлбэлзлийг илэрхийлнэ. 0.001-1012 Гц давтамжийн цараанд орших цахилгаан соронзон долгионыг радио долгион гэнэ. Радио долгионы давтамжийн спектрийг дараах давтамжийн цараанд хуваадаг. Хэт урт долгион 10000м-ээс дээш урттай урт долгион 10000м-1000м дунд долгион 1000м-100м богино долгион 100м-10м хэт богино долгион 10м-1мм 2
 3. 3. Радио давтамжийн зурвас • Радио давтамжийн зурвас нь төрөл бүрийн радио үйлчилгээнүүдэд хуваагддаг. (жнь. Суурин, Хөдөлгөөнт .гм) • Жишээ нь Давтамжийн зурвас нь Суурин ба Хөдөлгөөнт үйлчилгээнүүдэд: 87.5000 – 108.000 MHz: Өргөн нэвтрүүлэг 144.000 – 146.000 MHz: Радио сонирхогч 148.000 – 149.000 MHz: Суурин/Хөдөлгөөнт 174.000 – 230.000 MHz: Суурин 406.000 – 420.000 MHz: Суурин/Хөдөлгөөнт 450.000 – 454.000 MHz: Газрын хөдөлгөөнт 764.000 – 776.000 MHz: Газрын хөдөлгөөнт 821.000 – 824.000 MHz: Газрын хөдөлгөөнт 3
 4. 4. Радио долгионы тухай хууль Хуулийн зорилтыг 1.1 зүйлд: “Энэ хуулийн зорилт нь радио долгионыг хуваарилах, ашиглах, хамгаалах, өмчлөх, эзэмшихтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино” 4 дүгээр зүйл. Радио долгионы өмчлөл 4.1 Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дэх үүсгэгчээс үүссэн болон үндэсний радио давтамжийн хуваарилалтын хүснэгтэд багтаж байгаа радио долгион нь Монгол Улсын төрийн өмч мөн. 4.2 Төр нь радио долгион өмчлөгчийн хувьд энэ хуульд заасан нөхцөл, болзолтойгоор радио давтамж, радио давтамжийн зурвасыг ашиглах эрхийг бусад этгээдэд олгоно. 4
 5. 5. 7 дугаар зүйл. Радио давтамжийн зурвасыг эзэмших эрх бүхий этгээд 7.1.Нийтийн хэрэглээний радио давтамжийн зурвасыг Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу байгуулагдаж, үйл ажиллагаа явуулж байгаа хуулийн этгээд, иргэн энэ хуулийн дагуу зохицуулах хороос тусгай зөвшөөрөл, эрхийн бичиг авч, бүртгүүлж ашиглана. Радио долгионы тухай хууль 5
 6. 6. Радио Долгионы Хяналт • Радио долгион нь байгалын үнэт хязгаарлагдмал нөөц юм, • Радио долгион нь улс орон, газар нутгийн хил хязгаарыг үл харгалзан тархах онцлогтой, • Радио долгион нь нүдэнд үзэгдэж, гарт баригдахгүй онцлогтой харин хяналтын тоног төхөөрөмжүүд нь радио долгионы нүд, гар болон чих нь юм. • Радио долгионыг үр ашигтайгаар ашиглахын тулд бүх радио үйлчилгээнүүдийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах, үүний тулд радио станцууд ба системүүд хооронд харилцан нөлөөлөлгүй байлгах шаардлагатай. 6
 7. 7. Радио Долгионы Хяналт 0 20 40 60 80 100 120 140 1 2 3 4 5 Давтамжийн нөлөөллийн тоо хэмжээ 125 121 115 101 2012 2013 2014 2015 2016 98 Нөлөөллийн ангилал Үүрэн холбоо 133 Харилцааны станц 133 ЦСОронгийн 42 Олон сувгийн 36 Өргөн нэвтрүүлэг 35 Өргөн зурвасын хандалт 35 Сансарын холбоо 9 Бусад 79 7
 8. 8. Хяналтын төхөөрөмж • Хөдөлгөөнт Хяналтын Станц (MMS) *Давтамжын хамрах хүрээ: 20MГц - 26.5ГГц, *Үндсэн чадамж: DF, BW, Field strength, Frequency, • Суурин хяналтын станц 3 (FMS) * Давтамжын хамрах хүрээ: 300КГц – 3ГГц. * Үндсэн чадамж: DF, BW, Field strength, Frequency, FM, AM, • Зөөврийн хяналтын дэд систем (PMS) * Давтамжын хамрах хүрээ: 20 MГц – 20 ГГц, * Үндсэн чадамж: Байршил илрүүлэх гар антенна, давтамжын зурвас хянах хэмжилтүүд. 8
 9. 9. Богино долгионы антенн Хяналтын төхөөрөмж 9
 10. 10. Netimizer DMLNetimizer PM-10 USB GPS Scanner 10 mobiles Integrated DM and audio cable USB USB USB lock key • Pharos – үүрэн холбооны чанарын хэмжилтийн төхөөрөмж GPRS, UMTS, HSPA, LTE системийн хамрах хүрээ, чанарын үзүүлэлтийг тодорхойлно Хяналтын төхөөрөмж
 11. 11.  Радио хяналт- шинжилгээ ба радиобайршил тодорхойлох системд зориулагдсан R&S®RAMON програм хангамж  Компьютерт суурилсан дохионд дүн шинжилгээ хийх, дохио боловсруулах R&S®CA100 програм хангамж Хяналтын төхөөрөмж
 12. 12. • Сэлэнгэ - Атанбулаг • Дорноговь - Замын Үүд • Өмнөговь - Гашуун сухайт • Ховд - Булган • Хөвсгөл - Ханх • Булган - Тэшиг • Дорнод – Халх гол Хил орчмын харилцан нөлөөлийн хэмжилт 12
 13. 13. • Зөвшөөрөлгүй хууль бус ашиглах • Төхөөрөмж баталгаажаагүй (чанаргүй) байх • Байршил буруу (зөвшөөрөгдсөн газраас өөр газарт байрлуулсан байх) • Эзэмшигч нь өөрчилөгдсөн байх • Чадал хэтэрсэн байх • Төхөөрөмж нь өөр суваг дээр тохируулагдсан буюу тохируулагдах боломжтой байх • Техникт гэмтэл гарсан буюу тохируулга алдагдсан байх Хяналтаар илэрч байгаа нийтлэг зөрчлүүд 13
 14. 14. Анхаарал тавьсанд баярлалаа! 14

×