Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Crc өргөн нэвтрүүлгийн хөгжил, тулгарч буй бэрхшээл

438 views

Published on

“Харилцаа холбооны хөгжил-2017” Бүсийн зөвлөгөөн амжилттай зохион байгуулагдав

Published in: News & Politics
 • If we are speaking about saving time and money this site ⇒ www.WritePaper.info ⇐ is going to be the best option!! I personally used lots of times and remain highly satisfied.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Crc өргөн нэвтрүүлгийн хөгжил, тулгарч буй бэрхшээл

 1. 1. 2017 он ӨРГӨН НЭВТРҮҮЛГИЙН ХӨГЖИЛ, ТУЛГАМДАЖ БУЙ АСУУДЛУУД ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО 2017.10.04 “ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ХӨГЖИЛ-2017 БҮСИЙН ЗӨВЛӨГӨӨН-2017” (Булган, Дархан-Уул, Орхон, Хөвсгөл, Сэлэнгэ)
 2. 2. ӨРГӨН НЭВТРҮҮЛГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛ-СТАТИСТИК МЭДЭЭ, ТВ ҮЗЭЛТИЙН СУДАЛГААНЫ ДҮНГЭЭС ТОВЧ (ХХЗХ) ӨРГӨН НЭВТРҮҮЛГИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ- ОЛОН УЛСЫН ХЭМ ХЭМЖЭЭ, ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ҮНДСЭН ЗОРИЛТ ӨРГӨН НЭВТРҮҮЛГИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ХУУЛЬ ЭРХЗҮЙН ҮНДЭСЛЭЛ, ЗОХИЦУУЛАЛТЫН БАРИМТ БИЧИГ, ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ХАМРАХ ХҮРЭЭ ӨРГӨН НЭВТРҮҮЛГИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН АРГА ХЭМЖЭЭ, ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙГДСЭН АЖЛУУД- 2015- 2017 ТООН ТЕХНОЛОГИЙН ОРЧНЫ НЭГДЭН НИЙЛЭЛТ, ӨРГӨН НЭВТРҮҮЛГИЙН ХӨГЖЛИЙН ЧИГ ХАНДЛАГА, МАНАЙ ОРОНД ТУЛГАРЧ БУЙ БЭРХШЭЭЛ АГУУЛГА © 2015, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved 1 2 3 4 5 2
 3. 3. 5© 2014, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved Зах зээлд эзлэх хувь 7.2.2 Хамрах хүрээ /2016.12.31/ 8.77% Кабель 22.94% DTV 23.76% IPTV 44.53% Хиймэл дагуулаар 57.43% Улаанбаатар 42.57% Орон нутагт 100% 100% Төрөл Өрх Төрийн байгууллага Аж ахуйн нэгж CaTV&DTV 250,451 368 1,788 IPTV 185,844 179 3,258 Телевизийн олон сувгийн дамжуулах үйлчилгээ эрхлэгчдийн хэрэглэгчдийн тоо 1.Өргөн нэвтрүүлгийн зах зээл-судалгааны дүнгээс - 2
 4. 4. Орон нутгийн телевиз үзэгчидийн хувь, байршлаар Баян-Өлгий 93% Увс 98% Орхон 92% Сүхбаатар 91% Дорнод 97% Төв аймаг 98% Завхан 78% Говь-Алтай 75% Өвөрхангай 79% Хөвсгөл 73% Дорноговь 73%Өмнөговь 61% Булган 36% Ховд 82% Баянхонгор 81% Архангай 86% Хэнтий 80% Дархан-Уул 86%Сэлэнгэ 84% Дундговь 82% 90%-с дээш 80%-89% 59% хүртэлх 70%-79% 60%-69% Үндэсний хэмжээнд 81% Жич: Аймаг бүрийн дэлгэрэнгүй үр дүнг хавсралтаас харна уу. 4
 5. 5. Хамгийн их үздэг нэвтрүүлгийн төрлүүд 15% 17% 24% 31% 32% 38% 43% 56% 47% 52% 47% 60% 65% 67% 75% 79% 77% 82% 94% 91% 94% 2% 18% 16% 30% 35% 29% 38% 28% 43% 49% 64% 54% 55% 53% 74% 70% 74% 77% 83% 91% 89% Орон нутаг УБ хот2 92 % 91 % 89 % 80 % 76 % 75 % 75 % 61 % 61 % 58 % 54 % 51 % 46 % 44 % 41 % 34 % 33 % 31 % 21 % 17 % 9 % Нийт 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ТВ үзэгчдийн 92% нь өдөр тутмын мэдээ, мэдээллийн хөтөлбөр үзэж байгаа нь хамгийн өндөр байна. Мөн орон нутгийн үзэгчид УБ хотын үзэгчидээс ТВ үзэх хандлага өндөр ба ялангуяа цэнгээнт нэвтрүүлэг, ярилцлага, хэлэлцүүлэг үзэх нь илүү байна. Эсрэгээрээ УБ хотын ТВ үзэгчид орон нутгийн үзэгчидтэй харьцуулахад олон ангит кино үзэх хандлага өндөр байдаг байна. 5
 6. 6. 6© 2014, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved Чухалчилж буй үзүүлэлт (нийт үзэгчдийн хувьд) 58% 29% 25% 22% 20% 19% 16% 16% 15% 15% 14% 13% 13% 12% 4% 3% 3% Түргэн шуурхай, үнэн бодит,… ТВ-ийн гаралт, цацалт сайн… Шинжлэх ухаан, боловсрол,… Нэг ангит кино гаргадаг… Олон талт, төрөл бүрийн… Зар сурталчилгаа бага Спортын мэдээ, нэвтрүүлэг… Иргэдийн дуу хоолойг… Хүүхдэд чиглэсэн нэвтрүүлэг… Эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг… Дотоодод бэлтгэсэн… Гадаадын сонирхолтой… Чадварлаг сэтгүүлчидтэй… Залуучуудад чиглэсэн… Talk show/Ярилцлага их… Аж ахуйн нэгж, хувь… Бусад 6 1 52% 37% 30% 18% 19% 17% 17% 20% 19% 17% 16% 16% 15% 13% 4% 4% 1% 62% 24% 21% 25% 21% 20% 15% 12% 13% 13% 13% 11% 12% 11% 4% 3% 3% НИЙТ УБ ХОТ ОРОН НУТАГ 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 3 4 2 5 2
 7. 7. 6© 2014, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved Цагийг нэмэгдүүлэх шаардлагатай нэвтрүүлгийн төрлүүд 42% 45% 36% 33% 33% 25% 20% 15% 14% 14% 13% 7% 5% 6% 4% 45% 39% 33% 34% 23% 20% 15% 16% 13% 13% 12% 4% 5% 3% 3% УБ хот Орон нутаг 44% 41% 35% 33% 27% 22% 17% 16% 14% 13% 12% 5% 5% 4% 3%Нийт 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 14 1510 11 12 2
 8. 8. Үзэгчдийг бухимдуулдаг зүйлс РЕКЛАМНЫ ХУГАЦАА РЕКЛАМНЫ ТӨРӨЛ СОЛОНГОС ОАК 18+ КИНО, АЙМШГИЙН КИНО НАМЫН ХАРЪЯАЛАЛ ҮГ ҮСГИЙН АЛДАА СЭТГҮҮЛЧДИЙН ЁС ЗҮЙ ТЕЛЕВИЗИЙН ТӨРӨЛЖӨӨГҮЙ БАЙДАЛ Орон нутгийн ТВ үзэгчдийг бухимдуулдаг зүйлс Орон нутгийн тв-ийн гаралт муу Нэг нэвтрүүлэгийг олон дахин давтдаг Арилжааны шинжтэй зар их гардаг Чанаргүй контент гаргадаг Тв хөтөлбөр байхгүй Шуурхай биш 8
 9. 9. Телевизэд тавигдах шаардлагын талаар Хангалттай хязгаарлаж байгаа 41% Тийм ч хангалттай биш… Хангалтгүй байгаа… Маш хангалтгүй байна… Хариулж мэдэхгүй байна 2% ХҮҮХЭД ЗАЛУУСЫН ХҮМҮҮЖИЛ, ЁС СУРТАХУУНД СӨРӨГ НӨЛӨӨ ҮЗҮҮЛЭХ ХҮЧИРХИЙЛЭЛ, ЭРОТИК, ХЭТ ЗАДГАЙ, САДАР САМУУНЫГ СУРТАЛЧИЛСАН, АЛИВАА КОНТЕНТЫГ ХЯЗГААРЛАЖ ЧАДАЖ БАЙГАА БАЙДАЛ 9
 10. 10. Рекламанд хязгаарлалт тавих талаар Хязгаарлал т байх зайлшгүй шаардлагат ай 72% Зарим талаар хязгаарлах нь зөв… Хязгаарлах шаардлагагүй 6% Хэлж мэдэхгүй байна… РЕКЛАМНЫ ҮРГЭЛЖЛЭХ ХУГАЦААНД ХЯЗГААРЛАЛТ ТАВИХ ТАЛААР РЕКЛАМНЫ НЭГ УДААГИЙН ЦАЦАЛТЫН ХУГАЦАА (БЛОК)-Г ТОГТООХ ТАЛААР Хязгаарлал т байх зайлшгүй шаардлагат ай 74% Зарим талаар хязгаарлах нь зөв… Хязгаарлах шаардлагагүй 6% Хэлж мэдэхгүй байна 1% 10
 11. 11. Орон нутгийн телевиз үзэгчдийн хандлага ОРОН НУТГИЙН ТЕЛЕВИЗ ҮЗДЭГ ШАЛТГААНУУД 6% 10% 13% 15% 17% 22% 27% 48% 75% Нийтийн дуу их гаргадаг Сумдын талаар нэвтрүүлэг Монгол кино их гаргадаг ТВ гаралт, цацалт сайн байдаг Орон нутгийн тухай сонирхолтой, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг бэлтгэн… Хошин шог их гаргадаг Сонирхолтой кинонуудыг гаргадаг Орон нутгийн зар үздэг Орон нутагт болж буй үйл явдлыг түргэн шуурхай мэдээллэдэг НЭГ ДОЛОО ХОНОГИЙН ТЕЛЕВИЗИЙН ХӨТӨЛБӨРТ ОРОН НУТГИЙН ТЕЛЕВИЗИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙН ЭЗЛЭХ ХУВЬ, БАЙРШЛААР Жич: Аймаг бүрийн дэлгэрэнгүй үр дүнг хавсралтаас харна уу. 2% 4% 12% 14% 17% 34% 35% 65% 78% Нийтийн дуу их гаргадаг Монгол кино их гаргадаг ТВ гаралт, цацалт сайн байдаг Хошин шог их гаргадаг Сонирхолтой кинонуудыг гаргадаг Орон нутгийн тухай сонирхолтой, танин… Сумдын талаар нэвтрүүлэг Орон нутагт болж буй үйл явдлыг түргэн шуурхай… Орон нутгийн зар үздэг Сэлэнгэ аймгийн телевиз үзэгчдийн хандлага 11
 12. 12. Дархан-Уул аймгийн телевиз үзэгчдийн хандлага 6% 9% 9% 10% 16% 16% 17% 28% 52% 68% Нийтийн дуу их гаргадаг Монгол кино их гаргадаг Хошин шог их гаргадаг Бусад Орон нутгийн тухай… Сонирхолтой кинонуудыг… Сумдын талаар нэвтрүүлэг ТВ гаралт, цацалт сайн… Орон нутгийн зар үздэг Орон нутагт болж буй үйл… Орон нутгийн телевиз үздэг шалтгаан 10% 11% 15% 16% 21% 22% 27% 43% 86% Нийтийн дуу их гаргадаг Сумдын талаар нэвтрүүлэг Монгол кино их гаргадаг Хошин шог их гаргадаг Сонирхолтой кинонуудыг гаргадаг ТВ гаралт, цацалт сайн байдаг Орон нутгийн тухай сонирхолтой, танин… Орон нутгийн зар үздэг Орон нутагт болж буй үйл явдлыг түргэн шуурхай… Орхон аймгийн телевиз үзэгчдийн хандлага 12
 13. 13. Хөвсгөл аймгийн телевиз үзэгчдийн хандлага 7% 7% 9% 12% 14% 14% 28% 49% 79% Сумдын талаар нэвтрүүлэг Орон нутгийн тухай сонирхолтой, танин мэдэхүйн… Нийтийн дуу их гаргадаг Хошин шог их гаргадаг Монгол кино их гаргадаг Сонирхолтой кинонуудыг гаргадаг ТВ гаралт, цацалт сайн байдаг Орон нутгийн зар үздэг Орон нутагт болж буй үйл явдлыг түргэн шуурхай… ОРОН НУТГИЙН ТЕЛЕВИЗ ҮЗДЭГ ШАЛТГААН Орон нутгийн телевиз үздэг шалтгаан 13
 14. 14. © 2017, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved 2.Өргөн нэвтрүүлгийн зохицуулалт-олон улсын хэм хэмжээ КаТВ 56 Улс орны эрх ашгийг дэмжин хамгаалах • Үндэсний соёл, хэл, ёс заншил, уламжлалаа хамгаалах • Үндэсний аюулгүй байдлыг дэмжин хамгаалах • Үндэсний бүтээлийг хөгжүүлэх Ардчиллын суурь зарчмыг хангах • Үг хэлэх, үзэл бодлоо илэрхийлэх эрхийг хангах • Хараат бус байх нөхцлийг бүрдүүлэх • Олон талт, тэнцвэртэй мэдээ,мэдээлэл хүлээн авах • Сонгуулийн сурталчилгааны зохицуулалт Олон нийтийн нийтлэг эрх ашгийг хангах • Өргөн нэвтрүүлгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх • Хүүхдийг зохисгүй контентос хамгаалах • Цөөнхийн эрх ашгийг хангах- хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, үндэсний цөөнх Өргөн нэвтрүүлгийн салбарын хөгжлийг хангах • Шударга өрсөлдөх нөхцөл бүрдүүлэх • Техник технологи нэвтрүүлэх, үр ашигтай ажиллах нөхцөл бүрдүүлэх • Хэт төвлөрлөөс сэргийлэх 1 2 3 4 Өргөн нэвтрүүлгийн зохицуулалын үндсэн зорилт 14
 15. 15. © 2015, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved 3.Харилцаа холбооны зохицуулалтын бодлого Мэдээллийн сүлжээ Зохицуулалтын бодлогын хамрах хүрээ Интернэтийн үйлчилгээ Дугаарлалт Интернэт-д суурилсан үйлчилгээ Онлайн контент 2011 Өргөн нэвтрүүлгийн контент 2010 1996 1996 Шуудан, холбоо, өргөн нэвтрүүлгийн сүлжээ 1995 15
 16. 16. © 2015, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved 3.1.Өргөн нэвтрүүлгийн хууль эрхзүйн өнөөгийн зохицуулалт- контентийн зохицуулалт Үндсэн хууль Зохиогчийн эрх түүнд хамаарах эрхийн тухай хууль Харилцаа холбооны тухай хууль (сүлжээ, зохицуулалт) Хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөөний тухай хууль Радио долгионы тухай хууль Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль Зар сурталчилгааны тухай хууль Олон нийтийн радио, телевизийн тухай хууль Зохиогчийн эрх түүнд хамаарах эрхийн тухай хууль, шинэчлэл Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль, нэмэлт (контентийн үйлчилгээ эрхлэх) 1992 1993 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2005 2006 2010 2011 Хүүхэд хамгааллын тухай хууль Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль Садар самуун явдалтай тэмцэх тухай хууль Эрүүгийн хууль Гамшгаас хамгаалах тухай хууль (зарлан мэдээлэх) Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал (Хэвлэл мэдээллийн эзэмшил, харъяалал ил тод байх, үйл ажиллагаа бодитой, тэнцвэртэй байх, үндэсний үнэт зүйлийг түлхүү нэвтрүүлэх) Сонгуулийн тухай (сонгуулийн сурталчилгааны хяналт) Олон тусдаа хуулиар зохицуулахаар оролдож ирсэнЗохицуулалтанд хамаарах үндсэн хуулиуд Контент-д хамаарч байгаа бусад хуулиуд Өргөн нэвтрүүлгийн тухай хууль шаардлагатай 16
 17. 17. © 2015, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved 3.2.Өргөн нэвтрүүлгийн зохицуулалтын бодлого 2010 Тоон технологийн шилжилтийн талаар  Засгийн газрын 2010 оны 276-р тогтоол Телевиз, радиогийн зохицуулалтын талаар баримтлах чиглэл  2010 оны 275-р тогтоол Радио, телевизийн өргөн нэвтрүүлгийг тоон технологи-д шилжүүлэх үндэсний хөтөлбөр Телевиз, радиогийн зохицуулалтын талаар Монгол улсын Засгийн газрын тогтоол ЗГ-ын тогтоол 17
 18. 18. © 2016, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved 3.3.Өргөн нэвтрүүлгийн зохицуулалтын үндсэн баримт бичгүүд Эрх зүйн зохицуулалт  АBU зөвлөмж авсан  Хуулийн төсөл боловсруулсан  Өргөн нэвтрүүлийн зохицуулалт, нөхцөл шаардлага  Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ хүргэхэд тавигдах нөхцөл шаардлага  Харилцан холболтын журам  Тоон телевизийн үндэсний сүлжээгээр дамжуулах өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэхэд тавигдах нөхцөл шаардлага Зохицуулалтын баримт бичиг Тоон технологийн шилжилтийн баримт бичиг  ТВ өргөн нэвтрүүлгийн 470-690 МГц-ийн зохицуулалт  Тоон ТВ сувгийн хуваарилалт  Аналоги-Тоон- шилжилтийн зохицуулалт  УБ хот – радио давтамж хуваарилалт (тоон тв)  Заавал мөрдөх 2 стандарт- Тоон дүрсийн өргөн нэвтрүүлэг IPTV хэрэглэгчийн төхөөрөмж Өргөн нэвтрүүлгийн хуулийн төсөл 18
 19. 19. © 2015, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved 4.Өргөн нэвтрүүлгийн тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчи КаТВ 56 2007 онд УБ хотод радио давтамжийн зөвшөөрлийг үнэ хаялцуулах зарчмаар тусгай зөвшөөрөл олгосон. УБ (2017.09.01) ТВ Кабелийн суваг ФМ КаТВ Хиймэл дагуулаар Орон нутагт (2017.06.31) ТВ Кабелийн суваг ФМ КаТВ Суваг 67 ФМ 31 КаТВ 14 ТВ18 ТВ 71 ФМ 75 Суваг 16 КаТВ 56 2-р суваг 1 2 3 4 6 14 14 15 15 15 17 17 18 17 17 18 18 1967 1992 1996 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Телевизийн тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид Тус бүсэд Өргөн нэвтрүүлгийн нийт 77 үйлчилгээ эрхлэгчид 19
 20. 20. 3.4.Өргөн нэвтрүүлгийн зохицуулалтын хамрах хүрээ 3/13 Хууль эрх зүй, зохицуулалт Тусгай зөвшөөрөл олголт, сунгалт - Радио долгионы тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах - Тусгай зөвшөөрөл олголт,сунгалт - Хяналт, шалгалт Техник стандарт, ашиглалт үйлчилгээ Контентын зохицуулалт - Өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээний тусгай зөвшөөрөл олголт, сунгалт, (Телевиз, радиог, ОСДҮЭ ) - Эзэмшлийн мэдээлэл, статистик тайлан мэдээ, судалгаа - Тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл шаардлага - Ашиглалт, үйчилгээнд тавигдах шаардлага хангуулах - Эзэмшлийг ил тод мэдээлэх - Нийтийн эрх ашгийг хамгаалах - Монгол бүтээлийг дэмжих - Хүүхдийг хамгаалах - Зах зээлийг хамгаалах Радио, давтамжийн зохицуулалт © 2017, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved
 21. 21. © 2015, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved 3.1.Өргөн нэвтрүүлгийн чиглэлээр хийсэн ажлууд 3/13 2012-2017 Хууль эрх зүй, зохицуулалт Сонгуулийн сурталталчилгааны хяналт - Өргөн нэвтрүүлгийн хуулийн төсөл боловсруулсан -Стандартууд батлуулав - 2017 он Өргөн нэвтрүүлгийн зохицуулалт, нөхцөл шаардлагыг Захиргааны ерөнхий хуульд нийцүүлэх Сургалт, Судалгаа Хяналт, мониторинг - 2012,2016 оны МУ-ын Их хурлын сонгуулийн сурталчилгаа - МУ-ын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны ээлжит сонгуулийн сурталчилгаа - Эзэмшлийн мэдээлэл шинэчлэн гаргав. - 2016 онд УБ хот болон орон нутгийн ТВ үзэлт, өргөн нэвтрүүлгийн өнөөгийн байдалд өгч буй олон нийтийн үнэлэмжийг тодорхойлох - 2017- Өргөн нэвтрүүлгийн зах зээлийн багтаамжийг судлах - Хөтөлбөрийн байнгын хяналт мониторинг - Дууны хэмжилт, зөвлөмж - Хяналт шалгалт Хууль эрхзүй, зохицуулалт 21
 22. 22. © 2015, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved 4.Хөтөлбөрт тавих хяналт, мониторинг ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ-ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТ, МОНИТОРИНГ  24/7  70 ТВ, суваг, 31 ФМ-ийн бүтэн эфир  1 цагт дамжуулах зар сурталчилгааны хугацаа  1 хоногийн төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь  7 хоногт эзлэх Монгол болон Гадаад нэвтрүүлгийн хувь  ............... Бичлэг Бүртгэл  Цаг, минут, секундээр - Протокол  Хэдэн цагт ямар нэвтрүүлэг гарсан  Цаг, минут, секундээр - Протокол  Төрөл Монгол болон Гадаад  Цагийн хуваарь болон тулгалт Тайлан 22
 23. 23. © 2017, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved 14 14 17 17 18 20 20 28 39 40 39 42 53 52 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Хяналтад хамрагдсан телевиз, сувгийн тоо ТВ Суваг 10 12 12 2 6 9 12 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Хяналт хийсэн хугацаа /сараар/  18 телевиз, 52 суваг, орон нутгийн 2 телевиз /МУ-д хамрах хүрээтэй/  31 ФМ, радио Хөтөлбөрийн хяналт, мониторинг 3.2.Хөтөлбөрт тавих хяналт, мониторинг 23
 24. 24. © 2015, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved - ЗАР СУРТАЛЧИЛГААны хэтрэлт /1 цагт - 15 МИН/ - ХӨТӨЛБӨР-ийн мөрдөлт /ЦАГИЙН ХУВААРийг баримталсан эсэх/ - ҮНДЭСНИЙ БҮТЭЭЛ үйлдвэрлэл /7 хоногт - 50 ХУВЬ/ - СОЁН ГЭГЭЭРҮҮЛЭХ, ТАНИН МЭДҮҮЛЭХ, хүүхэд боловсролын нэвтрүүлгийн % /УБ хотод-15 ХУВЬ, МУ-д – 20 ХУВЬ/ - БАННЕР, УРСДАГ ЗАР, ЧАТ, орчуулаггүй нэвтрүүлэг, +18 гаргасан байдал - СУВГИЙН ТӨРӨЛЖСӨН нэвтрүүлгийн хувь /1 хоногт - 80 ХУВЬ/ - Орон нутгийн тв, радио – 30%-с доошгүй нь ТУХАЙН ОРОН НУТГИЙН БҮТЭЭЛ байх ТЕЛЕВИЗ, СУВГИЙН ХӨТӨЛБӨРТ: 3.3.Хөтөлбөрт тавих шаардлага- ТВ, суваг 24
 25. 25. 3.4.Хүүхдийг зохисгүй контентоос хамгаалах чиглэлээр ХҮҮХЭД ХАМГААЛЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ ОЛОН УЛСЫН ЗОХИЦУУЛАЛТ: ӨРГӨН НЭВТРҮҮЛГИЙН ОРЧИНД ХҮҮХДИЙН ЭРХ ХАМГААЛАЛ НАСНЫ АНГИЛАЛ ТЭМДЭГ ТЭМДЭГЛЭГЭЭНИЙ СТАНДАРТЫН ХЭРЭГЖИЛТ НАСНЫ АНГИЛАЛ ТЭМДЭГ ТЭМДЭГЛЭГЭЭ 18 + КОНТЕНТЫН ЦАГИЙН ХЯЗГААРЛАЛТ – Үндэсний стандарт мөрдүүлэх НАСНЫ АНГИЛАЛЫГ ТОДОРХОЙ БОЛГОХ /ШАЛГУУРУУДЫГ ЗААЖ ӨГӨХ/ 25
 26. 26. © 2015, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved26 Wireless Mobile Fixed Broadcast Voice Data Voice Data Convergence to services and contents TV Cable modem/setup box ADSL PC/WLAN Celluar/Wifi handsets Contents 3G Төрөл бүрийн чиглэлээр нэгдэн нийлэх үйл явц өрнөсөөр байна. Үйлчилгээний болон контентуудын нэгдэн нийлэлт эрчимтэй From mobile to wireless From fixed to wireless From analog to digital, e.g., DAB/DMB Mobile evolution from 2G to 3G Source: @Brahat Sanchar Nigam Limited 4.Технологийн хөгжил-нэгдэн нийлэлтийн орчин 26
 27. 27. © 2015, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved 4.1.Нэгдэн нийлэлтийн хэлбэрүүд Traditional media - Video - Music - News Web content - Pictures -Blogs - Podcast Advertising Mobile Fixed Broadcast Pay TV Portable Media Player Handsets Home Gateway PC/Laptop TV Content Delivery Device VerticalConvergence Horizontal Convergence Хэвтээ ба босоо тогтолцоо- Нэгдэн нийлэлт 27
 28. 28. 4.2.Нэгдэн нийлэлтийн хэлбэрүүд Нэгдэн нийлэлт гэдэг нь:  Цахилгаан холбоо,  Мэдээллийн технологи,  Өргөн нэвтрүүлэг  Технологийн нэгдэн нийлэлт (Сүлжээ, хэрэглэгчийн төхөөрөмж гм)  Хэвлэл мэдээллийн салбарын нэгдэн нийлэлт  Операторуудын нэгдэн нийлэлт –үйлчилгээний  Зохицуулалтын нэгдэн нийлэлт  нэгдсэн тусгай зөвшөөрөл олголт  тоон технологийн, нэгдэн нийлэлтийн орчинд нийцсэн эрх зүй, бодлого, зохицуулалт шаардагдаж бна. KCC ACMA CRTCC OfcomХХЗХ 28
 29. 29. © 2015, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved 4.3. Өргөн нэвтрүүлгийн хөгжил Компаний чадавхийн дүн шинжилгээ Орлогын өсөлт Ашигт ажиллагаа Хөрөнгө оруулалтын үр ашиг Өргөн нэвтрүүлгийн салбарын өсөлт олон улсад ч мөн буурсаар байгаа. /зар сурталчилгаа/ Үнэ цэнийг бий болгох боломжууд буюу 3 хүчин зүйл Өндөр үр ашигтай ажиллах 29
 30. 30. © у2015, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved • ү • • Компани хооронд нэгдэн нийлэх, худалдан авах замаар үнэ цэнээ өсгөх арга зам хайх болсон 1. контент үйлдвэрлэгч, дамжуулагч • 2. ӨНҮЭ- Олон суваг 3. Технологийн компаниудыг худалдан авах • ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА • Зар сурталчилгааны орлогын өөрчлөлт • Стратегийн хувьд контент үйлдвэрлэлд шилжиж, үр ашгийг бий болгох • Бүтээл үйлдвэрлэлдлд илүү хөрөнгө оруулалт хийх • Ү/А-ны загвар Контент–д чиглэсэн стратеги M & A Нэгдэж нийлэх үйл явц Хэрэглэгч шууд хүрэх Олон талт бизнесийн загвар 4.4. Өргөн нэвтрүүлгийн хөгжлийн чиг хандлага OTT аюул гэж харж байсан- Зах зээлийн дата анализ, судалгааг ихээр ашиглах болсон өргөн нэвтрүүлгийн давамгай байдлыг ашиглан тоон технологи-д суурилсан бүт , үйлч-тэй өрсөлдөх болсон - Олон төрлийн платформ ашиглах Хэрэглэгчдэд шууд хүргэх, чиглэсэн Гол үр ашиг - эцсийн хэрэглэгч –эргэх холбоо – хэрэглэгчийн үнэ цэнэ бүхий дата бааз- СУДАЛГААны үндэс Шийдвэр гаргалт 30
 31. 31. © 2015, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved 4.4.Нэгдэн нийлэлтийн хэлбэрүүд “is King” Тоон технологийн орчинд “Чанартай Контент - Хаан” Өргөн нэвтрүүлгийн хөгжлийн гол түлхүүр Өсөлтийн зах зээл Мэргэжлийн түвшинд өрсөлдөөнт зах зээл 31
 32. 32. © 2015, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved 4.5. Энэ өөрчлөлтөд бид бэлэн үү ?  Мэргэжлийн боловсон хүчин, уран бүтээлийн баг (16 цагийн эфир дүүргэх чанартай контент) Санхүүжилтын эх үүсвэр- бизнесийн зарчмын дагуу? Хараат бус байдлыг хангадаг уу ? Контентоо сайжруулах талаар бодлого, төлөвлөлт байгаа юу ? / Судалгаа хийдэг эсэх  Орлого нэмэгдүүлэх өөр боломж Үнэлэлт дүгнэлт өгөх цаг болсон 32
 33. 33. © 2015, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved 4.6. Үнэлэлт дүгнэлт өгөх шаардлага гарч байна  Мэргэжлийн түвшинд ТВ-ийн үйлчилгээ эрхлэх цаг болсон  Телевиз зар сурталчилгааны орлогоос санхүүждэг үе ард хоцорсон  Үзэгч, хэрэглэгчид зөвхөн хүссэн контентоо хүссэн үедээ телевизийн сувгаас бусад хэлбэрээр үзэх техникийн боломж бий болсон  Бусдаас ялгарах контент үйлдвэрлэж, олон арга зам, сувгаар түгээж байж амьд үлдэнэ  УБ, гадаадын сувгууд чөлөөтэй гарах болсноор орон нутгийн ТВ үзэх хандлага аажмаар арилж байгаа үед орон нутгийн тв тэсч үлдэх боломжоо хайх- Орон нутгийн ТВ-үүдийн өрсөлдөгчид хэн бэ ?  Орон нутгийн ТВ гэсэн онцлог, ангилалаа хүчтэй барьснаар тэсч үлдэх 33
 34. 34. © 2015, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved 4.7. Үнэлэлт дүгнэлт өгөх шаардлага гарч байна  Өөрийн контентыг үзэгчдэд хүргэх бүх суваг, платформ ашиглах  Контентын үзэлт болон хүртээмжийн судалгаа, үзэгчидтэй эргэх холбоо үүсгэх  Эзэнтэй контентоос илүү эзэнгүй мэт контентоос зайлсхийх шаардлагатай- оюуны өмч зөрчсөөр байх уу?  Өргөн нэвтрүүлгийн мэргэжлийн уран бүтээлчид, боловсон хүчин дата мэдээлэл/судалгаа чөлөөтэй ашиглаж, мэргэжлийн түвшинд үнэлэлт шийдвэр гаргадаг байх чадвар шаардагдаж байна  Нийгмийн өмнө хүлээсэн үүрэг- хүүхдийг зохисгүй контентоос хамгаалах үүргээ биелүүлэх /иргэн, аан/ 34
 35. 35. © 2015, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved 4.6.Нэгдэн нийлэлтийн хэлбэрүүд Хөгжлийг дагаж өөрчлөгдөх үү, Бодох цаг болсон 35
 36. 36. www.crc.gov.mn Анхаарал хандуулсанд баярлалаа!

×