Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cita

152 views

Published on

“Харилцаа холбооны хөгжил-2017” Бүсийн зөвлөгөөн амжилттай зохион байгуулагдав

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Cita

 1. 1. ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОХИРУУЛАГЧ АГЕНТЛАГ ХАРИЛЦАА ХОЛБОО, МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ГАЗАР МЭДЭЭЛЭЛ, ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ХӨГЖЛИЙН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГО Харилцаа холбоо, шуудангийн бодлого, зохицуулалтын хэлтсийн дарга Д.Батбаяр 10/9/2017 1
 2. 2. АГУУЛГА 1. МЭДЭЭЛЭЛ, ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ САЛБАРЫН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ 2. СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛТУУД 10/9/2017 2
 3. 3. 1. МЭДЭЭЛЭЛ, ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ САЛБАРЫН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ 10/9/2017 3
 4. 4. ХАРИЛЦАА ХОЛБОО, МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ГАЗРЫН ХАРЪЯА БОЛОН САЛБАР БАЙГУУЛЛАГУУД 10/9/2017 4 ХАРЪЯА БАЙГУУЛЛАГУУД Үндэсний дата төв Радио, телевизийн үндэсний сүлжээ Мэдээллийн технологийн үндэсний парк САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУД Харилцаа холбооны зохицуулах хороо Мэдээлэл холбооны сүлжээ ТӨХХК Монголын цахилгаан холбоо ХК Монгол шуудан
 5. 5. БҮХ НИЙТИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ҮҮРГИЙН САН • БНҮҮСан нь дараах чиглэлүүдээр төсөл, хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. • Жил ирэх тутам алслагдсан хөдөө орон нутгийн иргэдэд үзүүлэх үйл ажиллагааны цар хүрээ өсөн нэмэгдсээр байна 10/9/2017 5 • Үүрэн холбоо - 115 сум суурин газар • Интернет - 176 сум • Сургалт сурталчилгаа – 10 гаруй нэр төрөл • Радио телевиз – бүх аймаг сумдад • Шуудан – 21 аймгийн бүх сум, багуудад • Дэд бүтэц - 20 аймгийн 35 суманд цамхаг, нэг цэгийн үйлчилгээний төв Үүрэн холбоо Интернэт Сургалт сурталчилг аа Радио телевиз Шуудан Дэд бүтэц
 6. 6. 10/9/2017 6  ЦАХИМ МОНГОЛ 2005-2012  МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ 2010-2015  ӨНДӨР ХУРДНЫ ӨРГӨН ЗУРВАСЫН СҮЛЖЭЭ 2011-2015  БҮРТГЭЛ, МЭДЭЭЛЛИЙН НЭГДСЭН ТОГТОЛЦООГ БИЙ БОЛГОХ 2008-2012  РАДИО ТЕЛЕВИЗИЙН ӨРГӨН НЭВТРҮҮЛГИЙГ ТООН ТЕХНОЛОГИД ШИЛЖҮҮЛЭХ 2010-2015  ЦАХИМ ЗАСАГ 2012-2016  ҮНДЭСНИЙ ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ 2012-2020  ӨРХ БҮРТ ШУУДАН 2011-2020 САЛБАРЫН ХУУЛИУД  ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬ  РАДИО ДОЛГИОНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬ  ШУУДАНГИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ  ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТУСГАЙ САНГИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ  ААН-ИЙН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ  ӨРСӨЛДӨӨНИЙ ТУХАЙ ХУУЛЬ  . . . ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРҮҮД ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙ
 7. 7. ЭРХ ЗҮЙН ТУЛГУУР БАРИМТ БИЧГҮҮД • Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал - 2030 • Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө • Төрөөс мэдээлэл, харилцаа холбооны хөгжлийн талаар баримтлах бодлого /2017-2025/ 10/9/2017 7
 8. 8. 10/9/2017 8 МХХТ-ИЙН ХӨГЖЛИЙН ОЛОН УЛСЫН ТҮВШИН МЭДЭЭЛЭЛ, ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ТЕХНОЛОГИЙН ХӨГЖЛИЙН ИНДЕКС (IDI) IDI 2016 Rank - - 90/175 IDI 2015 Rank - - 93 МХХТ-ийн хөгжлийн үзүүлэлт МХХТ-ийн хөгжлийн индекс Дэлхий АНДБ Монгол МХХТ-ийн хөгжлийн 2016 оны үзүүлэлт 4.94 4.58 4.95 МХХТ-ийн хөгжлийн 2015 оны үзүүлэлт 4.74 4.35 4.54 МХХТ-ийн хүртээмжийн дэд индекс 5.58 5.18 5.12 100 хүнд ноогдох телефон цэгийн тоо 14.34 11 8.75 100 хүнд ноогдох үүрэн холбооны хэрэглэгч 98.61 93 104.96 Интернет зурвасын өргөн 61 34.81 159.60 Компьютертэй өрхийн хувь 45.63 36 42.6 Интернеттэй өрхийн хувь 49.03 36 24.5 МХХТ-ийн хэрэглээний дэд индекс 3.91 3.53 3.64 100 хүнд ноогдох интернет хэрэглэгчийн тоо 43.83 38.2 21.44 100 хүнд ноогдох суурин интернет хэрэглэгч 11.21 8.9 7.12 100 хүнд ноогдох хөдөлгөөнт интернет хэрэглэгч 44.17 37.7 76.02 МХХТ-ийн чадавхийн дэд индекс 5.74 5.48 7.23 Сургуулийн дундаж жил 8.3 7.76 9.28 Дунд боловсрол эзэмшигчдийн харьцаа 82.97 81.22 90.72 Дээд боловсрол эзэмшигчдийн харьцаа 37.61 33.22 64.27
 9. 9. ЦАХИМ ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ИНДЕКС 10/9/2017 9 НҮБ-ЫН ЦАХИМ ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ИНДЕКС ДЭЛХИЙН 192 ОРОН 2012 2014 75-р байр 64-р байр 2016 84-р байр Telecommunication Infrastructure Index • Internet users • Fixed tel users • Mobile subs • Wireless broadband subs • Fixed broadband subs Human Capital Index • Adult literacy (15+) • Gross enrolment ratio • Expected years of schooling • Mean years of schooling (25+) Online Service Index • Online service delivery • Use of OS-environment of egov • Digital divide • Increase of service usage, open gov data, e-proc • E-participation and mobile government
 10. 10. 2. СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛТУУД 10/9/2017 10
 11. 11. 10/9/2017 11 Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал - 2030 Дэд бүтцийн салбар хэсэг - Зорилт 7. Мэдээллийн технологи, харилцаа холбооны хамрах хүрээг өргөтгөх, орон нутагт өндөр хурдны сүлжээг нэвтрүүлэх, хэрэглээг нэмэгдүүлж, үндэсний хиймэл дагуул хөөргөнө • I үе шат (2016-2020): Нийт хүн амын 70 хувийг өндөр хурдны интернетийн сүлжээнд холбож, газар нутгийн байршлаас үл хамаарсан ижил үнэ, тарифыг мөрдөж, Ази, Европыг холбосон мэдээлэл дамжуулах өндөр хурдны сүлжээгээр дамжих мэдээллийн урсгалын хэмжээг арав дахин нэмэгдүүлэх. • II үе шат (2021-2025): Нийт хүн амын 90 хувийг өндөр хурдны интернетийн сүлжээнд холбож, хөдөө, орон нутгийн хүн амын 70 хувь нь өргөн зурвасын интернетийн үйлчилгээ ашиглах, төрөөс иргэдэд чиглэсэн үйлчилгээний 50-аас доошгүй хувийг цахим хэлбэрт шилжүүлэх. • III үе шат (2026-2030): Нийт хүн амын 95 хувийг өндөр хурдны интернетийн сүлжээнд холбож, төрөөс иргэдэд чиглэсэн үйлчилгээний 85-аас доошгүй хувийг цахим хэлбэрт шилжүүлж, үндэсний хиймэл дагуул хөөргөн ашиглах.
 12. 12. 10/9/2017 12 ТӨРӨӨС МЭДЭЭЛЭЛ, ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ХӨГЖЛИЙН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГО Алсын хараа: Мэдээлэл, харилцаа холбооны хөгжил дэвшил нь Монгол Улсын хөгжлийн хурдасгуур байна. Зорилго: Мэдээлэл, харилцаа холбооны дэвшлийг бүх нийтийн хүртээл болгох, мэдлэг шингэсэн өндөр технологи, экспортын чиг баримжаатай үндэсний үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх, хүний хөгжлийг дэмжих, өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх замаар Монгол Улсын хөгжлийг хурдасгахад энэхүү бодлогын баримт бичгийн гол зорилго оршино.
 13. 13. САЛБАРЫН ЭРХ ЗҮЙН ОРЧНЫГ САЙЖРУУЛАХ ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД  ХУУЛИЙН ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХ • Цахим засгийн тухай хууль • Өргөн нэвтрүүлгийн тухай хууль /өргөн барьсан/ • Өгөгдөл хамгаалах тухай хууль • Харилцаа холбооны тухай хууль / Шинэчлэсэн найруулга / • Радио долгионы тухай хууль / Нэмэлт өөрчлөлт / • Шуудангийн тухай хууль /Нэмэлт өөрчлөлт/  БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГ БОЛОВСРУУЛАХ • Төрөөс мэдээлэл харилцаа холбооны хөгжлийн талаар баримтлах бодлого 2025 /Батлагдсан/ 10/9/2017 13
 14. 14. САЛБАРЫН ЭРХЗҮЙН ОРЧНЫГ САЙЖРУУЛАХ ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД  ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР БОЛОВСРУУЛАХ • Монгол контент • Цахим засаг • Мэдээллийн аюулгүй байдал • Бүх нийтийн тоон бичиг үсэгтэн • Өндөр хурдны өргөн зурвасын сүлжээ  БОДЛОГЫН ЧИГЛЭЛ БОЛОВСРУУЛАХ • Монгол Улсын харилцаа холбооны үйлчилгээний өрсөлдөөн, үнэ тарифын талаарх бодлогын баримтлах чиглэлийг шинэчлэн боловсруулах • Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн зохицуулалтын үйлчилгээний хөлс тогтоох журам” шинэчлэн боловсруулж • Монгол Улсын нутаг дэвсгэрээр дамжин өнгөрөх транзит урсгал дамжуулах үйлчилгээний талаар төрөөс баримтлах бодлогын чиглэлийг боловсруулах • IPv6-д шилжих бодлогын чиглэлийг боловсруулан • Монгол улсын сүлжээний дугаарлалтын нэгдсэн төлөвлөгөөг шинэчлэн боловсруулж, батлуулах 10/9/2017 14
 15. 15. САЛБАРЫН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨГЖЛИЙГ ХАНГАХ ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД:  ДУНД СУРГУУЛИЙН ТҮВШИНД СУРАГЧДЫН МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН МЭДЛЭГИЙГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ  МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН АЖИЛТНЫ УР ЧАДВАРЫГ ҮНЭЛЭХ ТОГТОЛЦООГ САЙЖРУУЛАХ  ИХ ДЭЭД СУРГУУЛИУД БОЛОН АЖИЛ ОЛГОГЧ КОМПАНИУДЫН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААГ САЙЖРУУЛАХ  САЛБАРЫН ЭНТРЕПЕРНЁРУУДЫГ НЭЭН ИЛРҮҮЛЖ, ХӨГЖҮҮЛЭХ  ЖИЖИГ ДУНД БИЗНЕС БА МЭДЭЭЛЭЛ, ХАРИЛЦАА ХОЛБОО ТЕХНОЛОГИЙН САЛБАРЫН ЭДИЙН ЗАСАГ, МЕНЕЖМЕНТИЙГ САЙЖРУУЛАХ 10/9/2017 15
 16. 16. СУУРЬ ДЭД БҮТЦИЙГ САЙЖРУУЛАХ ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД  ШИЛЭН КАБЕЛИЙН СҮЛЖЭЭНД ХОЛБОГДООГҮЙ СУМДЫГ ШИЛЭН КАБЕЛИАР ХОЛБОХ  ОЛОН УЛСЫН БОЛОН УЛСЫН ЧАНАРТАЙ АВТО ЗАМ ДАГУУ ҮҮРЭН УТАСНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ТАСРАЛТГҮЙ БАЙЛГАХ  АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ, СТРАТЕГИЙН БҮС НУТАГ БОЛОН ХӨДӨӨ ОРОН НУТАГ, АЛСЛАГДСАН БҮС НУТГУУДАД ИНТРНЭТ, ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ХҮРГЭХ  МОНГОЛ УЛСЫН НУТАГ ДЭВСГЭРЭЭР ДАМЖИН ӨНГӨРӨХ ОЛОН УЛСЫН ТРАНЗИТ УРСГАЛЫГ ГАЗАР ЗҮЙН БАЙРШЛЫН ХУВЬД ЯЛГААТАЙ ДАМЖУУЛАХ СҮЛЖЭЭГ БИЙ БОЛГОХ  ЕВРОП, АЗИЙГ ХОЛБОСОН ДАТА ТӨВ /DATAEXCHANGE/ БАЙГУУЛАХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТААТАЙ ОРЧИНГ БҮРДҮҮЛЭХ 10/9/2017 16
 17. 17. САНСРЫН ХОЛБООНЫ ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ ХӨӨРГӨХ ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД  ДЭЛХИЙН РАДИО ХОЛБООНЫ ДҮРЭМ, ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН ТӨЛӨВЛӨЛТ, РАДИО ДАВТАМЖИЙН КООРДИНАЦИТАЙ ХОЛБООТОЙ ОЛОН УЛСЫН СТАНДАРТ, ЗӨВЛӨМЖҮҮДИЙГ НУТАГШУУЛАХ, МЭДЭЭЛЛИЙН САН ҮҮСГЭХ  ҮНДЭСНИЙ ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ ХӨӨРГӨХ САНСРЫН ОНОВЧТОЙ БАЙРЛАЛЫГ БАТАЛГААЖУУЛАХ  ҮНДЭСНИЙ БОЛОВСОН ХҮЧНИЙГ ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН ТӨЛӨВЛӨЛТ БОЛОВСРУУЛАХ, РАДИО ДАВТАМЖИЙН КООРДИНАЦИ ХИЙХ ЧИГЛЭЛЭЭР БЭЛТГЭХ, МЭРГЭШҮҮЛЭХ  УДИРДЛАГА, ХЯНАЛТЫН ГАЗРЫН СТАНЦ БАЙГУУЛАХ  ФРАНЦ УЛСЫН САНСАР СУДЛАЛЫН ҮНДЭСНИЙ ТӨВТЭЙ САНСРЫН САЛБАРТ ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ТУХАЙ ХАРИЛЦАН ОЙЛГОЛЦЛЫН САНАМЖ БИЧИГ БАЙГУУЛАХ  САНСРЫН ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛ БАЙГУУЛАН АЖИЛЛУУЛАХ, ШИНЭЧЛЭХ 10/9/2017 17
 18. 18. ЦАХИМ ЗАСАГЛАЛЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД  ЦАХИМ ЗАСГИЙН ЭНТЕРПРАЙЗ АРХИТЕКТУР БОЛОВСРУУЛЖ БАТЛУУЛАХ  ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН СИСТЕМҮҮДТЭЙ ЦАХИМ ГАРЫН ҮСГИЙН НИЙТИЙН ТҮЛХҮҮРИЙН ДЭД БҮТЦИЙГ ХОЛБОХ /дэд бүтэц бий болсон/  ҮНДЭСНИЙ ДАТА ТӨВИЙН ҮҮЛЭН ТООЦООЛЛЫН СИСТЕМИЙН ДЭД БҮТЦЭД ТУЛГУУРЛАН ТӨРИЙН НЭЭЛТТЭЙ ӨГӨГДӨЛ БОЛОН МЭДЭЭЛЭЛ СОЛИЛЦОХ НЭГДСЭН ПОРТАЛЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ  ТӨРИЙН МЭДЭЭЛЭЛ СОЛИЛЦООНЫ СИСТЕМ НЭВТРҮҮЛЭХ /нээлт хийгдсэн/  ТӨРӨӨС ИРГЭДЭД ЦАХИМ ХЭЛБЭРЭЭР ХҮРГЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НЭР ТӨРЛИЙГ ТӨР ХУВИЙН ХЭВШЛИЙН ТҮНШЛЭЛД ТУЛГУУРЛАН НЭМЭГДҮҮЛЭХ  НӨӨЦ ДАТА ТӨВ БАЙГУУЛАХ /ТББ бэлэн болсон байна/  ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДАД МТ-ИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР ДАВХАРДСАН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТТАЙ ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨРҮҮДИЙГ НЭГДСЭН АРГА ЗҮЙГЭЭР ХАНГАХ ТОГТОЛЦОО БҮРДҮҮЛЭХ 10/9/2017 18
 19. 19. МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД  МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ЭРСДЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ НЭГДСЭН ТОГТОЛЦОО БИЙ БОЛГОХ  МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ЧИГЛЭЛЭЭР ӨГӨГДӨЛ ХАМГААЛАХ, ЦАХИМ ГЭМТ ХЭРЭГТЭЙ ТЭМЦЭХ ХОЛБОГДОХ СТАНДАРТ БОЛОВСРУУЛАН БАТЛУУЛАХ  ЦАХИМ ОРЧИН ДАХ МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ТАЛААРХ МЭДЛЭГ, НИЙГМИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН СҮЛЖЭЭН ДЭХ ЁС ЗҮЙН ХЭМ, ХЭМЖЭЭГ ТӨЛӨВШҮҮЛЭХ ТОГТОЛЦООГ САЙЖРУУЛАХ  МАБ-ЫН ЧИГЛЭЛЭЭР ОЛОН УЛСЫН КОНВЕНЦИ, ГЭРЭЭ ХЭЛЭЛЦЭЭРТ НЭГДЭН ОРОХ, ГАДААД ХАРИЛЦАА, ХАМТЫН АЖИЛЛАГААГ ХӨГЖҮҮЛЭХ 10/9/2017 19
 20. 20. МОНГОЛ КОНТЕНТИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД:  ӨРГӨН НЭВТРҮҮЛГИЙН ТУХАЙ” ХУУЛИЙН ТӨСЛИЙГ УИХ-ААР ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭН, ГАРСАН ШИЙДВЭРИЙН БИЕЛЭЛТИЙГ ХАНГАН АЖИЛЛАХ •  ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДАД НИЙГМИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН СҮЛЖЭЭГ АШИГЛАХ ЗААВАР БОЛОВСРУУЛАХ 10/9/2017 20
 21. 21. РАДИО, ТЕЛЕВИЗИЙН ӨРГӨН НЭВТРҮҮЛГИЙГ ТООН СИСТЕМД ШИЛЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД:  РАДИО ӨРГӨН НЭВТРҮҮЛГИЙН СҮЛЖЭЭГ ТООН ТЕХНОЛОГИД ШИЛЖҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ ЭХЛҮҮЛЭХЭД ШААРДЛАГАТАЙ СУДАЛГАА БОЛОН ТЭЗҮ БОЛОВСРУУЛАХ /бэлэн болсон/  РАДИО ДОЛГИОНЫ ТӨЛӨВЛӨЛТИЙГ САЙЖРУУЛЖ, ҮР АШИГТАЙ ХУВААРИЛАЛТ, ЗОХИЦУУЛАЛТ БИЙ БОЛГОХ  ХӨДӨӨ ОРОН НУТГИЙН АРД ИРГЭДЭД ТУХАЙН БҮС НУТГИЙН ӨРГӨН НЭВТРҮҮЛГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ТЭГШ ХҮРТЭЭМЖТЭЙ ХҮРГЭХ 10/9/2017 21
 22. 22. 10/9/2017 22 10/9/2017 22 ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОХИРУУЛАГЧ АГЕНТЛАГ ХАРИЛЦАА ХОЛБОО, МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ГАЗАР Анхаарал хандуулсанд баярлалаа. www.cita.gov.mn

×