Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2 2 mongolpost ed

72 views

Published on

shuudan

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2 2 mongolpost ed

 1. 1. Улаанбаатар 2017 ШУУДАНГИЙН ҮНДСЭН СҮЛЖЭЭ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГЫН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ, ЦААШДЫН ЧИГ ХАНДЛАГА МОНГОЛ ШУУДАН ХК MNP
 2. 2. 3 ОУ-ЫН ШУУДАНГИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ЦААШДЫН ЧИГ ХАНДЛАГА 2 ШУУДАНГИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ 1 ҮНДСЭН СҮЛЖЭЭ ЭЗЭМШИГЧ КОМПАНИЙН ТАНИЛЦУУЛГА 4 ҮНДСЭН СҮЛЖЭЭ ЭЗЭМШИГЧИЙН СТРАТЕГИ ЧИГЛЭЛ 1 2 3 4
 3. 3. МОНГОЛ ШУУДАН ХК-ИЙН ТҮҮХЭН ХӨГЖИЛ 2016 1966 2009 19941921 1 КОМПАНИЙН ТАНИЛЦУУЛГА
 4. 4. •Аймгийн төвд 21 •Сум, багт 340 •Улаанбаатар хотод 40 Салбарын тоо-401 Ажилчидын тоо-930 МОНГОЛ ШУУДАН ХК-ИЙН БИЕТ СҮЛЖЭЭ 1 КОМПАНИЙН ТАНИЛЦУУЛГА
 5. 5. 2 ШУУДАНГИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ 1.3 15.6 295. 7 1.8 26.4 4.8 Дэлхийн дундаж 2015: 43.8 Монгол улсад 2016: 0.43 0.43 100 дахин бага ДЭЛХИЙН УЛС ОРНУУДЫН ШУУДАНГИЙН ХЭРЭГЛЭЭ
 6. 6. 2 ШУУДАНГИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ Бичиг захидал, боодол (41.4%) Шуудангийн илгээлт ба логистик (20.5%) Санхүүгийн үйлчилгээ (16.3%) Бусад үйлчилгээ (21.8%) Бусад үйлчилгээ (21.0%) Санхүүгийн үйлчилгээ (0.1%) Шуудангийн илгээлт ба логистик (25.3%) Бичиг захидал, боодол (53.6%) Дэнхийн дундаж Монгол шуудан ОЛОН УЛСЫН ШУУДАНГИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ОРЛОГЫН БҮТЭЦ
 7. 7. 2 ШУУДАНГИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ Захидлын тоо буурсаар байна 60 50 40 70 110 100 90 80 120 92 97 02 07 12 Дотоод шуудан Улс хоорондын шуудан Дундаж өөрчлөлт 1992-2002 2002-2012 2012-2014 2014-2015 ▪ Дотоод шуудан 1.0 % -2.0% -1.6 % -3.2 % ▪ Улс хооронлын шуудан -2.6 % -4.6% -6.8 % -9.0 % БИЧИГ ЗАХИДЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХАНДЛАГА
 8. 8. 2 ШУУДАНГИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ Илгээлт, боодлын солилцоо нэмэгдэж байна. - 50 100 150 200 250 300 92 97 02 07 12 дотоод улс хоорондын Дундаж өөрчлөлт 1992-2002 2002-2012 2012-2014 2014-2015 ▪ Дотоод 2.8 % 3.1 % 4.6 % 6.4 % ▪ Улс хоорондын 1.1 % 6.2 % 5.5 % 12.1 % ИЛГЭЭЛТ БООДЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХАНДЛАГА
 9. 9. 28.7% 51.7% 38.1% 46.0% 31.8% 47.9% 41.4% 14.5% 30.9% 26.0% 9.4% 32.3% 26.3% 20.5% 21.4% 11.6% 22.8% 19.9% 16.3% 35.4% 3.9% 13.5% 24.3% 21.8% 16.0% 16.6% 9.3% 21.8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Африк Латин америк Ази Европ Араб Үйлдвэржсэн орнууд Дэлхийн дундаж Бичиг захидал Илгээлт ба логистик Санхүүгийн үйлчилгээ Бусад үйлчилгээ Монгол шуудан* 53.6% 25.3% 21.0% 9.2% 3 ОУ-ЫН ШУУДАНГИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ЧИГ ХАНДЛАГА *Бичиг захидал 2005 онд 50,4% , илгээлт ба логистик 11,1 % байсан ОЛОН УЛСЫН ШУУДАНГИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨРӨЛЖИЛТ
 10. 10. ҮНДСЭН СҮЛЖЭЭ ЭЗЭМШИГЧИЙН СТРАТЕГИ ЧИГЛЭЛ3
 11. 11. ҮНДСЭН СҮЛЖЭЭ ЭЗЭМШИГЧИЙН СТРАТЕГИ ЧИГЛЭЛ Улс хоорондын шуудан ялган боловсруулах төвийг байгуулах Хот хоорондын шуудан тээвэрлэлт, логистикийн дэд бүтцийг байгуулах. Мэдээллийн технологид суурилсан шуудангийн дэд бүтцийг бий болгох.  Хил дамнасан худалдаа, транзит тээврийн үйлчилгээг өргөжүүлнэ.  Олон улсын дамжин өнгөрөх шуудангийн ялган боловсруулах үйлчилгээг эхлүүлнэ.  Хот хоорондын шуудангийн илгээмжийн чанар аюулгүй байдал хангагдана  Хот хоорондын шуудангийн бодит өртөг буурна.  Санхүүгийн цогц үйлчилгээ үзүүлэх боломж нөхцөл бүрдэнэ.  Орон нутгийн шуудангийн алдагдлыг бууруулна.  Интернет худалдаа хөгжинө. СТРАТЕГИ ЗОРИЛГО ХАНГАЫН ТУЛД ХИЙГДЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЧИГЛЭЛ 4
 12. 12. ҮНДСЭН СҮЛЖЭЭ ЭЗЭМШИГЧИЙН СТРАТЕГИ ЧИГЛЭЛ Алсын хараа “Өдөр бүр уулзах үндэсний шилдэг компани” Эрхэм зорилго Мэргэжлийн, Хүртээмжтэй үйлчилгээгээр дамжуулж нийгэм эдийн засгийн тогтвортой хөгжилд хувь нэмэр оруулах нь бидний эрхэм зорилго байна” АЛСЫН ХАРАА, ЭРХЭМ ЗОРИЛГО 4
 13. 13. АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД БАЯРЛАЛАА

×