Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2 1 gaali 1

58 views

Published on

shuudan

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2 1 gaali 1

 1. 1. Гааль-Гадаад худалдааг хөнгөвчлөх асуудал
 2. 2. Худалдааг хөнгөвчлөх, үйлчилгээ Хууль сахиулах , төрийн хяналт
 3. 3. Гаалийн тухай хуулиас 236.6-д гаалийн хяналтын бүсийн журмыг гаалийн удирдах төв байгууллагын дарга батална. 2016 оны А/44 тоот
 4. 4. А/44 гаалийн хяналтын бүсийн журам 2.1. Дараах нөхцөл, шаардлагыг хангасан гаалийн хяналтын бүсийн төсөл хийж гаалийн байгуулагад ирүүлнэ. 2.1.4. Гаалийн байгууллагын ажлтнууд хэвийн, аюулгүй байдалд ажиллах нөхцөл хангасан байр, шаардлагатай тохиолдолд амьдрах байрны талаархи мэдээлэл
 5. 5. А/44 гаалийн хяналтын бүсийн журам 2.2 Гаалийн хяналтын бүсийн төслийг доор дурдсан байдлыг харгалзан үзэж хянана. 2.2.6. Гаалийн хяналт, бүрдүүлэлтэд шинэ техник, технилоги нэвтрүүлж буй байдал
 6. 6. А/44 гаалийн хяналтын бүсийн журам 2.4 гаалийн байгууллагын зөвшөөрлийн үндсэн дээр төслийн дагуу хөрөнгө оруулалт хийн гаалийн хяналтын бүс тогтоолгох тохиолдолд дараах нөхцөл, шаардлагыг хангасан байна. 2.4.2 Гаалийн хяналтын бүс нь Монгол Улсын стандарт /MNS 5832:2007/-д нийцсэн байх.
 7. 7. А/44 гаалийн хяналтын бүсийн журам 2.4.3. Гаалийн хяналтын бүсийн хэмжээ нь гаалийн хяналт, шалгалт хийх шаардлага хангасан байх. 2.4.5. Гаалийн байгууллагатай мэдээлэлийн сүлжээнд холбогдон гаалийн хяналтын бүсэд гаалийн хяналт тавихад шаардагдах техник, тоног төхөөрөмж суурилуулсан байх.
 8. 8. асуудал МШ ХК-ны асуудал ХХЗХ –ны программ хангамж Шуудангийн байгууллагуудын асуудал
 9. 9. Анхаарал тавьсанд баярлалаа

×