Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
John 8     Story of the woman caught in adulteryand tells of continued confrontations with the Pharisees
Talaga bang dapat batuhin ang mga taongnangangalunya ayon kay    Moses?
Deuteronomy 22:13-21 If a man commits adultery with another mans wife--with the wife of his neighbor--both the adulterer a...
Deuteronomy 22:13-21  If a man takes a wife and, after sleeping with her, dislikes her and slanders her and gives her a b...
Deuteronomy 22:22If a man is found sleeping with anotherman‟s wife, both the man who slept withher and the woman must die....
Sino ang kasama niJesus sa paghatol?
John 8:14-16 Jesus answered, “Even if I testify on my own behalf, my  testimony is valid, for I know where I came from a...
Kung namumuhay ka sa    kasalanan,  alipin ka ng ano? 34 Jesus replied, “Very truly I tell you, everyone who sins is a...
Sino ang ama ngkasinungalingan?
John 8:44 44 You belong to your father, the devil, and you want to carry out your father‟s desires. He was a murderer fr...
Ano ang apat nakatotohanang sinabi ni Jesus sa verse 21?
John 8:4421 Once more Jesus said to them, “Iam going away, and you will look for me, and you will die in your sin. Where...
Ano ang mangyayari samga taong tumutupad ng  salita ni Jesus?
John 8:4431 To the Jews who had believed him,Jesus said, “If you hold to my teaching, you are really my disciples. 32 The...
Bakit nasabi ni Jesus nademonyo ang ama nila (yung mga Pariseo)?
John 8:39-42 39 They answered and said unto him,Abraham is our father. Jesus saith untothem, If ye were Abrahams children,...
Sabi sa verse 31, disipulo tayoni Jesus kung sinusunod natinang mga turo/utos niya, paanonatin magagawa ang kanyang    ...
• When we become doers of the Word as well ashearers of the Word (John 8:38)• When we do the Fathers will (John 8:29)• Whe...
Nanghusga ka na ba?Sa chapter 8, hinusgahan ng mga pariseo si Jesus. Nanghusga ka na ba ng ibang tao? Anongmararamdaman mo...
John 9The story of Jesus healing a man born blind and reveals spiritual blindness in the                 ...
Bakit ipinanganak siyang     bulag?
John 8:39-423 “Neither this man nor his parents  sinned,” said Jesus, “but thishappened so that the works of God  might...
Bakit hindi makapaniwala ang mga Pariseo sa nangyari sa      bulag?Because they could not believe that a man could b...
Bakit hindi makapaniwala ang mga Pariseo sa nangyari sa      bulag?Because they could not believe that a man could b...
Isaiah 29:18-19 18 In that day the deaf will hear thewords of the scroll, and out of gloom and darkness theeyes of the bli...
John 9:41 Sa kanilay sinabi ni Jesus, Kung kayoy  mga bulag, ay hindi kayo magkakaroon ng kasalanan: datapuwat ngayoy si...
Bulag ka ba?
John 10Reveals Jesus Christ as the good shepherd.
Paano tayo pinapastulan    ni Jesus
John 10:1-5 1 Pakatandaan ninyo: ang pumapasok sa kulungan ngmga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyatsa di ...
Paano tayo susunod sa Pastol?
John 10:1-5 1 Pakatandaan ninyo: ang pumapasok sa kulungan ngmga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyatsa di ...
Anu-ano ang mga benepisyong makukuha natin mula sa mabuting pastol na makikita   sa verses 7-13?
John 10:1-5  7 Kayat muling sinabi ni Jesus, Pakatandaan ninyo: ako nga ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. 8 Ang mga ...
John 10: 31-32 31 Ang mga pinuno ng mga Judioy muling dumampot ng bato upang batuhin siya. 32Kayat sinabi sa kanila ni Je...
Mga bagay na sinabi ni Juan   Bautismo kay JesusLamb of God who takes away the sins of the world – 1:29, 35He who would...
Isa ka bang mabuting    tupa?
John 11 the remarkable record of Jesus Christ raising Lazarus from the dead. Itdemonstrates the compassion and power of J...
Bakit may sakit si Lazaro/rus?4 Nang marinig ito ni Jesus ay sinabi niya, Hindi niya ikamamatay ang sakit na ito. Nangyari...
John 11:4 Nang marinig ito ni Jesus ay sinabi niya, Hindi niya ikamamatay ang sakit na ito. Nangyari iyon upang  mapara...
Ano ang katangiang makikitakila Maria, Lazaro at Martha sa     verses 1-5?
1 Sa bayan ng Bethania ay may isang taong nagkasakit.Siya si Lazaro na kapatid nina Marta at Maria. 2 Si Mariaang nagbuhos...
Bakit naghintay si Jesusng 2 araw bago pumuntang     Bethany?Para sure na patay si Lazaro at muli niya itong buhayin a...
John 11:9 Sinabi ni Jesus, Hindi bat  may labindalawang oras sa maghapon? Hindi matitisod ang lumalakad kung umaga sapa...
Bakit tayo nalulungkot pag     may patay? the remarkable record of Jesus Christ raising Lazarus from the dead. Itdemo...
John 12 the remarkable record of Jesus Christ raising Lazarus from the dead. Itdemonstrates the compassion and power of J...
Kunwari ikaw ang director ng John 12,  punan ang setting ng shoot.Who:What:When:Where:Why:Jesus, Lazarus, Mary, Martha, ...
Fame of JesusJohn 4:47 - When this man heard that Jesus had arrived in Galilee from Judea, he went to him and beggedhim to...
Benefits           Consequences36 - Put your trust in the light  35 - The man who walks inwhile you have it, so...
Spiritual truth that you’ve       learnedWe are more than halfway through our study of the Book of John. Looking ba...
John 13the Last Supper where Jesus washes the disciples feet and of his betrayal by Judas     Iscariot. This is follow...
Jesus foreknowledge of future      events          Verse 1Jesus knew that the time had come for him to  l...
Jesus foreknowledge of future      events         Verse 3Jesus knew that the Father had put all thingsunder ...
Jesus foreknowledge of future      events          Verse 7Jesus replied, "You do not realize now what I am ...
Jesus foreknowledge of future      events         Verse 11For he knew who was going to betray him, andthat ...
Jesus foreknowledge of future      events          Verse 19"I am telling you now before it happens, so tha...
Jesus foreknowledge of future      events          Verse 21 After he had said this, Jesus was troubled insp...
Jesus foreknowledge of future      events        Verse 31  When he was gone, Jesus said,  "Now is the Son o...
Jesus foreknowledge of future      events          Verse 32If God is glorified in him, God will glorify the...
Jesus foreknowledge of future      events           Verse 33 "My children, I will be with you only a littl...
Jesus foreknowledge of future      events          Verse 35By this all men will know that you are my  disc...
Jesus foreknowledge of future      events          Verse 36Simon Peter asked him, "Lord, where are yougoing?...
Jesus foreknowledge of future      events           Verse 38Then Jesus answered, "Will you really lay down...
Ano‟ng ibig sabihin ni Jesus sa       John 13:17?16 Verily, verily, I say unto you, The servant is not greater than ...
Kung may tumaksil man sa‟yo,   papatawarin mo?
Paano nahayag ang karangalan ng   Diyos? (John13:31-32)31 Pagkaalis ni Judas ay sinabi ni Jesus, Ngayoy mahahayag na an...
EXAMPLES OF        Christian LOVE Why is it so noticeable when Christians demonstrate love for one another? How is...
John 14the first of four chapters where Jesus teaches his disciples after the Last Supper.       Jesus answers the q...
Things Jesus told his disciples so as  to calm their troubled hearts• Trust in God• Trust also in me• In my Fathers hous...
John 14:6 "I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through            me."Wh...
What are 3 spiritual truths   Jesus provides  in John 14:9-11?
John 14:9-11 Sumagot si Jesus, Felipe, kaytagal na ninyoakong kasama, hanggang ngayoy hindi mo pa ako kilala? Ang nakakit...
John 14:12 Pakatandaan ninyo: angnananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko, at higit pa kaysarito, sapagkat baba...
What are the benefits provided inJohn 14:21-23 for loving Jesus and keeping his commandments?
21 Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nitoang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibiginng aking Ama;...
What were the 2 things the HolySpirit was promised to do for the      disciples?
John 14:26 But the Counselor, the Holy Spirit, whom the Father willsend in my name, will teach you all  things and will r...
30Hindi na magtatagal ang pagtuturo ko sa inyodahil dumarating na ang pinuno ng mundong ito.Wala siyang kapangyarihan sa a...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

John Chapter 8-14

774 views

Published on

Tagalog + English

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

John Chapter 8-14

 1. 1. John 8 Story of the woman caught in adulteryand tells of continued confrontations with the Pharisees
 2. 2. Talaga bang dapat batuhin ang mga taongnangangalunya ayon kay Moses?
 3. 3. Deuteronomy 22:13-21 If a man commits adultery with another mans wife--with the wife of his neighbor--both the adulterer and the adulteress must be put to death. Death is appropriate but it does not say stoning, and where is the man?
 4. 4. Deuteronomy 22:13-21 If a man takes a wife and, after sleeping with her, dislikes her and slanders her and gives her a bad name, saying, “I married this woman, but when I approached her, I didnot find proof of her virginity,” then the young woman‟s father and mother shall bring tothe town elders at the gate proof that she was a virgin. Her father will say to the elders,“I gave my daughter in marriage to this man, but he dislikes her. Now he has slandered her and said, „I did not find your daughter to be a virgin.‟ But here is the proof of my daughter‟s virginity.” Then her parents shall display the cloth before the elders of thetown, and the elders shall take the man and punish him. They shall fine him a hundred shekel of silver and give them to the young woman‟s father, because this man has given an Israelite virgin a bad name. She shall continue to be his wife; he must notdivorce her as long as he lives. If, however, the charge is true and no proof of the young woman‟s virginity can be found, she shall be brought to the door of her father‟s house and there the men of her town shall stone her to death. She has done an outrageous thing in Israel by being promiscuous while still in her father‟s house. You must purge the evil from among you. Not sure if the sin is adultery, stoning is appropriate, but at her father’s door.
 5. 5. Deuteronomy 22:22If a man is found sleeping with anotherman‟s wife, both the man who slept withher and the woman must die. You must purge the evil from Israel. Death is appropriate but it does not say stoning, and where is the man?
 6. 6. Sino ang kasama niJesus sa paghatol?
 7. 7. John 8:14-16 Jesus answered, “Even if I testify on my own behalf, my testimony is valid, for I know where I came from and where I am going. But you have no idea where I comefrom or where I am going. You judge by human standards;I pass judgment on no one. But if I do judge, my decisions are true, because I am not alone. I stand with the Father, who sent me.
 8. 8. Kung namumuhay ka sa kasalanan, alipin ka ng ano? 34 Jesus replied, “Very truly I tell you, everyone who sins is a slave to sin.
 9. 9. Sino ang ama ngkasinungalingan?
 10. 10. John 8:44 44 You belong to your father, the devil, and you want to carry out your father‟s desires. He was a murderer from the beginning, not holding to the truth, for there is notruth in him. When he lies, he speaks his native language, for he is a liar and the father of lies.
 11. 11. Ano ang apat nakatotohanang sinabi ni Jesus sa verse 21?
 12. 12. John 8:4421 Once more Jesus said to them, “Iam going away, and you will look for me, and you will die in your sin. Where I go, you cannot come.”
 13. 13. Ano ang mangyayari samga taong tumutupad ng salita ni Jesus?
 14. 14. John 8:4431 To the Jews who had believed him,Jesus said, “If you hold to my teaching, you are really my disciples. 32 Then you will know the truth, and the truth will set you free.”
 15. 15. Bakit nasabi ni Jesus nademonyo ang ama nila (yung mga Pariseo)?
 16. 16. John 8:39-42 39 They answered and said unto him,Abraham is our father. Jesus saith untothem, If ye were Abrahams children, yewould do the works of Abraham. 40 Butnow ye seek to kill me, a man that hathtold you the truth, which I have heard of God: this did not Abraham.
 17. 17. Sabi sa verse 31, disipulo tayoni Jesus kung sinusunod natinang mga turo/utos niya, paanonatin magagawa ang kanyang mga turo?
 18. 18. • When we become doers of the Word as well ashearers of the Word (John 8:38)• When we do the Fathers will (John 8:29)• When we flee sin which enslaves us (John 8:11)
 19. 19. Nanghusga ka na ba?Sa chapter 8, hinusgahan ng mga pariseo si Jesus. Nanghusga ka na ba ng ibang tao? Anongmararamdaman mo kung mali ang paghuhusga mo? Hihingi ka ba ng kapatawaran? Bakit ka nanghusga at anong gagawin mo para hindi na ito maulit?
 20. 20. John 9The story of Jesus healing a man born blind and reveals spiritual blindness in the Pharisees.
 21. 21. Bakit ipinanganak siyang bulag?
 22. 22. John 8:39-423 “Neither this man nor his parents sinned,” said Jesus, “but thishappened so that the works of God might be displayed in him.
 23. 23. Bakit hindi makapaniwala ang mga Pariseo sa nangyari sa bulag?Because they could not believe that a man could be healed on the Sabbath or by a sinner who broke the Sabbath to heal him
 24. 24. Bakit hindi makapaniwala ang mga Pariseo sa nangyari sa bulag?Because they could not believe that a man could be healed on the Sabbath or by a sinner who broke the Sabbath to heal him
 25. 25. Isaiah 29:18-19 18 In that day the deaf will hear thewords of the scroll, and out of gloom and darkness theeyes of the blind will see.Isaiah 35:55 Then will the eyes of the blind be openedand the ears of the deaf unstopped.Isaiah 42:77 to open eyes that are blind, to free captivesfrom prison and to release from the dungeon those whosit in darkness.
 26. 26. John 9:41 Sa kanilay sinabi ni Jesus, Kung kayoy mga bulag, ay hindi kayo magkakaroon ng kasalanan: datapuwat ngayoy sinasabi ninyo, Kamiy nangakakakita: nananatili ang inyong kasalanan.Ano sa tingin niyo ang kanilang mga kasalanan? Hindi nila nakikitang si Jesus ang Messiah. Marami silang kasalanan– pride, judgment of the innocent to condemnation, misleading the Jewish people, valuing their tradition more than the truth of Scripture
 27. 27. Bulag ka ba?
 28. 28. John 10Reveals Jesus Christ as the good shepherd.
 29. 29. Paano tayo pinapastulan ni Jesus
 30. 30. John 10:1-5 1 Pakatandaan ninyo: ang pumapasok sa kulungan ngmga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyatsa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. 2 Angtunay na pastol ay sa pintuan nagdaraan. 3 Pinapapasok siya ng gwardiya, at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan, at inilalabas sa kulungan. 4 Kapag nailabas na, siyay nangunguna sa kanila atsumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. 5 Hindi sila sumusunod sa iba, kundi patakbong lumalayo, sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba.•
 31. 31. Paano tayo susunod sa Pastol?
 32. 32. John 10:1-5 1 Pakatandaan ninyo: ang pumapasok sa kulungan ngmga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyatsa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. 2 Angtunay na pastol ay sa pintuan nagdaraan. 3 Pinapapasok siya ng gwardiya, at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan, at inilalabas sa kulungan. 4 Kapag nailabas na, siyay nangunguna sa kanila atsumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. 5 Hindi sila sumusunod sa iba, kundi patakbong lumalayo, sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba.•
 33. 33. Anu-ano ang mga benepisyong makukuha natin mula sa mabuting pastol na makikita sa verses 7-13?
 34. 34. John 10:1-5 7 Kayat muling sinabi ni Jesus, Pakatandaan ninyo: ako nga ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. 8 Ang mga nauna sa akin ay mgamagnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa.9 Ako nga ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan koy maliligtas. Papasok siyat lalabas, at makakatagpo ng pastulan. 10 Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay, at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. 11 Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. 12 Ang bayaran ay tumatakas kapagmay dumarating na asong-gubat. Iniiwan niya ang mga tupa, palibhasay hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kayat sinusunggaban ngasong-gubat ang mga ito at binubulabog. 13 Tumatakas siya, palibhasay bayaran lamang at walang malasakit sa mga tupa.
 35. 35. John 10: 31-32 31 Ang mga pinuno ng mga Judioy muling dumampot ng bato upang batuhin siya. 32Kayat sinabi sa kanila ni Jesus, Marami akong mabubutinggawang ipinakita sa inyo mula sa Ama. Alin ba sa mga ito ang dahilan at akoy inyong babatuhin?•
 36. 36. Mga bagay na sinabi ni Juan Bautismo kay JesusLamb of God who takes away the sins of the world – 1:29, 35He who would baptize with the Holy Spirit – 1:33The Son of God – 1:34The bridegroom – 3:29The one who comes from above – 3:31The one who comes from heaven – 3:31The one whom God has sent – 3:31
 37. 37. Isa ka bang mabuting tupa?
 38. 38. John 11 the remarkable record of Jesus Christ raising Lazarus from the dead. Itdemonstrates the compassion and power of Jesus and the evil intent of the Pharisees.
 39. 39. Bakit may sakit si Lazaro/rus?4 Nang marinig ito ni Jesus ay sinabi niya, Hindi niya ikamamatay ang sakit na ito. Nangyari iyon upang maparangalan ang Diyos at sa pamamagitan nitoy maparangalan ang Anak ng Diyos.•
 40. 40. John 11:4 Nang marinig ito ni Jesus ay sinabi niya, Hindi niya ikamamatay ang sakit na ito. Nangyari iyon upang maparangalan ang Diyos at sa pamamagitan nitoy maparangalan ang Anak ng Diyos.•
 41. 41. Ano ang katangiang makikitakila Maria, Lazaro at Martha sa verses 1-5?
 42. 42. 1 Sa bayan ng Bethania ay may isang taong nagkasakit.Siya si Lazaro na kapatid nina Marta at Maria. 2 Si Mariaang nagbuhos ng pabango sa paa ng Panginoon atpagkatapos ay pinunasan iyon ng kanyang buhok. Dahilmay sakit si Lazaro, 3 nagpasabi kay Jesus angmagkapatid, Panginoon, ang minamahal ninyongkaibigan ay may sakit.• 4 Nang marinig ito ni Jesus ay sinabi niya, Hindiniya ikamamatay ang sakit na ito. Nangyari iyon upangmaparangalan ang Diyos at sa pamamagitan nitoymaparangalan ang Anak ng Diyos.• 5 Mahal ni Jesus ang magkakapatid na Marta,Maria at Lazaro.
 43. 43. Bakit naghintay si Jesusng 2 araw bago pumuntang Bethany?Para sure na patay si Lazaro at muli niya itong buhayin at makilala na siya ang anak ng Panginoon
 44. 44. John 11:9 Sinabi ni Jesus, Hindi bat may labindalawang oras sa maghapon? Hindi matitisod ang lumalakad kung umaga sapagkatnakikita niya ang nagbibigay-liwanag sa daigdig na ito. Walking by the spirit
 45. 45. Bakit tayo nalulungkot pag may patay? the remarkable record of Jesus Christ raising Lazarus from the dead. Itdemonstrates the compassion and power of Jesus and the evil intent of the Pharisees.
 46. 46. John 12 the remarkable record of Jesus Christ raising Lazarus from the dead. Itdemonstrates the compassion and power of Jesus and the evil intent of the Pharisees.
 47. 47. Kunwari ikaw ang director ng John 12, punan ang setting ng shoot.Who:What:When:Where:Why:Jesus, Lazarus, Mary, Martha, the disciples. Dinner. Six days before pass over. Bethany. In honor for Jesus.
 48. 48. Fame of JesusJohn 4:47 - When this man heard that Jesus had arrived in Galilee from Judea, he went to him and beggedhim to come and heal his son, who was close to death.John 6:2 - and a great crowd of people followed him because they saw the miraculous signs he hadperformed on the sick.John 7:11 - at the Feast the Jews were watching for him and asking, "Where is that man?”John 10:41 - and many people came to him. They said, "Though John never performed a miraculous sign, allthat John said about this man was true.”John 11:56 - They kept looking for Jesus, and as they stood in the temple area they asked one another,"What do you think? Isnt he coming to the Feast at all?”John 12:9 - Meanwhile a large crowd of Jews found out that Jesus was there and came, not only because ofhim but also to see Lazarus, whom he had raised from the dead.John 12:12 - The next day the great crowd that had come for the Feast heard that Jesus was on his way toJerusalem.
 49. 49. Benefits Consequences36 - Put your trust in the light 35 - The man who walks inwhile you have it, so that you the dark does not know may become sons of light. where he is going. 46 I have come into the 48 There is a judge for the world as a light, so that one who rejects me and no one who believes in me does not accept my words; should stay in darkness. that very word which I spoke will condemn him at the last50 I know that his command day. leads to eternal life.
 50. 50. Spiritual truth that you’ve learnedWe are more than halfway through our study of the Book of John. Looking back onthese 12 chapters that we have studied, what is the most interesting spiritual truth that you have learned?
 51. 51. John 13the Last Supper where Jesus washes the disciples feet and of his betrayal by Judas Iscariot. This is followed by Jesus announcement of his departure.
 52. 52. Jesus foreknowledge of future events Verse 1Jesus knew that the time had come for him to leave this world and go to the Father.
 53. 53. Jesus foreknowledge of future events Verse 3Jesus knew that the Father had put all thingsunder his power, and that he had come from God and was returning to God;
 54. 54. Jesus foreknowledge of future events Verse 7Jesus replied, "You do not realize now what I am doing, but later you will understand."
 55. 55. Jesus foreknowledge of future events Verse 11For he knew who was going to betray him, andthat was why he said not every one was clean.
 56. 56. Jesus foreknowledge of future events Verse 19"I am telling you now before it happens, so that when it does happen you will believe that I am He.
 57. 57. Jesus foreknowledge of future events Verse 21 After he had said this, Jesus was troubled inspirit and testified, "I tell you the truth, one of you is going to betray me."
 58. 58. Jesus foreknowledge of future events Verse 31 When he was gone, Jesus said, "Now is the Son of Man glorified and God is glorified in him.
 59. 59. Jesus foreknowledge of future events Verse 32If God is glorified in him, God will glorify theSon in himself, and will glorify him at once.
 60. 60. Jesus foreknowledge of future events Verse 33 "My children, I will be with you only a littlelonger. You will look for me, and just as I toldthe Jews, so I tell you now: Where I am going, you cannot come.
 61. 61. Jesus foreknowledge of future events Verse 35By this all men will know that you are my disciples, if you love one another."
 62. 62. Jesus foreknowledge of future events Verse 36Simon Peter asked him, "Lord, where are yougoing?" Jesus replied, "Where I am going, you cannot follow now, but you will follow later."
 63. 63. Jesus foreknowledge of future events Verse 38Then Jesus answered, "Will you really lay downyour life for me? I tell you the truth, before therooster crows, you will disown me three times!
 64. 64. Ano‟ng ibig sabihin ni Jesus sa John 13:17?16 Verily, verily, I say unto you, The servant is not greater than hislord; neither he that is sent greater than he that sent him. 17 If ye know these things, happy are ye if ye do them. Serve one another in humility and love
 65. 65. Kung may tumaksil man sa‟yo, papatawarin mo?
 66. 66. Paano nahayag ang karangalan ng Diyos? (John13:31-32)31 Pagkaalis ni Judas ay sinabi ni Jesus, Ngayoy mahahayag na angkarangalan ng Anak ng Tao, at sa pamamagitan niya ay mahahayag din ang karangalan ng Diyos. 32 At kapag nahayag na angkarangalan ng Diyos sa pamamagitan ng Anak ng Tao, at ang Diyos naman ang maghahayag ng karangalan ng Anak, at itoy gagawin niya agad. Serve one another in humility and love
 67. 67. EXAMPLES OF Christian LOVE Why is it so noticeable when Christians demonstrate love for one another? How is it sodifferent that it marks us as disciples of Jesus? What are some examples of this Christian love for one another?
 68. 68. John 14the first of four chapters where Jesus teaches his disciples after the Last Supper. Jesus answers the questions of Thomas, Phillip, and Judas.
 69. 69. Things Jesus told his disciples so as to calm their troubled hearts• Trust in God• Trust also in me• In my Fathers house are many rooms• I am going there to prepare a place for you• I will come back and take you to be with me that you also may bewhere I am• You know the way to the place where I am going
 70. 70. John 14:6 "I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me."What does this statement say for the major religions of the world such as Islam, Buddhism, Judaism, Animism, and Hinduism that do not believe that Jesus Christ is the Savior of the world?
 71. 71. What are 3 spiritual truths Jesus provides in John 14:9-11?
 72. 72. John 14:9-11 Sumagot si Jesus, Felipe, kaytagal na ninyoakong kasama, hanggang ngayoy hindi mo pa ako kilala? Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing Ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang akoy nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Hindi sa akin galing ang sinasabi ko sa inyo. Ngunit ang Ama na nasa akin ang siyang gumaganap ng kanyang gawain. Maniwala kayo sa akin; akoy nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga ginagawa ko.
 73. 73. John 14:12 Pakatandaan ninyo: angnananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko, at higit pa kaysarito, sapagkat babalik na ako sa Ama. Ano ang ipinapakita nito ngayon sa mundo?Not greater in quality but greater in quantity. . . e.g. millions of Gentiles have been preached to and saved. . .Jesus was sent only to the lost sheep of Israel, we his disciples are to bring him to the world. See 1 Tim 2:3-4
 74. 74. What are the benefits provided inJohn 14:21-23 for loving Jesus and keeping his commandments?
 75. 75. 21 Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nitoang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibiginng aking Ama; iibigin ko rin siya at akoy lubusangmagpapakilala sa kanya.•22 Tinanong siya ni Judas (hindi si Judas Iscariote),Panginoon, bakit po sa amin lamang kayo magpapakilalanang lubusan at hindi sa sanlibutan?•23 Sumagot si Jesus, Ang umiibig sa akin ay tumutupadng aking salita; iibigin siya ng aking Ama, at kamiytatahan at mananatili sa kanya.Do not second guess my actions, obey my teachings. That it was not the Father’s will for him toshow himself to the world. Don’t worry be happy, the Comforter is coming, you will understand.
 76. 76. What were the 2 things the HolySpirit was promised to do for the disciples?
 77. 77. John 14:26 But the Counselor, the Holy Spirit, whom the Father willsend in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you.
 78. 78. 30Hindi na magtatagal ang pagtuturo ko sa inyodahil dumarating na ang pinuno ng mundong ito.Wala siyang kapangyarihan sa akin. 31 Gayon pa man ipinahintulot ito upang malaman ng mundong ito na iniibig ko ang Ama at angginagawa koy ang iniutos niya sa akin. Tayo na! Lumakad na tayo! Sino ang tinutukoy?

×