аутор: Василић Дарко
Мотор са унутрашњимсагоревањем представљауређај код кога реактантисагоревања (ваздух игориво) и продуктисагоревања служе з...
Код мотора са унутрашњим сагоревањем (моториСУС) процес сагоревања одвија се у самом мотору,где се директно створена потен...
Данас се примењују два основна типа клипнихмотора СУС:- Ото мотори или бензински мотори (смешаваздуха и горива ствара се у...
Четворотактни бензински (ото) мотори раде учетири радна такта. На слици показан је моторчији су главни делови мешач ваздух...
Принцип рада четворотактногбензинског мотора остварује сеса четири такта, тј. са дваобртаја коленастог вратила иједним обр...
Двотактни Ото моториДвотактни бензински (ото) мотори сва четири раднапроцеса, који и овде чине радни циклус, обављају удва...
Принцип радаI такт- усисавање и сабијањеII такт - сагоревање и издувавање
Први дизел мотор - 1897 (РудолфДизел)
Дизел мотори су слични бензинскимчетворотактним моторима. Разликујусе по томе што немају карбураторниуређај за паљење, већ...
Феликс ванкел 1956 конструише првиротациони мотор.
1.усавршавање образовања смеше и сагоревањау циљу повећања економичности и смањењатоксичности мотора2.повећање специфичне ...
SUS motori - motori sa unutrasnjim sagorevanjem
SUS motori - motori sa unutrasnjim sagorevanjem
SUS motori - motori sa unutrasnjim sagorevanjem
SUS motori - motori sa unutrasnjim sagorevanjem
SUS motori - motori sa unutrasnjim sagorevanjem
SUS motori - motori sa unutrasnjim sagorevanjem
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

SUS motori - motori sa unutrasnjim sagorevanjem

10,356 views

Published on

Published in: Education

SUS motori - motori sa unutrasnjim sagorevanjem

 1. 1. аутор: Василић Дарко
 2. 2. Мотор са унутрашњимсагоревањем представљауређај код кога реактантисагоревања (ваздух игориво) и продуктисагоревања служе задобијање радне енергије.Проналазач НиколаАугуст Ото је конструсаопрви СУС мотор 1861године.
 3. 3. Код мотора са унутрашњим сагоревањем (моториСУС) процес сагоревања одвија се у самом мотору,где се директно створена потенцијална енергијапретвара у механички рад.Мотори СУС нагло су се развијали последњихдеценија, с обзиром на лаке и једноставнеконструкције и погодно коришћење горива.Примењују се за погон аутомобила,авиона,локомотива, бродова итд.
 4. 4. Данас се примењују два основна типа клипнихмотора СУС:- Ото мотори или бензински мотори (смешаваздуха и горива ствара се у карбуратору)и- Дизел-мотори (гориво се убризгава у цилиндар укоме се налази сабијени ваздух).
 5. 5. Четворотактни бензински (ото) мотори раде учетири радна такта. На слици показан је моторчији су главни делови мешач ваздуха и горива-карбуратор, цилиндар, клип, клипњача,коленасто вратило, кућиште, глава мотора,усисни вентил, издувни вентил, брегастимеханизам, стартер и свећица.
 6. 6. Принцип рада четворотактногбензинског мотора остварује сеса четири такта, тј. са дваобртаја коленастог вратила иједним обртајем брегастеосовине. То су усисавање,сабијање (компресија),сагоревање и издувавање.Да би се сва четири тактаобавила на описани начин,помоћни уређаји мотораобезбеђују да се процесусисавање - сабијање -сагоревање - издувавањеоствари са четири померањаклипа, тј. два обртаја коленастогвратила.
 7. 7. Двотактни Ото моториДвотактни бензински (ото) мотори сва четири раднапроцеса, који и овде чине радни циклус, обављају удва хода или такта клипа, односно за један обртајколенастог вратила. По својој конструкцији слични сучетворотактним бензинским моторима, с тим штонемају вентиле и брегасто вратило.
 8. 8. Принцип радаI такт- усисавање и сабијањеII такт - сагоревање и издувавање
 9. 9. Први дизел мотор - 1897 (РудолфДизел)
 10. 10. Дизел мотори су слични бензинскимчетворотактним моторима. Разликујусе по томе што немају карбураторниуређај за паљење, већ само пумпу заубризгавање
 11. 11. Феликс ванкел 1956 конструише првиротациони мотор.
 12. 12. 1.усавршавање образовања смеше и сагоревањау циљу повећања економичности и смањењатоксичности мотора2.повећање специфичне снаге мотора применомтурбопуњења3.омогућење коришћења алтернативних горива4.примена електронске регулације рада мотора.

×