På användarnas villkor

Member at Swedish Government Innovation Council
Mar. 14, 2011
På användarnas villkor
På användarnas villkor
På användarnas villkor
På användarnas villkor
På användarnas villkor
På användarnas villkor
På användarnas villkor
På användarnas villkor
På användarnas villkor
På användarnas villkor
På användarnas villkor
På användarnas villkor
På användarnas villkor
På användarnas villkor
På användarnas villkor
På användarnas villkor
På användarnas villkor
På användarnas villkor
På användarnas villkor
På användarnas villkor
På användarnas villkor
På användarnas villkor
På användarnas villkor
På användarnas villkor
På användarnas villkor
På användarnas villkor
På användarnas villkor
1 of 27

More Related Content

Viewers also liked

Conversion happens in the brain of the customer, not in Google Analytics - Si...Conversion happens in the brain of the customer, not in Google Analytics - Si...
Conversion happens in the brain of the customer, not in Google Analytics - Si...Conversionista
Motion graphics student workshopMotion graphics student workshop
Motion graphics student workshopHenrik Baecklund
What, why and how to A/B test with AIWhat, why and how to A/B test with AI
What, why and how to A/B test with AIConversionista
Content marketing som konverterar - Inbound marketing osloContent marketing som konverterar - Inbound marketing oslo
Content marketing som konverterar - Inbound marketing osloConversionista
Evolutionär webbdesign - Webbdagarna Stockholm 2016Evolutionär webbdesign - Webbdagarna Stockholm 2016
Evolutionär webbdesign - Webbdagarna Stockholm 2016Conversionista
Unleash the power of A/B testing - Sitecore summitUnleash the power of A/B testing - Sitecore summit
Unleash the power of A/B testing - Sitecore summitConversionista

Similar to På användarnas villkor

Bemästra HUR:et – #FröjdFrukostBemästra HUR:et – #FröjdFrukost
Bemästra HUR:et – #FröjdFrukostFröjd Interactive
Webbstrategier_Intellecta CorporateWebbstrategier_Intellecta Corporate
Webbstrategier_Intellecta CorporateIntellecta corporate
17 digitala trender inför 2017 – @FrojdAgency17 digitala trender inför 2017 – @FrojdAgency
17 digitala trender inför 2017 – @FrojdAgencyFröjd Interactive
Nätverket 1891: Trond Bugge - Kairos Future, presentation 23 september 2014Nätverket 1891: Trond Bugge - Kairos Future, presentation 23 september 2014
Nätverket 1891: Trond Bugge - Kairos Future, presentation 23 september 2014Network Manager
Hur man följer upp och ser effekterna av sociala medierHur man följer upp och ser effekterna av sociala medier
Hur man följer upp och ser effekterna av sociala medierAnnika Lidne
Introduktion till användbarhet på webbenIntroduktion till användbarhet på webben
Introduktion till användbarhet på webbenPer Axbom

På användarnas villkor

Editor's Notes

 1. FörstnågraårommigVdinUSe, startat 2002Införsånthärgillaratttittatillbaka. Dettaär en bildsomrepresenterar min första “fix”/kick avatthittauppkoppladedatorerStämmerinte ALLS med min självbild, nästan 20 år sedan!Nåja. Men dennabildgördetvälåtminstonetydligtattvärldenvarganskaannorlundaför BARA 18 år sedan, ellerhur? 
 2. Idag 85% av sverige bredbandBild av FACEBOOK 600.000 användare = världens tredje största land efter Kina och Indien. Och det går snabbt vidare.Facebook 9 månader att nå 50 miljoner användare, men ett färskare mått på tillväxt:Bara under januari gick Kina från 100 till 700 användare (trots att Facebook är spärrat där!)VAD BETYDER världen full av uppkopplade, pratande, delande användare?
 3. En sak vi ser NU är bland annatalltflernyaanvändareMed iPadensintåggörbåde min mormor (85) och min son (somvar 1 årnärpaddankom) intågsom I högsta grad aktivaanvändareav internet
 4. FÖRVÄNTNINGAR på både service och egna möjligheter att påverka skeenden
 5. Mesttalandeexempletavallapånyaanvändare, förändradebeteendenochförväntningar: Jasminrevolutionen 2011ORGANISERAR ossnärdetärviktigt.Fårknottroravatttänkapådessaochliknandeexempelpåhurmänniskor tar till synes ENKLA tjänsterochanvänderdemförattåstadkomma STORA saker.FörskjutningAtt ANVÄNDNINGEN ÄNTLIGEN kommit I fokus, snarareänteknikenAttdet nu ärtydligtatt
 6. FÖRSTÅ dinaanvändare