Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Събиране и изваждане на трицифрени числа - 3 клас

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Login to see the comments

Събиране и изваждане на трицифрени числа - 3 клас

 1. 1. Математика 3 класСъбиране и изваждане на трицифрени числа Дарина Железова - гр. Бургас
 2. 2. Пресметнете• 200+400=• 500+300=• 100+700=• 900-300=• 1000-500=• 400-300=• 1000-(600+200) =• (300+400) – 600 =• (200+300) -500 =
 3. 3. Събиране с преминаване на десетицата• Започваме да събираме от реда на ед.• Едно наум прибавяме към десетиците.• Събираме накрая стотиците.
 4. 4. Събиране с преминаване на десетицата• Продължаваме
 5. 5. Събиране с преминаване на десетицата• Сборът на числата е 353
 6. 6. Събиране на трицифрени числа без преминаване на десетицата• Да решим 144+122, започваме от реда на единиците, после десетиците.
 7. 7. Събиране без преминаване на десетицата• Като съберем десетиците, идва ред на стотиците. Никъде няма 1 наум, получаваме 266.
 8. 8. Изваждане без заемане от десетицата• Изваждането започва от реда на единиците, после от десетиците.
 9. 9. Изваждане без заемане от десетицата• Последно изваждаме стотиците.
 10. 10. Изваждане със заемане• Започваме от реда на единиците.
 11. 11. Изваждане със заемане• От 4 не може да извадим 8, вземаме една десетица и те намалят с 1.
 12. 12. Изваждане със заемане• Получаваме
 13. 13. Изваждане със заемане• Получаваме
 14. 14. Браво на вас!

×