เด็กพิการซ้ำซ็อน

5,262 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,262
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
12
Actions
Shares
0
Downloads
149
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

เด็กพิการซ้ำซ็อน

 1. 1. เด็กที่มีความบกพร่องซ้้าซ้อน
 2. 2. เด็กที่มีความบกพร่องซ้้าซ้อน ความหมาย สาเหตุ ลักษณะความพิการ ลักษณะทางจิตวิทยา การให้ความช่วยเหลือ หลักสูตรและการเรียนการสอน
 3. 3. ความหมาย บุคคลพิการซ้อน ความหมาย เด็กที่มีสภาพความบกพร่องตั้งแต่สองอย่างขึ้นไปในบุคคลเดียวกันและสภาพความบกพร่องนี้จะส่งผลให้ เกิดการด้อยความสามารถในการดารงชีวิตทั้งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 4. 4. สาเหตุ1. ระยะก่อนคลอด อาจเกิดจากความผิดปกติทางโครโมโซม หรือระบบเม ตาโบลิซึม หรือมารดาติดยาเสพติด2. ระหว่างการคลอด สมองขาดออซิเจน สมองได้รบบาดเจ็บระหว่าง ั คลอด3. ระยะหลังคลอด ได้รับอุบัติเหตุหรือสารพิษ
 5. 5. ลักษณะความพิการ1. บกพร่องทางการเห็นร่วมกับบกพร่องอื่นๆ เช่น การได้ยิน สติปัญญา ร่างกาย การเรียนรู้ สมาธิสั้น เป็นต้น2. บกพร่องทางร่างกายร่วมกับบกพร่องอื่นๆ เช่น สติปัญญา การเห็น การได้ยิน การเรียนรู้ ออทิสติก สมาธิสั้น เป็นต้น3. บกพร่องทางสติปัญญาร่วมกับบกพร่องอื่น ๆ เช่น สติปัญญา การเห็น ร่างกาย การเรียนรู้สมาธิสั้น เป็นต้น4. บกพร่องทางสติปัญญากับบกพร่องอื่น ๆ เช่น ร่างกาย ออทิสติก สมาธิสั้น เป็นต้น
 6. 6. ลักษณะทางจิตวิทยา 1. มีปัญหาในการช่วยเหลือตนเอง 2. มีปัญหาในการสื่อสาร คือ ไม่สามารถเช่น การแต่งตัว การรับประทานอาหาร สื่อสารกับผู้อื่นได้ ไม่สามารถบอกความ ต้องการของตนเอง
 7. 7. 3. มีปัญหาในการเคลื่อนไหว เช่น ไม่สามารถวิ่งหรือเดินได้ด้วยตนเองได้ 4. มีปัญหาทางพฤติกรรม เช่น การ โยกตัวไปมา การโยกศีรษะในตนเอง
 8. 8. 5. มีปัญหาทางสังคม เช่น ไม่ยินดียินร้ายกับ สิ่งแวดล้อม
 9. 9. การให้ความช่วยเหลือ ในการให้ความช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่องซ้าซ้อน จะต้องยึดสภาพความบกพร่องเป็นเกณฑ์ เด็กทีมีความบกพร่องมากกว่า 1 ให้ยึดความบกพร่องที่รุนแรงกว่าเป็นเกณฑ์ แล้วก็ให้ความช่วยเหลือตามลักษณะความนั้นที่กล่าวมาแล้ว เช่น เด็กมีความบกพร่องทางการได้ยิน และบกพร่องทางการมองเห็นแต่ทางการบกพร่องทางการได้ยินรุนแรงกว่า ก็ให้ช่วยเหลือทางการได้ยินก่อน
 10. 10. หลักสูตรการเรียนการสอน1. เน้นด้านการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจาวัน เช่น การแต่งตัว การรับประทานอาหาร การขับถ่ายปัสสาวะอุจจาระ อาบน้า 2. เน้นด้านการสื่อสาร เช่น การทักทาย บอก ความต้องการของตนเอง รับรู้ความต้องการ ของคนอื่น
 11. 11. 3. ปัญหาด้านการเคลื่อนไหว การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ซึ่งจะทาให้เด็กมีทักษะในการประกอบกิจวัติประจาวันได้เร็วขึ้น 4. ปัญหาทางพฤติกรรม แก้ไขปัญหาพฤติกรรม ที่ไม่พึงประสงค์ และส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เช่น ถ้าเด็กชอบฟังเพลงก็ส่งเสริมให้ฟังเพลง หรือ ถ้า เด็กชอบตะโกนโหวกเหวกโวยก็พยายามแก้ไขให้ อารมณ์เย็นขึ้นและโวยวายให้น้อยลง
 12. 12. 5. ปัญหาทางสังคม การสร้างปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น- การเล่นกับเพื่อน การทากิจกรรมกับบุคคลอื่น- การบอกข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์- ทักษะในห้องเรียนการปฏิบัติตามคาสั่งระบายสีจัดรูปภาพ
 13. 13. รายชื่อสมาชิกกลุ่ม1.นายกิตติพันธ์ ติ๊บแปง รหัสนักศึกษา 531814001042. นางสาวณัฐนิธี กองไชย รหัสนักศึกษา 531814001093. นางสาวพรสุดา เป็งกันทา รหัสนักษึกษา 531814001274. นายสายัณห์ ยะเปี้ย รหัสนักศึกษา 53181400141
 14. 14. จบแล้วจ้า

×