Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zuromin rpo

338 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Zuromin rpo

  1. 1. Szymanik Elżbieta Witam Państwa, Od 2007 jestem wicedyrektorem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie. Od tego czasu powiat żuromiński otrzymał ponad 15,3 mln złotych na realizację 5 projektów skierowanych na poprawę rozwoju regionalnego naszego powiatu. Pieniądze zostały przeznaczone głównie na:
  2. 2. <ul><li>renowację zabytków, </li></ul><ul><li>rewitalizację parku, </li></ul><ul><li>poprawę i uzupełnienie istniejącej infrastruktury technicznej, </li></ul><ul><li>poprawę infrastruktury sportowej, </li></ul><ul><li>rozwój infrastruktury edukacyjnej, </li></ul><ul><li>rozbudowę i doposażenie do wymogów prawa oddziałów szpitalnych, </li></ul><ul><li>rozwój e-usług. </li></ul><ul><li>Szczególnie cieszą mnie pozyskane środki na: </li></ul>Inwestycje w powiecie żuromińskim ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
  3. 3. <ul><li>informatyzacja urzędów gmin i urzędu Starostwa Powiatowego na terenie powiatu żuromińskiego poprzez zakup sprzętu komputerowego i biurowego, oprogramowania komputerowego i dostosowanie pomieszczeń serwerowni - 2 492 797,94 zł , </li></ul><ul><li>przebudowa drogi powiatowej Nr 4622W Lutocin - Zimolza oraz Nr 4627W Żuromin - Kliczewo - Kuczbork od km 0+720,00 do km 7+790,00 - 3 960 235,98 zł , </li></ul><ul><li>budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. M. Dąbrowskiej w Żurominie w skład której wchodzić będą m. in.: sala sportowa z przenośnych paneli z tworzyw sztucznych o wymiarach areny 44x24 m, sala konferencyjna, salon masażu, sauna, siłownia, WC ogólnodostępne, pomieszczenia socjalne, trybuny przystosowane dla osób niepełnosprawnych – 8,5 ml zł, </li></ul><ul><li>wzrost konkurencyjności firmy F.H.U. EKO-DOM Sylwia Gołębiewska poprzez budowę hali produkcyjnej oraz zakup linii technologicznej do cięcia i profilowania blachy. </li></ul><ul><li>15,3 mln PLN </li></ul>Inwestycje w powiecie żuromińskim ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
  4. 4. <ul><li>Bardzo dziękuję za poświęcony czas i zapraszam na moją stronę internetową www.elaszymanik.pl oraz www.funduszemazowsze.blog.onet.pl . </li></ul><ul><li>Z wyrazami szacunku </li></ul><ul><li>Szymanik Elżbieta </li></ul>Dziękuję

×