Pilipinas Kong Mahal

7,758 views

Published on

Pilipinas kong Mahal lyrics

Published in: Health & Medicine, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Pilipinas Kong Mahal

  1. 1. PILIPINAS KONG MAHAL
  2. 2. <ul><li>Ang bayan ko'y tanging ikaw Pilipinas Kong Mahal Ang puso ko at buhay man Sa iyo'y ibibigay </li></ul>
  3. 3. <ul><li>Tungkulin kong gagampanan Na lagi kang paglingkuran Ang laya mo'y babantayan Pilipinas kong Hirang... </li></ul>
  4. 4. <ul><li>Ang bayan ko'y tanging ikaw Pilipinas Kong Mahal Ang puso ko at buhay man Sa iyo'y ibibigay </li></ul>
  5. 5. <ul><li>Tungkulin kong gagampanan Na lagi kang paglingkuran Ang laya mo'y babantayan Pilipinas kong Hirang... </li></ul>

×