Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ú  *HPI y_-/ “'

¡; N __, 

'É' . 

 wJ «za T1 irm H H ÍF'_. JJÊL| m 1ríea_«, ›x« í_ 

hirre 'v : um “FHM-uh Píwraif ¡...
THÔNG só' Ki THUÂT: - ThLjc hiên theo yêu càu -"img i

1 v* F1 *1 v w v, 7' ""
'niqgrwivnivnur . ÉíÍllrvlãlrlÍillÍrl...
THÔNG SÕ K¡ THUÂT: - Thuc hién 'rheo yêu côu -

_e_ 33X

V " 'ÍIV' L

r __ v v 7 v v v _ V _ A . A 7 v
'nimtvivviilviv/ ...
THÔNG sô' Ki THUÂT: - ThLjc hién fheo yêu côu -

DAO cÃT ÕNG GIÃY

THÔNG sõ KÍ THUÂT: - ThLjc hiên iheo yêu côu -

. IL ...
e'f

ñ

DAO MÁY KHÃN RÚT

W, 

THÔNG só' Ki THUÂT: - ThLjc hiên theo yêu côu -

DAO CHIA CUÔN GIÂY VÊ SINH

, / 

THÔNG s...
THÔNG só' KÍ THUÂT: - Thuc hién theo yêu càu -

X v . 

11;! 

IÍÍÀÍÇÉÚÀVHÀVÀVÀW . húnnvtali= ili1lnihng¡¡r: ii. .;« m»

...
THÔNG só' Ki THUÂT: - Thtjc hién theo yêu côu -

_e 3X , e

"íip r

F'Í¡ÁIÇÍ. '.VA'_”AV, ~"lV/ ' . hannmr-. urilmriiig: ...
DÁ MÀI
Thông sõ k? Thuoff: Thuc hién Theo yêu côu

LUÕI CUA LONG
Thông sõ k? Thuói: Thuc hién Theo yêu côu

aÁ MÀI HCP...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

CHUYÊN CUNG CẤP DAO CẮT MÚT XỐP, DAO EVA Liên hệ 096.232.9424

938 views

Published on

Sơn ĐT: 096.232.9424 Chuyên cung cấp Dao cắt mút xốp, dao eva (dao đai, dao vòng) dùng cho Sản xuất Mút Pe Foam, Mút Xốp PE Foam, Mút Xốp EVA.
Mút xốp EVA: Thảm mút lót sàn, EVA foam tấm/ đục lỗ, mút cách nhiệt
- Mút xốp PE: Mút xốp bọc trái cây, mút cách nhiệt, xốp PE dạng ống, màng PE foam
- Xốp Atilon foam, xốp PU foam
Dao cắt mút xốp, dao eva chất lượng tốt, giá cả hợp lý, giao hàng tận nơi. Liên hệ Sơn ĐT: 096.232.9424 cty Kim Vạn Thịnh Phát

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

CHUYÊN CUNG CẤP DAO CẮT MÚT XỐP, DAO EVA Liên hệ 096.232.9424

 1. 1. ú *HPI y_-/ “' ¡; N __, 'É' . wJ «za T1 irm H H ÍF'_. JJÊL| m 1ríea_«, ›x« í_ hirre 'v : um “FHM-uh Píwraif ¡: '¡= Ií*VÍlr'i= ¡-? » "! í*= .lr'ÍÍIru| F“«'*rxríIL, Iv= :fãi--m V-vnrrnçraurh . Lim -i-i-i DIV *m* W 315315 ? lift-un 'FHCICIUVÍÀ Aka¡ Hãtar 'Für Hãm ~ 'Fri-ítem _Bia-mu z ? Frau Mai¡ r v? ?? Naum 'V : II *ZWW : à ; EW 33135 LVAIPÍF" SlHCKJQESC 41.2%: : : nunk t: .v~¡: ¡¡. ~1rt: t:a @; ;¡n¡r: .¡lL. ~:«4:n¡¡¡ < httpzwww. kimvanthinhphat. com http: www. k¡mvanthinhphat. com
 2. 2. THÔNG só' Ki THUÂT: - ThLjc hiên theo yêu càu - "img i 1 v* F1 *1 v w v, 7' "" 'niqgrwivnivnur . ÉíÍllrvlãlrlÍillÍrliklí, ¡injçgxavum “eliqgríviv-vivviv . ÍflllliilãlfliiílhliílgIÍRILCUllli I
 3. 3. THÔNG SÕ K¡ THUÂT: - Thuc hién 'rheo yêu côu - _e_ 33X V " 'ÍIV' L r __ v v 7 v v v _ V _ A . A 7 v 'nimtvivviilviv/ .bflnn›vte_urlli"IInI¡¡;1nr: |:. .~; :«v um i'l¡IfÍ, '.VA"VA"VA'~ _Nlnkvlalllliflrlilglinkar llli
 4. 4. THÔNG sô' Ki THUÂT: - ThLjc hién fheo yêu côu - DAO cÃT ÕNG GIÃY THÔNG sõ KÍ THUÂT: - ThLjc hiên iheo yêu côu - . IL A. v v v 'ñãv v ñ v " "V i iiilçrfnuvii/ *Vii/ .k-úlnlvlalniillrlilgIi'rali_. ».t~ llli Hi1, : fnvwmv . Eflnlvtalitiliílnlirçlirallncirnn¡
 5. 5. e'f ñ DAO MÁY KHÃN RÚT W, THÔNG só' Ki THUÂT: - ThLjc hiên theo yêu côu - DAO CHIA CUÔN GIÂY VÊ SINH , / THÔNG sô Ki THUÂT: - ThLjc hiên theo yêu côu - ; r u' ri Y Y Y 'I 7 Y Y ' . . ¡Iiigrrviuvinvm . húnwtaurulinnlhug 1i*r= v|i. .A3 a m» im, z . tnv-nnviv . rilnnvtaurllillrningnkralaurnnv¡
 6. 6. THÔNG só' KÍ THUÂT: - Thuc hién theo yêu càu - X v . 11;! IÍÍÀÍÇÉÚÀVHÀVÀVÀW . húnnvtali= ili1lnihng¡¡r: ii. .;« m» “lit :1'. V¡V'V¡'*V¡'~ . k-flnwmrllilhúu: ¡inlucrlni
 7. 7. THÔNG só' Ki THUÂT: - Thtjc hién theo yêu côu - _e 3X , e "íip r F'Í¡ÁIÇÍ. '.VA'_”AV, ~"lV/ ' . hannmr-. urilmriiig: kung: um Hiigz-viuvinviv . t-: Innnvrauniiinnnlhgniraii. .cirnnm
 8. 8. DÁ MÀI Thông sõ k? Thuoff: Thuc hién Theo yêu côu LUÕI CUA LONG Thông sõ k? Thuói: Thuc hién Theo yêu côu aÁ MÀI HCP KIM Thông sõ k? Thuóf: ThLjc hién Theo yêu côu DAO HCP KIM Thông 56 k? Thuói: Thuc hien Theo yêu côu LUÕI CUA DAI Thông sô k? 'rhucifz Thuc hién Theo yêu côu DAO DÊ KHÃN GIÃY Thông sô k? Thuofi: Thqc hién Theo yêu côu DAO ais' HAI MÀT Thông sõ k? Thuóf: Thuc hieÍn Theo yêu côu DAO LANG eõ Thông só' k? *rhuoft Thqc hién Theo yêu côu e__% _ X , _ fig; 'niiiçrvivrvittvivx . ÊÍIIIFVHIIIÍTTIIMHÇlirali. .~: rlnli i1iiçrviv-viv-viv~ _mnrvlraurlliúi*¡Hçlhnmucum

×