Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Si Justinian at ang Silangang
Imperyong Roman
 Mula 527-565 C. E., si
Justinian ang namuno
bilang emperador ng
Silangang ...
Ang Corpus Juris Civilis
 Corpus Juris Civilis (Lupon ng Batas Sibil) – Ito
ay katipunan ng lahat ng batas ng Rome sa loo...
Si Theodora
 Asawa at nagsilbing taga-payo
ni Justinian. Naging patunay
siya na may mga kababaihang
naghing tanyag
makapa...
Ang Hagia Sophia
 Ipinatayo ni Justinian ang simbahan
ng Hagia Sophia na ang ibig sabihin
ay Church of Holy wisdom o Bana...
Ang Pagkakaiba ng Simbahang
Roman at Simbahang Byzantine
 Ang wikang ginagamit ng Rome sa mga pagdiriwang
sa simbahan tul...
Ang Iconoclastic Controversy
 Emperador Leo III –
Noong 726, iniutos ni
Emperador Leo III ang
pagsira ng lahat ng mga
ico...
Ang Paghihiwalay ng Simbahang
Roman at Simbahang Byzantine
 Naganap ang paghihiwalay ng Simbahang Byzantine at
Simbahang ...
Ang Pamahalaang Byzantine
 Sa pamahalaang Byzantine, ang emperador ang lubos
na pinuno ng pamahalaan.
 Noong una, siya a...
Mga Kontribusyon ng Byzantium sa
Kabihasnan
 Mahalaga ang kontribusyon ng Imperyong Byzantine
sa daigdig. Samantalang nab...
Pagpapanatili ng Kaalaman
 Pinag-aralan ng Byzantine ang panitikan, pilosopiya,
agham, matematika, batas at sining ng Gre...
Arkitektura
 Natatangi ang istilo ng arkitekturang Byzantine.
Makikita ito sa Hagia Sophia. Parihaba ang istruktura
ng si...
Sining
 Pagkatapos ng Iconoclastic Controversy, itinatag ang
isang paaralan sa sining kung saan binigyang-diin ang
paglal...
AP III - Ang Imperyong Byzantine
AP III - Ang Imperyong Byzantine
AP III - Ang Imperyong Byzantine
AP III - Ang Imperyong Byzantine
AP III - Ang Imperyong Byzantine
AP III - Ang Imperyong Byzantine
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

AP III - Ang Imperyong Byzantine

62,239 views

Published on

AP III - Ang Imperyong Byzantine

Published in: Education

AP III - Ang Imperyong Byzantine

 1. 1. Si Justinian at ang Silangang Imperyong Roman  Mula 527-565 C. E., si Justinian ang namuno bilang emperador ng Silangang Imperyong Roman. Layunin niya na maging makapangyarihang muli ang Imperyong Roman sa buong Mediterranean.
 2. 2. Ang Corpus Juris Civilis  Corpus Juris Civilis (Lupon ng Batas Sibil) – Ito ay katipunan ng lahat ng batas ng Rome sa loob ng isang milenyo. Ang Corpus ay nahahati sa tatlong bahagi.  Codex – buod ng lahat ng batas mula sa unang panahon at nakaayon sa paksa.  Digest – buod ng mga opinyon ng mga hukom at abogado tungkol sa batas.  Institutes – nilalaman nito ang prinsipyo kung saan nakabatay ang mga opinyon.
 3. 3. Si Theodora  Asawa at nagsilbing taga-payo ni Justinian. Naging patunay siya na may mga kababaihang naghing tanyag makapangyarihan sa panahong ito.
 4. 4. Ang Hagia Sophia  Ipinatayo ni Justinian ang simbahan ng Hagia Sophia na ang ibig sabihin ay Church of Holy wisdom o Banal na Karunungan,
 5. 5. Ang Pagkakaiba ng Simbahang Roman at Simbahang Byzantine  Ang wikang ginagamit ng Rome sa mga pagdiriwang sa simbahan tulad ng misa, mga sakramento at iba pa ay Latin samantalang Greek naman ang sa Imperyong Byzantine.  Anmg mga pari ng Rome ay walang balbas at di maaaring mag-asawa, kabaliktaran naman ito sa Imperyong Byzantine.  Ang Papa sa Rome ay hindi sakop ng kapangyarihang pulitikal ng estado samantalang ang Patriarch ng Constantinople ay hinihirang ng emperador at ititnuturing na opisyales ng pamahalaan.
 6. 6. Ang Iconoclastic Controversy  Emperador Leo III – Noong 726, iniutos ni Emperador Leo III ang pagsira ng lahat ng mga icon sa mga simbahan at monesteryo.  Iconoclastic Controversy - isang mainit na sigalot sa pagitan ng Simbahan at ng estado.
 7. 7. Ang Paghihiwalay ng Simbahang Roman at Simbahang Byzantine  Naganap ang paghihiwalay ng Simbahang Byzantine at Simbahang Roman noong 1054.
 8. 8. Ang Pamahalaang Byzantine  Sa pamahalaang Byzantine, ang emperador ang lubos na pinuno ng pamahalaan.  Noong una, siya ay hinahalal ng Senado, ng mga tao ng hukbo o lahat silang tatlo.  Nang lumaon, naging kaugalian na payagan ang anak ng emperador na humalili at pagkatapos ay alisin siya kung mahina o wlang kakayahan.
 9. 9. Mga Kontribusyon ng Byzantium sa Kabihasnan  Mahalaga ang kontribusyon ng Imperyong Byzantine sa daigdig. Samantalang nababalot sa kaguluhan ang Europa at bumababa ang interes sa pag-aaral, namayagpag ang mga iskolar sa Byzantine.
 10. 10. Pagpapanatili ng Kaalaman  Pinag-aralan ng Byzantine ang panitikan, pilosopiya, agham, matematika, batas at sining ng Greece at Rome. Pinanatili nila ang mga kaalamang ito. Nang lumaon, tumulong sila upang magbalik-sigla ang pag- aaral sa Kanlurang Europa.  Ang akda ng mga iskolar ng Byzantine ay nakatulong na mag-bigay ng inspirasyon sa mga iskolar na Muslim.  Kung susuriin, kakaunti ang orihinal na kaalamang Byzantine na kanilang iniambag sa daigdig. Makikita ito sa larangan ng sining.
 11. 11. Arkitektura  Natatangi ang istilo ng arkitekturang Byzantine. Makikita ito sa Hagia Sophia. Parihaba ang istruktura ng simbahang ito subalit may bilog na dome ang loob. Maganda ang pillar at pader nito na gawa sa marmol. Marangya rin ang ginintuang mosaic at ang iba pang dekorasyon sa loob ng simbahan.
 12. 12. Sining  Pagkatapos ng Iconoclastic Controversy, itinatag ang isang paaralan sa sining kung saan binigyang-diin ang paglalarawan kay Kristo at mga santo gamit ang matingkad na kulay at magarbong pamamaraan.  Mosaic – pagdidikit-dikit ng maliliit na pira-pirasong bato o bubog upang bumuo ng disenyo.  Enameling – paglalagay ng isang glass-like substance sa ibabaw o labas ng metal o luwad.  Ang mga kurbada ng mga arch at dome ng mga gusaling Byzantine ang lalo pang nagpatingkad sa rangya at ganda ng mga mosaic.

×