Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

4IT466_Obchodni_modely

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

4IT466_Obchodni_modely

 1. 1. Obchodní modely v éře SaaS<br />shrnutí základních mechanismů, jak vydělávat peníze<br />Daniel Vítek, xvitd06@vse.cz<br />
 2. 2. Agenda<br />Co je to Business model<br />Základní BM používané na internetu<br />Zajímavé modely v éře SaaS<br />
 3. 3. Co je to business model?<br />foto: Jemina Kiss (Seed Camp 2008)<br />
 4. 4. BM využívané na internetu<br /><ul><li>Zprostředkovatelství
 5. 5. Reklama
 6. 6. Obchodník se zbožím
 7. 7. Přímý prodej vlastního produktu
 8. 8. Obchodní partnerství
 9. 9. Komunita
 10. 10. Předplatné
 11. 11. Platba za užití (pay as you go)</li></li></ul><li>Kolik to bude stát?<br />
 12. 12. Freemium<br />základní verze zdarma (FREE)<br />získání nových zákazníků<br />rozšíření povědomí o službě<br />Vylepšená verze produktu (PREMIUM)<br />Již zpoplatněná<br />Generuje příjem a dotuje základní verzi<br />
 13. 13. Freemium CSF<br /><ul><li>Část zdarma VS za poplatek
 14. 14. 1) % zákazníků z cíleného trhu, které model naláká a „koupí si“ verzi ZDARMA
 15. 15. 2) % zákazníků, kteří přešli z verze ZDARMA i na placenou verzi
 16. 16. 3) poměr mezi cenou placené verze a náklady na získání uživatele verze ZDRAMA</li></li></ul><li>Skladba zákazníků<br />
 17. 17. Když je zdarma stále „drahé“…<br />
 18. 18. Zdroje:<br /><ul><li>WILSON, Fred. AVC [online]. 2006-03-26 [cit. 2011-03-31]. My Favorite Business Model. Dostupné z WWW: <http://avc.blogs.com/a_vc/2006/03/my_favorite_bus.html>.</li></ul> <br /><ul><li>MILLER, CLAIRE CAIN . The New York Times [online]. 2009-03-24 [cit. 2011-03-31]. Ad Revenue on the Web? No Sure Bet. Dostupné z WWW: <http://www.nytimes.com/2009/05/25/technology/start-ups/25startup.html?_r=1>.</li></ul> <br /><ul><li>RAPPA, MICHAEL. Managingthe Digital Enterprise [online]. -, 2010-01-17 [cit. 2011-03-31]. BUSINESS MODELS ON THE WEB. Dostupné z WWW: <http://www.digitalenterprise.org/models/models.html>.
 19. 19. LORENC, Václav. Finmag [online]. 2011-01-15 [cit. 2011-03-31]. Zdarma? Ne děkuji, mám levnější nabídku!. Dostupné z WWW: <http://www.finmag.cz/cs/finmag/financni-poradenstvi/zdarma-ne-dekuji-mam-levnejsi-nabidku/>.</li></ul> <br /><ul><li>VITEZ, Osmond. EHow [online]. 2010-08-23 [cit. 2011-03-31]. What Are theBenefitsofthe Business Model?. Dostupné z WWW: <http://www.ehow.com/list_6879346_benefits-business-model_.html>.</li>

×