Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sæt fokus på indeklimaet

554 views

Published on

Under overskriften Kom godt i gang med standarder har vi udgivet en række pixibøger, som giver et overblik over, hvordan du arbejder konkret med et emne i forhold til en standard. Bøgerne giver et overordnet indtryk af emner og metodik.

Pjecerne er skrevet til små og mellemstore virksomheder inden for alle brancher.

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Sæt fokus på indeklimaet

  1. 1. Kom godt i gang Hvis I vil vide mere… med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for indeklima: Seniorkonsulent Erling Trudsø Ring 21 24 21 90 eller send en e-mail ert@ds.dk Sæt fokus Konsulent Rikke Møller Glendorf Ring 41 73 68 39 eller send en e-mail rmg@ds.dk på indeklimaet Læs standarden for indeklima: DS 3033:2009, Frivillig klassificering af indeklimaets kvalitet i boliger, skoler, daginstitutioner og kontorer Hvad er godt og dårligt indeklima – og hvordan kan det forbedres? Køb standarden her: webshop.ds.dk Tr 3 y ks a 64 g 5 4 1- Kollegievej 6 2920 Charlottenlund Tlf. 39 96 61 01ISBn 978-87-7310-788-1 print Fax 39 96 61 02ISBn 978-87-7310-789-8 pdf www.ds.dk
  2. 2. Oversigt Hvorfor denne pjece?Hvorfor denne pjece? Velkommen til Kom godt i gang med standarder. Denne pjece har fokus på, hvordan I kan forbedre indeklimaet i jeres virksomhed. IHvorfor bruge tid på indeklimaet? får en introduktion til, hvordan man kan skelne mellem det gode og dårlige indeklima. Formålet er at give jer et indtryk af, hvordan manHvad kan indeklimastandarden? kan arbejde systematisk med klassificering af indeklimaet bl.a. ud fra nogle relevante parametre.De fem klasser Pjecen er skrevet til små og mellemstore virksomheder inden forHvad måles der på? alle brancher, der er interesserede i at forbedre indeklimaet. Hvis I ønsker en mere grundig gennemgang af, hvordan I kan måle og5 gode råd om indeklima vurdere kvaliteten af indeklimaet, henviser vi til standarden. Se ba-Nyttige links gerst i pjecen.Hvis I vil vide mere… Vi håber, at I vil lade jer inspirere til at komme godt i gang – eller videre! Der findes flere pjecer i serien Kom godt i gang med standarder. I kan finde dem på webshop.ds.dk, hvor de er gratis at downloade. De kan også bestilles i en printudgave. Hvis I har spørgsmål til ind- holdet, er I velkomne til at kontakte konsulent Rikke Møller Glendorf på rmg@ds.dk.
  3. 3. Hvorfor bruge tid påindeklimaet?Et godt indeklima skaber optimale rammer for virksomhedens an-satte. Danskerne tilbringer i gennemsnit 90 % af deres liv inden-dørs, fx i boligen, på arbejdspladsen og i transportmidler.Et dårligt indeklima kan give hovedpine, træthed og slimhindeirrita-tion, fx tørre øjne. På længere sigt kan et dårligt indeklima medvirketil infektionssygdomme og forværre symptomer hos personer medastma og allergi.Forskningen peger desuden på, at et ringere indeklima kan resulterei øget sygefravær og mindre effektive medarbejdere.Det behøver dog ikke gå så galt, hvis blot I følger nogle lette råd tilat skabe et bedre indeklima i virksomheden.
  4. 4. Hvad kan Klasse A+indeklimastandarden? Det gode indeklima – klart bedre end minimumkravene i bygningsreglementet. I forhold til den bedste klasse vil der i sjældne tilfælde kunne fore- komme gener, fx træk eller lyd- og lugtgener.Den danske indeklimastandard DS 3033, Frivillig klassificering afindeklimaets kvalitet i boliger, skoler, daginstitutioner og kontorersætter for første gang en målestok for indeklimaets kvalitet i forholdtil fem klasser. Klasse A Det gode, tilfredsstillende indeklima svarendeDe fem klasser til kravene i bygningsreglementet.De fem klasser tildeles på baggrund af en grundig analyse og vur- Det gode, tilfredsstillende indeklima svarer til kravene i bygnings-dering af indeklimaets kvalitet. Klasserne tager afsæt i bygningsreg- reglementet. Der kan lejlighedsvis forekomme gener, fx i form af forlementet (BR10), hvoraf den midterste, klasse A svarer til kravene høje temperaturer på varme dage eller lugt.i bygningsreglementet. De fem klasser går fra den bedste klasse,som benævnes A++, til den ringeste, som kaldes C. Klasse B Indeklima, der er dårligere end minimumkravene i bygningsreglementet. Klasse A++ Det fremragende indeklima En del af brugerne kan opleve gener, fx temperaturstigninger eller -fald på varme eller kolde dage eller lugtgener.Den bedste klasse, som indebærer, at de termiske forhold er kom-fortable året rundt, og der er gode muligheder for individuelle ind-stillinger. Luftens indhold af uønskede forureninger er lav, selv i si-tuationer, hvor forureningskilderne er større end normalt. Lys- og Klasse Clydforhold er gode og med gode muligheder for individuelle regu- Det ringe indeklima.leringer. Den ringeste af de fem klasser. Der er en vis risiko for negative helbredseffekter, og sikkerhedsmarginen er begrænset. Betydelige gener kan forekomme hos store dele af de brugere, der opholder sig i et klasse C-indeklima.
  5. 5. Hvad måles der på?Der er udvalgt ni parametre med udgangspunkt i, hvad der harstørst betydning for brugerens sundhed og komfort på kort ellerlang sigt. De sygdomme og gener, som har været udslagsgivendefor udvælgelsen er: • Kræft • Hjerte-kar-sygdomme • Astma og allergi • Dårlig påvirkning af præstationer.De 9 parametre: 1. Frisk luft – luftskiftet i rummene 2. Indholdet af CO2 i indeluften 3. Varme, kulde og træk – termiske forhold 4. Radon – radioaktiv luftart, som siver op fra undergrunden 5. Formaldehyd – kemikalie i møbler, gulvtæpper og overflader 6. Partikler fra bl.a. madlavning, trafik og brænderøg 7. Fugt og skimmelsvampe 8. Dagslys og kunstigt lys 9. Akustiske forhold.Indeklimamærkningen er baseret på målinger og vurderinger.
  6. 6. 5 gode råd om indeklima Skimmel og fugt Sørg for at lufte godt ud for at minimere indholdet af fugt i indeluf- ten. Det minimerer også risikoen for skimmelvækst. Hold så vidt muligt den samme temperatur i alle rum.Her er nogle gode råd, som kan være med til at forbedre indeklimaet Hvis I opdager skimmelvækst på fx vægge, lofter eller bag et skabpå din arbejdsplads. op ad en væg, så skal der gøres noget ved det. Først skal årsagen til fugten findes, og dernæst skal skaderne udbedres. Dette er samti-Frisk luft dig også det billigste.Sørg altid for, at der er frisk i jeres lokaler. Frisk luft sikres gennem Et lavt støjniveautilstrækkelig ventilation enten ved at åbne vinduer og døre med jævnemellemrum eller ved at sikre, at jeres ventilationsanlæg kører optimalt. Sørg for at sikre et lavt støjniveau, hvor det er muligt. I kan opsæt- te bordskærme, fx akustikplader eller tilsvarende for at begrænseFrisk luft er gennem et godt luftskifte med til at mindske lugtgener støjgenerne.og koncentrationen af farlige stoffer i indeluften, fx CO2, radon ogformaldehyd. Tænk over placering af medarbejderne. Nogle medarbejdere er sær- ligt støjfølsomme og kan med fordel placeres, så de ikke generes afVarme, kulde og træk støj, fx fra medarbejdere, er bruger telefonen meget.Det er vigtigt, at der er en behagelig temperatur i jeres lokaler. Deter samtidig vigtigt at minimere trækgener.I kan regulere temperaturen med solafskærmning, velfungerenderadiatorer og ventilationsanlæg. Nyttige linksGodt arbejdslysBelysningen skal passe til de arbejdsopgaver, den enkelte udfører.Der skal være lys nok til at udføre arbejdet. Prioritér altid dagslys højt. Dansk Standard – www.ds.dk Indeklima – www.indeklima.nu

×