Nyheder fra Dansk Standard Forlaget - august 2012

585 views

Published on

Omtale af nye standarder, håndbøger og serviceydelser.

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
585
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nyheder fra Dansk Standard Forlaget - august 2012

  1. 1. Nyheder fra Forlaget NR. 8 august 2012Sådan sikrer du it-trygheden i dinorganisationStår din organisation også over for bety- it-ledelsessystem og it-håndbog – sådandelige udfordringer, når det drejer sig om gør du i praksis, som også indeholder etopbygning af et it-ledelsessystem, og har eksempel på et ledelsessystem med it-du brug for en praktisk orienteret gennem- håndbog og procedurer.gang af, hvordan man bedst implemen- Udarbejdelse af it-ledelsessystem og it-terer og opbygger et it-ledelsessystem, håndbog – sådan gør du i praksissom sikrer trygheden i organisationen? DS-hæfte 30:2012Så kan du finde svarene i Udarbejdelse af Sprog: da Pris: DKK 395,- KØBSuccesfulde ledelsessystemerLedelsessystemer – Strategieksekvering, fra sit arbejde med udvikling af virksom-forankring, innovation og ledelse er en heder gennem mere end 25 år. Bogenhelt ny bog om ledelsessystemer Bogen er skrevet af Peter Nygaard, ejer afadskiller sig fra mange andre bøger om Innovationskompagniet.samme emne ved at indeholde mangekonkrete råd og skemaer til, hvordan Frem til 1. oktober 2012 giver vi 100,- kr. ivirksomheden kan organisere sit ledel- introduktionsrabat.sessystem – og blive forandringsstærk. Ledelsessystemer – Strategieksekvering,Gennem mange cases om, hvordan andre forankring, innovation og ledelsevirksomheder arbejder med ledelses- DS-håndbog 172:2012 Sprog: dasystemer, får læseren også glæde af de Introduktionspris til 30/9-2012: DKK 295,-erfaringer, som forfatteren har indsamlet Herefter er prisen DKK 395,- KØBUdgiver KontaktForlaget Tlf. 39 96 61 31Dansk Standard Fax 39 96 61 02Kollegievej 6 dssalg@ds.dk2920 Charlottenlund webshop.ds.dkUdkommer 11 gange om året
  2. 2. På forkant med katastroferDS/ISO 22301:2012, Ledelsessystemer - Videreførelse af virk- DS/ISO 22301:2012 Ledelsessystemer - Videreførelse af virksomhedsdrift - Kravsomhedsdrift – Krav handler om at have planer klar til at imødegå Sprog: eneksempelvis en afbrydelse i elforsyningen eller et større persona- Pris: DKK 453,-lefrafald i forbindelse med en pandemi. Altså en proces, der sikrer, KØBat virksomheden kan fortsætte driften på et acceptabelt niveau,uanset hvilken ulykke eller katastrofe der måtte indtræffe.Salttågeprøvning CementSalttågeprøvning er velegnet til test af korrosionsbeskyttelse og DS/EN 197-1 er nu blevet oversat til dansk. Standarden definererhurtig analyse af diskontinuitet, porer og skader i organiske og og angiver kravene til 27 almindelige cementer, 7 sulfatbestandigeuorganiske belægninger. DS/EN ISO 9227:2012, Korrosionsprøv- almindelige cementer og 3 slaggecementer med lav tidlig styrkeninger i kunstig atmosfære – Salttågeprøvning er kommet i en ny og 2 sulfatbestandige slaggecementer med lav tidlig styrke samtudgave. Standarden specificerer procedurer for gennemførelse af deres bestanddele. Definitionen af hver cement omfatter andelenehhv. neutral salttågeprøvning (NSS), eddikesyresalttågeprøvning af de bestanddele, der skal blandes for at fremstille disse cementer(AASS) og accelereret kobbereddikesyresalttågeprøvning (CASS), inden for rammerne af 9 styrkeklasser. Standarden omfatter ogsåsom skal anvendes til test og vurdering af metalliske materialers styrkekrav samt fysiske og kemiske krav.korrosionsbestandighed. DS/EN 197-1:2012DS/EN ISO 9227:2012 Cement - Del 1: Sammensætning, krav til egenskaber og overensstemmelseskrite-Korrosionsprøvninger i kunstig atmosfære – Salttågeprøvning rier for almindelige cementerSprog: en Sprog: da;enPris: DKK 453,- KØB Pris: DKK 651,- KØB Vandundersøgelse - bestemmelse af kviksølv En helt ny international standard angiver metoder til Den nye DS/EN ISO 12846 erstatter DS/EN 12338:1998, bestemmelse af kviksølv i vand, fx drikke-, grund-, over- Vandundersøgelse. Kviksølv. Berigelsesmetoder ved flade- eller spildevand. DS/EN ISO 12846:2012 specificerer amalgamering og DS/EN 1483:2007, Vandundersøgelse - to metoder: Ved den første metode anvendes for eksempel Bestemmelse af kviksølv - Atomabsorptionsspektrometrisk guld eller platin som adsorptionsmiddel. Ved den anden metode. metode anvendes adsorptionsmiddel ikke. Valget af metode DS/EN ISO 12846:2012 afhænger af udstyr til rådighed og koncentrationsområde. Vandundersøgelse - Bestemmelse af kviksølv - Atomabsorptionsspektro- Begge metoder er egnede til bestemmelse af kviksølv i metrisk metode (AAS) med og uden berigelser vand. Sprog: en Pris: DKK 413,- KØB
  3. 3. ATEXDen danske oversættelse af EN 60079-17 gælder for brugere ogdækker kun faktorer direkte knyttet til inspektion og vedligehol-delse af elektriske installationer inde i farlige områder, hvor farenkan opstå som følge af brændbare gasser, dampe, tåger, støv,fibre eller svævestøv. Den er beregnet til at blive anvendt, hvorder kan være en risiko som følge af tilstedeværelsen af eksplosivegas- eller støvblandinger med luft eller brændbare støvlag undernormale atmosfæriske forhold.DS/EN 60079-17:2012Eksplosive atmosfærer - Del 17: Inspektion og vedligeholdelse af elektriske instal-lationerSprog: da;enPris: DKK 711,- KØBTeknisk tegningHydrauliske anlæg og komponenter PositionsnumreDS/ISO 1219-1 er kommet i en ny udgave. Standarden fastlægger DS/EN ISO 6433 er også kommet i en ny udgave. Standardenprincipper for anvendelsen af symboler og specificerer grundlæg- giver generelle regler for anvendelse og angivelse af positions-gende symboler samt regler for udarbejdelsen af funktionssym- numre på samlingstegninger.boler til hydrauliske anlæg og komponenter. Den indeholder ogsåeksempler på funktionssymboler.DS/ISO 1219-1:2012 DS/EN ISO 6433:2012Hydrauliske anlæg og komponenter - Grafiske symboler og kredsløbsdiagrammer Teknisk produktdokumentation – Positionsnumre- Del 1: Grafiske symboler til konventionel brug og elektronisk databehandling Sprog: enSprog: en Pris: DKK 278,-Pris: DKK 913,- KØB KØBMaskinsikkerhedDen nye udgave af DS/ISO/TR 14121-2 giver praktisk vejledning i DS/ISO/TR 14121-2:2012udførelse af risikovurdering af maskiner i henhold til ISO 12100 og Maskinsikkerhed - Risikovurdering - Del 2: Praktisk vejledning og metodeeksem- plerbeskriver forskellige metoder og værktøjer for hvert trin i proces- Sprog: ensen. Den giver eksempler på forskellige foranstaltninger, som Pris: DKK 595,- KØBkan bruges til at reducere risici, og har til formål at blive brugt tilrisikovurdering af en række forskellige maskiner.
  4. 4. Overensstemmelses- vurdering – nu på dansk Nu er DS/EN ISO/IEC 17020 kommet på dansk. Standarden spe- cificerer generelle kriterier for kompetencen hos upartiske organer, der foretager inspektion, uanset hvilken sektor der er involveret. Den fastlægger også kriterier for uafhængighed. Arbejdet kan om- fatte undersøgelse af materialer, produkter, installationer, anlæg, processer, arbejdsprocedurer eller serviceydelser. Standarden er udarbejdet med det formål at fremme tilliden til de organer, der foretager inspektion i overensstemmelse med standarden. DS/EN ISO/IEC 17020:2012 Overensstemmelsesvurdering - Krav til forskellige typer inspektionsorganer Sprog: da;en Pris: DKK 595,- KØBBæredygtige eventsDet danske EU-formandskab er den første internationale be-givenhed, der er blevet certificeret som bæredygtigt efter dennye internationale standard for bæredygtige events. Det danskeformandskab er blandt andet blevet kaldt ”The Tap Water Presi-dency”, fordi alle, også ministre, har fået serveret postevand tilmøder i Danmark.Standarden er bl.a. udviklet for at imødekomme Londons ønskeom at afvikle et bæredygtigt OL og identificerer krav til bæredyg-tighed lige fra valg af sted for eventen til indkøb og transport.Standarden er dog ikke kun til store begivenheder. Alle størrelserfestivaler, konferencer, koncerter, sportsbegivenheder og festerkan bruge standarden til at dokumentere en bæredygtig forvalt-ning og gennemførelse af begivenhederne.DS/ISO 20121:2012Ledelsessystemer for bæredygtige events - Krav og vejledningSprog: enPris: DKK 595,- KØB Forslag til ny DS 475 - ledningsanlæg i jord Deltag i høring af den kommende standard for etablering af led- ningsanlæg i jord. Standarden, der omfatter de generelle krav til lægning af rør og kabler i jord, er på vej i en ny udgave. Forslaget er tilgængeligt på Dansk Standards høringsportal, som tilbyder mulighed for at kommentere på forslag til danske standarder - både rene danske, europæiske og internationale forslag. Forslaget er i høring til d. 6. september 2012. Med høringsportalen har du mulighed for at komme med dine kommentarer, og vi kan tage dem med i udviklingen af standar- den. Du finder høringsportalen på forslagskommentering.ds.dk.

×