Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Har I overblik over energiforbruget?

489 views

Published on

Under overskriften Kom godt i gang med standarder har vi udgivet en række pixibøger, som giver et overblik over, hvordan du arbejder konkret med et emne i forhold til en standard. Bøgerne giver et overordnet indtryk af emner og metodik.

Pjecerne er skrevet til små og mellemstore virksomheder inden for alle brancher.

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Har I overblik over energiforbruget?

  1. 1. Kom godt i gang Hvis I vil vide mere… med standarder Har I overblik over I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for energiledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. energiforbruget – og hvor kan I spare? Tr 3 y ks a 64 g 5 4 1- Kollegievej 6 2920 Charlottenlund Tlf. 39 96 61 01ISBn 978-87-7310-805-5 print Fax 39 96 61 02ISBn 978-87-7310-806-2 pdf www.ds.dk
  2. 2. Oversigt Hvorfor denne pjece?Hvad får I ud af at fokusere på energiforbruget? Velkommen til Kom godt i gang med standarder. Denne pjece har fokus på, hvordan I kan arbejde med at effektivisere jeres energifor-Hvor meget energi bruger I – og til hvad? brug ud fra en systematisk tilgang. Formålet er at give jer overblik over de væsentligste elementer i energiledelse, og hvordan I kanSæt mål for jeres indsats – og fordel ansvaret systematisere jeres indsats.Hvor kan der spares? Pjecen er skrevet til små og mellemstore virksomheder, der er godt i gang med at implementere et energiledelsessystem eller lige erHvordan arbejder I med det i praksis? startet. Hvis I ønsker en mere grundig gennemgang af, hvordan I kan måle, kontrollere og forbedre jeres energiindsats, henviser vi tilGode råd den internationale standard for energiledelse ISO 50001. Se afsnit- tet Hvordan arbejder I med det i praksis?Hvis I vil vide mere… Vi håber, at I vil lade jer inspirere til at komme godt i gang – eller videre! Der findes flere pjecer i serien Kom godt i gang med standarder. I kan finde dem på webshop.ds.dk, hvor de er gratis at downloade. De kan også bestilles i en printudgave mod et ekspeditions- og for- sendelsesgebyr. Hvis I har spørgsmål til indholdet, er I velkomne til at kontakte seniorkonsulent Mads Bo Andersen på mba@ds.dk.
  3. 3. Hvad får I ud af atfokusere på Sæt mål for jeres indsatsenergiforbruget? – og fordel ansvaretDet styrker virksomhedens økonomi at fokusere på energiforbru- Når I skal arbejde systematisk med jeres energiforbrug, skal I førstget. Danske erfaringer har vist, at en systematiseret indsats med sætte et mål for indsatsen i forhold til:energiledelse kan give virksomheden en energibesparelse på ca.10 % allerede det første år. Samtidig er det også godt for miljøet at >> Hvor vil I effektivisere jeres energianvendelse?reducere energiforbruget og dermed CO2 -udslippet. Det gavner i >> Hvor meget vil I spare?sidste ende jeres profil og image over for kunder og interessenter. Målet kunne fx være: Vi ønsker at reducere vores el- og varmefor-Ved at arbejde systematisk med forbedringer af energiforbruget op- brug med 10 % inden for et år.når I: De konkrete mål hjælper den enkelte til at se, hvor der kan gøres >> Overblik over energianvendelsen en indsats. >> Overblik over muligheder for energibesparelser Dernæst er det en god idé, at en eller flere medarbejdere i virksom- >> Etablering af faste rutiner heden får til opgave at omsætte jeres mål til handlinger. >> Fokus og fordeling af ansvar i forhold til fremdrift og Men de kan ikke gøre det alene – alle i virksomheden har et ansvar. udvikling.Kortlægningen tager tid, men et godt forarbejde er forudsætningenfor, at I kan prioritere indsatsen senere i processen.
  4. 4. Hvor meget energibruger I – og til hvad?På baggrund af jeres mål skal I kortlægge det aktuelle energifor-brug. Det giver jer det nødvendige overblik for at kunne estimerebesparelsespotentialet og efterfølgende at måle besparelsen.Overblikket skal vise, hvor de største energislugere findes, da det erher, det største besparelsespotentiale ligger.Opgørelserne skal give et overblik og behøver ikke være detaljere-de. Dog skal alle energiforbrugende enheder medtages.Husk, at energi anvendes i mange former: El, varme, gas, olie, ben-zin og diesel. Medtag også vandforbruget, som er en omkostning-stung ressource.
  5. 5. Hvor kan der spares? Hvordan arbejder I med det i praksis?Når I har fået et overblik over energiforbruget, er I klar til at afgøre,hvor I kan reducere forbruget, og hvor meget der kan reduceres. For at opnå de estimerede besparelser er det vigtigt, at alle har fo-I forbindelse med kortlægningen af energiforbruget har I måske alle- kus på energiarbejdet. Indsatsen skal blive en del af de faste rutiner,rede set potentielle besparelsesmuligheder. Start med de let tilgæn- hvor nye forslag og ideer til effektivisering af energiforbruget kangelige besparelser, dvs. de muligheder, som viser et hurtigt resultat. opfanges og omsættes til praktiske løsninger.I kan fx bruge denne tjekliste: De nye rutiner skal fastholdes og vedligeholdes. For at sikre fokus fra ledelse og medarbejdere kan det være en god idé at aftale en >> Kan driftstiden på udstyr nedsættes? ansvars- og rollefordeling med hensyn til: >> Kan temperatur eller tryk justeres bedre i forhold til beho- vet? >> Hvem holder styr på informationer om energiforbruget? >> Kan udstyr slukkes om natten – opsæt tænd-sluk-ure? >> Hvordan samles ideer op? >> Udskift belysningen til elsparepærer. >> Hvordan følges der op på energiarbejdet? >> Udskift ældre udstyr. Bliver målet nået? Mange spørgsmål melder sig, men med den rig- tige indsats er det ikke svært.Men det hele kan ikke gøres på en gang. Lav en plan, og start, hvorpotentialet er størst.
  6. 6. Læs standarden forenergiledelse Gode rådDS/EN ISO 50001:2011, Energiledelsessystemer – Krav og vejled- Når I skal i gang med at implementere energiledelse, er det en godning idé at huske følgende:Køb standarden her: webshop.ds.dk >> Sæt et realistisk ambitionsniveau >> Sæt ind der, hvor det giver størst værdi >> Sæt deadlines. >> Evaluér løbende jeres indsats. Hvad fik I ud af det? Skal noget gøres om? Er der rutiner, der skal ændres, og hvad er det næste? >> Beslut, hvor ansvaret for energiledelse ligger. >> Få hjælp fra nogen, der har prøvet det før.

×