SlideShare a Scribd company logo

Marcom Magazine

1 of 24
Download to read offline
MVO
                        Tips voor duurzaam
                           ondernemenhét carrièremagazine voor marketing- & communicatieprofessionals!  september 2011
                                           3
MVO Nederland
Zelfs de schoonmaker is duurzaam
Crédit Agricole
Het belang van duurzame relaties
WSPA
Duurzaam dierenwelzijn
Somfy
Hoe ondersteun ik optimaal de lokale
marketingactiviteiten van mijn detaillisten
“Vóór ik de spanning kan oplossen,
     wil ik ’m zelf ervaren”
Uw zinnen gezet op een sterke professional in Marketing, Sales, Communicatie of HR? Niemand zoekt zo
effectief als een consultant van OCG. Dat klinkt zelfvoldaan. Maar dat mag met een slagingspercentage van
ruim 97%. En binnen de afgesproken termijn. Hoe dat kan? We laten niets aan het toeval over. Onze consul-
tants zijn zelf afkomstig uit het Marketing, Sales en Communicatie vak. Dat maakt het verschil. En onze
eigen selectiemethode ook. Een stapsgewijze en heldere aanpak op weg naar de juiste kandidaat. We doen
nog iets beter dan de rest: we verdiepen ons écht in uw organisatie. Nemen uitgebreid de tijd om de span-
ning te ervaren. Zo voelen we precies aan wie u voor ogen hebt. En vinden we snel de juiste man of vrouw.
Ontdekken hoe het werkt? Tel. (020) 644 8868 of www.ocg.nl.OCG. Verstand van zaken. Gevoel voor mensen.
redactioneel
               Beste marketing en communicatie professional,
               Hoe gaat u om met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen? Is uw organisatie aan het
               verduurzamen, omdat de klant erom vraagt of omdat de overtuiging er is dat uw bedrijf er
               beter van wordt? Welke bewuste keuzes maakt uw bedrijf om een balans te bereiken tussen
               People, Planet en Profit? En wat betekent dit voor uw carrière?
               Wij van OCG en Marcommagazine.nl hebben gesproken met het succesvolle goede doel
               WSPA dat het nieuwe werken een boost geeft met een kantoor in het teken van duurzaam-
               heid en het beschermen van dieren. OCG zoekt voor WSPA twee senior fondsenwervers.
               Kredietverstrekker Crédit Agricole laat zien wat de uitdagingen in het aangaan van duur-
               zame klantrelaties zijn in het huidige economische klimaat. En MVO Nederland geeft u
               5 praktische MVO Communicatietips.
               Ik wens u veel leesplezier en inspiratie om MVO binnen uw bedrijf te introduceren en
               of levend te houden.

               Ria Wijnands, Directeur OCGhét carrièremagazine voor marketing- & communicatieprofessionals! september 2011
                                                                         3
                 5    Carriere van Arjan Veninga

                 6    MVO Nederland Zelfs de schoonmaker is duurzaam

                 9    Boeken lezen

                10    MARCOMissues: Hoe ondersteun ik optimaal de lokale marketingactiviteiten

                     van mijn detaillisten

                12    Crédit Agricole Consumer Finance Het belang van duurzame relaties

                18    OCG feliciteert

                19    Carriere van Matthijs Reus

                22    WSPA Duurzaamheid en Dierenwelzijn

                24    Gadgets

                En natuurlijk weer volop kansen op            4    15 en 17
               MARCOMmagazine.nl is een uitgave van OCG & SalesCapital en verschijnt ieder kwartaal • Mail naar media@marcommagazine.nl
               • redactie Ria Wijnands • vormgeving Buro Eigen/Aktief • fotografie iStockphoto.com; Roos PhotoArt • productie Aktief •
               ©September 2011 • Uit deze uitgave mag zonder toestemming van de redactie niets worden vermenigvuldigd op welke wijze dan ook.
zoekt voor diverse opdrachtgevers de beste professionals
                                   Financiële dienstverlening

   segment Manager (amsterdam)

   Organisatie: Opdrachtgever is een leverancier van financiële producten, multichannel organisatie: het directe
   kanaal, het intermediaire kanaal en point of sale kanaal, interdisciplinair team van marketingspecialisten,
   resultaatgericht. Functie: segment manager, verkoopmogelijkheden optimaliseren, ontwikkelen, plannen en
   uitvoeren van marketingactiviteiten en -campagnes Profiel: Hbo/WO werk en -denkniveau, min. 3-5 jaar
   relevante ervaring. www.ocg.nl                                  [Ref. 2617]


                                               gOede dOelen
   senior Fondsenwerver voor WsPa (den Haag)

   Organisatie: WSPA is het grootste samenwerkingsverband van dierenwelzijnorganisaties ter wereld.
   Functie: het verder laten groeien van de inkomsten bij huidige en nieuwe particuliere geversgroepen
   middels werving, behoud(focus!) en upgrading campagnes. Van schrijven plannen tot evaluatie.
   Budgetverantwoordelijk. Profiel: minimaal HBO niveau en 3 jaar fondsenwervingervaring. Affiniteit/ervaring
   met social media, online werving. Coachingsvaardigheden. www.ocg.nl               [Ref. 2705]


                                           Handel/indUstrie
   communicatieadviseur voor Flora Holland (naaldwijk)
4
   Organisatie: Flora Holland brengt met 4200 collega’s en een jaaromzet van ruim 4 miljard de wereldwijde
   vraag en aanbod van bloemen en planten bij elkaar. Functie: Je vertaalt het communicatiebeleid en het
   afdelingsplan naar de juiste adviezen, middelen en activiteiten. Je adviseert hoofden en middenkader van
   de lijnafdelingen hoe ze beleid, middelen, instrumenten en procedures effectief kunnen communiceren. Je
   neemt deel aan concernbrede vernieuwingsprojecten, zoals bv vernieuwen intranet, opzetten social media
   beleid en het 100 jaar programma. Profiel: Minimaal een afgeronde HBO-opleiding richting communicatie en
   minimaal 3 jaar ervaring als adviseur van MT’s op strategisch en tactisch niveau. www.ocg.nl  [Ref. 2704]


                                              i c t / H a r d Wa r e

   sales grafische industrie/productions sales (Woerden)

   Organisatie: Xtandit zoekt een ervaren sales die hun topaccounts gaat adviseren over de high-end
   productiesystemen van Xerox. Functie: Je zal de bedrijfsprocessen van topaccounts relateren aan de beste
   oplossing uit het Xerox high-end portfolio en zodoende de leidende positie van Xerox in dit segment
   verder uitbouwen. Verantwoordelijk voor het gehele verkoopproces van lead tot deal. Profiel: Hbo-werk en
   -denkniveau, min. 3 jaar relevante werkervaring, m.n grafimedia branche, het vermogen om op meerdere
   niveaus bij de klant relaties aan te knopen en te onderhouden. www.ocg-ict.nl          [Ref. 137]
  reactie en volledig functieprofiel: www.ocg.nl of www.ocg-ict.nl met behulp van referentienummer
De Carrière van Arjan Veninga
               Prikkel en geef smaak

               vrijdagmiddag laat, de telefoon gaat. Weer
               iemand die iets wil verkopen. Maar wacht eens,
               dit is geen koude sales, maar een leuke vraag om
               een bijdrage te leveren aan een magazine voor
               marketing en communicatieprofessionals. Om
               het verhaal achter mijn papieren cv te vertellen.
               graag.

Arjan Veninga (Rhe-     Vroeger wilde ik profvoetballer worden. Of eigenaar
nen, 1978) is Hoofd     van een sportwinkel. Heel veel uurtjes werden
Marketing bij de Kamer    besteed aan die denkbeeldige winkel. Van bepalen
van Koophandel. Van     wat in de etalage moest, van het tekenen van
post naar telecom naar    het assortiment, tot het bedenken van flyers. En
ondernemers verder laten   uiteraard moest het wel geld opleveren. Dus er     Om die truck rijdend te krijgen moest veel gedaan
komen. Marketing van     werd ook gerekend. Met een potlood.          worden. Het was zoveel meer dan alleen een nieuw
dienstverlening, dat staat                             logo. De techniek moest werken, andere providers
centraal. Hij is te volgen  Die sportwinkel is er vooralsnog niet van gekomen.   moesten worden overgehaald, de gemeente en
op @arjanveninga       Maar de elementen van destijds zijn inmiddels     lokale partijen moesten mee in het verhaal. Maar
               wel de dagelijkse praktijk. Als hoofd marketing    misschien nog wel het allerleukste, intern en
               doe je in feite niks anders. Bedenken of ervaren    extern iedereen op een lijn te krijgen. Samen meer   5
               wat je klanten willen, en dat vertalen naar een    bereiken.
               mooi aanbod en verkopen maar. Met hopelijk veel
               tevreden klanten als gevolg.              Inmiddels bij de KvK staan de vragen van
                                          ondernemers centraal. Wie vraagt komt verder, dat
               Niet gek dat ik na mijn middelbare school koos     is onze nieuwste pay off. Maar het is meer dan
               voor Bedrijfskunde in Groningen. Ik mocht gaan     dat. Het is onze merkmissie en daarmee basis voor
               afstuderen bij TNT Post. En daar bedenken wat er    alles. Van producten, kanalen, campagnes, maar
               met het antwoordnummer gedaan moest worden.      zelfs ook internal branding programma.
               Een eerste zelf geschreven marketing strategie en
               een bul was het resultaat.               In dienstverlening maakt uiteindelijk de mens
                                          het verschil. Mijn rol is om dit alles in goede
               Tevens was er de mogelijkheid om mijn leven als    banen te leiden. Te sturen en te faciliteren. Van
               marketeer te starten. Met vraagstukken over hoe    strategie tot aan campagnes, van intelligence tot
               introduceer je de Persoonlijke Postzegel en hoe    merkmanagement. Samen met een mooie groep
               zorg je ervoor dat er ruim 200 miljoen kerstkaarten  professionals. Vanuit een gedachte, doelgericht
               verstuurd gaan worden.                 en flexibel als het nodig is. Het is net een
                                          sport(winkel).
               Daarna kwam KPN. Die grote marketing organisatie
               in de dynamische innovatieve wereld van het      Mijn kern/mijn tip. Als manager, professional of als
               mooie spulleboel. De eerste vraag was hoe verkoop   mens: durf je dromen te realiseren. Dus prikkel en
               je telefonie, internet en tv in een pakket. Daarna   geef smaak. Een mooi concept, een goed team of
               kwam de vraag hoeveel meer omzet kunnen        een mooi merk kan niet zonder. En jij mag zelf de
               we gaan maken als we Nederland voorzien van      smaak bepalen. Of de kleur of de etalage.
               glasvezel. Mijn eerste vraag was: wat is dat
               eigenlijk? Niet heel veel later stond de KPN Glasnet
               truck op een plein in Enschede.
september 2011
interview                                      Irenka van den Hout, hoofd Communicatie bij MVO Nederland >
                                                     (fotostudio, Gerard Jan Vlekke)
  MVO is een hot topic. Veel bedrijven willen of             we uit ons partnernetwerk, dat uit bijna 1.700
  moeten iets met duurzaamheid. Maar wat betekent             ondernemingen bestaat. Daar komen elke maand
  het? Wat valt er allemaal onder MVO-beleid? En wat           50 à 60 partners bij. Een aantal van hen wordt
  is de status van MVO in Nederland? We vragen het            partner omdat we ook een publieke functie heb-
                                      ben. Aan de andere kant besteedt de overheid
  Irenka van den Hout, hoofd Communicatie bij MVO
                                      graag projecten aan ons uit omdat we weten wat
  Nederland. “Voor het bedrijfsleven organiseren             er speelt in het bedrijfsleven. We zijn echt een
  we van alles: evenementen, workshops en                 kennisinstituut èn een netwerkorganisatie.”
  koploperbijeenkomsten. We verbinden ondernemers
  met elkaar, zodat ze met elkaar zaken kunnen doen.”           status MvO in nederland
                                      Het EIM, instituut voor economisch en sociaal
                                      beleidsonderzoek, publiceerde onlangs de re-
                                      sultaten van haar onderzoek naar de status van
                                      MVO in het MKB. 1663 deelnemers beantwoord-

  MVO Nederland

6
  Zelfs de schoonmaker
           Hoofd communicatie                  den de volgende vraag: ‘Als MVO een ladder is,
           “Ze zochten iemand uit het bedrijfsleven die     op welke trede bevindt je je dan?’ “Ruim een
           de taal van de ondernemer spreekt.” Irenka van    derde van het MKB heeft stevige MVO-ambitie.”
           den Hout is sinds 1 december 2010 werkzaam      vat Van den Hout het onderzoek samen. “Vaak
           bij MVO Nederland als hoofd Communicatie. Haar    doen bedrijven zonder dat ze het weten al veel
           afdeling bestaat uit 7 collega’s. Zij houdt zich   aan MVO, omdat ze niet al hun activiteiten
           bezig met Corporate Communicatie en interne      onder die noemer scharen.” Maatschappelijk
           communicatie. Van den Hout: “Er zijn zoveel      Verantwoord Ondernemen bestaat uit drie P’s:
           subonderwerpen binnen MVO, dat ik me helaas      People, Planet en Profit. “De Planet-aspecten
                                      kennen de meeste ondernemers wel. Daarbij ko-
                                      men vragen aan bod als ‘Koop je duurzaam in?’,
   ‘Ruim een derde van het MKB heeft                   ‘Hoeveel energie verbruik je?’ en ‘Hoeveel CO2
                                      stoot je uit?’. De People-kant is net zo belang-
     een stevige MVO ambitie’.                     rijk. Hieronder vallen onder andere inspirerend
                                      leiderschap, het nieuwe werken, arbeidspar-
                                      ticipatie en sociale innovatie. Maar je hebt
           niet in alle thema’s kan verdiepen. Als ik bij vra-  natuurlijk geen duurzame onderneming als je
           gen van de media maar weet welke specialist ik    geen winst maakt. Profit is daarom een net zo’n
           naar voren moet schuiven. Daarnaast is het een    belangrijk onderdeel van MVO.”
           uitdaging om ondanks het hybride karakter van
           onze organisatie - we zijn deels publiek, deels    MvO nederland voor bedrijfsleven
           privaat gefinancierd - met één gezicht naar bui-   Van den Hout: ”Sommige bedrijven worden
           ten te treden. Onze private inkomsten betrekken    opgericht vanuit een ethische overtuiging, door

Recommended

MARCOMmagazine 01-2010
MARCOMmagazine 01-2010MARCOMmagazine 01-2010
MARCOMmagazine 01-2010Wessel Haytink
 
Marcommagazine Dec 2010
Marcommagazine Dec 2010Marcommagazine Dec 2010
Marcommagazine Dec 2010irmavandermade
 
Marcommagazine Maart 2011
Marcommagazine Maart 2011Marcommagazine Maart 2011
Marcommagazine Maart 2011bokxie
 
Magazine Het Ondernemersbelang de Noordelijke Maasvallei 0312
Magazine Het Ondernemersbelang de Noordelijke Maasvallei 0312Magazine Het Ondernemersbelang de Noordelijke Maasvallei 0312
Magazine Het Ondernemersbelang de Noordelijke Maasvallei 0312HetOndernemersBelang
 
2016 01 cv karine hustinx
2016 01 cv karine hustinx2016 01 cv karine hustinx
2016 01 cv karine hustinxKarine Hustinx
 
Bureaupresentatie
BureaupresentatieBureaupresentatie
BureaupresentatieAlecBergsma
 
Cv rosmalen van erwin - 2017
Cv rosmalen van erwin - 2017Cv rosmalen van erwin - 2017
Cv rosmalen van erwin - 2017ErwinvanRosmalen
 

More Related Content

What's hot

What's hot (12)

Arlette van Kesteren - Gewoon Doen! Bedrijfssupport & Interimmanagement
Arlette van Kesteren - Gewoon Doen! Bedrijfssupport & InterimmanagementArlette van Kesteren - Gewoon Doen! Bedrijfssupport & Interimmanagement
Arlette van Kesteren - Gewoon Doen! Bedrijfssupport & Interimmanagement
 
141023 bd p val b2 b vente et modele commercial nl
141023 bd p val b2 b vente et modele commercial nl141023 bd p val b2 b vente et modele commercial nl
141023 bd p val b2 b vente et modele commercial nl
 
M4 8
M4 8M4 8
M4 8
 
Realit 02 2010
Realit 02 2010Realit 02 2010
Realit 02 2010
 
PR Stammtisch, by-AMR
PR Stammtisch, by-AMRPR Stammtisch, by-AMR
PR Stammtisch, by-AMR
 
Curriculum Vitae
Curriculum VitaeCurriculum Vitae
Curriculum Vitae
 
COOKS Feed me nr. 5
COOKS Feed me nr. 5COOKS Feed me nr. 5
COOKS Feed me nr. 5
 
Outside in marketingplan voor 'Het Merk'
Outside in marketingplan voor 'Het Merk'Outside in marketingplan voor 'Het Merk'
Outside in marketingplan voor 'Het Merk'
 
Interim Sales Manager biomarkt
Interim Sales Manager biomarkt Interim Sales Manager biomarkt
Interim Sales Manager biomarkt
 
Realit 01 2010
Realit 01 2010Realit 01 2010
Realit 01 2010
 
CV
CVCV
CV
 
Intern Magazine verandertraject uitgeverij Novema
Intern Magazine verandertraject uitgeverij NovemaIntern Magazine verandertraject uitgeverij Novema
Intern Magazine verandertraject uitgeverij Novema
 

Viewers also liked

PAR for Doctors Manangement
PAR for Doctors ManangementPAR for Doctors Manangement
PAR for Doctors ManangementAlana James
 
Use of case pairs can potentially improve the efficiency and effectiveness of...
Use of case pairs can potentially improve the efficiency and effectiveness of...Use of case pairs can potentially improve the efficiency and effectiveness of...
Use of case pairs can potentially improve the efficiency and effectiveness of...Poh-Sun Goh
 
121 Week 3 Chapter 4 Infectious Disease
121 Week 3 Chapter 4 Infectious Disease121 Week 3 Chapter 4 Infectious Disease
121 Week 3 Chapter 4 Infectious DiseaseSandy Thunell
 
Replacing remediation with readiness
Replacing remediation with readinessReplacing remediation with readiness
Replacing remediation with readinesscydtopping
 
Innovación y emprendimiento corporativo
Innovación y emprendimiento corporativoInnovación y emprendimiento corporativo
Innovación y emprendimiento corporativoMaestros Online Mexico
 
1098_ilusio optikoak zernola.ppt
1098_ilusio optikoak zernola.ppt1098_ilusio optikoak zernola.ppt
1098_ilusio optikoak zernola.pptElhuyarOlinpiada
 
Piano speech
Piano speechPiano speech
Piano speechlbrese
 
HelennewtonCVDec15 [8649]
HelennewtonCVDec15 [8649]HelennewtonCVDec15 [8649]
HelennewtonCVDec15 [8649]Helen Newton
 
Making film openings
Making film openingsMaking film openings
Making film openingsisaac_23
 
Management of snake bite
Management of snake biteManagement of snake bite
Management of snake biteHT4028
 
Dwd komputer dan masyarakat1
Dwd komputer dan masyarakat1Dwd komputer dan masyarakat1
Dwd komputer dan masyarakat1Uun Bustami
 
CRISTIANO RONALDO
CRISTIANO RONALDOCRISTIANO RONALDO
CRISTIANO RONALDOBenhamu17
 
Denktank CPI - 20110909
Denktank CPI - 20110909Denktank CPI - 20110909
Denktank CPI - 20110909Veneficus
 

Viewers also liked (20)

Etiquetas
EtiquetasEtiquetas
Etiquetas
 
PAR for Doctors Manangement
PAR for Doctors ManangementPAR for Doctors Manangement
PAR for Doctors Manangement
 
Las tic's
Las tic'sLas tic's
Las tic's
 
Use of case pairs can potentially improve the efficiency and effectiveness of...
Use of case pairs can potentially improve the efficiency and effectiveness of...Use of case pairs can potentially improve the efficiency and effectiveness of...
Use of case pairs can potentially improve the efficiency and effectiveness of...
 
121 Week 3 Chapter 4 Infectious Disease
121 Week 3 Chapter 4 Infectious Disease121 Week 3 Chapter 4 Infectious Disease
121 Week 3 Chapter 4 Infectious Disease
 
Celula
CelulaCelula
Celula
 
Replacing remediation with readiness
Replacing remediation with readinessReplacing remediation with readiness
Replacing remediation with readiness
 
Innovación y emprendimiento corporativo
Innovación y emprendimiento corporativoInnovación y emprendimiento corporativo
Innovación y emprendimiento corporativo
 
1098_ilusio optikoak zernola.ppt
1098_ilusio optikoak zernola.ppt1098_ilusio optikoak zernola.ppt
1098_ilusio optikoak zernola.ppt
 
Piano speech
Piano speechPiano speech
Piano speech
 
HelennewtonCVDec15 [8649]
HelennewtonCVDec15 [8649]HelennewtonCVDec15 [8649]
HelennewtonCVDec15 [8649]
 
L rotenberg, g lenczner premalignant breast lesion imaging jfim hanoi 2015 comp
L rotenberg, g lenczner premalignant breast lesion imaging jfim hanoi 2015 compL rotenberg, g lenczner premalignant breast lesion imaging jfim hanoi 2015 comp
L rotenberg, g lenczner premalignant breast lesion imaging jfim hanoi 2015 comp
 
Making film openings
Making film openingsMaking film openings
Making film openings
 
Management of snake bite
Management of snake biteManagement of snake bite
Management of snake bite
 
Dwd komputer dan masyarakat1
Dwd komputer dan masyarakat1Dwd komputer dan masyarakat1
Dwd komputer dan masyarakat1
 
CRISTIANO RONALDO
CRISTIANO RONALDOCRISTIANO RONALDO
CRISTIANO RONALDO
 
1192_ilusiop.ppt
1192_ilusiop.ppt1192_ilusiop.ppt
1192_ilusiop.ppt
 
1005 stroop effect congruent
1005 stroop effect congruent1005 stroop effect congruent
1005 stroop effect congruent
 
Thesis part i
Thesis part iThesis part i
Thesis part i
 
Denktank CPI - 20110909
Denktank CPI - 20110909Denktank CPI - 20110909
Denktank CPI - 20110909
 

Similar to Marcom Magazine

MARCOMmagazine Januari 2010
MARCOMmagazine Januari 2010MARCOMmagazine Januari 2010
MARCOMmagazine Januari 2010OCG_OCG
 
MARCOMMagazine.nl Januari 2010
MARCOMMagazine.nl Januari 2010MARCOMMagazine.nl Januari 2010
MARCOMMagazine.nl Januari 2010ocg1
 
MARCOMmagazine Maart 2010
MARCOMmagazine Maart 2010MARCOMmagazine Maart 2010
MARCOMmagazine Maart 2010OCG_OCG
 
MarComMagazine September 2010
MarComMagazine September 2010MarComMagazine September 2010
MarComMagazine September 2010irmavandermade
 
MARCOMmagazine september 2010
MARCOMmagazine september 2010MARCOMmagazine september 2010
MARCOMmagazine september 2010bokxie
 
MARCOMmagazine september 2010
MARCOMmagazine september 2010MARCOMmagazine september 2010
MARCOMmagazine september 2010bokxie
 
MarComMagazine September 2010
MarComMagazine September 2010MarComMagazine September 2010
MarComMagazine September 2010irmavandermade
 
Elk B2B bedrijf verdient goede marketing
Elk B2B bedrijf verdient goede marketing Elk B2B bedrijf verdient goede marketing
Elk B2B bedrijf verdient goede marketing Manolo de la Fuente
 
Marketing Inspiration Meetings
Marketing Inspiration MeetingsMarketing Inspiration Meetings
Marketing Inspiration Meetingsguest6e9855
 
Kap met uurtje-factuurtje en neem een creatieve gek aan!
Kap met uurtje-factuurtje en neem een creatieve gek aan!Kap met uurtje-factuurtje en neem een creatieve gek aan!
Kap met uurtje-factuurtje en neem een creatieve gek aan!Coopr
 
4Cs van Ondernemerschap
4Cs van Ondernemerschap4Cs van Ondernemerschap
4Cs van Ondernemerschappatrickruijs
 
Curriculum Vitae Marco Heerschop
Curriculum Vitae Marco HeerschopCurriculum Vitae Marco Heerschop
Curriculum Vitae Marco HeerschopMarco Heerschop
 
Marketing Inspiration Meetings
Marketing Inspiration MeetingsMarketing Inspiration Meetings
Marketing Inspiration MeetingsMarjolein Visser
 
Prospex Quickstart 23 mei 2018 Grip op Sales - Maarten van Rijckevorsel
Prospex Quickstart 23 mei 2018 Grip op Sales - Maarten van RijckevorselProspex Quickstart 23 mei 2018 Grip op Sales - Maarten van Rijckevorsel
Prospex Quickstart 23 mei 2018 Grip op Sales - Maarten van Rijckevorselprospex
 
Overheid en marketing.
Overheid en marketing.Overheid en marketing.
Overheid en marketing.Filip Modderie
 
Prospex Quickstart 22 maart 2018 Grip op Sales - Maarten van Rijckevorsel
Prospex Quickstart 22 maart 2018 Grip op Sales - Maarten van RijckevorselProspex Quickstart 22 maart 2018 Grip op Sales - Maarten van Rijckevorsel
Prospex Quickstart 22 maart 2018 Grip op Sales - Maarten van Rijckevorselprospex
 
Oké Marketing: marketing project management met direct resultaat
Oké Marketing: marketing project management met direct resultaatOké Marketing: marketing project management met direct resultaat
Oké Marketing: marketing project management met direct resultaatOke Marketing
 

Similar to Marcom Magazine (20)

MARCOMmagazine Januari 2010
MARCOMmagazine Januari 2010MARCOMmagazine Januari 2010
MARCOMmagazine Januari 2010
 
MARCOMMagazine.nl Januari 2010
MARCOMMagazine.nl Januari 2010MARCOMMagazine.nl Januari 2010
MARCOMMagazine.nl Januari 2010
 
MARCOMmagazine
MARCOMmagazineMARCOMmagazine
MARCOMmagazine
 
MARCOMmagazine Maart 2010
MARCOMmagazine Maart 2010MARCOMmagazine Maart 2010
MARCOMmagazine Maart 2010
 
MarComMagazine September 2010
MarComMagazine September 2010MarComMagazine September 2010
MarComMagazine September 2010
 
MARCOMmagazine september 2010
MARCOMmagazine september 2010MARCOMmagazine september 2010
MARCOMmagazine september 2010
 
MARCOMmagazine september 2010
MARCOMmagazine september 2010MARCOMmagazine september 2010
MARCOMmagazine september 2010
 
MarComMagazine September 2010
MarComMagazine September 2010MarComMagazine September 2010
MarComMagazine September 2010
 
Elk B2B bedrijf verdient goede marketing
Elk B2B bedrijf verdient goede marketing Elk B2B bedrijf verdient goede marketing
Elk B2B bedrijf verdient goede marketing
 
Marketing Inspiration Meetings
Marketing Inspiration MeetingsMarketing Inspiration Meetings
Marketing Inspiration Meetings
 
Kap met uurtje-factuurtje en neem een creatieve gek aan!
Kap met uurtje-factuurtje en neem een creatieve gek aan!Kap met uurtje-factuurtje en neem een creatieve gek aan!
Kap met uurtje-factuurtje en neem een creatieve gek aan!
 
4Cs van Ondernemerschap
4Cs van Ondernemerschap4Cs van Ondernemerschap
4Cs van Ondernemerschap
 
Curriculum Vitae Marco Heerschop
Curriculum Vitae Marco HeerschopCurriculum Vitae Marco Heerschop
Curriculum Vitae Marco Heerschop
 
Marketing Inspiration Meetings
Marketing Inspiration MeetingsMarketing Inspiration Meetings
Marketing Inspiration Meetings
 
Prospex Quickstart 23 mei 2018 Grip op Sales - Maarten van Rijckevorsel
Prospex Quickstart 23 mei 2018 Grip op Sales - Maarten van RijckevorselProspex Quickstart 23 mei 2018 Grip op Sales - Maarten van Rijckevorsel
Prospex Quickstart 23 mei 2018 Grip op Sales - Maarten van Rijckevorsel
 
Overheid en marketing.
Overheid en marketing.Overheid en marketing.
Overheid en marketing.
 
Prospex Quickstart 22 maart 2018 Grip op Sales - Maarten van Rijckevorsel
Prospex Quickstart 22 maart 2018 Grip op Sales - Maarten van RijckevorselProspex Quickstart 22 maart 2018 Grip op Sales - Maarten van Rijckevorsel
Prospex Quickstart 22 maart 2018 Grip op Sales - Maarten van Rijckevorsel
 
Trend tree mkb_trends2014
Trend tree mkb_trends2014Trend tree mkb_trends2014
Trend tree mkb_trends2014
 
Oké Marketing: marketing project management met direct resultaat
Oké Marketing: marketing project management met direct resultaatOké Marketing: marketing project management met direct resultaat
Oké Marketing: marketing project management met direct resultaat
 
Dag van de Sales Manager
Dag van de Sales ManagerDag van de Sales Manager
Dag van de Sales Manager
 

Marcom Magazine

 • 1. MVO Tips voor duurzaam ondernemen hét carrièremagazine voor marketing- & communicatieprofessionals! september 2011 3 MVO Nederland Zelfs de schoonmaker is duurzaam Crédit Agricole Het belang van duurzame relaties WSPA Duurzaam dierenwelzijn Somfy Hoe ondersteun ik optimaal de lokale marketingactiviteiten van mijn detaillisten
 • 2. “Vóór ik de spanning kan oplossen, wil ik ’m zelf ervaren” Uw zinnen gezet op een sterke professional in Marketing, Sales, Communicatie of HR? Niemand zoekt zo effectief als een consultant van OCG. Dat klinkt zelfvoldaan. Maar dat mag met een slagingspercentage van ruim 97%. En binnen de afgesproken termijn. Hoe dat kan? We laten niets aan het toeval over. Onze consul- tants zijn zelf afkomstig uit het Marketing, Sales en Communicatie vak. Dat maakt het verschil. En onze eigen selectiemethode ook. Een stapsgewijze en heldere aanpak op weg naar de juiste kandidaat. We doen nog iets beter dan de rest: we verdiepen ons écht in uw organisatie. Nemen uitgebreid de tijd om de span- ning te ervaren. Zo voelen we precies aan wie u voor ogen hebt. En vinden we snel de juiste man of vrouw. Ontdekken hoe het werkt? Tel. (020) 644 8868 of www.ocg.nl. OCG. Verstand van zaken. Gevoel voor mensen.
 • 3. redactioneel Beste marketing en communicatie professional, Hoe gaat u om met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen? Is uw organisatie aan het verduurzamen, omdat de klant erom vraagt of omdat de overtuiging er is dat uw bedrijf er beter van wordt? Welke bewuste keuzes maakt uw bedrijf om een balans te bereiken tussen People, Planet en Profit? En wat betekent dit voor uw carrière? Wij van OCG en Marcommagazine.nl hebben gesproken met het succesvolle goede doel WSPA dat het nieuwe werken een boost geeft met een kantoor in het teken van duurzaam- heid en het beschermen van dieren. OCG zoekt voor WSPA twee senior fondsenwervers. Kredietverstrekker Crédit Agricole laat zien wat de uitdagingen in het aangaan van duur- zame klantrelaties zijn in het huidige economische klimaat. En MVO Nederland geeft u 5 praktische MVO Communicatietips. Ik wens u veel leesplezier en inspiratie om MVO binnen uw bedrijf te introduceren en of levend te houden. Ria Wijnands, Directeur OCG hét carrièremagazine voor marketing- & communicatieprofessionals! september 2011 3 5 Carriere van Arjan Veninga 6 MVO Nederland Zelfs de schoonmaker is duurzaam 9 Boeken lezen 10 MARCOMissues: Hoe ondersteun ik optimaal de lokale marketingactiviteiten van mijn detaillisten 12 Crédit Agricole Consumer Finance Het belang van duurzame relaties 18 OCG feliciteert 19 Carriere van Matthijs Reus 22 WSPA Duurzaamheid en Dierenwelzijn 24 Gadgets En natuurlijk weer volop kansen op 4 15 en 17 MARCOMmagazine.nl is een uitgave van OCG & SalesCapital en verschijnt ieder kwartaal • Mail naar media@marcommagazine.nl • redactie Ria Wijnands • vormgeving Buro Eigen/Aktief • fotografie iStockphoto.com; Roos PhotoArt • productie Aktief • ©September 2011 • Uit deze uitgave mag zonder toestemming van de redactie niets worden vermenigvuldigd op welke wijze dan ook.
 • 4. zoekt voor diverse opdrachtgevers de beste professionals Financiële dienstverlening segment Manager (amsterdam) Organisatie: Opdrachtgever is een leverancier van financiële producten, multichannel organisatie: het directe kanaal, het intermediaire kanaal en point of sale kanaal, interdisciplinair team van marketingspecialisten, resultaatgericht. Functie: segment manager, verkoopmogelijkheden optimaliseren, ontwikkelen, plannen en uitvoeren van marketingactiviteiten en -campagnes Profiel: Hbo/WO werk en -denkniveau, min. 3-5 jaar relevante ervaring. www.ocg.nl [Ref. 2617] gOede dOelen senior Fondsenwerver voor WsPa (den Haag) Organisatie: WSPA is het grootste samenwerkingsverband van dierenwelzijnorganisaties ter wereld. Functie: het verder laten groeien van de inkomsten bij huidige en nieuwe particuliere geversgroepen middels werving, behoud(focus!) en upgrading campagnes. Van schrijven plannen tot evaluatie. Budgetverantwoordelijk. Profiel: minimaal HBO niveau en 3 jaar fondsenwervingervaring. Affiniteit/ervaring met social media, online werving. Coachingsvaardigheden. www.ocg.nl [Ref. 2705] Handel/indUstrie communicatieadviseur voor Flora Holland (naaldwijk) 4 Organisatie: Flora Holland brengt met 4200 collega’s en een jaaromzet van ruim 4 miljard de wereldwijde vraag en aanbod van bloemen en planten bij elkaar. Functie: Je vertaalt het communicatiebeleid en het afdelingsplan naar de juiste adviezen, middelen en activiteiten. Je adviseert hoofden en middenkader van de lijnafdelingen hoe ze beleid, middelen, instrumenten en procedures effectief kunnen communiceren. Je neemt deel aan concernbrede vernieuwingsprojecten, zoals bv vernieuwen intranet, opzetten social media beleid en het 100 jaar programma. Profiel: Minimaal een afgeronde HBO-opleiding richting communicatie en minimaal 3 jaar ervaring als adviseur van MT’s op strategisch en tactisch niveau. www.ocg.nl [Ref. 2704] i c t / H a r d Wa r e sales grafische industrie/productions sales (Woerden) Organisatie: Xtandit zoekt een ervaren sales die hun topaccounts gaat adviseren over de high-end productiesystemen van Xerox. Functie: Je zal de bedrijfsprocessen van topaccounts relateren aan de beste oplossing uit het Xerox high-end portfolio en zodoende de leidende positie van Xerox in dit segment verder uitbouwen. Verantwoordelijk voor het gehele verkoopproces van lead tot deal. Profiel: Hbo-werk en -denkniveau, min. 3 jaar relevante werkervaring, m.n grafimedia branche, het vermogen om op meerdere niveaus bij de klant relaties aan te knopen en te onderhouden. www.ocg-ict.nl [Ref. 137] reactie en volledig functieprofiel: www.ocg.nl of www.ocg-ict.nl met behulp van referentienummer
 • 5. De Carrière van Arjan Veninga Prikkel en geef smaak vrijdagmiddag laat, de telefoon gaat. Weer iemand die iets wil verkopen. Maar wacht eens, dit is geen koude sales, maar een leuke vraag om een bijdrage te leveren aan een magazine voor marketing en communicatieprofessionals. Om het verhaal achter mijn papieren cv te vertellen. graag. Arjan Veninga (Rhe- Vroeger wilde ik profvoetballer worden. Of eigenaar nen, 1978) is Hoofd van een sportwinkel. Heel veel uurtjes werden Marketing bij de Kamer besteed aan die denkbeeldige winkel. Van bepalen van Koophandel. Van wat in de etalage moest, van het tekenen van post naar telecom naar het assortiment, tot het bedenken van flyers. En ondernemers verder laten uiteraard moest het wel geld opleveren. Dus er Om die truck rijdend te krijgen moest veel gedaan komen. Marketing van werd ook gerekend. Met een potlood. worden. Het was zoveel meer dan alleen een nieuw dienstverlening, dat staat logo. De techniek moest werken, andere providers centraal. Hij is te volgen Die sportwinkel is er vooralsnog niet van gekomen. moesten worden overgehaald, de gemeente en op @arjanveninga Maar de elementen van destijds zijn inmiddels lokale partijen moesten mee in het verhaal. Maar wel de dagelijkse praktijk. Als hoofd marketing misschien nog wel het allerleukste, intern en doe je in feite niks anders. Bedenken of ervaren extern iedereen op een lijn te krijgen. Samen meer 5 wat je klanten willen, en dat vertalen naar een bereiken. mooi aanbod en verkopen maar. Met hopelijk veel tevreden klanten als gevolg. Inmiddels bij de KvK staan de vragen van ondernemers centraal. Wie vraagt komt verder, dat Niet gek dat ik na mijn middelbare school koos is onze nieuwste pay off. Maar het is meer dan voor Bedrijfskunde in Groningen. Ik mocht gaan dat. Het is onze merkmissie en daarmee basis voor afstuderen bij TNT Post. En daar bedenken wat er alles. Van producten, kanalen, campagnes, maar met het antwoordnummer gedaan moest worden. zelfs ook internal branding programma. Een eerste zelf geschreven marketing strategie en een bul was het resultaat. In dienstverlening maakt uiteindelijk de mens het verschil. Mijn rol is om dit alles in goede Tevens was er de mogelijkheid om mijn leven als banen te leiden. Te sturen en te faciliteren. Van marketeer te starten. Met vraagstukken over hoe strategie tot aan campagnes, van intelligence tot introduceer je de Persoonlijke Postzegel en hoe merkmanagement. Samen met een mooie groep zorg je ervoor dat er ruim 200 miljoen kerstkaarten professionals. Vanuit een gedachte, doelgericht verstuurd gaan worden. en flexibel als het nodig is. Het is net een sport(winkel). Daarna kwam KPN. Die grote marketing organisatie in de dynamische innovatieve wereld van het Mijn kern/mijn tip. Als manager, professional of als mooie spulleboel. De eerste vraag was hoe verkoop mens: durf je dromen te realiseren. Dus prikkel en je telefonie, internet en tv in een pakket. Daarna geef smaak. Een mooi concept, een goed team of kwam de vraag hoeveel meer omzet kunnen een mooi merk kan niet zonder. En jij mag zelf de we gaan maken als we Nederland voorzien van smaak bepalen. Of de kleur of de etalage. glasvezel. Mijn eerste vraag was: wat is dat eigenlijk? Niet heel veel later stond de KPN Glasnet truck op een plein in Enschede. september 2011
 • 6. interview Irenka van den Hout, hoofd Communicatie bij MVO Nederland > (fotostudio, Gerard Jan Vlekke) MVO is een hot topic. Veel bedrijven willen of we uit ons partnernetwerk, dat uit bijna 1.700 moeten iets met duurzaamheid. Maar wat betekent ondernemingen bestaat. Daar komen elke maand het? Wat valt er allemaal onder MVO-beleid? En wat 50 à 60 partners bij. Een aantal van hen wordt is de status van MVO in Nederland? We vragen het partner omdat we ook een publieke functie heb- ben. Aan de andere kant besteedt de overheid Irenka van den Hout, hoofd Communicatie bij MVO graag projecten aan ons uit omdat we weten wat Nederland. “Voor het bedrijfsleven organiseren er speelt in het bedrijfsleven. We zijn echt een we van alles: evenementen, workshops en kennisinstituut èn een netwerkorganisatie.” koploperbijeenkomsten. We verbinden ondernemers met elkaar, zodat ze met elkaar zaken kunnen doen.” status MvO in nederland Het EIM, instituut voor economisch en sociaal beleidsonderzoek, publiceerde onlangs de re- sultaten van haar onderzoek naar de status van MVO in het MKB. 1663 deelnemers beantwoord- MVO Nederland 6 Zelfs de schoonmaker Hoofd communicatie den de volgende vraag: ‘Als MVO een ladder is, “Ze zochten iemand uit het bedrijfsleven die op welke trede bevindt je je dan?’ “Ruim een de taal van de ondernemer spreekt.” Irenka van derde van het MKB heeft stevige MVO-ambitie.” den Hout is sinds 1 december 2010 werkzaam vat Van den Hout het onderzoek samen. “Vaak bij MVO Nederland als hoofd Communicatie. Haar doen bedrijven zonder dat ze het weten al veel afdeling bestaat uit 7 collega’s. Zij houdt zich aan MVO, omdat ze niet al hun activiteiten bezig met Corporate Communicatie en interne onder die noemer scharen.” Maatschappelijk communicatie. Van den Hout: “Er zijn zoveel Verantwoord Ondernemen bestaat uit drie P’s: subonderwerpen binnen MVO, dat ik me helaas People, Planet en Profit. “De Planet-aspecten kennen de meeste ondernemers wel. Daarbij ko- men vragen aan bod als ‘Koop je duurzaam in?’, ‘Ruim een derde van het MKB heeft ‘Hoeveel energie verbruik je?’ en ‘Hoeveel CO2 stoot je uit?’. De People-kant is net zo belang- een stevige MVO ambitie’. rijk. Hieronder vallen onder andere inspirerend leiderschap, het nieuwe werken, arbeidspar- ticipatie en sociale innovatie. Maar je hebt niet in alle thema’s kan verdiepen. Als ik bij vra- natuurlijk geen duurzame onderneming als je gen van de media maar weet welke specialist ik geen winst maakt. Profit is daarom een net zo’n naar voren moet schuiven. Daarnaast is het een belangrijk onderdeel van MVO.” uitdaging om ondanks het hybride karakter van onze organisatie - we zijn deels publiek, deels MvO nederland voor bedrijfsleven privaat gefinancierd - met één gezicht naar bui- Van den Hout: ”Sommige bedrijven worden ten te treden. Onze private inkomsten betrekken opgericht vanuit een ethische overtuiging, door
 • 7. is duurzaam 7 5 communicatietips voor duurzame ondernemers 1. vertel wat je doet! 3. gebruik een passende tone of voice ”Je moet oppassen voor green washing, dus overdrijf het “Wees bescheiden, eerlijk en niet belerend. Houd het luch- niet. Benoem welke MVO-stappen je hebt gezet en welke tig. Humor mag!” stappen je nog wilt gaan zetten, want vaak is dat juist een reden voor klanten om de producten of diensten af te 4. Houd de doelgroep voor ogen nemen als ze moeten kiezen tussen jou en een vergelijkbare ”Heeft je doelgroep een bescheiden portemonnee, kom dan aanbieder.” niet met ethische overwegingen aanzetten. Bestaat jouw doelgroep uit cultural creatives, dan kan dat juist weer wel.” 2. Zorg voor een fit tussen de MvO-activiteiten en de core business 5. Zorg voor voldoende bewijs “Zet je als verffabrikant niet in voor bijna uitstervende ”De consument van tegenwoordig is kritisch. Zorg dus voor dieren, maar gebruik een percentage van je winst om in een onderbouwing van je MVO-uitspraken, bijvoorbeeld door sloppenwijk de buurt op te knappen. Dat levert mooie input samen te werken met onafhankelijke instanties als Natuur & voor corporate story telling” Milieu.” september 2011
 • 8. interview ondernemers die een steentje willen bijdra- sulting. Op dit moment ontvangt MVO Nederland gen aan een betere wereld. Andere bestaan al meer publieke dan private gelden. Daar zal een honderd jaar en moeten verduurzamen omdat andere balans in moeten komen. “We zullen dus hun klanten dat van ze vragen.” MVO Nederland moeten laten zien wat we waard zijn,” lacht Van richt zich vooral op de ’early majority’ uit de den Hout. Trots is zij dan ook op de rol die MVO adoptiecurve van Rogers. Uit de groep koplopers Nederland heeft gespeeld in de discussie over betrekken wij inspirerende voorbeelden, die we het duurzaam inkoopbeleid van de overheid. delen met het peloton.” Wat kan MVO Neder- Naar aanleiding van een rapport van Actal wilde land betekenen voor haar partners? Van den een groot deel van de Tweede Kamer dit beleid Hout: ”Tegen gereduceerd tarief kunnen partners eerder dit jaar van tafel vegen. Het beleid zou workshops en trainingen bij ons volgen. Daar- te veel kosten en ondernemers werden opgeza- naast organiseren we allerlei gratis netwerk- en deld met onnodige administratieve lasten. MVO intervisiebijeenkomsten. Ook krijgen partners Nederland is voor de stimulerende werking van een abonnement op P+, een MVO-magazine dat het beleid gaan staan en heeft voorgesteld het zes keer per jaar verschijnt, en bieden we hen beleid te versimpelen. Samen met VNO-NCW, tal van mogelijkheden om zich te profileren. In MKB Nederland, De Groene Zaak en NEVI heeft de media met wie we geregeld contact hebben MVO Nederland staatssecretaris Atsma voor het en via het partnergedeelte op onze website en zomerreces een advies overhandigd, wat goed is onze LinkedIn-groep. Landelijke dagbladen en ontvangen en tot enorme exposure in de media vakbladen vragen ons geregeld om best practices heeft geleid. 8 ‘ M et MVO b e n je nooit k la a r’. en goede voorbeelden. Met plezier schuiven we duurzame schoonmaker onze partners naar voren. De bijdrage die we Dit jaar staat bij MVO Nederland in het teken voor het partnerschap vragen, is overigens alles- van de P van People. Er worden leuke initia- zins schappelijk. Heb je minder dan tien mensen tieven verzonnen om (potentiële) partners in in dienst, dan betaal je honderd euro per jaar.” contact te brengen met de thema’s die daaronder hangen. “Deze zomer organiseren we bijvoor- isO 26000 beeld Open Summer Office. Om kennis te maken Bedrijven die denken dat het partnerschap van met het nieuwe werken kun je bij MVO Neder- MVO Nederland een soort keurmerk is, hebben land komen flexwerken. Als je vragen hebt over het mis. Van den Hout hierover: “MVO Nederland HNW of andere People-thema’s , kun je meteen is geen controlerende instantie. We helpen be- terecht bij onze programmamanager People drijven op weg en delen onze kennis. De verant- Glenn van der Burg.” Als je MVO propageert, woordelijkheid voor de implementatie van MVO moet je kantoor natuurlijk wel duurzaam zijn. ligt bij de bedrijven zelf. We zijn overigens geen Bij MVO Nederland zit dat wel goed. Zo ligt er voorstander van MVO-keurmerken. Wij adviseren cradle2cradle tapijt van Desso op de vloer en eerder een zelfverklaring op basis van de richt- is zelfs de schoonmaker duurzaam: “Niet alleen lijn ISO 26000. Met MVO ben je namelijk nooit omdat hij milieuvriendelijke producten gebruikt, klaar.” maar hij komt expres tijdens werktijd. Zo wordt de schoonmaker een onderdeel van onze organi- Politieke klimaat satie. Dat komt het respect over en weer en het Een van de uitdagingen waar MVO Nederland werkplezier ten goede. Dit wordt ‘fair cleaning’ voor staat is de afbouw van de basissubsidie die genoemd, een initiatief van een van onze part- het van de overheid ontvangt, al is de organisa- ners, Hago Next.” tie in 2010 positief beoordeeld door B&A Con-
 • 9. boeken lezen Margreeth Kloppenburg en Jaco van der Schoor. eerlijk scoren! Het dilemma tussen geld en geweten levert voor En wat doe je als een klant je iets vraagt wat je veel professionals dagelijks kleine en grote vra- misschien niet helemaal beheerst, terwijl je de gen op. Hoe eerlijk is het als je van je manager opdracht goed kunt gebruiken om je target te drie uur voor een klant moet noteren, terwijl je halen? de klus in tien minuten hebt geklaard? Wat vind Eerlijk scoren! is het eerste boek dat inzicht je ervan als een klant grote korting bedingt door geeft in de spagaat waarin veel professionals te onderhandelen, terwijl een ander structureel zich bevinden: de targets van hun organisatie en te veel betaalt voor dezelfde dienstverlening? hun eigen integriteit. Ilse C. ten Berge People, Planet, Profit & Prophecy Duurzaam ondernemen is een allesomvat- Het boek telt vier delen. Deel 1 introduceert het tend proces van bewustwording. Een duurzame 4P-model dat de basis is voor het creëren van samenleving kan alleen ontstaan als deze een duurzame structuren. Deel 2 focust op de econo- afspiegeling is van een duurzaam innerlijk, stelt mie van de nieuwe tijd, ethisch handelen, cycli- auteur en coach Ilse ten Berge. Ze presenteert sche patronen en business-spiritualiteit. Deel 3 een nieuw model voor duurzaam ondernemen dat legt uit hoe je ethisch, verantwoord en duurzaam aan de bestaande drie pijlers een vierde toe- ondernemen in praktijk kunt brengen. En deel 4 voegt: prophecy, waarin visionair leiderschap, laat ondernemers zelf aan het woord komen. goed bestuur en langetermijnvisie samenkomen. 9 Egbert Dommerholt Kansen en bedreigingen van duurzaam ondernemen. Dit boek biedt een praktische benadering voor In het tweede deel worden ontwikkelingen in de het inzichtelijk en hanteerbaar maken van duur- macro- en stakeholderomgeving van bedrijven zaamheidrisico’s van bedrijven. Hoewel het boek geschetst en een overzicht gegeven van onder- vooral een praktische inslag heeft, biedt het ook werpen waarvoor bedrijven volgens stakeholders een theoretische inkadering. Het boek bestaat verantwoordelijk zijn of verantwoording hebben uit drie delen. In het eerste wordt aandacht be- af te leggen. steed aan een aantal business-society begrippen In het derde deel staat het managen van duur- en maatstaven van duurzaam ondernemen. zaamheidrisico’s centraal. Tom Bakker en Piet Bakker Handboek nieuwe Media. digitale technologieën begrijpen en gebruiken Bing, Blogger, Chrome, Digg, Dropbox, Facebook, hoogte te zijn van de meest actuele en rele- Foursquare, Google, HootSuite, iPad, Picasa, vante ontwikkelingen op dat terrein. Het zoeken, Prezi, RSS, Skype, Tumblr, Twitter, Vimeo, Word- beheren en publiceren van informatie is voor press, XML... Door de grote hoeveelheid digitale professionals ingrijpend veranderd. Wie de mo- bomen loop je de kans het zicht op het complete gelijkheden van nieuwe media kent en gebruikt, communicatiebos te verliezen. Voor mensen die haalt het beste uit zijn organisatie, bereikt zijn beroepshalve met communicatie en informatie doelgroepen en blijft zijn concurrenten voor. te maken hebben, is het belangrijk om op de september 2011
 • 10. issues Antwoord op vraagstukken waar je als communicatie gen, screens en rolluiken in Nederland, als aan de of marketing professional mee te maken kunt krijgen. vele honderden - vaak ook kleine - detaillisten die MARCOMmagazine geeft je de kans om drie lokaal deze producten aan de consument verko- pen en ter plekke installeren. Het bedrijf heeft gerenomeerde ZZP’ers jouw vraag op het gebied van door haar service en marketingondersteuning bij marketing of communicatie voor te leggen. Heb je een die detaillisten een zeer gewaardeerde positie vraag, stuur hem dan op naar info@marcommagazine.nl weten te veroveren. Het is echter de onbalans in marketingvermogen tussen Somfy en haar detail- case > introductie: handelskanaal waar de schoen wringt. Het Franse bedrijf Somfy is wereldwijd de grootste issue leverancier van motoren en besturingen waarmee Veel detaillisten weten alles van de producten en “Welke oplossingen zijn zonweringen, screens en rolluiken bediend kun- hoe deze te installeren, maar zij worstelen met er om kleine, veelal nen worden. Het bedrijf realiseerde in 2010 een het in gang zetten van een goede lokale marke- technisch georiënteerde, omzet van 850 miljoen euro, en telt inmiddels tingactie waardoor zij meer producten van Somfy detaillisten te helpen ruim 200 miljoen gebruikers. onder de aandacht van de consumenten zouden met hun marketing en kunnen brengen. Hierdoor missen zowel zij als promotieactiviteiten en Marketingdilemma Somfy de extra omzet die in principe mogelijk zou om hen ertoe te brengen Somfy Nederland bedient de volledige Nederland- zijn, en geven de eindconsumenten nu hun geld dit soort activiteiten te se markt. Het levert hiertoe motoren en besturing uit aan extra vakanties, kleding en meubilair. gaan ontplooien?” zowel aan de tientallen fabrikanten van zonwerin- ”Welke oplossingen zijn er om kleine, veelal technisch georiënteerde, detaillisten te helpen met 10 hun marketing en promotieactiviteiten en om hen ertoe te brengen dit soort activiteiten te gaan ontplooien?” advie s > Paul lempers zegt Somfy is een merk met een goe- Los van het onderzoek kunnen er verschillende de reputatie, mooi portfolio, omvangrijk distribu- laaghangend fruit verbeteringen zijn: tienetwerk en een sterke site. De probleemstelling • Optimaliseer het extranet voor dealers; komt eigenlijk neer op de klassieke dealerproblema- • Verrijk de dealer nieuwsbrief met “how-to” video’s tiek: welke van onze dealers leveren rendement op waarmee de dealers tips krijgen hun verkoop via en hoe activeren we dealers? Een dealerprogramma acquisitie of cross- en upsell te verhogen; uitrollen is snel gerealiseerd. Hiervoor stel ik een • Adverteren via een co-advertentieprogramma in gefaseerde benadering voor: huis aan huis bladen; • Een efficiënte SEO en SEA tactiek uitrollen, die 1. Listen & learn verkeer naar Somfy en de dealers genereert. De 2. Fix the basics url’s van dealers in een dealerlocator opnemen, 3. Leverage/harvest helpt ook. Listen & learn: ongetwijfeld zijn in het verleden Leverage/harvest: Vaak is een distributiepiramide programma’s opgestart. Inventariseer en combi- als volgt opgebouwd: 10% (AAA) van de dealers is neer deze met nieuwe feiten te verkrijgen via een verantwoordelijk voor 60% van de omzet; 30% (AA) quickscan onder stakeholders. Bijv. 3 marketing- en realiseert ca 30% van het resultaat en het overige salesmensen van het hoofdkantoor en 5 dealers. deel van de dealers (A) zorgt voor het restant. In deze fase van het programma richt je je op het Fix the basics: detaillisten zullen heel pragmatisch stimuleren van de top distributeurs (AAA) en stem zijn en vanuit de eerste fase, eventueel met kleine je daar de specifieke middelen op af. aanpassingen, geholpen zijn met quick wins. Im- Door zo’n aanpak is snel, gesegmenteerd, een fact- plementeer die eerst en start daarmee een betere based dealerprogramma uit te rollen zodat efficiënt wederkerige en profitabele relatie. met de middelen wordt omgegaan en de dealers een (groei)perspectief wordt geboden.
 • 11. itske Wouda zegt De enige manier om, in de de detaillisten onderdeel te maken van het merk Somfy en de weg naar het huidige open economie, succesvol te verkopen via gezamenlijke succes. Merkkennis en -beleving moeten de fundering zijn voor al een distributiekanaal is door meer en meer samen datgene wat daarna ondernomen gaat worden. Een duidelijke en positieve be- te werken. De producent moet haar distributeurs leving van het merk zorgt voor meer energie en betere prestaties. Kort vermeld: actief ondersteunen. In materiaal en boodschap. een verhoogde motivatie. Daarnaast kan een detaillist de marketingactiviteiten Wie zijn we? Wat doen we? En hoe willen we dat beter plaatsen in het grotere geheel. uitstralen? Niet lokaal het wiel willen (laten) uit- Relevantie is echter belangrijk. De doelgroep betreft immers geen professionele vinden, Somfy moet handvatten bieden: in de vorm marketeers, maar lokale detaillisten. De doelstelling moet zijn om de detaillist van lokale marktondersteuning. Neem de detail- het verkopen makkelijker te maken. Een oplossing kan een toolkit met con- list het werk uit handen en zorg dat alle neuzen crete acties van maand tot maand zijn. Een “dealerdag” kan een mooi moment dezelfde kant op staan. zijn om een dergelijk initiatief sprankelend te lanceren. Zorg dat de acties een Mijn advies: Faciliteer!!! Alleen hierdoor wordt branding en een sales component in zich hebben. Geef helderheid in welk hoger 1+1>2. Voor iedere onderneming is het, nu zeker, gelegen doel alle acties dienen. Het is ook belangrijk uit te leggen waarom deze van belang om besparingen te realiseren. Door te actie ontwikkeld is, hoe deze geïmplementeerd wordt, binnen welke doelgroep faciliteren worden zowel tijd als kosten bespaard. en met welk verwacht resultaat. Succesvolle marketing vraagt om teamwork. Een Tot slot adviseer ik om het resultaat te meten. En vier en communiceer de be- actieve rol vanuit Somfy is hierbij van groot be- haalde successen. Succes doet immers volgen! lang. Zoek de detaillist op. Vraag wat er speelt in de markt en gebruik deze kennis. Samenvattend: Een, online, marketing webshop zou Somfy helpen. • “Stort de fundering”: breng merkkennis over en kweek een positieve beleving; Detaillisten kunnen zelf, 24 uur per dag, het mar- • Inspireer de detaillisten door ze onderdeel te maken van het gezamenlijke keting materiaal bestellen, aanpassen en inzetten. doel; Voor Somfy ontstaat hierdoor een overzicht van de • Maak het verkopen makkelijker door te faciliteren; activiteiten van de detaillisten (onderling resul- • Blijf relevant! taten vergelijken) waarmee het beleid en/of de • Vier en communiceer succes. boodschap weer kan worden aangescherpt. Somfy moet hierin wel een totaal pakket aanbie- Paul Lempers heeft 20 jaar ervaring met het den. Niet alleen de website waarin de ‘grid’ te bouwen van A-merken en commercieel manage- 11 bestellen is, maar ook prijsafspraken met (lokale) ment binnen (inter)nationale organisaties in de bladen waar de detaillist van profiteert. Of een telecom, internet, en mediabranche (CANAL+, financiële ondersteuning indien men gebruik maakt Wanadoo, Orange). Drie jaar geleden gestart als van het Somfy materiaal. zelfstandig marketingmanagement consultant Het is simpel: verhoogde marketingactiviteiten om samen met zijn klanten het onbenutte mar- in het distributiekanaal hebben een belangrijke keting- en salespotentieel binnen organisaties te bijdrage aan de merkidentiteit, merkbekendheid en optimaliseren. Kern van zijn benadering is om dat uiteindelijk de merkvoorkeur bij de eindgebruiker. factbased en in teamverband te doen. En ieder zijn vak. Een techneut is geen marketeer en een marketeer moet je (over het algemeen) Itske Wouda Achter de naam Its!Communication geen rolluik laten installeren. Maar door beter schuilt één dame. En wel eentje die er een duide- samen te werken kun je wel meer rendement op je lijke visie op nahoudt en die van aanpakken weet. marketingeuro behalen. No nonsense met een heldere kijk op effectieve communicatie. Een resultaatgerichte freelance Koen coppens zegt Een herkenbare uitdaging. (marketing)communicatieprofessional, in te scha- Technisch georiënteerde organisaties zijn over het kelen voor het gehele communicatietraject: van algemeen meer intern gericht. Enerzijds ontzettend strategie tot projectmanagement en uitvoering. goed. Je bent immers specialist! Anderzijds ligt er ook een kans meer naar buiten te treden. Bijvoor- Koen Coppens MBM (1982) richtte in 2007 beeld middels (lokale) marketingactiviteiten. Dit WizeGuyz op. Koen heeft 8 jaar ervaring op het vergt een omschakeling. Hoe krijg je een concrete snijvlak van marketing en branding en wordt met waardepropositie tussen de oren van de detaillist name ingezet op resultaatgerichte projecten. Zijn in plaats van alleen een inhoudelijke propositie? aanpak kenmerkt zich door het merk sterker in te Hoe motiveer je de lokale detaillisten tot deze zetten als businessdriver. In 2003 behaalde hij zijn denk en werkwijze? bachelor of marketing en in 2010 zijn Master in Juist bij deze omschakeling kan het hoofdkantoor Brand Management aan de European Institute for waarde toevoegen en de leiding nemen. Probeer Brand Management. september 2011
 • 12. interview Een gesprek met een leverancier van financiële producten is op dit moment heel actueel. De zorgplicht vereist dat zij streven naar duurzame klantrelaties. Bij Crédit Agricole Consumer Finance Nederland ligt de nadruk op duurzame relaties. Met de klant en de medewerkers. Marcommagazine spreekt met Bas Boelhouwers, marketing manager: “wij stellen de mens graag centraal.” Crédit Agricole Consumer Finance 12 Het belang van duurzame crédit agricole consumer Finance niet teveel geld geleend wordt en de juiste infor- Sinds 2007 is Bas Boelhouwers actief bij Crédit matie wordt verstrekt. “Als iedereen dezelfde regels Agricole Consumer Finance (CACF): een multichan- hanteert, kan je je concentreren op de klant.” Waar nel organisatie die consumptief krediet afzet in overige branches stoeien met het daadwerkelijk verschillende kanalen. De kanalen zijn in drieën te centraal stellen van de klant, wordt CACF hierin verdelen: het directe kanaal - merendeels online, bijna gefaciliteerd door regelgeving. De norm is het het intermediaire kanaal en point of sale-kanaal. belang van de klant. Boelhouwers is zich bewust CACF behoort tot de Crédit Agricole groep. In 2008 van deze krachten en gebruikt ze om de wind bin- is de InterBank organisatie toegevoegd aan de nen de organisatie mee te krijgen. Nederlandse business unit en de huidige organisa- tie ontstaan, die onder verschillende merknamen Binnen dit veld rollen de spelers over elkaar heen actief is op de Nederlandse markt. om betrouwbaar te zijn. En dat terwijl er moeilijk te onderscheiden is op dit begrip. Het zit volgens Boelhouwers meer in de bewijsvoering: “Het pro- ductbeleid binnen CACF is transparant. Er worden ‘De norm is het belang van de klant’ meer producten aangeboden dan bij concurrenten. Puur en alleen om beter te voorzien in de behoefte van de klant en deze dus beter te kunnen bedie- Zorgplicht nen.” In Nederland heeft elke financieel dienstverlener een zorgplicht. Dit betekent dat de toezichthouder, Volgens Boelhouwers ligt een andere uitdaging de AFM, er op toeziet dat er producten worden aan- bij het intermediaire kanaal: “Hoe zorg je dat je geboden die voorzien in de behoefte van de klant. distributiepartner op eenzelfde wijze tegemoet Daarnaast moet een dienstverlener zorgen dat er komt aan de informatiebehoefte van de klant?”
 • 13. relaties 13 Bas Boelhouwers actief bij Crédit Agricole Consumer Finance (CACF). De sleutel ligt bij het zorgvuldig uitkiezen van klantgegevens, waardoor er nog gerichter op de distributiepartners die dezelfde focus hebben op de klantvraag gestuurd kan worden. Inmiddels onder- zorgplicht. Daarnaast wordt er goed gekeken welke houdt CACF met ruim 3500 distributiepartners een producten er per kanaal worden aangeboden. intensieve relatie. distributiepartners Het samenspel met de distributiepartner gaat CACF hecht veel waarde aan de relatie met haar nog verder dan dat. Boelhouwers: ”Wij bedenken distributiepartners. Zij zijn immers bepalend voor bewust campagnes waar zij nog iets aan kunnen de klantbeleving (en informatievoorziening) ten toevoegen.” Als voorbeeld noemt Boelhouwers aanzien van de producten van CACF. De campag- de thematisch ingericht website ‘Verbouwen kan nekalender bestaat daarom ook niet alleen uit natuurlijk ook’. Een portaal waar wordt ingegaan salescampagnes en klantontwikkeling maar ook uit op wat er komt kijken bij het verbeteren van een after sales. Heeft de klant nog hetzelfde beeld van huis. Een van de vragen is dan natuurlijk: Hoe kom het product? Sluit dit beeld aan bij de toekomst- je aan het geld? Op deze, door CACF ontwikkelde verwachting? CACF neemt het initiatief om via de website (verbouwenkannatuurlijkook.nl), worden intermediairs in contact te blijven met de klant. er ook producten van de concurrent aangeboden. Tegelijkertijd voorziet de intermediair CACF van Boelhouwers:”Wij zijn zo overtuigd van onze september 2011
 • 14. interview dienstverlening, dat wij ervan uitgaan dat de en er is een overzichtelijke looptijd. Wanneer klanten uiteindelijk bij onze producten uitko- er dan toch advies gewenst is, kan men bij de men.” De website bevat vervolgens links naar de distributiepartner aankloppen. verschillende distributiepartners. Mens centraal, talentontwikkeling Deze manier van marketing bedrijven lijkt in Naast de klant centraal zetten en op verantwoor- eerste instantie niet direct salesdriven te zijn de wijze krediet verstrekken kan bij CACF ook omdat het een langere adem vergt. De schijn het HR beleid in het kader van MVO geplaatst bedriegt. Boelhouwers: ”Uiteindelijk gaat het worden. Een duurzame relatie met de werkne- om commercieel resultaat. Meten is daarbij es- mer is één van de strategische pijlers binnen de sentieel. ”Boelhouwers vindt het salesgerichte organisatie. Volgens Boelhouwers begint dit ‘bij marketingdenken het leukste van het vak: ”Je een werknemer die verantwoordelijk is voor zijn probeert bij te dragen aan het klantgericht eigen carrière.’ Deze krijgt alle kans en gelegen- denken in de organisatie. Er is nog veel te win- heid om zich te ontwikkelen. Er zijn opleidings- nen, maar de organisatie is inmiddels zover dat budgetten, mogelijkheden om op andere afdelin- marketing meer is dan een folder, een website gen en met allerlei projecten mee te draaien of en een margebeleid.” En dat maakt het voor in een internationaal avontuur te stappen. Alles 14 ‘ Ui tein d elijk ga a t he t om c omme rc ie e l re s u l t a a t ’ . Boelhouwers juist zo leuk: “De klant moet steeds staat in het kader van openheid, gelegenheid en centraal blijven staan en heeft daardoor een kansen. Maar de medewerker moet het wel zelf meerwaarde voor de organisatie”. opeisen. De medewerker bepaalt het tempo. Er zijn geen vaste vooraf uitgestippelde carrière- Multichannel organisatie lijnen, er ligt een belangrijke eigen verantwoor- Aangezien het intermediaire kanaal niet het delijkheid bij de medewerker. Boelhouwers : “Ik enige kanaal is waarbinnen CACF haar vind het prettig dat mogelijkheden open worden producten afzet ligt er een uitdaging om de benaderd. Als manager word ik dan ook uitge- activiteiten binnen deze kanalen in balans te daagd om meer te doen dan programma’s uit te houden. Boelhouwers: ”Als je je niet goed richt voeren. Ik wil graag luisteren naar het team en op de toegevoegde waarde van elk afzonder- aanbieden wat er gewenst wordt.” Ook teamont- lijk kanaal bestaat er het risico dat deze elkaar wikkeling is één van de thema’s die hoog op de ladder van duurzame relaties staat. Dit is wel in een structuur geplaatst. Er zijn diverse develop- ‘ De klant heeft bij elk kanaal een ment programma’s. Boelhouwers: “Een volgende activiteit op het gebied van teamontwikkeling andere klantbeleving’ gaat over samenwerking binnen een stakehol- ders-krachtenveld. Als marketingprofessionals moeten we de belangen van onze interne en bijten. De klant moet bij elk kanaal een andere externe klanten behartigen en ons ondertussen klantbeleving hebben.” Een eenvoudig product iedere dag versterken als team. Dat team bestaat wordt via een Do-it-yourself strategie in de overigens uit specialisten van uiteenlopende markt gezet. De klant kan zelf beoordelen welk disciplines. Dat wordt hartstikke leuk, ik heb er product het meest geschikt voor hem/haar is nu al zin in.”
 • 15. zoekt voor diverse opdrachtgevers de beste professionals i c t / H a r d Wa r e relatiebeheerder (ede) Organisatie: Icreative is gespecialiseerd in oplossingen rondom het digitaal verwerken van inkoopfacturen. Functie: het onderhouden van een uitstekende relatie met een klant op verschillende niveaus en vervolgens ook cross- en upselling te bewerkstellingen bij de klant. Omzetverantwoordelijk voor je toegewezen accounts. Profiel: HBO/WO opleiding, mee kunnen denken in financiële processen van complexe organisaties, creatief denkvermogen, ervaring in adviseren en verkopen complexe ICT oplossingen. www.ocg-ict.nl [Ref. 131] ict Productmanager en Manager Productmanagement voor service Provider op het gebied van Broadcasting, internet en tv (Zuid Holland) Organisatie: Gedreven, hoge mate van service en bezig met grote veranderingen in de markt die een grote commerciële inslag van je vragen. Functie: Je bepaalt kansrijke segmenten en doelgroepen, creëert aantrekkelijke propositie, positionering, productontwikkeling en dergelijke. Profiel: Afgeronde HBO opleiding, minimaal 5 jaar relevante werkervaring (kennis van televisie en broadbandmarkt is een grote pré), ervaring met uitrol van nieuwe producten. www.ocg-ict.nl [Ref. 108] 15 Handel/indUstrie Productgroep Marketeer (amsterdam) Organisatie: Specialist in Home Motion: elektrische bedieningssystemen voor in en rond de woning. Functie: Je verzamelt en interpreteert klantwensen op de Nederlandse markt en maakt op basis daarvan kwalitatieve en cijfermatige analyses. Deze vormen het fundament voor de marketingstrategie, jij neemt het voortouw bij de uitvoering hiervan. Profiel: Afgeronde HBO/WO richting Marketing, circa 5 jaar ervaring met B2B marketing. Uitstekende analytische vaardigheden en strategisch inzicht. Affiniteit met techniek, ‘handen uit de mouwen mentaliteit’ en zeer zelfstandig kunnen opereren. www.ocg.nl [Ref. 2703] M U lt i F U n c t i O n a l s / P r i n t i n g accountmanager new Business (diverse regio’s) Organisatie: CB Groep is hét aanspreekpunt op het gebied van kantoorautomatisering en Canon documentoplossingen. Functie: je bent verantwoordelijk voor het adviseren van klanten en prospects bij de aanschaf van Canon oplossingen. Het betreft een zeer zelfstandige functie met een hoge mate van vrijheid! Profiel: HBO werk- en denkniveau + enige jaren verkoop ervaring binnen de branche. www.ocg-ict.nl [Ref. 138] reactie en volledig functieprofiel: www.ocg.nl of www.ocg-ict.nl met behulp van referentienummer
 • 16. interview Gratis Proefcollege Ook vo or B2B 16 Groeit u mee met de ontwikkelingen binnen het online marketingvak? Beeckestijn Business School biedt kortdurende opleidingen op post HBO of postdoctoraal niveau. Binnen 4 maanden leert u strategie, theorie en praktijkkennis toe te passen en te vertalen naar uw eigen werkomgeving. De leergangen zijn zo opgezet dat ze prima combineren met een drukke baan. • Social Media • Digital Marketing & E-commerce • Cross Media • Campagne Management • Customer Experience & Multichannel Management Bezoek een gratis proefcollege. Kijk voor actuele data op www.beeckestijn.org en schrijf u in. september 2010 Onze opleidingen worden gegeven in Amsterdam, Utrecht en Eindhoven.
 • 17. zoekt voor diverse opdrachtgevers de beste professionals telecOM account manager vaste telefonie B2B (Hoofddorp) Organisatie: MBC, éen van de grootste onafhankelijke adviseurs in de zakelijke Telecombranche. Functie: Als expert en adviseur zal je de behoefte van de klant inventariseren en analyseren op het gebied van vaste telefonie. Je biedt directe en onafhankelijke ondersteuning aan de accountmanagers op technisch gebied. Aan jouw de taak het maximale resultaat te behalen. Profiel: HBO werk- en denkniveau, minimaal 5 jaar ervaring in telecom, gedreven, resultaatgericht en gezonde dosis lef. www.ocg-ict.nl [Ref. 142] cOnsUMer electrOnics Brand Marketeer (Hoofddorp) Organisatie: BSH Huishoudapparaten B.V. Hoofddorp. Functie: (Mede)verantwoordelijk voor optimalisatie van het merk Siemens op de Nederlandse Markt. Je initieert o.m. resultaatgerichte off- en online campagnes richting met name consumenten. Profiel: Afgeronde HBO/WO richting Marketing of Communicatie, circa 5 jaar ervaring met B2C marketing, branding en brand activation. Ervaring in internationale consumer goods organisatie is een pre, goede beheersing van Engelse taal is een must. www.ocg.nl [Ref: 2696] s O F t Wa r e Web analytics specialist (delft) Organisatie: Exact Automatisering biedt software-oplossingen die organisaties ondersteunen in hun 17 bedrijfsactiviteiten. Functie: je bent verantwoordelijk voor het geven van inzichten over prestaties van websites en het online gedrag van klanten en prospects. Je maakt campagnerapportages vanuit verschillende databronnen en je geeft opties ter verbetering. Profiel: Je bent een sterke data-analist op HBO/WO niveau met online marketing kennis en goede adviesvaardigheden! www.ocg-ict.nl [Ref. 144] s O F t Wa r e Propositiemanager exact Online (delft) Organisatie: Exact Automatisering biedt software-oplossingen die organisaties ondersteunen in hun bedrijfsactiviteiten. Functie: Je ontwikkelt proposities en vertaalt marktwensen in input voor de afdeling product development. Ook ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de commerciële strategie. Je vertaalt de strategie naar concrete plannen met een duidelijk doel! Profiel: HBO + min. 6 jaar ervaring in product marketing in een b2b omgeving. Je hebt kennis van de MKB-sector! www.ocg-ict.nl [Ref. 121] Handel/indUstrie accountmanager Klimaattechniek (roermond) Organisatie: Opdrachtgever is specialist in schone luchtbehandeling in met name gezondheidszorg en farmaceutische industrie. Functie: je bent een zelfstandige, ondernemende, accountmanager die de markt in het zuiden van Holland moet gaan bewerken en eigen maken. Profiel: HBO denk -en werkniveau, sales ervaring is een must, achtergrond installatie (klimaat)techniek/werktuigbouwkunde www.ocg.nl [Ref. 2587] reactie en volledig functieprofiel: www.ocg.nl of www.ocg-ict.nl met behulp van referentienummer
 • 18. “OCG feliciteert haar opdrachtgevers en kandidaten, en wenst hen een bruisende start!” OCG FELICITEERT 1 Medison Rebecca Brucker Marketing en Communicatie Professional 2 Cliniclowns Victor van der Veen Senior Marketeer 3 Luchtballon Jan Kooning Fondsenwerver 4 Hoogheemr. Schieland en Krimpenerwaard Karel Dronkert Senior Communicatieadviseur a.i. 5 BSH Huishoudapparaten Huub Koning Producttrainer 6 BSH Huishoudapparaten Edwin van Kempen Brand Marketeer a.i. 7 Vereniging Eigen Huis Erik van der Flier Senior Marketeer a.i. 8 Vereniging Eigen Huis Ronnie Groenewold Senior Marketeer 9 Mindwize Richard van Kooij Teamleider Data Management 10 Fonds Psychische Gezondheid Mitzy Kieffer Senior Marketeer 11 Ministerie van BZK Patrick Hofstede Webmaster/ Projectleider Internet a.i. 12 Schiphol Area Development Company Christine van Muiswinkel Adviseur Marketing en Communicatie a.i. 13 Reumafonds Matthijs Reus Manager Fondsenwerving 14 Reumafonds Karlijne Kuipers Fondsenwerver 15 TÜV Rheinland Quality Patrick Booman Accountmanager 16 Tui Nederland Cynthia Schell Hoofd Marketing en Communicatie 17 ABN AMRO Sylvia Koertshuis Marketeer a.i. 18 Kamer van Koophandel Ronald Taatgen Online Marketeer a.i. OCG. Verstand van zaken. Gevoel voor mensen.
 • 19. De Carrière van matthijs reus De consument als grootste sparringpartner Matthijs Reus, manager fondsenwerving bij het Reumafonds. Al meer dan 10 jaar woon ik heerlijk in Soest. Ik woon hier samen met mijn vriendin Jacky en mijn mooie dochters van 6, Julie, en 8, Eva. Sporten doe ik vaak en graag. De ultieme wens is nog steeds ooit werk en sport te combi- neren. de tijden dat consumenten zich alles lieten periode maakte ik ook uitstapjes naar financiële voorschrijven is al lang voorbij. Het gedrag marketing, databasemarketing en communicatie. van de consument is veranderd en daarmee Het maakte mij een bredere marketeer. Toch wil ook de ‘marketing’. inspelen op deze ik het liefst zelf aan de knoppen draaien. Lekker 19 veranderingen, leren van de reacties van analyseren, overtuigen en bevestigen. consumenten heeft mij altijd gefascineerd. eigenlijk is de consument mijn grootste Bij ECI werd ik uiteindelijk verantwoordelijk sparringpartner. voor alle kanalen om in contact te komen met de consument. Later kwamen daar Al van jongs af aan beïnvloedde ik graag contactmanagement en CRM bij. In deze het gedrag van mensen. Dit uitte zich vooral periode ontwikkelde de consument zich van een in sport waar ik de tegenstander wilde voorspelbare, goed te beïnvloeden consument tot begrijpen en beïnvloeden. Tijdens mijn studie, een onvoorspelbare, zelfstandige consument. De bedrijfseconomie aan de HES, koos ik voor de uitdaging werd anders, maar succes is nog steeds marketingrichting. Op die manier ontwikkelde ik goed mogelijk. De consument wil het gevoel mijn sterkste punten: gevoel voor consumenten hebben zelf aan de knoppen te draaien en zelf de en voor cijfers. beslissingen te nemen. Mijn eerste baan bij een internationale Vanaf 1 september werk ik bij het Reumafonds. exporteur van bloembollen was een grote Een nieuwe uitdaging in een nieuwe branche stage in de marketingwereld. Aan de hand van waar veel te bereiken is. Het is mooi om bij een Erik Verkade kon ik ruiken aan verschillende organisatie te gaan werken waarbij alles draait marketingaspecten. Inspirerend was de passie en om de consument, in dit geval de patiënt. Voor bevlogenheid voor zowel product als klant van een marketeer misschien wel de meest ultieme Erik. omgeving. Ik kijk er zeer naar uit om mijn kennis en ervaring hiervoor in te zetten. De behoefte direct met consumenten te communiceren bleef trekken. Bij Otto en later De passie voor de consument zal altijd blijven. bij ECI kwam dit helemaal goed. Bedrijven die Vanuit eigen kracht verplaatsen in de consument van oudsher al op afstand communiceren met is wat mij trekt en wat mijns inziens noodzakelijk consumenten en dit continu optimaliseren. In die is om succesvol te zijn. september 2011
 • 20. Einde komkommertijd. Een OCG stunt in september met lage Hét moment voor u om te werken Wat dit voor u betekent? bel ons: (020) 644 88 68 Of stuur een mail naar info@ocg.nl
 • 21. frisse start, nieuwe kansen. tarieven. met een kwaliteitsbureau.
 • 22. interview Een twee meter hoge klimop op de werkvloer. Archiefkasten van oud steigerhout. Geen harde vloerbedekking, maar een tapijtvloer van gerecycled materiaal. Een vergadertafel gemaakt van resthout. In het werken aan een duurzame en diervriendelijke het nieuwe kantoor van WSPA staat alles in het teken veehouderij en het tegengaan van het doden van van duurzaamheid. En dat allemaal onder het toeziend zwerfhonden. Ook blijft zij zich richten op de oog van grote foto’s van dieren. Deze zorgen ervoor handel in dieren die in het wild leven: beren in dat duurzaamheid wordt verbonden aan het hoger gevangenschap en de kleine walvisachtigen. WSPA doel: het welzijn van dieren. Marcommagazine spreekt verliest hierbij de relatie tussen mens en dier niet met Annelies van Hoek, Hoofd Fondsenwerving en uit het oog. “Los van het dierenwelzijnsaspect, is het sowieso beter voor de mens om op een goede Marketing bij WSPA, over de groei van de organisatie manier met zijn omgeving, en dus ook met dieren, die deze verhuizing noodzakelijk maakte en de om te gaan.” uitdagingen die er in de toekomst liggen. Van Hoek: “WSPA Nederland heeft een vrij slapend WsPa bestaan gekend tot vijf jaar geleden. Toen ging WSPA, kort voor World Society for the Protection er een nieuwe wind waaien. Er werd behoorlijk of Animals, heeft als doel het verenigen van geïnvesteerd in het op poten krijgen van fondsen- mensen om gezamenlijk een einde te maken aan werving via DRTV en online. Dat was succesvol. In het lijden van dieren wereldwijd. WSPA Nederland een paar jaar tijd is het aantal donateurs verdub- is een fondsenwervend kantoor en haalt geld op beld en zitten we nu op 130.000 donateurs in voor programma’s om dierenleed tegen te gaan, totaal. Dit heeft ook een behoorlijke organisatori- WSPA 22 Duurzaamheid en Dierenwelzijn vaak in arme landen. Juist daar is nog veel te sche groei tot gevolg gehad, want we zijn van bereiken. WSPA Nederland staat zeker niet op 4 mensen in totaal gegroeid naar 15 man.” zichzelf. Het maakt onderdeel uit van een we- reldwijde organisatie met haar hoofdkantoor in Uitdagingen Londen en daarnaast zo’n 1.000 partnerorganisa- De groei brengt naast een verhuizing in december ties in meer dan 150 landen. Met dit krachtige en 2010 natuurlijk ook andere uitdagingen met zich veelzijdige netwerk richt WSPA zich de komende mee. De communicatie wordt, naast fondsenwer- jaren voornamelijk op de volgende drie belangrijke ving, belangrijker. Als organisatie zal je vaker naar aspecten van dierenwelzijn: noodhulp bij rampen, buiten moeten treden. Ook het lobbywerk wordt belangrijker, volgens van Hoek: “We zijn niet meer het kleine clubje dat opereert vanuit een Haags buurtje, maar we zijn een club met 130.000 donateurs waar ook echt wat van verwacht wordt.” Primair blijft echter de taak gericht op fondsenwerving. De helft van de organisatie is hierop ingesteld. Annelies van Hoek is verant- woordelijk voor twee fondsenwervers, een data- base manager en een service desk medewerker. Daarnaast is het de bedoeling dat daar snel twee senior fondsenwervers bijkomen die de club naar een hoger plan gaan tillen. Op dit moment wor- den er via televisiereclames op Animal Planet en National Geographic en via internet donateurs ge- worven. Van Hoek merkt op dat vooral het aantal
 • 23. Annelies van Hoek, Hoofd Fondsenwerving en Marketing, bij WSPA donateurs dat via DRTV binnenkomt sterk terug- gaan we onderzoeken of er compleet vernieu- 23 loopt: “We merken dat de vijvers waaruit we put- wende manieren zijn om de donateurs te bereiken ten steeds leger beginnen te raken. Gelukkig zijn en te behouden.” Oftewel, er is veel mogelijk om er nog veel meer vijvertjes waar we uit kunnen je in vast te bijten: “De lijnen zijn kort binnen kiezen. Daar liggen meteen ook de vele kansen.” onze organisatie, we hoeven niet te knokken om De doelen waar het team fondsenwerving zich nu nieuwe fondsenwervingsactiviteiten te beginnen. op richt zijn tweeledig: ten eerste een uitbreiding Initiatieven worden juist gestimuleerd. Het liefst van het aantal wervingskanalen en ten tweede het zie ik het voor me dat de senior fondsenwervers vasthouden van de bestaande donateurs. projectmatig aan de slag gaan en per project de junior fondsenwervers inhoudelijk gaan begelei- loyale donateurs den,” aldus van Hoek. “Er is net door Motivaction een onderzoek ge- daan naar ons donateurbestand. Daaruit bleek dat internationale support ongeveer de helft een hoge graad van betrokken- Niet alleen in Nederland is WSPA groeiende, ook heid heeft.” Projecten die door WSPA opgestart internationaal gaat het voortvarend. Volgens van zijn, worden door donateurs op de voet gevolgd. Hoek is er daardoor geld beschikbaar om de nieu- Van Hoek: “Ruud Tombrock, onze directeur, heeft we mogelijkheden projectmatig aan te pakken. eerder bij een ander goed doel gewerkt met 8 keer Daarnaast is er ook veel ondersteuning en uitwis- meer donateurs. Hij constateert dat het aantal seling tussen de verschillende internationale kan- vragen dat bij WSPA binnenkomt naar aanleiding toren: “Laatst is één van mijn medewerkers naar van onze projecten 3 keer zo hoog ligt. Met deze WSPA Duitsland gegaan om daar online kennis uit loyaliteit kan natuurlijk veel meer gedaan worden te wisselen. Eigen initiatief wordt hierin heel erg in het kader van relatiemanagement. Het dona- gewaardeerd.” Ondanks de hoge mate van uitwis- teurbereik is ook betrekkelijk jong: tussen de 30 seling van ideeën staat WSPA Nederland helemaal en 45 jaar.” Wij gaan de nieuwe wervingskanalen vrij om haar fondsenwerving in te vullen. Van online social network fundraising, street- en te- Hoek: “Het is niet zo dat er door Londen campag- lemarketing inzetten. Vooralsnog doen we weinig nes ontwikkeld worden die hier dan moeten wor- met Major Donors en nalatenschappen. Tot slot den uitgerold. We bepalen zelf wat we doen.” september 2011
 • 24. gadgets Photocube iphone foto printer Vandaag de dag maken mensen meer foto’s met hun telefoon dan met hun camera. Vupoint speelt daar handig op in met deze kleine compacte fotoprinter voor de Iphone. Met de Photocube applicatie op je Iphone print je in no-time direct foto’s af vanaf je telefoon. Geen lastig gedoe meer met het overzetten van foto’s naar je PC, maar direct selecteren en afdrukken. De photoCube is ondere andere te koop via Amazon.com. draadloze speaker voor je ipad! Logitech heeft een draadloze speaker ontworpen zodat je ongehinderd kan genieten van je muziek op jouw Ipad. Geen snoeren meer, maar een Bluetooth verbinding. Met deze speaker kan je tot 10 uur lang gebruikmaken van een externe geluidsbron. De speaker is te koop via Logitech.com. O nt w i k k e lin g e n , 24 n i e u w e m o g e lijk heden asus leren 2,5” externe Hd Nu de vraag naar draagbare opslagmedia groeit, onderscheidt Asus zich met deze leren HDD. Het is meer een fashion statement dan een accessoire voor je PC. Met een opslagcapaciteit van 500GD kun je hier met gemak 100.000 mp3-tjes op kwijt en dankzij de razendsnelle USB 3.0 aansluiting heb je er ook snel de beschikking over. Kijk voor meer details op www.asus.com. iXXi Muurpanelen Met de panelen van IXXI maak je in no-time je ei- gen kunstwerk op de muur. Of het nu Van Gogh, het meisje met de parels, of je eigen afbeelding is, alles is mogelijk. Je kan zelfs een muurvullende fotocollage maken. IXXI bestaat uit een serie x-jes en i-tjes die de afbeeldingen met elkaar verbinden. Wil je meer weten surf dan snel naar www.ixxi.nl en ga direct aan de slag.