Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Workshop Kritisch Denken op Landelijk Architectuur Congres 2017

Op 17 november heeft de werkgroep een georganiseerd op het Landelijk Architectuur Congres. In deze workshop zijn verschillende denktechnieken gepresenteerd en zijn deelnemers aan de slag gegaan met een aantal ethische vraagstukken. Dit is het presentatiemateriaal dat is gebruikt in de introductie.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Workshop Kritisch Denken op Landelijk Architectuur Congres 2017

 1. 1. Kritisch Denken van Informatie Landelijk Architectuur Congres 2017 17 november 2017 Werkgroep NAF Danny Greefhorst - dgreefhorst@archixl.nl Alcedo Coenen – alcedo.coenen@gmail.com 1
 2. 2. Agenda 14:00 – 14:20 Inleiding door Danny Greefhorst 14:20 – 14:30 Critical Thinking van Richard Paul & Linda Elder (Danny Greefhorst) 14:30 – 14:50 PAC – MAC – Plusminus methode (PP Verroen) 14:50 – 15:10 Denkgereedschap 2.0 (Alcedo Coenen) 15:10 – 15:20 Vraagstukken verdelen & splitsen in groepen 15:20 – 15:55 Uitwerken in groepen 15:55 – 16:15 Presentatie van de resultaten
 3. 3. Wat is kritisch denken? •Kritisch denken is een houding die handvatten biedt om de natuurlijke aanleg iets te geloven te beteugelen en verborgen aannames, onlogische redeneringen en denkfouten te herkennen en te voorkomen. 3
 4. 4. Wat is kritisch denken? •Kritisch denken is een vaardigheid die handvatten biedt om te reflecteren op verborgen aannames, onlogische redeneringen en denkfouten. •Kritisch denken verduidelijkt doelen, onderzoekt aannames, onderscheidt verborgen waarden, evalueert het bewijs, volbrengt acties en beoordeelt de conclusies. •Het vraagt bereidheid om je eigen redeneringen kritisch te evalueren en je overtuigingen te herzien wanneer de hiervoor noodzakelijke argumenten zich aanbieden. 4
 5. 5. Valkuilen in ons denken 5
 6. 6. Voorbeelden van valkuilen en drogredenen 1 Als je het niet eens bent met ons plan, dan ben je tegen onze ideologie 2 Jij zegt dat de mensheid een te grote ecologische voetafdruk zet. Maar waarom eet je dan zelf vlees? 3 Alle Nederlanders houden van Sinterklaas; jij houdt niet van Sinterklaas, dus ben je geen echte Nederlander. 4 Natuurlijk had ik er een reden voor, want anders had ik het niet gedaan 5 Zij was in augustus op vakantie met Gijs. Zij is in augustus zwanger geworden. Dus zij is zwanger van Gijs A 3 no true Scotsman: generalisering B 1 tertium non datur: principe van de uitgesloten derde C 5 Cum hoc ergo propter hoc: met dit, dus door dit (causale drogreden) D 2 Tu quoque: Het feit dat iemand niet naar zijn eigen stelling handelt, doet niets af aan de waarde van die stelling zelf E 4 Petitio principia: cirkelredenering Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Drogreden
 7. 7. Werkgroep Kritisch Denken van Informatie http://www.wikixl.nl/wiki/kritischdenken 8
 8. 8. Agenda 14:00 – 14:20 Inleiding door Danny Greefhorst 14:20 – 14:30 Critical Thinking van Richard Paul & Linda Elder (Danny Greefhorst) 14:30 – 14:50 PAC – MAC – Plusminus methode (PP Verroen) 14:50 – 15:10 Denkgereedschap 2.0 (Alcedo Coenen) 15:10 – 15:20 Vraagstukken verdelen & splitsen in groepen 15:20 – 15:55 Uitwerken in groepen 15:55 – 16:15 Presentatie van de resultaten
 9. 9. Critical Thinking – Richard Paul en Linda Elder 10
 10. 10. Elements of thought 11 bron: http://www.criticalthinking.org/ctmodel/logic-model1.htm#
 11. 11. Basic structures in Critical Thinking • Purpose – what you are trying to accomplish • Question – lays out the problem or issue • Information – the facts, data, evidence, or experiences we use to figure things out • Inferences – interpretations or conclusions you come to • Concepts – ideas, theories, laws, principles, or hypotheses to make sense of things • Assumptions – beliefs you take for granted • Implications and consequences – claims or truths that logically follow from other claims or truths • Point of view – the place from which you view something 12
 12. 12. Intellectual standards Standard Questions Clarity understandable, the meaning can be grasped Could you elaborate further? Could you give me an example? Could you illustrate what you mean? Accuracy free from errors or distortions, true How could we check on that? How could we find out if that is true? How could we verify or test that? Precision exact to the necessary level of detail Could you be more specific? Could you give me more details? Could you be more exact? Relevance relating to the matter at hand How does that relate to the problem? How does that bear on the question? How does that help us with the issue? Depth containing complexities and multiple interrelationship s What factors make this a difficult problem? What are some of the complexities of this question? What are some of the difficulties we need to deal with? 13 Standard Questions Breadth encompassing multiple viewpoints Do we need to look at this from another perspective? Do we need to consider another point of view? Do we need to look at this in other ways? Logic the parts make sense together, no contradictions Does all this make sense together? Does your first paragraph fit in with your last? Does what you say follow from the evidence? Significance focusing on the important, not trivial Is this the most important problem to consider? Is this the central idea to focus on? Which of these facts are most important? Fairness Justifiable, not self-serving or one-sided Do I have any vested interest in this issue? Am I sympathetically representing the viewpoints of others?
 13. 13. Agenda 14:00 – 14:20 Inleiding door Danny Greefhorst 14:20 – 14:30 Critical Thinking van Richard Paul & Linda Elder (Danny Greefhorst) 14:30 – 14:50 PAC – MAC – Plusminus methode (PP Verroen) 14:50 – 15:10 Denkgereedschap 2.0 (Alcedo Coenen) 15:10 – 15:20 Vraagstukken verdelen & splitsen in groepen 15:20 – 15:55 Uitwerken in groepen 15:55 – 16:15 Presentatie van de resultaten
 14. 14. Presentatie P.P. Verroen 16
 15. 15. Agenda 14:00 – 14:20 Inleiding door Danny Greefhorst 14:20 – 14:30 Critical Thinking van Richard Paul & Linda Elder (Danny Greefhorst) 14:30 – 14:50 PAC – MAC – Plusminus methode (PP Verroen) 14:50 – 15:10 Denkgereedschap 2.0 (Alcedo Coenen) 15:10 – 15:20 Vraagstukken verdelen & splitsen in groepen 15:20 – 15:55 Uitwerken in groepen 15:55 – 16:15 Presentatie van de resultaten
 16. 16. •Paul Wouters (1950) •Filosoof – Consultant – Spreker Voorbehoud: de volgende slides geven een eigen interpretatie weer van Paul Wouter’s boek.
 17. 17. De 8 gereedschappen denkrichting metafoor bronnen wezensdenken hamer en beitel Plato transcendentaal denken de winkelhaak Kant dialectiek de koevoet Hegel fenomenologische methode de blote hand Husserl analytische methode de decoupeerzaag Wittgenstein hermeneutiek de schroefboormachine Heidegger deconstructie de werkende mens Derrida pragmatisme het atelier Peirce
 18. 18. 20 De 8 gereedschappen samengevat denkrichting kerngedachte probleembenadering wezensdenken het wezen zit verstopt achter het object op zoek naar de essentie transcendentaal denken De denkpatronen van de waarnemer bepalen wat je waarneemt op zoek naar de denkpatronen achter de vraag dialectiek Alles is een punt op een dimensie waarvan je andere uitersten kunt opzoeken op zoek naar de dynamiek tussen object en subject fenomenologische methode Dingen zijn zoals ze zich manifesteren op zoek naar de ervaringen analytische methode alles is taal en draait om betekenis op zoek naar de betekenis en structuur van de formulering hermeneutiek Er is niet één waarheid, één verhaal, er zijn er vele. op zoek naar de verhalen deconstructie De oplossing van een probleem ligt erin aan het probleem te werken, zodanig dat de vragensteller zelf verandert. op zoek naar het omverwerpen van de vraag pragmatisme de beste manier van denken is die welke het beste werkt zoek de best werkende manier van oplossen
 19. 19. Dialectiek Kerngedachte • Alles is een punt op een dimensie waarvan je andere uitersten kunt opzoeken • Een kwestie los je op door het in beweging te brengen Aannames: • het subject is in beweging • het object is in beweging Probleem benadering • op zoek naar de dynamiek tussen object en subject 1. Breng het beeld in beweging, kies een dimensie 2. Kies een uitgangspositie 3. Zoek de antithese 4. Zoek de synthese Informatie voorbeeld
 20. 20. Hermeneutiek (interpretatie- kunde) Kerngedachte • Er is niet één waarheid, één verhaal, er zijn er vele. Aannames: • Geen betekenis buiten het verhaal. Probleem benadering • op zoek naar de verhalen 1. verzamel de verhalen rondom de vraag 2. welke verhalen spreken je aan en waarom 3. wat is de strekking van de verhalen die je aanspreken 4. wat is jouw verhaal Informatie voorbeeld
 21. 21. Deconstructie Kerngedachte • De oplossing van een probleem ligt erin aan het probleem te werken, zodanig dat de vragensteller zelf verandert. • een kwestie los je op door eraan te werken Aannames: • Problemen laten zich vaak niet oplossen in de termen waarin ze gesteld zijn • Het subject verandert bij het zoeken naar de oplossing • Oplossingen zijn niet generiek maar altijd tijd en ruimte gebonden Probleem benadering • op zoek naar het omverwerpen van de vraag 1. Neem de vraagstelling niet serieus 2. sleutel creatief en kritisch aan de vraagstelling 1. ontken vooronderstellingen 2. citeer in vreemde contexten 3. vergroot details uit 4. zet de situatie op zijn kop (keer doel en middel om) 5. draai de volgorde om 3. welke herformulering van de vraag biedt uitzicht op nieuwe betekenis 4. hoe dient deze aanpak je doel op dit moment Informatie voorbeeld2
 22. 22. Agenda 14:00 – 14:20 Inleiding door Danny Greefhorst 14:20 – 14:30 Critical Thinking van Richard Paul & Linda Elder (Danny Greefhorst) 14:30 – 14:50 PAC – MAC – Plusminus methode (PP Verroen) 14:50 – 15:10 Denkgereedschap 2.0 (Alcedo Coenen) 15:10 – 15:20 Vraagstukken verdelen & splitsen in groepen 15:20 – 15:55 Uitwerken in groepen 15:55 – 16:15 Presentatie van de resultaten
 23. 23. Aan de slag met kritisch denken •We kiezen stellingen of vraagstukken voor uitwerking (zie volgende slide) •We gaan uiteen in deelgroepen •Iedere deelgroep kiest een stelling en een denktechniek •Daarna rapporteren de deelgroepen over hun resultaten 30
 24. 24. Ethische vraagstukken voor de architect 1 Ethiek positioneren in architectuur Welke ethische dimensies kun je waar in welke architectuur kwijt? (dimensies als: duurzaam, gendervriendelijk, nivellerend, werkplezier, zelfverwerkelijking, welzijn, gezondheid / in: business- enterprise-, applicatie-, proces-architectuur) En als ja, is er dan een hierarchie in de criteria die te projecteren is op die van de architecturen? 2 Morele neutraliteit van autonome / intelligente systemen Zijn autonoom handelende systemen moreel neutraal? Mag ik wraak nemen op een machine die me bedreigt? Als we ze moreel willen maken, wat is dan ons uitgangspunt, het morele kader dat we hanteren? 3 Privacy aspecten van data Logbestanden: wat sla je op en hoe ga je ermee om? Privacy-gegevens als product (gratis dienstverlening in ruil voor pirvacy data), is dat gewenst? 4 Morele aspecten van het werk van de architect Hoe zorgen we dat er geen wetgeving nodig is om architecten en ontwikkelaars netjes te laten werken? Kan een architect verantwoordelijk worden gesteld voor het falen of immoreel handelen van een systeem? 5 Morele aannames Welke morele aannames zitten er in onze ontwerpparadigma’s (regel-denken, systeem-denken, web-denken, formalisme, …)?
 25. 25. Agenda 14:00 – 14:20 Inleiding door Danny Greefhorst 14:20 – 14:30 Critical Thinking van Richard Paul & Linda Elder (Danny Greefhorst) 14:30 – 14:50 PAC – MAC – Plusminus methode (PP Verroen) 14:50 – 15:10 Denkgereedschap 2.0 (Alcedo Coenen) 15:10 – 15:20 Vraagstukken verdelen & splitsen in groepen 15:20 – 15:55 Uitwerken in groepen 15:55 – 16:15 Presentatie van de resultaten
 26. 26. Presentatie Resultaten 1. Wat is de vraag 2. Welke methode heb je gehanteerd 3. Wat is je antwoord 4. Wat waren je ervaringen
 27. 27. Werkgroep Kritisch Denken van Informatie http://www.wikixl.nl/wiki/kritischdenken 34

×