Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

De relatie tussen Business- & Informatie Planning en enterprise-architectuur

3,096 views

Published on

Business- en Informatie Planning (B&IP) en enterprise-architectuur kunnen niet los van elkaar worden gezien. Enterprise-architectuur zou deel uit moeten maken van een B&IP (of vergelijkbare) aanpak. TOGAF is een veelgebruikt raamwerk voor enterprise-architectuur. In deze presentatie wordt de Novius B&IP methode vergeleken met TOGAF.

Published in: Business
 • Be the first to comment

De relatie tussen Business- & Informatie Planning en enterprise-architectuur

 1. 1. De relatie tussen Business- en Informatie Planning en enterprise-architectuur Danny Greefhorst dgreefhorst@archixl.nl
 2. 2. Agenda • Korte inleiding TOGAF • Relatie tussen TOGAF en: – Novius Business Empowerment Framework – Novius Business- en Informatie Planning methode – Novius Architectuur Raamwerk • Discussie aan de hand van stellingen 2
 3. 3. Over mijzelf 1991- 1995: Informatica, Universiteit Utrecht 1995-2001: Researcher, Software Engineering Research Centre 2001-2006: IT-Architect, IBM 2006-2007: Consultant, Yellowtail 2008-nu: Directeur/consultant, ArchiXL Overleg Netwerk Secretarissen ONS-DRECHTSTEDEN ONZE VISIE OP HET WERKEN IN DE DRECHTSTEDEN 14 december 2012 Als verzamelde secretarissen/ algemeen directeuren van de zes Drechtsteden en de GrD hebben wij onze visie geformuleerd op het werken in ons netwerk in de eerstkomende jaren. We hebben de overtuiging dat we aan het begin staan van een tweede fase in de ambtelijke samenwerking in de Drechtsteden. Een nieuwe fase is hard nodig omdat onze organisaties te kwetsbaar zijn geworden, zeker in het licht van het kennisverlies door pensionering en de
 4. 4. TOGAF 4 Leveranciersonafhankelijke standaard Gebaseerd op praktijkervaringen Een uitgebreide, breed toepasbare methode Breed geadopteerd in de markt Publiek beschikbaar Aanpasbaar aan organisatiecontext Complementair aan andere raamwerken Beheerd door The Open Group
 5. 5. Architecture Development Method 5 • Bepalen processen en besturing • Bepalen organisatie en team • Aanpassen methode aan context • Implementeren tools • Vaststellen belanghebbenden • Analyseren doelen, uitgangspunten • Vaststellen veranderbereidheid • Opstellen architectuurprincipes • Opstellen architectuurvisie • Opstellen plan van aanpak • Verzamelen referentiemodellen • Vaststellen huidige situatie • Bepalen gewenste situatie • Bepalen gewenste veranderingen • Valideren en reviewen • Begrijpen organisatiecontext • Groeperen gewenste veranderingen • Bepalen afhankelijkheden • Opstellen implementatiestrategie • Opstellen roadmap met initiatieven • Bepalen kosten+baten van initiatieven • Inschatten noodzakelijke tijd+capaciteit • Prioriteren initiatieven • Opstellen implementatieplan • Begeleiden opstart van initiatieven • Opstellen eisen aan initiatieven • Begeleiden en adviseren initiatieven • Toetsen producten aan opgestelde eisen • Documenteren van resultaten • Vastleggen eisen en prioriteiten • Analyseren impact van nieuwe eisen • Bewaken risico’s en nemen maatregelen • Signaleren interne+externe veranderingen • Analyseren veranderingen • Formuleren aanbevelingen • Aanbrengen wijzigingen in architectuur
 6. 6. Technieken 6 Architecture principles Stakeholder management Architecture patterns Business scenarios Gap analysis Migration planning techniques Business transformation readiness assessment Risk management Capability based planning Interoperability requirements
 7. 7. Content Metamodel 7
 8. 8. SA Relatie TOGAF met Business Empowerment Framework 8 EA TOGAF capability architecture segment architecture strategic architecture
 9. 9. 9
 10. 10. 10
 11. 11. 11
 12. 12. 12
 13. 13. 13
 14. 14. 14
 15. 15. 15 Verkenningsfase Ontwikkelfase Overdrachtfase Aanleiding en doelen Situatieschets Inventarisatie beschikbaar materiaal Keuze voor inhoud en resultaat Vaststelling werkpakketten Stakeholderanalyse Aanpak Organisatie Meting beschikbaar verandervermogen Inschatting benodigd verandervermogen Bijstelling ambitie en/of maatregelen Onderzoek belemmerde structuren of relaties Plan maatregelen Implementeer (deel) maatregelen Opstellen Haalbaarheidsplan Opstellen Plan van Aanpak Expliciet maken van de strategie Formuleren van uitgangspunten In kaart brengen huidige situatie (architectuur) Ontwerpen gewenste situatie (architectuur) Formuleren actiepunten Clusteren van actiepunten tot projecten Definieren te prioriteren projecten Prioriteren van de projecten Opstellen van de veranderkalender Betrek de juiste stakeholders Opbouwen van verandercompetenties Nemen en/of bijsturen van maatregelen Goedkeuring opdrachtgever Overdragen architecturen aan architectuurfunctie Overdragen veranderportfolio en planning Overdragen verandering aan directie / MT Nieuwe competenties in staande organisatie onderbrengen Eventuele tijdelijke maatregelen omzetten in structurele maatregelen Decharge projectteam
 16. 16. 16 Verkenningsfase Ontwikkelfase Overdrachtfase Aanleiding en doelen Situatieschets Inventarisatie beschikbaar materiaal Keuze voor inhoud en resultaat Vaststelling werkpakketten Stakeholderanalyse Aanpak Organisatie Meting beschikbaar verandervermogen Inschatting benodigd verandervermogen Bijstelling ambitie en/of maatregelen Onderzoek belemmerde structuren of relaties Plan maatregelen Implementeer (deel) maatregelen Opstellen Haalbaarheidsplan Opstellen Plan van Aanpak Expliciet maken van de strategie Formuleren van uitgangspunten In kaart brengen huidige situatie (architectuur) Ontwerpen gewenste situatie (architectuur) Formuleren actiepunten Clusteren van actiepunten tot projecten Definieren te prioriteren projecten Prioriteren van de projecten Opstellen van de veranderkalender Betrek de juiste stakeholders Opbouwen van verandercompetenties Nemen en/of bijsturen van maatregelen Goedkeuring opdrachtgever Overdragen architecturen aan architectuurfunctie Overdragen veranderportfolio en planning Overdragen verandering aan directie / MT Nieuwe competenties in staande organisatie onderbrengen Eventuele tijdelijke maatregelen omzetten in structurele maatregelen Decharge projectteam
 17. 17. Relatie TOGAF content model met Novius Architectuur Methode 17 Bedrijfsarchitectuur Producten / diensten Proces en organisatie Informatie voorziening Informatie- technologie Bedrijfsfuncties Processen Mensen/Organisatie Besturing Objecten/Gegevens Info-domeinen/Applicaties Technischeinfrastructuur Markten/Klanten Producten/Diensten Distributiekanalen Media Applicatie-infrastructuur Services Applicatiecomponenten Berichten product function org. unit business service IS service platform service application componen t technology componen t driver goal objective principle assumption constraint requirement gapcapability work package process event control actor role contract service quality location data entity data componen t data componen t
 18. 18. Stellingen 1. Het opstellen van een enterprise-architectuur is alleen nuttig in de context van een Business & Informatie Planning traject 2. TOGAF is ook prima bruikbaar als methode voor Business & Informatie Planning 3. TOGAF kan ook prima worden gebruikt als stappenplan voor de Novius Architectuur Methode 18
 19. 19. Vragen? 19

×