Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Upt sejarah tahun 5

587 views

Published on

sejarah tahun 5

Published in: Education
  • Be the first to comment

Upt sejarah tahun 5

  1. 1. SEKOLAH KEBANGSAAN (1) JALAN BATU TIGA, KLANG SEJARAH TAHUN 5 NAMA : ___________________________ KELAS : ___________________________ A. Jawab semua soalan BAHAGIAN A BAHAGIAN B KAJIAN KES JUMLAH MARKAH
  2. 2. 2 1. Institusi raja telah wujud sejak Zaman Kerajaan Melayu Awal lagi. Sultan atau Raja merupakan _____________ yang berkuasa ke atas rakyat dan kerajaannya. A. pemerintah B. ketua kerajaan C. penasihat D. pentadbir 2. Sistem pemerintahan pada Zaman Kerajaan Melayu Awal adalah seperti berikut kecuali A. Sultan tidak berkuasa B. Sultan ialah ketua kerajaan C. Penasihat Sultan ialah Perdana Menteri D. Semua keputusan undang-undang dan pentadbiran di tangan Sultan 3. Sistem pemerintahan semasa Pentabiran British meletakkan Sultan sebagai________ A. Pemerintah tertinggi negara B. Pemerintah dalam segala hal negara C. Penasihat untuk semua hal berkaitan negara D. Ketua agama Islam dan adat istiadat bagi negerinya 4. Pentadbiran negara pada masa kini diuruskan oleh ; A. Sultan B. Ketua Menteri C. Menteri Besar D. Perdana Menteri 5. Pentadbiran kerajaan negeri pada masa kini diuruskan oleh ; A. Raja B. Menteri besar C. Perdana menteri D. Yang di-Pertuan Agong 6. Sistem pemerintahan yang diamalkan di Negara kita ialah sistem A. Yang di-Pertuan Agong B. Demokrasi berparlimen C. Sistem Beraja D. Pilihan raya
  3. 3. 3 7. Maksud waadat di dalam buku teks ialah A. Taat B. Warisan C. Watikah D. Perjanjian 8. Apakah yang anda faham berkenaan Konsep Derhaka? A. Taat B. patuh C. Ingkar D. Sembah Soalan 9 hingga 11 berdasarkan peta di bawah 9. Bagi negeri Sembilan, rajanya bergelar A. Raja B. Sultan C. Menteri Besar D. Yamtuan Besar 10. Yang di-Pertua negeri adalah ketua bagi negeri A. Sabah B. Selangor C. Terengganu D. Wilayah persekutuan 11. Antara negeri berikut, yang manakah tidak mempunyai Sultan? A. Kedah
  4. 4. 4 B. Pahang C. Kelantan D. Sarawak 12. Gambar di atas adalah istana bagi Negara A. Malaysia B. Thailand C. China D. Jepun 13. Istana adalah lambang _______________ dan simbol budaya bagi setiap Negara A. Kediaman B. Kemegahan C. Keharmonian D. Kesejahteraan 14. Negara-negara berikut mempunyai Raja sebagai Gelaran Ketua Negara kecuali A. Brunei B. Kemboja C. Thailand D. Arab Saudi 15. Berikut merupakan bukti kedatangan islam ke tanah Melayu A. Perlembagaan persekutuan B. Istana Negara
  5. 5. 5 C. Batu bersurat D. Masjid Negara 16. Selain Batu Bersurat di Teresat, Terengganu. Berikan bukti kedatangan Islam ke Tanah Melayu A. Masjid Negara B. Masjid Putrajaya C. Hukum Karma D. Hukum Kanun Melaka 17. Berikut adalah negara yang dikaitkan dengan kedatangan Islam ke Tanah Melayu, kecuali A. Tanah Arab B. Brunei C. India D. Cina 18. Penyebaran agam Islam di Tanah Melayu telah dibawa oleh _________________ yang datang dari Arab dan Parsi A. Pengembara B. Pedagang C. Pejuang D. Raja 19. Apakah kedudukan Agama Islam dalam perlembagaan? A. Agama Perpaduan B. Agama Persekutuan C. Agama Pertama D. Agama Utama 20. Mengapakah kita mesti saling menghormati amalan dan kepercayaan agama lain? A. Kita akan hidup harmoni B. Toleransi tidak wujud dalam masyarakat.
  6. 6. 6 C. Sikap tidak menghormati antara satu sama lain D. Tidak menghargai amalan dan budaya keagamaan lain. (20 Markah) Arahan : Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai 1. Berikan gelaran bagi ketua negeri yang mengekalkan institusi raja di bawah: Negeri Gelaran Perlis Kedah Perak Selangor Negeri Sembilan Johor Pahang Terengganu Kelantan (9 Markah) 2. Namakan bukti kedatangan Islam ke Tanah Melayu berikut:
  7. 7. 7 (2 Markah) 3. (3 Markah) 4 Padankan pernyataan di bawah. Kedudukan Sultan Melambangkan kekuasaan dan keagungan Sultan Peranan Sultan Yang di-Pertuan Besar Daulat Ingkar perintah Raja Negeri Sembilan Menduduki tempat tertinggi dalam sistem pemerintahan Derhaka Ketua negeri, ketua agama Islam, ketua adat istiadat dan simbol Senaraikan tiga Negara yang dikaitkan dengan kedatangan Islam ke Tanah Melayu
  8. 8. 8 kedaulatan Waadat Perjanjian (6 Markah) Kertas soalan tamat

×