Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
LES DISSOLUCIONS   I LES DISPERSIONS COL·LOÏDALSdijous 3 de gener de 13
Les dissolucions i les dispersions col·loïdals         Els líquids que hi ha en els éssers vius contenen molts  ...
Les dissolucions i les dispersions col·loïdals          Dissolucions                     Cri...
Les dissolucions i les dispersions col·loïdals      Propietats de les dissolucions      Difusió      Repar...
Les dissolucions i les dispersions col·loïdals      Propietats de les dissolucions      Osmosi      És el p...
Les dissolucions i les dispersions col·loïdals      Propietats de les dissolucions     Estabilitat del grau d’aci...
Les dissolucions i les dispersions col·loïdals      Propietats de les dissolucions     Estabilitat del grau d’aci...
Les dissolucions i les dispersions col·loïdals      Propietats de les dissolucions     Estabilitat del grau d’aci...
Les dissolucions i les dispersions col·loïdals     Propietats de les dispersions col·loïdals     La majoria dels ...
Les dissolucions i les dispersions col·loïdals     Propietats de les dispersions col·loïdals     Capacitat de pre...
Les dissolucions i les dispersions col·loïdals     Propietats de les dispersions col·loïdals         Elevada ...
Les dissolucions i les dispersions col·loïdals     Propietats de les dispersions col·loïdals         Elevat po...
Les dissolucions i les dispersions col·loïdals     Propietats de les dispersions col·loïdals          Efecte ...
Les dissolucions i les dispersions col·loïdals     Propietats de les dispersions col·loïdals          Sedimen...
Les dissolucions i les dispersions col·loïdals     Propietats de les dispersions col·loïdals             ...
Les dissolucions i les dispersions col·loïdals     Propietats de les dispersions col·loïdals             ...
Les dissolucions i les dispersions col·loïdals     Propietats de les dispersions col·loïdals      En resum, les ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

08. Les dissolucions i les dispersions col·loïdals

4,579 views

Published on

Primer de Batxillerat, Biologia.
Introducció a la vida. Conceptes clau
Les dissolucions i les dispersions

Published in: Education
 • Be the first to comment

08. Les dissolucions i les dispersions col·loïdals

 1. 1. LES DISSOLUCIONS I LES DISPERSIONS COL·LOÏDALSdijous 3 de gener de 13
 2. 2. Les dissolucions i les dispersions col·loïdals Els líquids que hi ha en els éssers vius contenen molts tipus de molècules disperses o soluts i un sol tipus de fase dispersant o dissolvent, que és l’aigua.dijous 3 de gener de 13
 3. 3. Les dissolucions i les dispersions col·loïdals Dissolucions Cristal·loides Dispersió col·loïdal Soluts de baix pes molecular Micel·les NaCl Glucosa Agrupació de moltes molècules petites Dispersió col·loïdal Col·loides Fosfolípids en aigua Soluts d’alt pes molecular Albúmina Glucosadijous 3 de gener de 13
 4. 4. Les dissolucions i les dispersions col·loïdals Propietats de les dissolucions Difusió Repartició homogènia de les partícules d’un fluid (gas o líquid) en el si d’un altre en posar-los en contactedijous 3 de gener de 13
 5. 5. Les dissolucions i les dispersions col·loïdals Propietats de les dissolucions Osmosi És el pas del dissolvent entre dues Cèl·lula en una Plasmòlisi solució hipertònica solucions de concentració diferent Solució a través d’una membrana Solució hipertònica hipotònica Membrana semipermeable que impedeix el semipermeable pas de les molècules del solut Pas d’aigua Solució hipotònica Pressió osmòtica Solució hipertònica Cèl·lula en una Turgència Medi hipertònic solució hipotònica Medi isotònic Medi hipotònic Turgència Plasmòlisidijous 3 de gener de 13
 6. 6. Les dissolucions i les dispersions col·loïdals Propietats de les dissolucions Estabilitat del grau d’acidesa o pH Dissolució àcida Dissolució neutra Dissolució bàsica Alta concentració Alta concentració d’ions hidrogen d’ions hidroxil Increment acidesa Increment alcalinitat Àcid clorhídric Dissolució Suc de Cafè Sang sabonosa Àcids de l’estómac llimona Vinagre Aigua Bicarbonat sòdic Hidròxid sòdicdijous 3 de gener de 13
 7. 7. Les dissolucions i les dispersions col·loïdals Propietats de les dissolucions Estabilitat del grau d’acidesa o pH [H+] < 10-7 mols de H+/litre pH > 7 (dissolució bàsica) [H+] = 10-7 mols de H+/litre pH = 7 (dissolució neutra) [H+] > 10-7 mols de H+/litre pH < 7 (dissolució àcida)dijous 3 de gener de 13
 8. 8. Les dissolucions i les dispersions col·loïdals Propietats de les dissolucions Estabilitat del grau d’acidesa o pH Tampó fosfat Intracel·lular H2O + H2PO4- H3O+ + HPO42- Tampó bicarbonat Extracel·lular H3O+ + HCO3- H2CO3 2 H2O + CO2dijous 3 de gener de 13
 9. 9. Les dissolucions i les dispersions col·loïdals Propietats de les dispersions col·loïdals La majoria dels líquids dels éssers vius són dispersions col·loïdals Capacitat de presentar-se en estat gel Sol: líquid El sol es produeix quan la fase dispersa és un sòlid i la fase dispersant és un líquid Gel: semisòlid El gel es produeix quan la fase dispersa és un líquid i la fase dispersant és un conjunt de fibres entrellaçades entre les quals queden retingudes, per capil·laritat i hidratació, les molècules del líquiddijous 3 de gener de 13
 10. 10. Les dissolucions i les dispersions col·loïdals Propietats de les dispersions col·loïdals Capacitat de presentar-se en estat gel Fase Fase dispersa dispersant SOL col·loïdal Gelificació GELdijous 3 de gener de 13
 11. 11. Les dissolucions i les dispersions col·loïdals Propietats de les dispersions col·loïdals Elevada viscositatdijous 3 de gener de 13
 12. 12. Les dissolucions i les dispersions col·loïdals Propietats de les dispersions col·loïdals Elevat poder adsorvent L’atracció que exerceix la superfície d’un sòlid sobre les molècules d’un líquid o d’un gasdijous 3 de gener de 13
 13. 13. Les dissolucions i les dispersions col·loïdals Propietats de les dispersions col·loïdals Efecte Tyndall Dispersió col·loïdal Dissolució de NaCldijous 3 de gener de 13
 14. 14. Les dissolucions i les dispersions col·loïdals Propietats de les dispersions col·loïdals Sedimentació Sobrenedant Sedimentdijous 3 de gener de 13
 15. 15. Les dissolucions i les dispersions col·loïdals Propietats de les dispersions col·loïdals Aigua destil·lada Diàlisi Tub de diàlisi que conté col·loides i cristal·loides Membrana semipermeable Queden els col·loides separats dels cristal·loides Partícules de cristal·loide Partícula col·loïdal que no pot travessar el tub de diàlisidijous 3 de gener de 13
 16. 16. Les dissolucions i les dispersions col·loïdals Propietats de les dispersions col·loïdals Ànode Electroferesi Font de corrent Poliacrilamida continu líquida Mostra de proteïnes Àcid acètic bàsiques diluït Càtode Gel de poliacrilamida després de la polimerització Fracció a Fracció b Solució tampó Fracció c Es tenyeix amb blau de metilè, que pinta les proteïnes separades Es destenyeix amb una solució aquosa d’àcid acètic Gel de poliacrilamida amb les diferents bandesdijous 3 de gener de 13
 17. 17. Les dissolucions i les dispersions col·loïdals Propietats de les dispersions col·loïdals En resum, les dispersions col·loidals es diferencien de les dissolucions pel fet que les partícules poden formar gels, la seva viscositat és alta, són adsorvents, són opalescents o, si són transparents, es tornen opalescents si s’il·lumina lateralment, es pot aconseguir la sedimentació de les parícules disperses per centifugació i, si hi ha diferents tipus de partícules, aquestes es poden separa per electroforesidijous 3 de gener de 13

×