Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
L’AIGUAdijous 3 de gener de 13
L’aigua         L’aigua és la substància química més abundant en la         matèria viva. En els humans ad...
L’aigua     Hi ha una relació directa entre     el contingut en aigua i l’activitat       fisiològica d’un ...
L’aigua  Estructura de la molècula d’aigua                                       10...
L’aigua  Característiques fonamentals de l’aigua   Elevada força de cohesió          Líquid gairebé incompre...
L’aigua  Característiques fonamentals de l’aigua   Elevada calor específica       Estabilitzador tèrmicdijous 3...
L’aigua  Característiques fonamentals de l’aigua  Elevada calor de vaporització          Bon refrigerantdijous...
L’aigua  Característiques fonamentals de l’aigua   Densitat més alta en estat    líquid que en estat sòlid    ...
L’aigua  Característiques fonamentals de l’aigua   Elevada constant dielèctrica    Dissolvent universal    Solva...
L’aigua  Característiques fonamentals de l’aigua      Baix grau d’ionització    De cada 10.000.000 molècules d’a...
L’aigua    Funcions de l’aigua en els ésses vius  Funció dissolvent i transport     de les substàncies   Reacci...
L’aigua    Funcions de l’aigua en els ésses vius       Funció bioquímica              L’aigua inte...
L’aigua    Funcions de l’aigua en els ésses vius       Funció estructuraldijous 3 de gener de 13
L’aigua    Funcions de l’aigua en els ésses vius  Funció mecànica amortidora           Líquid sinovialdijo...
L’aigua    Funcions de l’aigua en els ésses vius    Funció termoreguladorsdijous 3 de gener de 13
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

06. L’aigua

1,473 views

Published on

Primer de Batxillerat, Biologia.
Introducció a la vida. Conceptes clau
L'aigua

Published in: Education
 • Be the first to comment

06. L’aigua

 1. 1. L’AIGUAdijous 3 de gener de 13
 2. 2. L’aigua L’aigua és la substància química més abundant en la matèria viva. En els humans adults representa el 63% del pes; en l’embrió humà, el 94% i en les algues, el 95%. Entre els límits inferiors hi ha els ossos , amb el 22%; algunes lavors, amb el 20% i la dentina de les dents, amb tan sols el 10%.dijous 3 de gener de 13
 3. 3. L’aigua Hi ha una relació directa entre el contingut en aigua i l’activitat fisiològica d’un organisme Aigua provinent de l’exterior Aigua circulant 8% Aigua metabòlica Aigua intersticial 15% C6H12O6 + 6O2 6CO2 + H2O Aigua intracel·lular 40%dijous 3 de gener de 13
 4. 4. L’aigua Estructura de la molècula d’aigua 105º 0,96 A Molècula dipolar L’aigua a tempertaura ambient és líquida, al contrari del que caldria esperar, si es considera que altres molècules d’un per molecular semblant, com el CO2, el NO2, el SO2, etc. són gasos Estructura de l’aigua Enllaç d’hidrogen líquida L’aigua es comporta com un polímer Enllaç d’hidrogendijous 3 de gener de 13
 5. 5. L’aigua Característiques fonamentals de l’aigua Elevada força de cohesió Líquid gairebé incompressible Elevada tensió superficial Capil·laritatdijous 3 de gener de 13
 6. 6. L’aigua Característiques fonamentals de l’aigua Elevada calor específica Estabilitzador tèrmicdijous 3 de gener de 13
 7. 7. L’aigua Característiques fonamentals de l’aigua Elevada calor de vaporització Bon refrigerantdijous 3 de gener de 13
 8. 8. L’aigua Característiques fonamentals de l’aigua Densitat més alta en estat líquid que en estat sòlid Capa superficial termoaïllantdijous 3 de gener de 13
 9. 9. L’aigua Característiques fonamentals de l’aigua Elevada constant dielèctrica Dissolvent universal Solvatació iònicadijous 3 de gener de 13
 10. 10. L’aigua Característiques fonamentals de l’aigua Baix grau d’ionització De cada 10.000.000 molècules d’aigua, només una es troba ionitzada 2H2O H2O + H+ + OH- H3O+ + OH-dijous 3 de gener de 13
 11. 11. L’aigua Funcions de l’aigua en els ésses vius Funció dissolvent i transport de les substàncies Reaccions biològiques Mitjà de transport de les substàncies des de l’exterior fins a l’interior dels organismesdijous 3 de gener de 13
 12. 12. L’aigua Funcions de l’aigua en els ésses vius Funció bioquímica L’aigua intervé en nombroses reaccions químiques, per exemple, en la hidròlisi que es dóna durant la digestió dels aliments, en al fotosíntesi com a font d’hidrògens... A-B + H2O A-H + B-OHdijous 3 de gener de 13
 13. 13. L’aigua Funcions de l’aigua en els ésses vius Funció estructuraldijous 3 de gener de 13
 14. 14. L’aigua Funcions de l’aigua en els ésses vius Funció mecànica amortidora Líquid sinovialdijous 3 de gener de 13
 15. 15. L’aigua Funcions de l’aigua en els ésses vius Funció termoreguladorsdijous 3 de gener de 13

×