Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

23. La classificació de les proteïnes

958 views

Published on

Primer de Batxillerat, Biologia.
Introducció a la vida. Conceptes clau
Les proteïnes

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

23. La classificació de les proteïnes

  1. 1. LA CLASSIFCIACIÓ DE LES PROTEÏNESdijous 3 de gener de 13
  2. 2. La classificació de les proteïnes Si la proteïna està constituïda exclusivament per aminoàcids, s’anomena holoproteïna. Quan, a més d’aminoàcids, presenta algun altre tipus de molècula, rep el nom d’heteroproteïnadijous 3 de gener de 13
  3. 3. La classificació de les proteïnes Coll·làgens Es troben en teixits conjuntius, cartilaginosos, tegumentaris i ossis. Proteïnes Es troben en formacions epidèrmiquess: cabells, ungles, llana, banyes, α-Queratines filamentoses peülles, plomes, etc. Insolubles en aigua Elastines Es troben en tendons i vasos sanguinis. ß-queratines Es troben en els fils de seda. Solubles en aigua. Es troben associades al DNA en els Protamines espermatozoides de tots els animals. Solubles en aigua. Estan associades al DNA del nucli (tret dels Histones espermatozoides). Holoproteïnes Insolubles en aigua. Es troben en llavors vegetals, com la zeïna del blat Prolamines de moro, la gladina del blat i l’hordeïna de l’ordi. Proteïnes Insolubles en aigua, però solubles en àcids i bases diluïdes. En són Glutenines globulars exemples l’orzenina de l’arròs i la glutetina del blat. Solubles en aigua Solubles en aigua. Pertanyen a aquest grup la seroalbúmina de la sang, Albúmines l’ovoalbúmina de l’ou, la lactoalbúmina de la llet i la globina que forma part de l’hemoglobina. Solubles en dissolucions salines. En són exemples l’ovoglobulina de l’ou, la lactoglobulina de la let i les seroglobulines de la sang; també la Globulines α-globulina, que s’associa amb l’hemoglobina, i les gamma-globulines o immunoglobulines, que constitueixen els anticossos.dijous 3 de gener de 13
  4. 4. La classificació de les proteïnes Hemoglobina Mioglobina Porfiríniques Catalasa Cromoproteïnes Citocroms Hemocianina Heteroproteïnes No porfiríniques Hemeritrina Glicoproteïnes de membrana, hormona estimulant del fol·licle, hormona Glicoproteïnes luteinitzant, etc. Lipoproteïnes Quilomicrons, lipoproteïnes sanguínies. cadenes polipeptídiques Fosfoproteïnes Caseïna, vitel·lina ponts disulfur Nucleoproteïnes Associacons DNA-histones glúcids (oligosacàrids)dijous 3 de gener de 13

×