Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

49. Els cloroplasts

2,439 views

Published on

Primer de Batxillerat
Els orgànols cel·lulars
Els cloroplasts

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

49. Els cloroplasts

 1. 1. Els cloroplastsdijous 31 de gener de 13
 2. 2. ELS CLOROPLASTS Són uns orgànuls que contenen el pigment fotosintètic clorofil·la, que és de color verd. Per aquest motiu poden dur a terme la fotosíntesi, procés en el qual es transforma l’energia lumínica en energia química, que queda continguda en les molècules d’ATP i que després s’utilitza per sintetitzar matèria orgànica a partir de la matèria inorgànica. Per això, igual que en els mitocondris, els cloroplasts són orgànuls productors d’energia químicadijous 31 de gener de 13
 3. 3. ELS CLOROPLASTS Orgànuls polimorfs i de color verd a causa de la presència del pigment clorofil·la Plantes superiors. de 20 a 40 cloroplasts per cèl·lula amb Spirogyra. Dos cloroplasts en forma lenticular o esfèrica forma de cinta en hèlixdijous 31 de gener de 13
 4. 4. ELS CLOROPLASTS Estroma Coberta formada per dues membranes: Tilacoids Membrana plastidial externa Grana Molt permeable Membrana Membrana plastidial interna interna Molt impermeable Membrana externa Presència de moltes Coberta del proteïnes translocadores cloroplast Espai intermembranal Grana Tilacoids Contingut similar al citosol Estroma Paret cel·lulardijous 31 de gener de 13
 5. 5. ELS CLOROPLASTS Estroma A l’interior hi ha: Tilacoids Estroma Grana DNA plastidial Plastoribosomes Enzims específics per a la realització Membrana de la fixació del carboni interna Membrana Enzims específics per a la replicació, externa transcripció i traducció del DNA plastidial Coberta del cloroplast Inclusions Grànuls de Grana Tilacoids Inclusons lipídiques midó lipídiques Estroma Paret cel·lulardijous 31 de gener de 13
 6. 6. ELS CLOROPLASTS Estroma A l’interior hi ha: Tilacoids Tilacoides Grana Contenen els pigments fotosintètics a la membrana tilacoidal Membrana Lumen: Cavitat interior dels tilacoides interna Membrana Grànul: Tilacoides amuntegats externa com piles de monedes Coberta del cloroplast En la membrana tilacoidal s’ubiquen els sistemes enzimàtics encarregats de Grana Tilacoids Inclusons percebre l’energia lluminosa, efectuar el lipídiques transport d’electrons i formar ATP Estroma Paret cel·lulardijous 31 de gener de 13
 7. 7. ELS CLOROPLASTS Estroma Les funcions dels cloroplasts són: Tilacoids Obtenció d’ATP Grana A partir de l’energia lluminosa, mitjançant els pigments fotosintètics i una cadena transportadora d’elerctrons de la Membrana membrana dels tilacoides, s’obté energia interna química en forma d’ATP Membrana externa Coberta del cloroplast Fixació del CO2 L’ATP obtingut en la membrana tilacoidal Grana Tilacoids Inclusons s’utilitza en l’estroma per sintetitzar lipídiques glúcids i altres precursors a partir de matèria inorgànica (CO2) Estroma Paret cel·lulardijous 31 de gener de 13
 8. 8. ELS CLOROPLASTS Tipus de cloroplasts Cloroplasts Leucoplasts Són incolors Es troben en els teixits meristemàtics Amiloplasts Proteoplasts Cromoplasts Contenen pigments Cromoplasts rics Cromoplasts rics en carotens en la en licopè dels pastanaga tomàquetsdijous 31 de gener de 13
 9. 9. ELS CLOROPLASTS La presència de DNA plastidial ha fet que els científics pensin que els cloroplasts procedeixen de cianobacteris que van ser fagocitats per cèl·lules i que, en lloc de ser digerits, van quedra en simbiosi (endosimbiosi) dintre de la cèl·lula que elsva capturar. La cèl·lula els proporcionava un medi líquid i protecció i, a canvi, cedien part de la matèria orgànica que sintetitzaven a la cèl·lula hoste, que així tenia més possibilitats de supervivènciadijous 31 de gener de 13
 10. 10. ELS CLOROPLASTS Teoria de l’endosimbiosidijous 31 de gener de 13

×