Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
L’ÀCID DESOXIRIBONUCLEIC             Cadena de             sucre-fosfat             ...
L’àcid desoxiribonucleic        L’àcid desoxiribonucleic o DNA està format, excepte        en alguns virus...
L’àcid desoxiribonucleic     El seu pes molecular és molt elevat; en el      cas de l’home, és de 3,6.1012 dalt...
L’àcid desoxiribonucleic         Es distingeixen tres nivells estructurals       Estructura primària o   ...
L’àcid desoxiribonucleic                             Extrem 5’    L’estructura primària de...
L’àcid desoxiribonucleic   L’estructura secundària del DNA     És la disposició en l’espai de dues cadenes    ...
L’àcid desoxiribonucleic   L’estructura secundària del DNA                           Estudis...
L’àcid desoxiribonucleic   L’estructura secundària del DNA    L’any 1953, Watson i Crick, elaboren       un m...
L’àcid desoxiribonucleic   L’estructura secundària del DNA             Extrem 5’             ...
L’àcid desoxiribonucleic   L’estructura secundària del DNA     Els grups hidròfobs de les bases en    sisposen ...
L’àcid desoxiribonucleic   L’estructura secundària del DNA      Desnaturalització: La oble hèlix en     estat...
L’àcid desoxiribonucleic    L’estructura terciària del DNA    Les molècules de DNA circular presenten    estru...
L’àcid desoxiribonucleic    L’estructura terciària del DNA        Diferents nivells d’empaquetament:   20A ...
L’àcid desoxiribonucleic                               Nucleosoma    L’estructura tercià...
L’àcid desoxiribonucleic    L’estructura terciària del DNA                              ...
L’àcid desoxiribonucleic    L’estructura terciària del DNA     Nivells superiors d’empaquetament         ...
L’àcid desoxiribonucleic     Tipus de DNA segons l’estructura, la forma i l’empaquetament          DNA    ...
L’àcid desoxiribonucleic     Tipus de DNA segons l’estructura, la forma i l’empaquetament    La longitud del DNA n...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

26. L’àcid desoxiribonucleic

1,101 views

Published on

Primer de Biologia, Batxillerat.
L'àcid desoxiribonucleic

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

26. L’àcid desoxiribonucleic

 1. 1. L’ÀCID DESOXIRIBONUCLEIC Cadena de sucre-fosfat 30A 10 parells Parells de de bases bases 20Adijous 3 de gener de 13
 2. 2. L’àcid desoxiribonucleic L’àcid desoxiribonucleic o DNA està format, excepte en alguns virus, per dues cadenes de nucleòtids enrotllades entre si formant una doble hèlix Cada cadena és un polímer de desoxiribonucleòtids d’adenina, guanina, citosina i timina, sintetitzada de l’extrem 5’ cal a l’extrem 3’dijous 3 de gener de 13
 3. 3. L’àcid desoxiribonucleic El seu pes molecular és molt elevat; en el cas de l’home, és de 3,6.1012 daltons i conté 5,6.109 parells de nucleòtids Es troba principalment en el nuclio, per també es troba en mitocondris i cloroplasts El DNA nucleolar forma la fibra de cromatina quan es troba associat a proteïnes bàsiques anomenades histones i a proteïnes no histones El DNA de mitocondris i cloroplasts és molt similar al de les cèl·lules procariotes, que també està associat a proteïnes formant una condensació anomenada nucleoidedijous 3 de gener de 13
 4. 4. L’àcid desoxiribonucleic Es distingeixen tres nivells estructurals Estructura primària o seqüència de nucleòtids Estructura secundària o doble hèlix Estructura terciària o DNA superenrotllat L’estructura terciària es troba molt empaquetada per aconseguir encabir el DNA en el nucli, i encara més quan es condensa per formar les cromosomesdijous 3 de gener de 13
 5. 5. L’àcid desoxiribonucleic Extrem 5’ L’estructura primària del DNA A És la seqüència de nucleòtids Adenina d’una sola cadena S’hi pot distingir un esquelet de G fosfodesoxiriboses i una seqüència Guanina de bases nitrogenades El nombre de combinacions possibles T és molt elevat. Amb els 5,9.109 pb del Timina DNA humà es poden fer 45.600.000.000 DNA diferents A través de la seqüència de NTP és C possible emmagatzemar una Citosina determinada informació, la’nomenat missatge biològic o genètic OH Extrem 3’dijous 3 de gener de 13
 6. 6. L’àcid desoxiribonucleic L’estructura secundària del DNA És la disposició en l’espai de dues cadenes de polinucleòtids en doble hèlix, amb les bases nitrogenades enfrontades unides mitjançant ponts d’hidrogendijous 3 de gener de 13
 7. 7. L’àcid desoxiribonucleic L’estructura secundària del DNA Estudis de Franklin i Wilkins: Diàmetre de L’estructura es va deduïr a partir de l’ADN (20A) les següents dades experimentals Densitat i viscositat de les dispersions aquoses de DNA Distància entre un parell Longitud d’una volta eren superiors a les esperades de bases (3,4A) d’hèlix (34,0A) Estudis de Chargaff: A=T A/T=1 A=T G=C G/C=1 G=C Difracció de raigs Xdijous 3 de gener de 13
 8. 8. L’àcid desoxiribonucleic L’estructura secundària del DNA L’any 1953, Watson i Crick, elaboren un model gràcies a les dades anteriors, de la doble hèlix, on es mostra que el DNa estpa format per dues cadenes de polinucleòtids antiparal·leles, complementàries i enrotllades de forma plectonímica que formen una doble hèlixdijous 3 de gener de 13
 9. 9. L’àcid desoxiribonucleic L’estructura secundària del DNA Extrem 5’ Extrem 3’ Enllaços d’hidrogen 2,9A 2,9A Extrem 3’ Extrem 5’dijous 3 de gener de 13
 10. 10. L’àcid desoxiribonucleic L’estructura secundària del DNA Els grups hidròfobs de les bases en sisposen cap a l’interior de la molècula, establint interaccions hidrofòbiques que col·laboren amb els ponts d’hidrogen a donar estabilitat a la molècula Les pentoses i els grups fosfat queden a l’exterior i, a causa de la ionització d’aquests últims, els àcids nucleics tenen caràcter àcid i es defineixen com a polianionsdijous 3 de gener de 13
 11. 11. L’àcid desoxiribonucleic L’estructura secundària del DNA Desnaturalització: La oble hèlix en estat natural és molt estable; però si s’escalfa, quan la temperatura arriba aproximadament a 100ºC, les dues cadenes de la doble hèlix se separen Renaturalització: Les dues cadenes de DNA es poden tornar a unir a temperatures de 65ºC, obtenint l’estructura inicial perduda per acció de la temperaturadijous 3 de gener de 13
 12. 12. L’àcid desoxiribonucleic L’estructura terciària del DNA Les molècules de DNA circular presenten estructura terciària ja que la fibra de 20A es troba superenrotllada sobre si mateixa en una espècie de superhèlix Els superenrotllaments permeten reduir la longitud del DNA i faciliten el procés de la duplicació del DNAdijous 3 de gener de 13
 13. 13. L’àcid desoxiribonucleic L’estructura terciària del DNA Diferents nivells d’empaquetament: 20A Primer nivell d’empaquetament, fibra de 100A o collaret de perles Segon nivell d’empaquetament, fibra de 300A o solenoide 1.400nm Tercer nivell d’empaquetament, o dominis en forma de bucle Nivells superiors d’empaquetamentdijous 3 de gener de 13
 14. 14. L’àcid desoxiribonucleic Nucleosoma L’estructura terciària del DNA Octàmers d’histones + 200 pb de DNA de 20A Primer nivell d’empaquetament, DNA espaiador 100A fibra de 100A o collaret de perles 27pb Partícula nuclear Octàmers d’histones + 146 pb de DNA de 20A 20A Doble hèlix de DNA Fibra de 20A Collaret de perles Fibra de cromatina de 100Adijous 3 de gener de 13
 15. 15. L’àcid desoxiribonucleic L’estructura terciària del DNA Nucleosoma Segon nivell d’empaquetament, fibra de 300A o solenoide 300A Solenoide Fibra de cromatina de 300A Fibra de 300A Bastida de proteïnes Bucle Tercer nivell d’empaquetament, o =300nm dominis en forma de bucle 3.000A Dominis en bucledijous 3 de gener de 13
 16. 16. L’àcid desoxiribonucleic L’estructura terciària del DNA Nivells superiors d’empaquetament 700 nm La bastida proteica permet augmentar el grau d’empaquetament 1400 nmdijous 3 de gener de 13
 17. 17. L’àcid desoxiribonucleic Tipus de DNA segons l’estructura, la forma i l’empaquetament DNA Monocatenari Bicatenari Circular Virus X174 Bacteris Lineal Parvovirus Virus T2dijous 3 de gener de 13
 18. 18. L’àcid desoxiribonucleic Tipus de DNA segons l’estructura, la forma i l’empaquetament La longitud del DNA no té relació amb la complexitat de l’organisme DNA supernumerari Nombre de parells de bases per dotació haploide en diversos grups d’éssers viusdijous 3 de gener de 13

×