Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Numicon - številski didaktični sistem za matematiko (3 do 9 let)

865 views

Published on

Numicon je celovit številski didaktični sistem za matematiko . Otrokom omogoča jasno dojemanje števil, umeščanje na številsko premico, obvladovanje osnovnih računskih operacij, večje-manjše-enako.

Material je namenjen konkretnemu rokovanju otrok. Oblikovan je privlačno in hkrati dovolj robustno. Dobro ga lahko uporabljajo tudi otroci, ki imajo težave s fino motoriko.

Mateial omogoča dojemanje temljnih številskih konceptov preko vizualnih podob. Možno je oblikovati veliko iger, preko katerih se otroci učijo številskih konceptov.

Numicon je namenjen otrokom starosti od 3 do 9 let (vrtec, prva triada in delo doma). Posamezni elementi pa so odlični tudi za starejše otroke.

Med vsem didaktičnimi materiali za matematiko, kar smo jih doslej odkrili in preizkušali, je Numicon daleč najboljši.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Numicon - številski didaktični sistem za matematiko (3 do 9 let)

 1. 1. Numicon Polona Čuk Kozoderc Danilo Kozoderc Didaktični sistem za učenje matematke v v vrtcu in 1. triadi osnovne šole
 2. 2. Številski didaktični sistem več kot 6000 šol v VB uporablja Numicon
 3. 3. Otroci naj se učijo konceptov a ti so pogosto razumljivi le matematikom. Otroci v tem obdobju ne potrebujejo učenja definicij za razumevanje.
 4. 4. Konceptualne podobe Miselni kolaž otrok Sestavljen iz podob, izkušenj, konkretnosti jim omogoča razumevanje in reševanje matematičnih problemov.
 5. 5. Nebesedno povezano s konceptualnim imenom
 6. 6. Napredek otrok po 10 tednih uporabe Numicona.
 7. 7. Dva nabora strukturiranih konkretnih podob Numiconove oblike (bolj konkretno) Številske palčke (bolj abstraktno)
 8. 8. Od konkretnega k abstraktnemu
 9. 9. Za vsako število Podoba Numiconove oblike Podoba številske palčke Mesto na številski premici Število Beseda Izkušnja štetja Vsakodnevne interpretacije
 10. 10. Število – ideja po sebi Ne potrebujemo vedno 7 žog ali 7 rožic. Število je ideja sama po sebi
 11. 11. Barvni čepki • Štetje • Konstruiranje • Postavljanje v Numicon oblike • Vzorci
 12. 12. Stotični kvadrat •Učenje večkratnikov •Večkratniki – vzorci •Posploševanje • 5+3=8 • 15+3=18 • 25+3=28 • 35+3=38 • …..
 13. 13. Priročniki za učitelja
 14. 14. Kje začeti / nadaljevati? Enostavno in pregledno določanje nivoja znanja in usmerjanje na primerne dejavnosti.
 15. 15. Individualno vrednotenje Pregledno beleženje znanja in napredka vsakega posameznika na določenih področjih.
 16. 16. Učenje Numiconovih oblik Je temelj dela z Numiconom. Preko barve ali oblike otrok takoj ve, za katero število gre.
 17. 17. Konstruiranje (števil) 2+6 5+3 4+4 7+1
 18. 18. Prekrivanje – rotacija, translacija • Uvajalna dejavnost • Strateško razmišljanje • Spoznavanje različnih transformacij • Možna dejavnost – igra za dva ali več otrok
 19. 19. Vzorci Eden od temeljev matematičnega razmišljanja, ki je osnova reševanja različnih problemov. Numicon omogoča postavljanje vzorcev z različnimi elementi.
 20. 20. Postavljanje vzorcev za manjše otroke - z nizanjem na vrvico.
 21. 21. Učenje zapisa števila – sledi določenim vzorcem; ponazoritev prehoda preko 10
 22. 22. Zavedanje obnašanja števil v neskončnosti
 23. 23. Pladnji različnih velikosti (1x1 do 10x10) ponujajo oporo in vzpodbudo za postavljanje vzorcev in zapolnjevanje s številskimi palčkami.
 24. 24. Prehod od vizualnih vzorcev v številske je precej enostaven.
 25. 25. Simetrija Liho - Sodo • Soda – simetrična • Liha – nesimetrična • Enostavno razlikovanje med sodimi in lihimi oblikami
 26. 26. Štetje brez štetja
 27. 27. Oblikovanje -najst števil
 28. 28. Enakost - neenakost 14 > 11 5 < 9 7 +  = 12
 29. 29. Računanje brez štetja
 30. 30. Množenje
 31. 31. Deljenje 32 : 5 = 6 I ost 2
 32. 32. Igre Veliko možnosti za različni igre, ki hkrati predstavljajo motivacijo za učenje in sprostitev.
 33. 33. Več informacij in stik http://www.simetris.si/numicon FB: facebook.com/MatematikaOtroci Vabljeni, da všečkate in spremljate ter delite zanimive povezave in izkušnje pri poučevanju matematike. •Polona: polona.ck@gmail.com, 040 540 591 •Danilo: info@simetris.si, 040 395 951

×