Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gawains in Aral Pan 9

21,175 views

Published on

Gawains in Aral Pan 9

Published in: Education
 • DOWNLOAD THIS BOOKS INTO AVAILABLE FORMAT (2019 Update) ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/tn6ycno } ......................................................................................................................... Download Full EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/tn6ycno } ......................................................................................................................... Download Full doc Ebook here { https://tinyurl.com/tn6ycno } ......................................................................................................................... Download PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/tn6ycno } ......................................................................................................................... Download EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/tn6ycno } ......................................................................................................................... Download doc Ebook here { https://tinyurl.com/tn6ycno } ......................................................................................................................... .........................................................................................................................
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • DOWNLOAD THIS BOOKS INTO AVAILABLE FORMAT (2019 Update) ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/tn6ycno } ......................................................................................................................... Download Full EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/tn6ycno } ......................................................................................................................... Download Full doc Ebook here { https://tinyurl.com/tn6ycno } ......................................................................................................................... Download PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/tn6ycno } ......................................................................................................................... Download EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/tn6ycno } ......................................................................................................................... Download doc Ebook here { https://tinyurl.com/tn6ycno } ......................................................................................................................... .........................................................................................................................
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Gawains in Aral Pan 9

 1. 1. GAWAIN: Paghahambing Panuto sa tatlong venn diagram, isulat ang pagkakatulad at pagkakaiba ng Sparta at Athens bilang mga lungsod-estado ng sinaunang Greece. Sparta Athens  Angmga kalalakihan ay sinasanay maging mandirigmang.Angmga kababaihandinditoay tinuturuanupang maprotektahanangsarili.  Angmga sanggol na mahihinaayiniiwansa gilidngbundokat hinahayaangmamatay  Angmga bata rito mulapitonggulang pataas ay sinasanaynasa pakikipaglabanat pananakit.  Ito ay may magandangklima,sapat na patubigat matabang lupana angkopsa pagsasaka.  Pinalawaknilaang kanilanglupainsa pamamagitanng pananakopng mga karatigna lupain.  Di katuladsa Spartaang mga mamamayanditoay di pinapahirapan.  Di katuladngSparta ang lupainnito ay hindi angkopsa pagsasaka  Angmga lideray aktibosa pagsasagawang ibatibangbatas na nagsusulongsa pagkapantaypantay ng mga mamamayan  Hindi nanakopng mga kolonyaang Athens.  AngSparta at Athens ay parehong nilabananang Persiasa tangka nitongpagsakop sa Greece.  Perehong nakilahokang Sparta at Athens sa Delianleague na naging resultang digmaang Peloponnesian.
 2. 2. GAWAIN: MINOAN 2. Ang Knossos ay nakilala bilang isang makapangyarihang lungsod at sinakop nito ang kabuuan ng crete. 3. Noong 1600- 1100 B.C.E narrating ng Crete ang kanyang tugatog. 4. Sinalakay ang Knossos ng mga di nakikilalang mga mananalakay na sumira at nagwasak sa buong pamayanan. 5. 1400 B.C.E Tuluyang bumagsak ang Kabihasnang Minoan1. Tinawag itong Kabihasnang Minoan batay sa pangalan ni Haring Minos, ang maalamat na haring sinasabing nagtatag nito.

×