Session 67 Daniel Svanfelt

287 views

Published on

Innovativ planering för framtidens kollektivtrafik? - Matodutveckling i Malmös spårvägsprojekt, Transportforum 2013

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
287
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Session 67 Daniel Svanfelt

  1. 1. Namn:Innovativ planering för framtidens kollektivtrafik i Malmö? – Metodutveckling i MalmösspårvägsprojektBeskrivning:Arbetet med att utveckla framtidens kollektivtrafik har nu pågått i samlad form i ett flertal åri Malmö stad och i flera olika processer och projekt. Nu aktuella projekt är bland andrasamarbetet Koll 2020 med Skånetrafiken, utveckling och driftssättning avsuperbusskonceptet, och planeringen för ett införande av spårvagnstrafik i Malmö.Planeringen för spårvägens etapp 1 görs i ett stadsövergripande utvecklingsprojekt. Spårvägär i första hand inte en trafiklösning, utan ett stadsutvecklingsprojekt. Eftersom spårvägaroch spårvagnar får betraktas som nya element i staden och då de har potential till att varamycket strukturellt definierande för hela stadsutvecklingen har det blivit tydligt att manbehöver arbeta tvärsektoriellt, tvärvetenskapligt och utveckla nya redskap för att på siktkunna nå önskade effekter. Dessutom samarbetar vi tätt med projektkontoret Spårvagnar iSkåne, vars uppdrag är att samordna de skånska kommunernas och Region Skånesspårvägsutveckling. Sammantaget finns det många aktörer och olika förväntningar på vadden planerade spårvägstrafiken kan komma att innebära. Detta ställer särskilda krav påmetodik, kommunikation, samt projekt- och processledning.Spårvägsprojektet kommer vid tiden för Transportforum 2013 att ha gått igenom en fas dären gemensam förstudie och planprogram har tagits fram (som ett enda sammanhålletdokument) och är på väg ut på samråd. Det intressanta kommer att vara att presentera demetoder med bl.a. värdebaserad planering (för den ram som planprogrammet sätter för vadspårvägen kan och ska tillföra som stadsbyggnadselement), integrering av tekniska,ekonomiska och miljö frågor för att svara upp både mot förstudiekravet och kommunalamål, samt inte minst ett starkt fokus på de sociala frågorna såsom jämställdhetsintegreringoch att skapa ökat intresse för processen och bättre möjligheter för idagunderrepresenterade grupper i samhället.Samtidigt pågår andra processer och projekt som är i behov av att synkas i tid och resurser.Även detta utgör en kommunikativ och planeringsmässig utmaning.Mer om Malmös spårvägsprojekt kan man läsa om på www.malmo.se/sparvagn.Uppnådda och förväntade projektresultat:Bland de övergripande leveransmålen för projektet kan särskilt nämnas:• Förstudie enligt lagen om byggande av järnväg, samt planprogram enligt plan- och bygglagen.• Kommunikationsstrategi och konkreta insatser för intern och extern förankring, samt för medborgardelaktighet och remissförfarande.

×