Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Lunch Break User, Market and Trend Research
Hebrew
‫הפרוייקט‬ ‫מטרת‬
‫בריאה‬ ‫לתזונה‬ ‫מודעות‬ ‫העלאת‬,‫נוער‬ ‫ובני‬ ‫ילדים‬ ‫בקרב‬
‫יעדים‬
•‫בגילאי‬ ‫נוער‬ ‫לבני‬ ‫שימושי‬ ...
‫קבוצתי‬ ‫ראיון‬:
‫ז‬ ‫כתה‬ ‫תלמידי‬'-‫ביה‬"‫ס‬****,‫השרון‬ ‫הוד‬
‫קבוצתי‬ ‫ראיון‬:
‫ח‬ ‫כתה‬'-9,‫ביה‬"‫ס‬*****,‫הרצליה‬
‫...
‫שימוש‬ ‫ותרחישי‬ ‫פרקטיקה‬
‫עשר‬ ‫ארוחת‬ ‫פרויקט‬‫מחקר‬ ‫מצגת‬
•‫בקופסאות‬ ‫האוכל‬ ‫את‬ ‫מביאים‬ ‫יסודיים‬ ‫ספר‬ ‫בתי‬ ‫מתלמידי‬ ‫גדול‬ ‫חלק‬
•‫הכתה‬ ‫בתוך‬ ‫אותו‬ ‫אוכלים‬,‫יעודית‬ ‫בה...
‫הבית‬ ‫סביבת‬
(‫הלימודים‬ ‫ואחרי‬ ‫לפני‬)
‫עשר‬ ‫ארוחת‬ ‫פרויקט‬‫מחקר‬ ‫מצגת‬
•‫שלפני‬ ‫בערב‬ ‫או‬ ‫בוקר‬ ‫באותו‬ ‫הספר‬ ‫לבית‬ ‫הכריך‬ ‫את‬ ‫מכינים‬ ‫ההורים‬
•‫במקרר‬ ‫שיש‬ ‫למה‬ ‫אוהב‬ ‫הילד‬ ‫מה‬ ‫...
‫ובביה‬ ‫בכתה‬ ‫חברתיים‬ ‫נושאים‬"‫ס‬
‫עשר‬ ‫ארוחת‬ ‫פרויקט‬‫מחקר‬ ‫מצגת‬
•‫ו‬ ‫כיתות‬ ‫בני‬ ‫בקרב‬'‫מקובל‬ ‫ולא‬ ‫ילדותי‬ ‫כפריט‬ ‫נתפסים‬ ‫אוכל‬ ‫תיקי‬ ‫ומעלה‬
•‫סמארטפון‬ ‫יש‬ ‫הביניים‬ ‫חטיבות...
‫ובריאות‬ ‫תזונה‬
‫עשר‬ ‫ארוחת‬ ‫פרויקט‬‫מחקר‬ ‫מצגת‬
•‫הבריאותי‬ ‫הנושא‬ ‫את‬ ‫היום‬ ‫לסדר‬ ‫מביאים‬ ‫הספר‬ ‫בתי‬ ‫ברוב‬.‫בריא‬ ‫מזון‬ ‫צריכת‬ ‫לחשיבות‬ ‫מודעים‬ ‫הילדים‬ ‫ורו...
‫ואקולוגיה‬ ‫סביבה‬
‫עשר‬ ‫ארוחת‬ ‫פרויקט‬‫מחקר‬ ‫מצגת‬
•‫ירוקה‬ ‫לסביבה‬ ‫המודעות‬ ‫את‬ ‫מעלים‬ ‫ספר‬ ‫בתי‬,‫הסביבה‬ ‫למען‬ ‫פועלים‬,‫ומוסיפים‬ ‫מיחזור‬ ‫ותערוכות‬ ‫תחרויות‬ ‫עו...
‫שי‬:‫בת‬15
‫ט‬ ‫בכתה‬ ‫תלמידה‬'
‫באוטובוס‬ ‫הספר‬ ‫לבית‬ ‫מגיעה‬
‫ב‬ ‫ללמוד‬ ‫מתחילה‬7:30‫בסביבות‬ ‫ומסיימת‬14:30
‫קיק‬ ‫...
‫עשר‬ ‫ארוחת‬ ‫פרויקט‬‫מחקר‬ ‫מצגת‬‫לקוחותינו‬
‫אופק‬:‫בן‬12
‫ו‬ ‫בכתה‬ ‫תלמיד‬'
‫אופניים‬ ‫על‬ ‫הספר‬ ‫לבית‬ ‫מגיע‬
‫בשעה...
‫עשר‬ ‫ארוחת‬ ‫פרויקט‬‫מחקר‬ ‫מצגת‬‫לקוחותינו‬
‫רוני‬:‫בת‬41
‫ל‬ ‫ואמא‬ ‫למיקי‬ ‫נשואה‬-3‫ילדים‬
‫לציון‬ ‫בראשון‬ ‫גרה‬
‫א...
‫סנדביץ‬':‫בבוקר‬ ‫מהיום‬
‫היסודי‬ ‫הספר‬ ‫לבית‬ ‫מגיע‬:‫לצידו‬ ‫ירק‬ ‫או‬ ‫פרי‬ ‫עם‬ ‫פלסטיק‬ ‫בקופסת‬
‫הביניים‬ ‫לחטיבת‬...
‫קיימים‬ ‫מוצרים‬
‫עשר‬ ‫ארוחת‬ ‫פרויקט‬‫מחקר‬ ‫מצגת‬
‫עשר‬ ‫ארוחת‬ ‫פרויקט‬‫מחקר‬ ‫מצגת‬‫מבושל‬ ‫אוכל‬
‫עשר‬ ‫ארוחת‬ ‫פרויקט‬‫מחקר‬ ‫מצגת‬‫ושטיקים‬ ‫טריקים‬
‫עשר‬ ‫ארוחת‬ ‫פרויקט‬‫מחקר‬ ‫מצגת‬‫אישית‬ ‫התאמה‬
‫עשר‬ ‫ארוחת‬ ‫פרויקט‬‫מחקר‬ ‫מצגת‬‫ואישיות‬ ‫צבע‬
‫עשר‬ ‫ארוחת‬ ‫פרויקט‬‫מחקר‬ ‫מצגת‬‫טקסטילים‬
‫עשר‬ ‫ארוחת‬ ‫פרויקט‬‫מחקר‬ ‫מצגת‬‫ורכות‬ ‫נייר‬
‫עשר‬ ‫ארוחת‬ ‫פרויקט‬‫מחקר‬ ‫מצגת‬‫תכולתה‬ ‫על‬ ‫מעידה‬ ‫האריזה‬
‫עשר‬ ‫ארוחת‬ ‫פרויקט‬‫מחקר‬ ‫מצגת‬‫גרפי‬ ‫עיצוב‬
‫עשר‬ ‫ארוחת‬ ‫פרויקט‬‫מחקר‬ ‫מצגת‬‫גרפי‬ ‫הומור‬
‫עשר‬ ‫ארוחת‬ ‫פרויקט‬‫מחקר‬ ‫מצגת‬‫ו‬ ‫קרטון‬-‫אוואי‬ ‫טייק‬
‫עשר‬ ‫ארוחת‬ ‫פרויקט‬‫מחקר‬ ‫מצגת‬‫אורגנים‬ ‫חומרים‬
‫עשר‬ ‫ארוחת‬ ‫פרויקט‬‫מחקר‬ ‫מצגת‬‫אוואי‬ ‫טייק‬ ‫כאילו‬
‫עשר‬ ‫ארוחת‬ ‫פרויקט‬‫מחקר‬ ‫מצגת‬‫מותגים‬
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Concept development for a lunch box

1,086 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Concept development for a lunch box

 1. 1. Lunch Break User, Market and Trend Research Hebrew
 2. 2. ‫הפרוייקט‬ ‫מטרת‬ ‫בריאה‬ ‫לתזונה‬ ‫מודעות‬ ‫העלאת‬,‫נוער‬ ‫ובני‬ ‫ילדים‬ ‫בקרב‬ ‫יעדים‬ •‫בגילאי‬ ‫נוער‬ ‫לבני‬ ‫שימושי‬ ‫קיבול‬ ‫כלי‬ ‫פיתוח‬10-15‫בריאה‬ ‫עשר‬ ‫לארוחת‬ •‫הכלי‬ ‫גבי‬ ‫על‬ ‫עשר‬ ‫ולארוחת‬ ‫בריא‬ ‫חיים‬ ‫לאורח‬ ‫הקשורים‬ ‫ומרכזיים‬ ‫חשובים‬ ‫מסרים‬ ‫העברת‬ •‫אליו‬ ‫יפנה‬ ‫שהכלי‬ ‫אינטרנט‬ ‫באתר‬ ‫התזונתי‬ ‫המידע‬ ‫השלמת‬. ‫עשר‬ ‫ארוחת‬ ‫פרויקט‬‫מחקר‬ ‫מצגת‬‫המחקר‬ ‫פירוט‬
 3. 3. ‫קבוצתי‬ ‫ראיון‬: ‫ז‬ ‫כתה‬ ‫תלמידי‬'-‫ביה‬"‫ס‬****,‫השרון‬ ‫הוד‬ ‫קבוצתי‬ ‫ראיון‬: ‫ח‬ ‫כתה‬'-9,‫ביה‬"‫ס‬*****,‫הרצליה‬ ‫אישי‬ ‫ראיון‬: ‫יהב‬******-‫ד‬ ‫כתה‬' ‫של‬ ‫הרצאה‬teenk: "‫כיום‬ ‫הנוער‬ ‫בני‬" ‫מיקוד‬ ‫קבוצת‬: ‫שאלון‬‫חברת‬ ‫באמצעות‬teenk ‫עשר‬ ‫ארוחת‬ ‫פרויקט‬‫מחקר‬ ‫מצגת‬‫המחקר‬ ‫פירוט‬
 4. 4. ‫שימוש‬ ‫ותרחישי‬ ‫פרקטיקה‬ ‫עשר‬ ‫ארוחת‬ ‫פרויקט‬‫מחקר‬ ‫מצגת‬
 5. 5. •‫בקופסאות‬ ‫האוכל‬ ‫את‬ ‫מביאים‬ ‫יסודיים‬ ‫ספר‬ ‫בתי‬ ‫מתלמידי‬ ‫גדול‬ ‫חלק‬ •‫הכתה‬ ‫בתוך‬ ‫אותו‬ ‫אוכלים‬,‫יעודית‬ ‫בהפסקה‬,‫הגדולה‬ ‫ההפסקה‬ ‫לאחר‬ •‫נוחות‬ ‫מטעמי‬ ‫שקית‬ ‫בתוך‬ ‫הכריך‬ ‫את‬ ‫מביאים‬ ‫הביניים‬ ‫חטיבות‬ ‫תלמידי‬ ‫של‬ ‫המוחלט‬ ‫הרוב‬ •‫הגדולה‬ ‫ההפסקה‬ ‫במהלך‬ ‫בכתה‬ ‫או‬ ‫בחצר‬ ‫אוכלים‬ •‫בתיק‬ ‫מקום‬ ‫תופסת‬ ‫אינה‬ ‫השקית‬,‫שטיפה‬ ‫דורשת‬ ‫לא‬,‫לפח‬ ‫להשליכה‬ ‫ואז‬ ‫להפסקה‬ ‫איתה‬ ‫לצאת‬ ‫אפשר‬ •‫הספר‬ ‫לבית‬ ‫קופסא‬ ‫שמביאים‬ ‫אלו‬,‫חתוכים‬ ‫ירקות‬ ‫בה‬ ‫מביאים‬ •‫השקית‬ ‫חסרון‬:‫בתיק‬ ‫נמעך‬ ‫הכריך‬ •‫התיק‬ ‫בתוך‬ ‫שמים‬ ‫השקית‬ ‫את‬,‫בתיק‬ ‫הדברים‬ ‫שאר‬ ‫עם‬ ‫יתערבב‬ ‫שלא‬ ‫הקטן‬ ‫בתא‬ ‫לרוב‬ •‫בתיק‬ ‫מים‬ ‫בקבוק‬ ‫יש‬ ‫הילדים‬ ‫לרוב‬,‫בברזייה‬ ‫ממלאים‬ ‫שאותו‬ •‫לארוחת‬ ‫מבושל‬ ‫אוכל‬ ‫עימם‬ ‫מביאים‬ ‫הילדים‬ ‫כאשר‬ ‫בטיולים‬ ‫בעיקר‬ ‫נעשה‬ ‫העשרה‬ ‫בגילאי‬ ‫בקופסאות‬ ‫שימוש‬ ‫הצהריים‬ ‫עשר‬ ‫ארוחת‬ ‫פרויקט‬‫מחקר‬ ‫מצגת‬‫שימוש‬ ‫ותרחישי‬ ‫פרקטיקה‬
 6. 6. ‫הבית‬ ‫סביבת‬ (‫הלימודים‬ ‫ואחרי‬ ‫לפני‬) ‫עשר‬ ‫ארוחת‬ ‫פרויקט‬‫מחקר‬ ‫מצגת‬
 7. 7. •‫שלפני‬ ‫בערב‬ ‫או‬ ‫בוקר‬ ‫באותו‬ ‫הספר‬ ‫לבית‬ ‫הכריך‬ ‫את‬ ‫מכינים‬ ‫ההורים‬ •‫במקרר‬ ‫שיש‬ ‫למה‬ ‫אוהב‬ ‫הילד‬ ‫מה‬ ‫של‬ ‫משילוב‬ ‫נקבע‬ ‫הכריך‬ ‫הרכב‬ •‫השבוע‬ ‫בימי‬ ‫הכריך‬ ‫בהרכב‬ ‫לגוון‬ ‫מעדיפים‬ ‫הילדים‬ ‫רוב‬ •‫מהבית‬ ‫היציאה‬ ‫לפני‬ ‫קלה‬ ‫ארוחה‬ ‫אוכלים‬ ‫מהילדים‬ ‫חלק‬ •‫הספר‬ ‫מבית‬ ‫הביתה‬ ‫חוזרים‬ ‫כאשר‬,‫חמה‬ ‫צהריים‬ ‫ארוחת‬ ‫אוכלים‬ •‫בד‬ ‫יהיה‬ ‫זה‬ ‫מהקיוסק‬ ‫משהו‬ ‫קונים‬ ‫כאשר‬"‫מהבית‬ ‫לכריך‬ ‫תחליף‬ ‫ולא‬ ‫ארטיק‬ ‫או‬ ‫ממתק‬ ‫כ‬ •‫הצהריים‬ ‫ארוחת‬ ‫עד‬ ‫מהבית‬ ‫שהביאו‬ ‫מהכריך‬ ‫שבעים‬ ‫הילדים‬ ‫רוב‬ ‫עשר‬ ‫ארוחת‬ ‫פרויקט‬‫מחקר‬ ‫מצגת‬‫הבית‬ ‫סביבת‬
 8. 8. ‫ובביה‬ ‫בכתה‬ ‫חברתיים‬ ‫נושאים‬"‫ס‬ ‫עשר‬ ‫ארוחת‬ ‫פרויקט‬‫מחקר‬ ‫מצגת‬
 9. 9. •‫ו‬ ‫כיתות‬ ‫בני‬ ‫בקרב‬'‫מקובל‬ ‫ולא‬ ‫ילדותי‬ ‫כפריט‬ ‫נתפסים‬ ‫אוכל‬ ‫תיקי‬ ‫ומעלה‬ •‫סמארטפון‬ ‫יש‬ ‫הביניים‬ ‫חטיבות‬ ‫תלמידי‬ ‫לרוב‬ •‫הם‬ ‫בו‬ ‫המשומשים‬ ‫התכנים‬ ‫ורוב‬ ‫הילדים‬ ‫של‬ ‫הפנאי‬ ‫משעות‬ ‫נכבד‬ ‫חלק‬ ‫ממלא‬ ‫הסמארטפון‬:‫מסרונים‬,‫משחקים‬, ‫סקייפ‬,‫פייסבוק‬ ‫והמון‬ ‫אינסטגרם‬ •‫יותר‬ ‫מבוגרות‬ ‫גיל‬ ‫בשכבות‬ ‫לילדים‬ ‫להידמות‬ ‫רוצים‬ ‫הגילאים‬ ‫בכל‬ ‫ילדים‬ •‫המבוגרים‬ ‫שצורכים‬ ‫הבידור‬ ‫תוכן‬ ‫אותו‬ ‫את‬ ‫צורכים‬ ‫ביניים‬ ‫בחטיבת‬ ‫ילדים‬ •We are all individuals (Life of Brian) ‫עשר‬ ‫ארוחת‬ ‫פרויקט‬‫מחקר‬ ‫מצגת‬‫חברה‬ ‫נושאי‬
 10. 10. ‫ובריאות‬ ‫תזונה‬ ‫עשר‬ ‫ארוחת‬ ‫פרויקט‬‫מחקר‬ ‫מצגת‬
 11. 11. •‫הבריאותי‬ ‫הנושא‬ ‫את‬ ‫היום‬ ‫לסדר‬ ‫מביאים‬ ‫הספר‬ ‫בתי‬ ‫ברוב‬.‫בריא‬ ‫מזון‬ ‫צריכת‬ ‫לחשיבות‬ ‫מודעים‬ ‫הילדים‬ ‫ורוב‬ •‫הספר‬ ‫בתי‬ ‫במסדרונות‬ ‫הקירות‬ ‫גבי‬ ‫על‬ ‫תלויים‬ ‫בריא‬ ‫חיים‬ ‫אורח‬ ‫על‬ ‫ופוסטרים‬ ‫נכונה‬ ‫תזונה‬ ‫לגבי‬ ‫מודעות‬ ‫לוחות‬ •‫שוקולד‬ ‫כמו‬ ‫ממרחים‬ ‫יותר‬ ‫פופולרים‬ ‫וירקות‬ ‫גבינה‬,‫בוטנים‬ ‫וחמאת‬ ‫ריבה‬ •‫במזנונים‬ ‫שקונים‬ ‫מאוכל‬ ‫וטעים‬ ‫בריא‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫מהבית‬ ‫שהאוכל‬ ‫מעידים‬ ‫הילדים‬ •‫הגדולות‬ ‫בהפסקות‬ ‫בכדורגל‬ ‫טורנירים‬ ‫מארגן‬ ‫הספר‬ ‫בית‬ •‫ספורט‬ ‫לחוגי‬ ‫רשומים‬ ‫הילדים‬ ‫רוב‬(‫כדורגל‬/‫טניס‬/‫ריקוד‬/‫קיק‬-‫ועוד‬ ‫בוקס‬) •‫הלימודים‬ ‫יום‬ ‫במהלך‬ ‫חטיף‬ ‫או‬ ‫ופרי‬ ‫כריך‬ ‫או‬ ‫כריך‬ ‫אוכלות‬ ‫בנות‬ •‫הלימודים‬ ‫יום‬ ‫במהלך‬ ‫כריכים‬ ‫שני‬ ‫אוכלים‬ ‫בנים‬ ‫עשר‬ ‫ארוחת‬ ‫פרויקט‬‫מחקר‬ ‫מצגת‬‫ובריאות‬ ‫תזונה‬
 12. 12. ‫ואקולוגיה‬ ‫סביבה‬ ‫עשר‬ ‫ארוחת‬ ‫פרויקט‬‫מחקר‬ ‫מצגת‬
 13. 13. •‫ירוקה‬ ‫לסביבה‬ ‫המודעות‬ ‫את‬ ‫מעלים‬ ‫ספר‬ ‫בתי‬,‫הסביבה‬ ‫למען‬ ‫פועלים‬,‫ומוסיפים‬ ‫מיחזור‬ ‫ותערוכות‬ ‫תחרויות‬ ‫עורכים‬ ‫סביבתיים‬ ‫בנושאים‬ ‫והרצאות‬ ‫שיעורים‬ •‫שבמעשה‬ ‫הסביבתית‬ ‫לתרומה‬ ‫ומודעים‬ ‫מתכלות‬ ‫בשקיות‬ ‫משתמשים‬ ‫הילדים‬ ‫רוב‬ •‫הספר‬ ‫בית‬ ‫ברחבי‬ ‫המפוזרים‬ ‫מיחזור‬ ‫מתקני‬ ‫ישנם‬ ‫הספר‬ ‫בתי‬ ‫ברוב‬. ‫עשר‬ ‫ארוחת‬ ‫פרויקט‬‫מחקר‬ ‫מצגת‬‫ואקולוגיה‬ ‫סביבה‬
 14. 14. ‫שי‬:‫בת‬15 ‫ט‬ ‫בכתה‬ ‫תלמידה‬' ‫באוטובוס‬ ‫הספר‬ ‫לבית‬ ‫מגיעה‬ ‫ב‬ ‫ללמוד‬ ‫מתחילה‬7:30‫בסביבות‬ ‫ומסיימת‬14:30 ‫קיק‬ ‫בחוג‬ ‫משתתפת‬-‫בשבוע‬ ‫פעמיים‬ ‫בוקסינג‬ ‫אהובה‬ ‫תוכנית‬:Glee ‫בכיס‬:iPhone ‫באוזניות‬:‫חנוך‬ ‫ושלום‬ ‫פרץ‬ ‫משה‬ ‫אוהבת‬ ‫הכי‬:‫של‬ ‫כפכפים‬havaianas‫צבעוני‬ ‫ולק‬ ‫שונאת‬ ‫הכי‬:‫הזבל‬ ‫את‬ ‫להוריד‬ ‫לא‬ ‫בחיים‬:‫פייסבוק‬ ‫בלי‬ ‫יום‬ ‫עשר‬ ‫ארוחת‬:‫הקטנה‬ ‫להפסקה‬ ‫ירק‬ ‫או‬ ‫ופרי‬ ‫עשר‬ ‫להפסקת‬ ‫וירקות‬ ‫גבינה‬ ‫עם‬ ‫כריך‬ ‫עשר‬ ‫ארוחת‬ ‫פרויקט‬‫מחקר‬ ‫מצגת‬‫לקוחותינו‬
 15. 15. ‫עשר‬ ‫ארוחת‬ ‫פרויקט‬‫מחקר‬ ‫מצגת‬‫לקוחותינו‬ ‫אופק‬:‫בן‬12 ‫ו‬ ‫בכתה‬ ‫תלמיד‬' ‫אופניים‬ ‫על‬ ‫הספר‬ ‫לבית‬ ‫מגיע‬ ‫בשעה‬ ‫ללמוד‬ ‫מתחיל‬08:00‫השעה‬ ‫בסביבות‬ ‫ומסיים‬14:00 ‫בשבוע‬ ‫פעמיים‬ ‫טניס‬ ‫בחוג‬ ‫משתתף‬ ‫ברצלונה‬ ‫של‬ ‫הכדורגל‬ ‫קבוצת‬ ‫של‬ ‫אוהד‬ ‫אהוב‬ ‫זמר‬:‫גולן‬ ‫אייל‬ ‫אהובה‬ ‫תוכנית‬:‫הישרדות‬VIP ‫שונא‬ ‫הכי‬:‫זה‬ ‫משמרות‬"‫הבוקר‬ ‫על‬ ‫ב‬ ‫לא‬ ‫בחיים‬:‫אמא‬ ‫עם‬ ‫סידורים‬ ‫סיבוב‬ ‫בכיס‬:Nokia ‫עשר‬ ‫ארוחת‬:‫גבינה‬ ‫כריך‬,‫וירקות‬ ‫גבינה‬ ‫עם‬ ‫וכריך‬ ‫עשר‬ ‫בהפסקת‬ ‫וירקות‬ ‫חביתה‬ ‫בהפסקה‬‫הקטנה‬
 16. 16. ‫עשר‬ ‫ארוחת‬ ‫פרויקט‬‫מחקר‬ ‫מצגת‬‫לקוחותינו‬ ‫רוני‬:‫בת‬41 ‫ל‬ ‫ואמא‬ ‫למיקי‬ ‫נשואה‬-3‫ילדים‬ ‫לציון‬ ‫בראשון‬ ‫גרה‬ ‫אקדמי‬ ‫תואר‬ ‫בעלת‬ ‫פרסום‬ ‫בחברת‬ ‫בייעוץ‬ ‫עובדת‬ ‫ב‬ ‫יוצאת‬-7:45‫בביה‬ ‫ונגה‬ ‫תמיר‬ ‫את‬ ‫מורידה‬ ‫ובדרך‬ ‫מהבית‬"‫הילדים‬ ‫בגן‬ ‫נועם‬ ‫ואת‬ ‫ס‬ ‫ב‬ ‫מהעבודה‬ ‫חוזרת‬-17:00‫הילדים‬ ‫עם‬ ‫ומבלה‬ ‫תחביבים‬:‫בשבוע‬ ‫פעם‬ ‫פילאטיס‬ ‫וחוג‬ ‫בערב‬ ‫יום‬ ‫כל‬ ‫חברות‬ ‫עם‬ ‫הליכה‬ ‫לילדים‬ ‫כריכים‬ ‫מכינה‬3‫בשבוע‬ ‫פעמים‬(‫מכין‬ ‫מיקי‬ ‫הימים‬ ‫בשאר‬)‫הבוקר‬ ‫בשעות‬ ‫תמיד‬, ‫מלא‬ ‫מלחם‬ ‫כריכים‬/‫פיתה‬,‫חתוך‬ ‫תפוח‬ ‫עם‬ ‫לתמיר‬ ‫וחומוס‬ ‫לנגה‬ ‫ומלפפון‬ ‫צהובה‬ ‫גבינה‬ ‫סנדביץ‬ ‫ושקית‬ ‫ניר‬ ‫במפית‬ ‫עטופים‬'‫ירוקה‬ ‫שונאת‬ ‫הכי‬:‫בפקקים‬ ‫תקועה‬ ‫להיות‬ ‫אוהבת‬ ‫הכי‬:‫מהשיגרה‬ ‫ולצאת‬ ‫משפחתיות‬ ‫חופשות‬
 17. 17. ‫סנדביץ‬':‫בבוקר‬ ‫מהיום‬ ‫היסודי‬ ‫הספר‬ ‫לבית‬ ‫מגיע‬:‫לצידו‬ ‫ירק‬ ‫או‬ ‫פרי‬ ‫עם‬ ‫פלסטיק‬ ‫בקופסת‬ ‫הביניים‬ ‫לחטיבת‬ ‫מגיע‬:‫סנדביץ‬ ‫לצד‬ ‫מתכלה‬ ‫בשקית‬'‫נוסף‬ ‫בשעה‬ ‫היום‬ ‫את‬ ‫מסיים‬10:00‫בשעה‬ ‫או‬12:00 ‫היום‬ ‫את‬ ‫לו‬ ‫עושה‬:‫ביס‬ ‫ממנו‬ ‫שמבקשים‬ ‫מתבאס‬ ‫הכי‬:‫ורטוב‬ ‫מעוך‬ ‫הביתה‬ ‫לחזור‬ ‫מקווה‬:‫מחדש‬ ‫עצמו‬ ‫את‬ ‫להמציא‬ ‫עשר‬ ‫ארוחת‬ ‫פרויקט‬‫מחקר‬ ‫מצגת‬‫לקוחותינו‬
 18. 18. ‫קיימים‬ ‫מוצרים‬ ‫עשר‬ ‫ארוחת‬ ‫פרויקט‬‫מחקר‬ ‫מצגת‬
 19. 19. ‫עשר‬ ‫ארוחת‬ ‫פרויקט‬‫מחקר‬ ‫מצגת‬‫מבושל‬ ‫אוכל‬
 20. 20. ‫עשר‬ ‫ארוחת‬ ‫פרויקט‬‫מחקר‬ ‫מצגת‬‫ושטיקים‬ ‫טריקים‬
 21. 21. ‫עשר‬ ‫ארוחת‬ ‫פרויקט‬‫מחקר‬ ‫מצגת‬‫אישית‬ ‫התאמה‬
 22. 22. ‫עשר‬ ‫ארוחת‬ ‫פרויקט‬‫מחקר‬ ‫מצגת‬‫ואישיות‬ ‫צבע‬
 23. 23. ‫עשר‬ ‫ארוחת‬ ‫פרויקט‬‫מחקר‬ ‫מצגת‬‫טקסטילים‬
 24. 24. ‫עשר‬ ‫ארוחת‬ ‫פרויקט‬‫מחקר‬ ‫מצגת‬‫ורכות‬ ‫נייר‬
 25. 25. ‫עשר‬ ‫ארוחת‬ ‫פרויקט‬‫מחקר‬ ‫מצגת‬‫תכולתה‬ ‫על‬ ‫מעידה‬ ‫האריזה‬
 26. 26. ‫עשר‬ ‫ארוחת‬ ‫פרויקט‬‫מחקר‬ ‫מצגת‬‫גרפי‬ ‫עיצוב‬
 27. 27. ‫עשר‬ ‫ארוחת‬ ‫פרויקט‬‫מחקר‬ ‫מצגת‬‫גרפי‬ ‫הומור‬
 28. 28. ‫עשר‬ ‫ארוחת‬ ‫פרויקט‬‫מחקר‬ ‫מצגת‬‫ו‬ ‫קרטון‬-‫אוואי‬ ‫טייק‬
 29. 29. ‫עשר‬ ‫ארוחת‬ ‫פרויקט‬‫מחקר‬ ‫מצגת‬‫אורגנים‬ ‫חומרים‬
 30. 30. ‫עשר‬ ‫ארוחת‬ ‫פרויקט‬‫מחקר‬ ‫מצגת‬‫אוואי‬ ‫טייק‬ ‫כאילו‬
 31. 31. ‫עשר‬ ‫ארוחת‬ ‫פרויקט‬‫מחקר‬ ‫מצגת‬‫מותגים‬

×