Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Digital närvaro - Vad kommer efter webben?

406 views

Published on

Vad kommer efter webben för den digitala närvaron? En avgörande framgångsfaktor i den digitala kommunikationen är att man når användarna i ett sammanhang som är relevant. Denna presentation identifiera och förklarar dynamiken i det nya digitala medielandskapet.

Published in: Internet
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Digital närvaro - Vad kommer efter webben?

 1. 1. Digital närvaro Vad kommer efter webben? 14 06 19
 2. 2. Daniel Chow Head of Digital Strategy @danielchownet daniel.chow@softronic.se
 3. 3. Bakgrund
 4. 4. Digitala kataloger
 5. 5. Sök DokumentLänk Beteende cykel
 6. 6. Intentionsmaskinen
 7. 7. Trender
 8. 8. 300%ökning av time spend på mobila enheter mellan åren 2010 och 2013 comScore 2014 U.S. Digital Future in Focus
 9. 9. Online users Källa: comScore, Morgan Stanley Reasearch Miljonerglobalaanvändare 0 500 1000 1500 2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Mobil Desktop
 10. 10. Time spent 2014 2013 % av tid på mobil enhet 0 25 50 75 100 App Webb Källa: Flurry
 11. 11. USDper1000sökningar 0 6 12 18 24 2009 2010 2011 2012 2013 Mobil Desktop Källa: Google IR, SEC Google 
 CPC intäkter
 12. 12. En ny context
 13. 13. Utmaningar
 14. 14. Discoverability
 15. 15. Discovery idag
 16. 16. Mobila kontexten
 17. 17. Relevant upplevelse
 18. 18. Erfarenheter från webben
 19. 19. Discoverability
 20. 20. Nya format
 21. 21. Användning mobil Källa: Svenskarna och internet 2013 0 % 25 % 50 % 75 % E-post Sociala nätverk Musik Daglig användning
 22. 22. Rätt upplevelse
 23. 23. Geografisk relevans
 24. 24. Geo targeting (CTR) Källa: Baidu 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % Click-through rate Efter Före
 25. 25. Hypotesprövning
 26. 26. A/B testning Källa: Code.org 0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 700 000 1 8 15 23 30 Besökare
 27. 27. Frågor
 28. 28. Tack

×