Vensi nyhedsmagasin 3. udgave januar 2011

1,168 views

Published on

I denne udgave sætter vi fokus på sundhed. Her giver eksperterne Anne Ravn og Chris McDonald, kendt fra programmet "By på skrump", sundhedstips, der kan lede dig på rette vej mod et sundere liv. Derudover taler vi om, hvordan Health Care Center Århus har skabt et sundhedshus, hvor man både har fitnesscenter, psykolog, fysioterapeut mv. ét sted. Altså et sundhedscenter med netværkstanken in mente.

Dette og meget mere finder du i 3. udgave af Vensi nyhedsmagasin. Vi ønsker dig god læselyst, og håber du finder denne udgave interessant.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,168
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Vensi nyhedsmagasin 3. udgave januar 2011

 1. 1. Januar 2011NYHEDSMAGASIN NR. 03
 2. 2. LEDER Af chRisToffER fLinThoLm nETvæRkssUnDhED bLivER fREmTiDEn ” sammen med Google og netdoktor ved vi som Samarbejdet i sundhedssektoren mangler inspiration – netværkstankegangen er ikke nået helt ind bag de hvide kitler. patienter jo nærmest mere Det danske sundhedsvæsen og danskernes sundhed kunne få et gigantisk løft, hvis de enkelte end lægen når vi tropper fag i branchen begyndte at åbne øjnene op for netværkstanken og samarbejde mere på tværs af op i venteværelset – tror vi i fagområder. hvert fald selv. Forestil dig f.eks. ved diagnosticering, en mulighed for at læger, fysioterapeuter, kiropraktorer, tandlæger, psykologer etc. sidder i samme rum og brainstormer på komplicerede patienters symptomer, som de ikke lige har en specifik diagnose på, hvorefter de kan planlægge et detaljeret forløb for den enkelte patient. ” Der kan effektiviseres og løses mange udfordringer Tanken om at samle disse kompetencer i et hus – et Sundhedshus – er lokkende og fuld af for- dele. Tænk, at man som patient ikke skulle køre land og rige rundt, men kunne få klaret næsten alt på det samme sted. hvis man samarbejder mere på tværs. Vi har nok de fleste af os, prøvet at skulle gå til først den ene speciallæge, så til fysioterapeut, så til dit og så til dat. Det kan vare flere måneder før der findes frem til den rigtige diagnose, hvis den da overhovedet findes inden sygdommen allerede er væk – eller måske endda i et langt mere alvorligt stadie. Men der skal en holdningsændring til hos læger og behandlere, hvis vi skal træde i dette nye spor. Læger og behandlere skal turde være åbne, de skal turde udvide deres horisont. Faktabaseret medicinsk videnskab skal smeltes sammen med alternativ behandling og psykologi. Ja, det bliver alt sammen praktiseret i dag, og ja, vi er på vej i den rigtige retning, men udviklingen skal skærpes. Der skal initiativer til. Der kan effektiviseres og løses mange udfordringer hvis man samarbejder mere på tværs. Vi kender det fra erhvervslivet hvor netværkstanken og virksomheds- fællesskaber skyder op mange steder. Vi som patienter er blevet mere krævende, end vi var for 10 – 15 år siden. Sammen med Google og Netdoktor ved vi som patienter jo nærmest mere end lægen når vi tropper op i venteværelset – tror vi i hvert fald selv. Den gamle autoritetstro er væk. Hvad lægen siger, tror vi ikke mere på som lov, og derfor er det nødvendigt at skærpe fagligheden og omfanget af diagnoseprocessen, så vi fortsat kan føle os i trygge hænder. koLofon Udgiver: WF Enterprise Koncept En ny tid er kommet – også for sundhedssektoren. Den kræver mere af læger og behandlere, men Grafisk layout: Kornbeck & Co Århus det løfter også niveauet af viden og dermed danskernes sundhed. Men det kræver, at sundheds- Tekst: Mads R. Svaneborg sektoren ændrer deres gamle lidt forstokkede holdninger og træder ind i en ny æra hvor åbenhed, Tlf. +45 6134 4584 videndeling og respekt for andre behandlingsformer står øverst på hylden. Ansvarlig: Johan Broberg Binder Tlf. +45 2012 131602   danmark
 3. 3. Af sUsAnnE fLinThoLmJulefrokosten Officelab havde den 26. november 2010 inviteret sine lejere fra Kirstinelund og Viengevej - og Vensi havde inviteret sine netværksmedlem- mer fra alle 5 grupper - til julefrokost anno 2010 på Frokostcafé Kirstine- lund. Det blev en stemningsfuld julefrokost i julepostkortagtige omgivelser med pianist og sanger Søren Eppler som det kunstneriske indspark. Susan- ne Flintholm bød velkommen på Officelabs, Vensis og Kirstinelunds vegne. Gæsterne spiste lækker julebuffet fra Madfabrikken – og det var sidste gang vi fik mad udefra, for alle gæsterne mødte Berit Sørensen, Madoplevelser.dk – Kirstinelunds nye kok pr. 1/1-2011. Alle gæster fik et navneskilt, hvor de selv skrev navn, firmanavn, 3 ting som andre kunne snakke med dem om samt om de var lejer og/eller vensi- partner. I løbet af aftenen tog hveranden gæst sin tallerken og sit glas med sig og rykkede videre, så man fik lejlighed til at lære nye mennesker at ken- de, som bragte ny viden og nye relationer. I løbet af aftenen blevet der spillet pakkespil á la Robin Hood, hvor der blev stjålet fra de rige og givet til de fattige. Først da det blev dagen efter, var festen slut – og rensdyret blev taget ind igen – og gjort klar til den store aften. danmark 03  
 4. 4. det sundeste sted i Århus hEALThcAREcenter Århus har samlet ekspertisen fra flere forskellige sundhedsfag, og den brede vifte af talenter giver en unik behandling for klienterne. TEKST: MADS ROSENKILDE SVANEBORG De fleste har prøvet at have ondt i ryggen, langt hurtigere inddrage hinanden i diagno- FOTO: ANNE STyRBECH lidt bøvl med nakken eller noget ømhed i sticeringen af en klient og lægge en strategi lænden. Går vi til lægen, kan han hurtigt for vedkommende”, siger Niels Hansen. henvise til en fysioterapeut, og så skulle Og hans overbevisning om tværfaglighe- den potte gerne være ude af verden. Men dens styrker bakkes op af psykomotorisk hvad nu, hvis du i virkeligheden gik og var terapeut, Vibeke Mikkelsen: ”Vi har en unik lidt småstresset og havde brug for nogle mulighed for at få fat i det hele menneske terapeutiske samtaler? Eller hvis du måske og ikke kun lige der, hvor det umiddelbart kunne komme nogle spændinger til livs med gør ondt. Vi bruger ofte hinandens eksper- en personlig pilates-time? Umiddelbart ville tise og det styrker både vores egen faglighed spændingerne, ømheden og smerterne nok og kvaliteten af vores klienters behandling”, ikke blive mindre, når man skulle farte rundt fortæller hun. fra fitnesscenter til psykolog til fysiotera- peut for at komme igennem hele behand- fitnesscenter med muligheder lingsmøllen. Men med HealthCareCenter Foruden både fysioterapi og psykomotorisk Århus er det nu blevet muligt at få hele terapi byder HealthCareCenter Århus også molevitten på ét og samme sted – endda på blandt andet akupunktur, pilates, sund- med en masse fordele til følge. hedsprofil, massage og kostvejledning. Og med en beliggenhed lige midt i et fitness- Tværfaglighed styrker kvaliteten center er der rig mulighed for at få sund- Det var fysioterapeut, Niels Hansen, der hedskurven op, når man besøger stedet. tog initiativ til at starte centret. I samar- Pilates-instruktør, Charlotte Thingvad, der bejde med HealthCare Danmark og Dansk også underviser i blandt andet zumba, Fitness blev der i foråret 2010 indrettet lo- sætter pris på de mange muligheder, som kaler i et område af Dansk Fitness’ 1000 stedet tilbyder. ”At vores lokaler hænger kvadratmeter store center på Silkeborgvej sammen med et fitnesscenter betyder, at i Århus. jeg har mulighed for at tilpasse min under- ”Ambitionen var at give vores klienter et visning meget præcist til den enkelte klient. tværfagligt tilbud, som de ikke får, når de Nogle har for eksempel brug for noget op- opsøger en enkeltstående behandler. Flere varmning på en motionscykel, inden vi går i af os, der arbejder i centeret i dag, oplevede gang med de egentlige øvelser, og det er jo tidligere at støde på et problem, som vi nok let at få opfyldt, når der står en hel række kunne se, men bare ikke løse. I dag kan vi lige ved siden af mit lokale”, siger hun.04   danmark
 5. 5. virksomhedsbesøg er win-win Et af klinikchef, Niels Hansens, ønsker med HealthCareCenter Århus er at komme ud til virksomheder med hele arsenalet af sund- heds-ekspertise. Han ser mange fordele i at få sat et fælles fokus på sundheden blandt medarbejderne på en arbejdsplads, da man dermed bedre kan nå klart igennem med en ny og sundere stil på stedet. Derfor tilbyder han og resten af teamet bag HealthCare- Center Århus at lave sundhedsprofiler for medarbejderne. Dermed kan de nå de men- nesker, som har diverse skavanker under udvikling, i et så tidligt stadie som muligt. Allerede nu har Niels Hansen gode erfarin- ger med virksomhedsbesøgene. Teamets sundhedspakke med både foredrag og efterfølgende forløb med enkelte medarbej- dere har givet særdeles positive resultater. ”Vi har beskæftiget os med flere virksom- heder, hvor de efterfølgende oplevede, at sygefraværet kom markant ned. Og detHealthCare Center Århus er startet i marts 2010 af klinikchef, Niels Hansen alene kunne faktisk betale vores hyre hjem. Og når det samtidig er fradragsberetti- get for arbejdsgiveren, kan man vist roligt kalde det en win-win-situation”, fortæl- fAk TA ler han. Teamet beskæftiger sig både med ergonomi, kost og træning, når de kommer ud til virksomhederne. fokus på processen Fælles for hele teamet bag HealthCare- Center Århus er, at de brænder for at give klienterne den bedst mulige behandling. Psykomotorisk terapeut, Vibeke Mikkelsen, understreger desuden centrets store fokus på processen frem til målet i stedet for bare målet alene. hEALThcAREcEnTER ÅRhUs ”Vores fysiske og mentale tilstand er altid et resultat af flere omstændigheder blandet Tilbyder diverse former for terapi og Godkendt til genoptræningsplaner sammen. Derfor er det ikke nok, at vi bare behandling. Herunder fysioterapi, HealthCareCenter Århus er netop blevet får nakkesmerterne væk – vi skal også have psykomotorisk terapi og afspænding, godkendt til at lave genoptræningspla- dem til at forblive væk i fremtiden. Og det kostvejledning, akupunktur, massage, ner for patienter, der er henvist fra syge- kræver nogle gange mere end bare et par rygskole, sundhedsprofiler, ergonomi, pilates m.m. husene, efter både længerevarende syg- enkelte sessioner hos en fysioterapeut. Det domme og bl.a. knæ- og rygskader. Som kan være, at der skal lægges et trænings- Tilbyder foredrag og behandling til tværfagligt team er HealthCareCenter program, eller måske skal der tales nogle både private og virksomheder. Århus et rigtig godt tilbud for patienter følsomme ting igennem, så der kan blive Desuden er der også mulighed for fir- med behov for genoptræningsplaner. løst op både mentalt og sidenhen fysisk. maevents med bl.a. zumba og pilates- lektioner til fredagsbar, sommerfest og Det kan betyde et lidt længere forløb, men julefrokost. www.healthcarecenter.dk i langt de fleste tilfælde også et langt bedre resultat”, forklarer hun og bakkes op af HealthCareCenter Århus udbyder også omsorg – udvikling – sundhed både Niels Hansen og Charlotte Thingvad. diverse træningstøj og redskaber. Heri- blandt træningsbolde og fodruller samt tøj af mærket Dimensione Danza. De er alle godt i gang med at gøre Healt- hCareCenter Århus til det sundeste sted i – ja – Århus. danmark 05  
 6. 6. Hun viser  vejen til et  sundere liv  Anne Grethe borghelt vil ikke bare se på, mens danskernes maver, hager og lår vokser til amerikanerstørrelse. Der- for har hun uddannet sig til at kunne give sundheden en omgang førstehjælp. TEKST: MADS ROSENKILDE SVANEBORG ”Hvad er det lige familien Danmark har gang i?” spørger slankekonsulent Anne Grethe Borghelt og henviser til det alt for høje antal af overvægtige danskere. Mere end 1,3 mil- lioner danskere betegnes som overvægtige og næsten 100.000 af dem vejer så meget, Men det er ikke bare opremsning af tal, der alligevel lige ryger et par kalorier for meget at de har problemer med deres helbred som der følger med en vejledningssession. Anne ned om dagen”, fortæller hun. følge af overvægten. Men modsat så mange Grethe Borghelt lægger nemlig stor vægt på at Men i langt de fleste tilfælde kræver det kun andre fordømmende mennesker har Anne finde ud af, hvor det går galt for den enkelte ganske små justeringer af vanerne, før man Grethe Borghelt besluttet sig for at hjælpe i dagligdagen. Derfor gør hun meget ud af at kan begynde at se resultater og ønskevægten med at gøre noget ved problemet. Ved siden tale med klienten ud fra de forskellige målin- er inden for rækkevidde. Og de justeringer af sit arbejde som uddannelseskonsulent ved ger, så hun kan udarbejde en meget nøjagtig giver Anne Grethe Borghelt gerne til både de Århus Tech har hun derfor taget en uddannel- plan for både kost og motion. Og det har vist lette og de tunge. se som slankekonsulent, og det har givet hende sig at have rigtig gode resultater. mulighed for at give vejledning til et sundere og slankere liv. vejledning til alle Din slankekonsulent Man behøver ikke have 20-30 overflødige Anne Grethe Borghelt er uddannet Personlig erfaring kilo på kroppen for at få vejledning hos Anne som slankekonsulent ved: At Work Anne Grethe Borghelt har selv prøvet at skulle Grethe Borghelt. Hendes erfaring viser, at rig- Skolen A/S i København. tabe nogle overflødige kilo, og under den pro- tig mange normalvægtige, som bare vil tabe ces fik hun stor interesse for, hvad der egentlig sig fire-fem kilo, ofte har meget sværere ved at Tilbyder personlig sundhedsprofil samt skete, når man begyndte at behandle sin krop komme i gang end svært overvægtige. vejledning i kost, motion og sund rigtigt. I dag forsøger hun at give al sin viden ”Jeg har nogle gange klienter, som simpelthen livsstil. og inspiration videre til andre, som også be- ikke forstår, at de ikke kan komme af med de høver en optimering af sundheden. Det sker sidste kilo, for de mener selv, at de gør alting Medlem af hjerteforeningen. både gennem foredrag og ved individuelle vej- rigtigt. Men når jeg har lavet en sundhedspro- ledninger, hvor klienten blandt andet bliver ve- fil på dem og taget en snak om deres daglige Se mere på: www.dinslankekonsulent.dk jet og får målt fedt-, væske- og muskelmasse. kost og motionsvaner, så viser det sig ofte, at06   danmark
 7. 7. Madoplevelser på Kirstinelundcafé kirstinelund surt, sødt, salt, bittert og Umami Giv din kødsovs et piftFra den 1. januar 2011 har jeg forpagtet De fire første kræver vist ingen nærmere Det er ikke svært at arbejde med de femCafé Kirstinelund, som ligger i hovedhuset præsentation, hvorimod umami er et for- grundsmage.på den smukke nyrenoverede gård Kirstine- holdsvist nyt begreb i den vestlige verden. En helt almindelig kødsovs kan ”tunes”lund. Der findes ikke noget, der er rent umami, med mange spændende ting som kan være - som salt er salt og sukker er sødt. Umami med til at fremhæve smagene.I hverdagen sørger jeg for, at lejerne på findes i alle fødevarer, hvor der er spor afKirstinelund har mulighed for at spise et proteiner. Det findes i bla. kød, soya, to- Balsamico eddike (surt, sødt) – Chokoladegodt og sundt måltid mad. Det består af en mater, asparges, creme fraiche mm. Ved (bittert, sødt)daglig buffet, der bl.a. indeholder rugbrød, nedbrydning af proteinerne udvikles uma- Gulerødder (sødt) – Honning (sødt) –fisk, forskelligt pålæg, lune retter, ost mm. mismagen. Det er den udvikling, der sker, Tomatpuré (sødt)til en pris på 48 kr. plus moms. Jeg sørger når man taler om, at kødsovsen er bedre Fiskesovs (salt) –også for forplejningen i forbindelse med på 2. dagen. Smagen udvikles/fortættes/ Øl (bittert, sødt)arrangementer i Konferencecenter Kirstine- koncentreres. Der er en høj koncentration Vin (surt)lund samt specielle events. af umami i bla. lagrede oste, tørrede pølser, Kaffe (bittert) osv. skinker o. lign.Jeg vil snart kunne tilbyde en ‘selvhenter’- Her tilfører man selvfølgelig også de kryd-morgenmad i cafén, som består af en bolle/ Missionen med de 5 sanser er ganske enkelt derier, man synes passer til, og noget stærktbrød og juice, som kan tages med på ar- at få maden til at smage. Hvis vi når hele (peber, ingefær, chili mm.) – som i øvrigt gårbejdspladsen og arbejder også på af få gang vejen rundt i smagsregisteret, bliver vi meget på vores smertesans.i et Aften Takeaway koncept. hurtigere mætte. Ud over at arbejde med smagene, er det også utrolig vigtigt, hvad øjet ser, hvordan maden føles/lyder (blødt, sprødt, saftigt), og hvordan det dufter. mad ud af huset Med denne viden er der lagt op til mange gode Madoplevelser i fremtiden. Velbekomme – Berit Sørensen! se mere på: www.madoplevelser.dk Madoplevelser.dk tilbyder mad ‘ud af huset’ til forskellige arrangementer, som bryl- lupper, konfirmationer, fødselsdage mm. Det er også muligt at leje caféen, og i sommerperioden kan der sættes telt op i den store gamle have. danmark 07  
 8. 8. EKSPERTERNES SUNDHEDSTIPS” De har gjort en hel by mere en tre tons lettere og inspire-ret tusindvis af danskere til en sundere hverdag. chris macDonald og Anne Ravn giver dig tips til mad og motion. » vi synes jo ikke rigtig, vi kan spise dåsemakrel i samtalekøkkenet. » vi skal ikke være bange for ‘brugt’ mad. » Det er vigtigt, at vi husker at klappe os selv på skulderen. Anne Ravn » motion er en magic bullet for både fysik og psyke. » når det kommer til psykisk velvære, er der ikke meget vi kan finde, der er stærkere end motion og social kontakt. Chris MacDonald08   danmark
 9. 9. TEKST: MADS ROSENKILDE SVANEBORG Motion og fællesskab er en giftig cocktail man skal ikke underkende effekten og ud- byttet af at dyrke sundheden sammen, me- ner coach og fysiolog chris macDonald. I det moderne samfund er menneskets krop blevet degraderet til at være et stillads, som blot har til formål at transportere hovedet rundt. For hjernekraft er i dag langt mere ef- terspurgt en muskelkraft – så hvorfor bruge tid på at pleje kroppen? Chris MaCDonalDs guiDe Fysiolog, Chris MacDonald, får ofte stillet dette spørgsmål, og han forsøger dagligt at til en sunDere arbejDsDag gøre danskerne klar over, at tingene hænger sammen. Og at der faktisk slet ikke ville være nogen hjernekraft, hvis ikke der var muskel-01 Få mindst otte timers søvn – hver nat! t om d agen. kraft. 02 Gå min dst 10.0 00 skrid er en su per mo tivati- kurrer ttæller ere kon fællesskab er nøglen til et sundere liv En skrid vt, når fl t. Lav et er sjo lige skrid æt ”Motion er en magic bullet for både fysik og on, og d flest mu og s gået ntoret psyke. Det påvirker bogstavelig talt alt, hvis om at få e på ko03Hvis du går en lille rask tur hver dag i kurrenc ikke man er i bevægelse i løbet af dagen”, si- en kon jkant. ie på hø ger Chris MacDonald, men erkender samti- du 40 pro- en præm din frokostpause, opnår dig, at det kræver masser af viljestyrke at pri- gevinster, der cent af alle de positive oritere motionen i et i forvejen travlt liv. Og er ved motion. det samme gælder rigtig kost og nok søvn. Men alle tre ting har ifølge Chris MacDonald 04Trapper er den letteste vej til at få enorm effekt på både læring, koncentration og det at håndtere andre mennesker. Så skal pulsen op. Brug dem gerne bare for vi fungere og præstere optimalt på jobbet, er motionens skyld. der ingen vej udenom. 05 Tag 8-10 minutters ”brain-break” En del af nøglen til et sundere liv skal ifølge hver halvanden time – helst hver 50. Chris MacDonald findes i fællesskabet. En minut. En ryger bruger i gennemsnit løbeklub eller motionsklub eller bare en fast 50 minutter af arbejdsdagen på ryge- 06E aftale med nogle kolleger om at gå en tur i pauser, så det er kun fair, at du bru- fter kl. 1 frokostpausen kan være et kæmpe skridt på 4.00 er m ger 50 minutter på sundhedspauser. og har s an ”brain vejen. vært ved -fucked” Hav en s at arbejd ”Når det kommer til psykisk velvære, er der und sna e effekti af pause ck parat vt. r, hvor d og gør b ikke meget vi kan finde, der er stærkere end frisk luft u komm rug . er ud og motion og social kontakt. Det er en giftig får cocktail – på den gode måde, og med den 07Deltag i eller arranbger lubcielleeraktille-s ek so al fæ vi kan vi rykke os ufattelig langt”, siger han, men anbefaler at finde motionspartnere, der eks. lø teter som f. Fællesskabet og er på samme niveau som en selv, så man ikke gåtur fo r kollegerne. re er en mister motivationen. and over for de forpligtelsen vation. kæmpe moti 08 Få pulsen op tre gange om ugen i tyve minutter. danmark 09   
 10. 10. GROFT SAGT Vi behøver ikke gøre tingene perfekt i køk- kenet, før det bat- ter noget for sund- heden. Diætist anne ravn opfordrer til små skridt og ‘brugt mad’. »Vi bliver rigeligt belønnet på arbejdsplad- sen, når vi knokler i døgndrift, men der er ingen, der roser os, når vi vælger at tage en tørn for en bedre og sundere kost. Så det er vigtigt, at vi husker at klappe os selv på skulderen og se vores indsats på kost-områ- det som en personlig forkælelse og omsorg frem for en sur pligt. For vi får det altså bare bedre, når vi får noget ordentligt at spise”, siger hun og henviser til alle de gange, vi har nydt et godt måltid og følt os godt tilpasse. »Tænk, om man kunne have det sådan hver dag, når man har spist sin frokost«, fortsæt- ter Anne Ravn. Rester med kollegerne Og man behøver ikke opfinde den dybe tal- Ingen er efterhånden i tvivl om, at det er idealerne for at få en travl hverdag til at lerken hver gang. Anne Ravn går selv ind for godt at spise sundt. Og ingen er efterhånden hænge sammen. det enkle og laver for eksempel gerne en lidt i tvivl om, at det kan være så forbandet svært Ifølge hende er der ingen grund til at lave større portion aftensmad, som så kan blive at følge alle idealerne om sund kost. Diætist skelsættende livsstilsændringer med tårn- til næste dags frokost. »Vi skal ikke være Anne Ravn oplever gang på gang klienter, høje ambitioner fra ‘i morgen’, som alligevel bange for ‘brugt’ mad’. Det er den letteste som kæmper for at leve op til alle forvent- kun holder den første dag. I stedet bør man og hurtigste madpakke, man kan tænke sig, ningerne, men hurtigt må give efter for pres- starte i det små med et eller to fokuspunk- og så smager mange retter dobbelt så godt set. »Og når de ikke kan gøre alting rigtigt, ter. For eksempel at man begynder at spise dagen efter«, siger hun og fortæller videre, så lader de helt være med at gøre noget«, grøntsager til alle måltider, eller sætter en at de på hendes arbejdsplads skiftes til at fortæller Anne Ravn, der i stedet opfordrer halv time af hver aften til at forberede mad- tage rester med fra aftensmaden til et fælles til blot at gøre det næstbedste. For det hele pakke og mellemmåltider til næste dag. frokostbord. Det giver både ny inspiration tæller i det samlede regnskab. til maden og en hyggelig stund med kolle- klap dig selv på skulderen gerne i en ellers travl hverdag. Én ting ad gangen Netop tiden er et væsentligt punkt på vej »Vi synes jo ikke rigtig, vi kan spise dåse- mod en sundere kost. Ifølge Anne Ravn Du kan få gode råd til din kost i Anne Ravns makrel i samtalekøkkenet. Men vi behøver bruger vi gerne tid på at forberede arbejde bestseller ‘Spis dig let – sunde vaner der hol- altså ikke være så bange for, at tingene ikke og skrive mails om aftenen, men for mange der’ eller i hendes kommende bog ‘Grove er fuldstændig som i livsstilsmagasinerne’, virker det helt forkert at skulle sætte tid af til Løjer – Tid til en sundere familie’, som kom- siger Anne Ravn, der selv har gjort op med at forberede frokost og skrive indkøbssedler. mer til foråret.10    danmark
 11. 11. K RO N I K A F J E N S J AC O B A A RU P, I N S PA R IDEn sUnDE viRksomhEDDet er en virksomhedsleders ansvar at drive ne kan blive testet af en sundhedskonsulent, noget. Sundhed og motion kan ikke uddele-en sund virksomhed. Definitionen af en sund der udfører en grundig fysisk test. Resultatet geres til en ildsjæl eller overdrages til HR. Hvisvirksomhed vil helt sikkert variere fra virksom- af denne giver medarbejderen et dybdegåen- du leder efter den sunde virksomhed, må duhed til virksomhed, men med en holistisk syns- de indblik i områder der kan arbejdes med. starte med dig selv.vinkel kan vi ikke blot indsnævre definitionen Det kan være nedbringelse af kolesteroltal,til økonomi og kolde fakta. Derfor inkluderer forbedring af kondital eller blodtryk osv. Resultatet er dog ikke til at tage fejl af. Gladevores definition af den sunde virksomhed Denne type tests skal naturligvis gennemføres medarbejdere som føler sig knytte til virksom-også de ansatte og deres sundhed. mere end én gang, så man derved kan følge heden og tager socialt ansvar for hinanden. udviklingen og sikre fokus. Og en flok medarbejdere der tager deresEt område som vi som virksomhed også tager sundhed seriøst og er motiveret til at arbejdeen del af ansvaret for. Vi har ansvaret for en Som bekendt kommer ingenting af ingen- med at forbedre den.stor del af det arbejdspres vore medarbejdere ting, andet end lommeuld. Og det er vigtigter ude for, og derfor er det naturligt at sikre at at virksomheden tilbyder en række sundemedarbejderen er godt rustet. Man kan ikke tiltag, der kan støtte op omkring medarbej-køre 160km/t i en bil der kun burde køre søn- dernes sundhed og forbedring af denne. Fordagsturer med fruen. vores vedkommen indbefatter det bl.a. den næste obligatoriske sundhedsforsikring. MenVi er en fakta basseret virksomhed. Vi ved hvor også en aktiv motionsklub der sikre et fælles-vi er, hvilke resultater der har ført os derhen og skab omkring løb, spinning, MTB osv. Det ervi ved hvor vi er på vej hen. Samme metodik med sundhed og motion som med så mangearbejder vi med omkring sundhed. Vi sætter andre tiltag i en virksomhed, at hvis der ikkefokus ved at måle. Vi tilbyder at medarbejder- er ledelsesmæssig opbakning så sker der ikke danmark 11   
 12. 12. SKAB – kontakter – relationer – forretningADvERtISING Studsgaard Landskab HuMAN CAREAdvice 360 Trappefabrikken A/S Health Care Center ÅrhusBB Studio Visu-El ApsDRH Marketing XL Byg Løgten INvEStKornbeck og Co Reklame Flintholm Invest I/SStyrbech Fotografi CoNSultING Kirstinelund A/S, LystrupSusanne Østergård Reklame Homelife A/SThomas Kristensen Grafisk Design Addeco A/S oFFICEVensi Erhversnetværk Center for HR Aps og Insights Nordic A/S Alphaprint Easy Plan Bureau FlintholmBuIlDING Estate mæglerne Ole Rasmussen MN RevisionÅrhus Byg Ejendomsmægler John Frandsen Optimizer A/SAG Gulvservice ApS Hulgaard Advokater Pluspartner RevisionAulum Rørmontage Innova advokatfirma Revision Aarhus A/SBach VVS Inspari A/S Risskov RevisionBlegvad Gulve APS Integro A/S Westergaard RegnskabsserviceBlikkenslagerfirmaet Jysk AutocenterBygma Risskov Kommitment Aps SoFtwAREBygvision Konsulentfirmaet Ulrikkeholm.com Beq WebBoligstudiet Konsulentgruppen EGO Dynamic ITC. Flintholm A/S Nr. 1 Økonomikontoret LogikaCklar Service Oddly Michael Køster WebDansk Træfiber Isolering Salgspiloterne SynthmaxDeleurans Eftf. ApS UniconsultingEntreprenør Ulrik Poulsen Wolters Consulting ApSFinns murerforretningFK Smedie FooD & DRINkSFrederiksbjerg Malerforretning CafeRest SupplyHaumanns VVS Cappa Vin ApSLandinspektørfirmaet LE 34 A/S Secret Kitchen ApSMalerfirma Mark Jönsson WecoffeeMaler Ole ChristensenMalerfirmaet Andersen & OvesenMoogio ÅrhusRolavol ApSS.N. Marine vensi.dk
 13. 13. Netværksmøder Informationsmøder ➔ Sidste nyt Forrår 2010vi holder to slags møder i vensi vi er rigtig glade for at kunne byde • Husk årets sommerfesterhvervsnetværket, relationsmøder dig velkommen til informationsmøde/ Sæt kryds i kalenderen denog sparringsmøder med ca. 14 dages netværksmøde i vensi. 17. juni til årets sommerfest påmellemrum. Der er i øjeblikket fem kirstinelundnetværksgrupper i Århus. På mødet vil vi fortælle, hvad vi kan • vensi er aktiv på både linkedInPå relationsmøderne, som foregår tilbyde dig og den virksomhed, du og facebook og opfordrer alleom morgenen fra kl. 7- 8.30, hvor alle arbejder i - inden for markedsføring, medlemmer til at oprette en profiler friske, arbejder vi med at skabe sparring og relationsbaseret omsæt- på linkedIn, som er et erhvervs-gode relationer. ning. kort sagt handler det om hvad relateret forum på nettet. DetGruppe 4 er dog en eftermiddags- vensi netværket kan gøre for at være kan være med til at skabe nyegruppe og holder møde fra 15-16:30, med til at skabe mere værdi i din kontakter og relationer på enfor at tilgodese de medlemmer, som virksomhed. anderledes måde.ikke har mulighed for at deltage tid-ligt om morgenen. Dagens programEn relationsgruppe er sammensat • velkomst og morgenmadaf op til 40 virksomheder, alle fra • Præsentation af virksomhederforskellige brancher.På sparringsmøderne mødes alle • Hvad kan vensi gør for dig ogrelationsgrupperne om et relevant den virksomhed du arbejder iemne. Disse møder foregår typisk omeftermiddagen fra kl. 15-17. • En vensi partner fortæller hvad han har fået ud af Netværket Har du spørgsmål så kontakt Johan på:Relationsmøder • • Networking tak for i dag jb@vensi.dk eller tlf. 2012 13 16Gruppe 1 mødertorsdag 20. januar 7:00 – 9:30torsdag 03. februar 7:00 – 8:30 vi glæder os til at se dig – husk visit- kort og godt humør.Gruppe 2 mødertorsdag 20. januar 7:00 – 9:30tirsdag 08. februar 7:00 – 8:30 Send en mail til - info@vensi.dk eller ring på tlf. 5033 7000 så sender vi enGruppe 3 møder invitation til dig.torsdag 20. januar 7:00 – 9:30onsdag 09. februar 7:00 – 8:30 Datoer for forårets infomøder: onsdag 02. februar 7:00 – 8:30Gruppe 4 møder torsdag 24. februar 7:00 – 8:30torsdag 20. januar 7:00 – 9:30 tirsdag 08. marts 7:00 – 8:30torsdag 24. februar 15:00 – 16:30 tirsdag 29. marts 7:00 – 8:30Gruppe 5 møder Møderne afholdes på:torsdag 20. januar 7:00 – 9:30 Skæringvej 100, 8520 lystruptirsdag 22.februar 7:00 – 8:30 Sparringsmøder torsdag 10. februar 15:00–17:00 tirsdag 03. marts 16:00 –18.30 tirsdag 15. marts 15:00 –17.30 Fredag 08. april 15:00 – 17.00 torsdag 12. maj 15:00 – 17.00 Fredag 17. juni 15:00 – 18.30 danmark Skæringvej 100 · 8520 Lystrup info@vensi.dk · T: 5033 4000 · W: vensi.dk
 14. 14. 2. EtapE Kirstinelund A/S udvider med 2300 m2 i 2011 Vi har på de to første år her i Lystrup oplevet en fantastisk tilslutning til virksomhedsfællesskabet Kirstinelund, Vi har derfor besluttet at arbejde videre med en etape 2, som er 2300 m2 yderligere, i en helt ny bygning ud mod Bremårevej. Der bliver en helt fantastisk udsigt ud over landskabet, samtidig med at man som lejer kan benytte sig af vore al- lerede etablerede faciliteter, Konferencecenter, Frokostcafe med egen kok, masser af gratis parkering. Vi har haft stor efterspørgsel efter mindre lukkede kontorer det vil vi sørge for i den nye indretning, stedet er for både små, mellemstore og store virksomheder. Du kan på de større arealer selv være med til at indrette, så dine m2 bliver så optimale så muligt. Et af vore vigtigste forretningskoncepter er fleksible fysiske rammer, det forsøger vi at efterkomme. Vi arbejder ud fra tanken om at hvis vi hjælper hinanden kommer vi lettere frem. Vi ved, at man som virksomhed udvikler sig hele tiden, vi er i øjenhøjde med vore lejere og ønsker at de rammer, som der er omkring dem, i det omfang det er muligt flytter sig sammen med virksomheden uanset størrelse og gørelse. sUnDhEDshUs Som et helt nyt tiltag vil vi i disse nye bygninger etablere et Sundhedshus, en netværksplatform for sundhedsori- enterede virksomheder, læger, tandlæger, fysioterapeuter, kiropraktorer, osv. Vi søger flere af netop denne type virksomheder, som har lyst til, ikke bare at have det fysiske fællesskab, men også et fællesskab om den faglige del hvor man vil kunne drage nytte af hinandnes kompetencer samt synergien mellem patienternes behov. Det skulle glæde os at byde dig velkommen til en snak om dit nye virksomhedsdomicil i Lystrup… Med venlig hilsen christoffer flintholm Direktør Kirstinelund A/S Henvendelse: Telefon +45 5033 400014  danmark
 15. 15. Januar 2011 NYHEDSMAGASIN NR. 03Masser af fordele ved sundhedshuslÆS oM ‘klINIkkEN’ I lYStRuPKirstinelund– et sted med både stil og sjæl
 16. 16. info Af sUsAnnE fLinThoLm konToRPLADsER Officelabs mål er at gøre det lettere for dig at være erhvervsdrivende i Danmark. kr. 2.000,- ekskl. moms, inkl. bord, stol, reol, 100 Mbit fiber, Officelab udvikler og driver intelligente virksomhedsfællesskaber med lejeren i centrum, og alarm, el, vand og varme samt Officelab vil med dette nyhedsbrev skabe et forum for Officelabs lejere, hvor de kan informere rengøring. hinanden om, hvad der sker i deres virksomhed og i Officelabs virksomhedsfællesskaber. smÅ konToRER Samtidig vil Officelab Nyhedsmagasinet være et sted, hvor Officelabs kommende lejere kan fåKr. 3.550,- ekskl. moms inkl. 100 en fornemmelse af, hvad det vil sige at drive virksomhed fra et af Officelabs virksomhedsfæl- Mbit fiber, alarm samt el, vand lesskaber. og varme. officELAb ØvRiGE konToRER Officelab tilbyder kontorfællesskaber til dig og din virksomhed. Vi har i øjeblikket 2 virksom-Øvrige kontorer og virksomheds- hedsfællesskaber i Århus-området, og alle fællesskaber er konstrueret med det for øje, at virk- lokaler, spørg på m2 og pris. somhederne har adgang til det, de har brug for. Vi udvikler i øjeblikket på endnu 2 kontorfæl- lesskaber - i Skødstrup og Brabrand. Udover udlejning af virksomhedslokaler, kontorer, kontorpladser og konferencerum, tilbyder vi også forskellige kompetencer, som lej en regskabschef, lej en bogholder, lej en grafiker m.fl. Der oprettes erhvervsnetværksgrupper i alle virksomhedsfællesskaber for at skabe liv og bedst mulig sparring. Officelab er en virksomhed, som bygger på netværkstanken, hvor udgangspunktet er, at hvis vi hjælper hinanden, kommer vi lettere frem. Vi har skabt fleksible og fysiske rammer for det danske erhvervsliv, hvor viden og kompetencer er let tilgængelige i det omfang og på det tidspunkt, der er brug for det. Det er vores erfaring, at det er livsnerven for de fleste virksomheder. Prøv en dag gratis som lejer i et af vore Officelab miljøer vi TiLbyDER: » Kompentencer inden for mange forskellige brancher » Professionelt erhvervsnetværk via Vensi Erhvervsnetværk » Fælles frokostordning med andre virksomheder på stedet » Kaffe, kopi- og rengøringsordning » Fælles reception » IT-support ADREssE: Kirstinelund » Markedsføring af din virksomhed via forskellige medier og mund til mund Skæringvej 96 » Online booking af møde- og konferencelokaler på tværs af virksomhedsfællesskaber 8520 Lystrup Henvendelse: 5033 4000 eller sf@officelab.dk officelab.dk Vi glæder os til at se dig og vise dig rundt i et af vores spændende og innovative miljøer.
 17. 17. kIRStINEluND, lYStRuPAeronBureau FlintholmBy KlipKlapC. Flintholm A/S Salgspiloterne Shoelife A/S Studsgaard Landskab Translation4u vensi vIRkSoMHEDERConLinq ApS VisionwareCrystal Clear TranslationCubion A/S vIENGEvEJ 2, RISSkovEsprit A/S AHK Service og Montage ApSFairway Maritime A/S C. Flintholm A/SHetting.dk Norad A/SInspari A/S Rovavol ApsInsights Denmark Styrbech FotografiIT-afdelingen Teateret Opgang2Jobzonen Visu-el ApSKombonentKommitment.dk ApSKonecranes A/SKøster AndersenMadoplevelser.dkMicro NordicMomentumNr. 1 ØkonomikontoretOddlyOptimizer A/SPotientialinyouPsykolog Marianne AstrupRigtig Kaffe Aps/Plesso Aps
 18. 18. Masser affordele vedsundhedshus TEKST: MADS ROSENKILDE SVANEBORG Samarbejde på tværs af faggrupper er nød- vendigt for at udvikle både behandlernes kompetencer og kvaliteten af den enkelte behandling. Med erfaring fra oprettelsen af hele 3 tværfaglige klinikker i Norge, er kiro- praktor, Hans Kristian Hvam, ikke i tvivl om, at denne påstand holder vand. Erfaringen og de tværfaglige ambitioner har han taget med til Danmark, hvor han på tredje år viser et godt eksempel med sit eget sundhedshus i Lystrup, som han ganske enkelt kalder ‘Kli- nikken’. samarbejde på tværs At ‘Klinikken’ står i ental og bestemt form rent grammatisk er ikke helt tilfældigt. Der er nemlig god chance for, at patienterne ikke får brug for at gå andre steder hen end her for at blive raske. Og det skyldes netop stedets synergi mellem forskellige behand- lingsformer. I ”Klinikken” kan du både få kiropraktik, massage, akkupunktur og psy-
 19. 19. ” i ‘klinikken’ kan du både få kiropraktik, massage, akkupunktur og psykologisk behandling med mere… FAktAkologisk behandling med mere, og Hans god mening at samle disse grupper underKristian Hvam lægger stor vægt på, at per- samme tag. Dels behøver patienterne ikkesonalet snakker sammen, så alle kompeten- køre rundt fra den ene til den anden, og delscerne udnyttes optimalt. er det meget nemmere for behandlerne at”Vi kan vælge at have et sundhedshus med tale sammen om den enkelte patient. Klinikken ledes af kiropraktoren række individualister, som bare deler Hans Kristian Hvamlokaler, men fællesskabet kommer først til Det brede samarbejde og behandlernes vi-patientens fordel, når vi arbejder tæt sam- den om hinandens kompetencer er med tilmen om både diagnose og behandling. Med at give patienterne en stor tryghed i deresforskellige faglige tilgange kan vi ofte opnå diagnose- og behandlingsforløb. Hans Kri-en meget mere effektiv behandling, end hvis stian Hvam lægger nemlig vægt på vigtighe-vi bare sad alene og kun havde vores egne den i at kende både sin egen kapacitet, menkompetencer at gå ud fra”, siger han. også sin egen begrænsning som behandler. Han vil meget hellere sende en patient ind Klinikken i Lystrup er en tvær- faglig klinik, som bl.a. tilbyderkrop og psyke hænger sammen til behandleren ved siden af, end begynde at kiropraktisk behandling, mu-Hans Kristian Hvam er selv uddannet kiro- gøre noget forkert, fordi han er i tvivl. Og skelterapi, fysiurgisk massage,praktor og det er oftest ham, der er tovhol- det kan lade sig gøre utrolig nemt, fordi de træningsvejledning, chokbølge-der på Klinikkens patienter. Han starter al- forskellige kompetencer er samlet ét sted. behandling og psykologisk sam-tid med at udføre en række tests, som giver taleterapi.ham en ide om, hvordan behandlingsforlø- Effektiv kiropraktisk behandlingbet skal stykkes sammen. Og ofte er det ikke Klinikken i Lystrup har den kiropraktiske Har ekspertise i behandling afnok med kiropraktisk behandling alene. behandling som det umiddelbare udgangs- muskel- og skeletlidelser såsom smerter i nakke, ryg og lænd, punkt. Og det er der en ganske god grund iskias, piskesmæld, smerter i”Tingene hænger altid sammen. Hvis du til, da kiropraktik, ifølge Nordisk Institut for led som skulder, knæ og ankel,har mange smerter, fungerer du sjældent Kiropraktik og Klinisk Biomekanik, er bevist musearm, golf- og tennisalbueoptimalt, og det kan du ikke alene mærke som en af de mest effektive og sikre behand- m.m.rent fysisk, men også psykisk. Derfor kan lingsformer for muskelskeletære lidelser (li-det være en stor fordel for patienten at delser i muskler og knogler). Hans Kristian www.klinikkenilystrup.dkhave samtaler med en psykolog. Psykologen Hvam er selv uddannet ved Palmer Collegekan nemlig både hjælpe med at kontrollere of Chiropractic i USA og har altså både be- Kontakt: 25 57 33 00smerterne gennem for eksempel kognitiv te- handlet i Norge og i Danmark.rapi og med at få overskuddet tilbage igen For yderligere information ogefter lang tid med smerter”, fortæller Hans Men selvom den kiropraktiske behandling kiropraktisk behandling, besøg: www.kiroinfo.dkKristian Hvam. alene kan hjælpe mange patienter, ønsker Hans Kristian Hvam at tage så god hånd omTryghed for patienter patienterne som muligt. Og derfor vil hanMed behovet for at have flere typer faggrup- fortsat arbejde for større synergi og samar-per inde over et behandlingsforløb giver det bejde inden for sundhedssektoren.
 20. 20. konferencecentersToRE foRDELE mED hELT EGET konfEREncEcEnTER mØDELokALERKirstinelund i Lystrup danner ramme om ca. 35 virksomheders kontorer og kontorpladser. Både Mødelokale til 2-4 personer kr. 50,- pr.virksomhederne på Kirstinelund og andre virksomheder har mulighed for at benytte Kirstinelu- påbegyndt timends konferencecenter, som byder på flotte nyrenoverede lokaler til møder, konferencer, fore- Mødelokale til 6 personer kr. 75,- pr.drag, kurser og andre arrangementer. påbegyndt time Mødelokale til 10 personer kr. 100,- pr.En af konferencecentrets brugere er konsulentvirksomheden Cubion, der i efteråret 2010 blandt påbegyndt timeandet har benyttet lokalerne til diverse lederkurser. Cubions jyske medarbejdere har deresdaglige gang på Kirstinelund, og de mange muligheder, som udbydes på stedet, letter ofte det konfEREncELokALERdaglige arbejde. ‘Det giver en helt anden fleksibilitet og overskuelighed, at vi har de nødvendige Konferencelokale 1 kr. 250,- pr. person pr.faciliteter samlet på ét sted’, siger Lone Møller Christiansen, der er administrerende koordinator dag, min. kr. 4.000,- pr. dagi Cubion og blandt andet sørger for den praktiske planlægning af de kurser, som virksomheden Konferencelokale 2 kr. 150,- pr. person pr.udbyder. Derfor sætter hun også stor pris på Kirstinelunds konferencecenter, som sparer hende dag, min. kr. 1.500,- pr. dagfor rundringninger til diverse hoteller, cateringfirmaer osv., når hun skal arrangere og planlæg-ge et kursus, som kræver både lokaler og bespisning af deltagerne. Også konferencecenterets Konferencelokalerne ligger på 1. sal. Derbeliggenhed tæt på skov og smuk natur gør faciliteterne særdeles attraktive ifølge Lone Møller er entré, garderobe, toilet og tekøkken iChristiansen. ‘I pauserne kan vores kursister gå en tur i de smukke omgivelser, og vores under- stueetagen.visere kan lige smutte over på kontoret, fordi det hele er så tæt på. Det er meget fordelagtigt’, Møde- og konferenceforplejning kan bestil-siger hun. les. Frokosten indtages i frokostcaféen i hoved-Kirstinelund er en gammel, firlænget proprietærgård, der er restaureret og ombygget til bygningen fra 13-14.erhvervslokaler. Der er adgang til en smuk have samt gratis parkering. Specialarrangementer kan arrangeres efterPrisen for konferencelokalerne omfatter lokaleleje, frit forbrug af koldt vand, kaffe og te ønskesamt oprydning og rengøring. Der er projektor, lærred, whiteboard, flipover samt internet-adgang til rådighed. Henvendelse: 5033 4000 eller sf@officelab.dkKonferencecenter Kirstinelund tilbyder møde- og konferencelokalerbåde på time- og på dagsbasis:

×