Advertisement

Daniel Andersson - personvalsmaterial

Politisk sekreterare (FP), kommunstyrelsen, Göteborgs Stad at Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda
Apr. 15, 2011
Daniel Andersson - personvalsmaterial
Daniel Andersson - personvalsmaterial
Daniel Andersson - personvalsmaterial
Daniel Andersson - personvalsmaterial
Upcoming SlideShare
Nsph – nationell samverkan för psykisk hälsaNsph – nationell samverkan för psykisk hälsa
Loading in ... 3
1 of 4
Advertisement

More Related Content

Similar to Daniel Andersson - personvalsmaterial(20)

Advertisement

Daniel Andersson - personvalsmaterial

  1. ”Lyft ungas psykiska hälsa!” DANIEL ANDERSSON TILL REGIONFULLMÄKTIGE KRYSSA #5 Du når Daniel Andersson på tel: 0766- 29 87 43 eller på mailadressen: daniel.andersson@liberal.se Daniels blogg: www.kryssadaniel.nu Daniels hemsida: www.folkpartiet.se/danielandersson
  2. ”Låt inte unga falla me regionalisera ungdoms Inom dagens hälso- och sjukvård talas det mycket om att ska- pa fungerande vårdkedjor, det vill säga att överlämningen från en vårdgivare till en annan sker utan att patienten märker några orga- nisatoriska gränser. Denna diskussion gäller oftast äldre patienter. Folkpartiet anser att vårdkedjetänkande inte fungerar när det gäl- ler unga. Särskilt tydligt är detta inom psykiatrin, där överlämning- en från barn- och ungdomspsykiatrin till den ordinarie psykiatrin inte fungerar alls. Socialstyrelsen har tittat på hela den vårdkedja som har ansvaret för vården av barn och unga med psykisk ohälsa och sjukdom. I ked- jan ingår Vårdcentraler, Barnavårdscentraler, Ungdomsmottagning- ar, Skolhälsovård samt den öppna och slutna vården inom Barn- och Ungdomspsykiatrin. Slutsatsen är i och med att det inte finns en enhet som har ansvaret för hela kedjan så fallerar det mellan kommunala och regionala ansvar; Kort sagt barn- och unga faller mellan stolarna och rå- kar väldigt illa ut. Den första och viktigaste reformen i detta arbete är att lösa ansvars- frågan för de unga vårdkedjorna. Om ingen instans ges det totala an- svaret att följa den unge mellan de olika instanserna så kommer felen inte rättas till och unga som är i behov av vård kommer istället att falla mellan stolarna. Löser vi ansvarsfrågan så löser vi tydlighetsfrågan. Jag anser att en regional instans bör ges ansvaret för hela vårdkedjan och där med att säkerställa att barn- och unga får den psykiatriska vård de behöver från start till mål. Jag anser att vi bör regionalisera ungdoms- mottagningarna samt ge ungdomsmottagningarna en, breddad, lik- värdig verksamhet med ansvaret för att se till att den unga vårdkedjan håller.
  3. a mellan stolarna - domsmottagningarna!” Regionalisera ungdomsmottagningarna Bredda ungdomsmottagningarnas verksamhet och ge dem det övergripande ansvaret för den unga vårdkedjan Det ska vara lika naturligt för unga att söka vård för en stukad tanke som en stukad tå Närsjukvården ska ha specialistteam för barn och unga med ätstörningar Det psykologiska stödet till barn och unga med trauman ska utvecklas Modernisera ungdomsmottagningen på internet Om Daniel Andersson Jag är en 27årig kille från Angered som är förste ersättare i regionfullmäktige sedan valet 2010. Jag är även ersättare i Hälso- och sjukvårdsnämnden för Hisingen sam ledamot i styrelsen för Göteborgs Botaniska Trädgård. Jag har varit engagerad i Folkpartiet sedan 2002.. Mitt mål för omvalet 2011 är att komma in som ordinarie ledamot i Regionfullmäktige.
  4. Engagera dig i frågan om ungas psykiska ohälsa! Följ #alskadigsjalv på Twitter och bloggar Följ kampanjen www.älskadigsjälv.se Följ Folkpartiet i Västra Götalandsregionens kampanj på www.omval2011.se Följ @DMAndersson på Twitter Gå med i Liberala ungdomsförbundet www.luf.se Gå med i Folkpartiet Liberalerna www.folkpartiet.se Engagera dig i min kampanj via www.kryssadaniel.nu
Advertisement