Xarxes I Topologia/Protocols/Serveis

863 views

Published on

Entendre què són les xarxes, com funcionen i quins elements les componen.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
863
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Xarxes I Topologia/Protocols/Serveis

 1. 1. XarxesTopologia / Protocols / Serveis
 2. 2. ConcepteUna xarxa és un conjuntdordinadors interconnectatsentre sí mitjançant cable oper altres medis sense fils.
 3. 3. Xarxes - ObjectiusEls objectius principals duna xarxa són: ● Compartir recursos: arxius, impressores, unitats demmagatzematge, etc... ● Transferir informació entre ordinadors: e-mail, www...
 4. 4. Xarxes - TipusSegons la zona geogràfica en què sextenen es classifiquenen: ● LAN (Local Area Network): Xarxes dàrea local. ● MAN (Metropolitan Area Network): Xarxes dàrea metropolitana. ● WAN (Wide Area Network): Xarxes dàrea extesa.Segons els sistema jeràrquic utilitzat es classifiquen en: ● Xarxes Client-Servidor ● Xarxes Punt a Punt
 5. 5. Xarxes - Tipus
 6. 6. Xarxes - LANCaracterístiques: ● Abast: Connecta ordinadors localitzats en la mateixa oficina, departament o edifici. ● Connexió: en cable o wifi. ● Xarxes privades: els medis de connexió de les línies són propietat de lempresa.Una xarxa LAN es pot trobar a: Oficines, Llars, Escoles...
 7. 7. Xarxes - MANCaracterístiques: ● Abast: Connecta diferents LAN dins la mateixa ciutat, edificis... ● Connexió: en cable o wifi. ● Xarxes privades o públiques: els medis de connexió de les línies poden ser propietat de lempresa o públiques (daltres proveïdors com ADSL de Jazztel).Una xarxa MAN es pot trobar a: polígon industrial, edificisuniversitaris...
 8. 8. Xarxes - WANCaracterístiques: ● Abast: Connecta diferents ordinadors, LANs o MANs situats a diferents parts del món. ● Connexió: línies telefòniques, fibra òptica, satèl·lits, wifi... ● Xarxes públiques: els medis de connexió de les línies són propietat dempreses públiques.Una xarxa WAN és Internet.
 9. 9. Xarxes - Jerarquia● Xarxes Client-Servidors: Són xarxes en les que un o més ordinadors (Servidors) controlen i proporcionen recursos a daltres (Clients).● Xarxes Punt a Punt: Són xarxes en les que els ordinadors tenen el mateix estatus en la xarxa i decideixen quins recursos i serveis ofereixen a la resta. Cada ordinador pot fer de Servidor i/o de Client.
 10. 10. Xarxes - Components● Estacions de treball (Clients/Workstations).● Servidors (opcional).● Targetes de xarxa (NIC).● Cablejat o medis de transmissió sense fils (antenes).● Dispositius distribuïdors: Hubs, Routers...● Sistemes Operatius de Xarxa● Recursos compartits: Impressora de xarxa, arxius, aplicacions...
 11. 11. Xarxes - Estacions de treballSón els ordinadors utilitzats pels usuaris connectats a la xarxa.
 12. 12. Xarxes - ServidorsSón els ordinadors que ofereixen serveis de xarxa als clients.Els diferenciem en dos tipus: ● Dedicat: Només realitzen tasques de xarxa. No es poden utilitzar com a clients. ● No dedicat: A més de dutilitzar-se per realitzar tasques de xarxa es poden utilitzar com a clients.
 13. 13. Xarxes - Targetes de xarxaTambé conegudes com a NIC (Network Interface Card),sinstal·len a lordinador i són les que fan possible connectarlestació de treball o servidor a la xarxa. Tradueixen lainformació que circula pel cable o per les ones a llenguatgeque pot entendre lestació de treball o servidor i a la inversa. NICs per Cable NICs Sense fils
 14. 14. Xarxes - CablejatConnecten una de les targetes de xarxa dels ordinadors quecomponen la xarxa, normalment mitjançant un concentrador(HUB), constituint els canals de comunicació de la xarxa.Segons la classe de xarxa, velocitat de transmissió, distànciacoberta... els classifiquem en diferents tipus: Coaxial: Fibra óptica: Par trenzado:
 15. 15. Xarxes - Dispositius distribuïdorsSón dispositius capaços de concentrar, distribuir iinclús guiar els senyals elèctrics de les estacionsde treball. HUB ● HUB (Concentrador): Només recull i distribueix senyals entre els ordinadors de la xarxa. ● SWITCH (Commutador): a més a més de concentrar senyals,pot seleccionar lenviament de paquets i portar estadístiques de tràfic i SWITCH errors de xarxa. ● ROUTER (Enrutador):a més a més de realitzar les tasques de concentrador i commutador és capaç de guiar una transmissió pel camí més adequat (enrutament).És el que sutilitza en la connexió dun ordinador a Internet. ROUTER
 16. 16. Xarxes - Sistemes OperatiusSón programes que, entre daltres funcions,gestionen els recursos de la xarxa. Sorganitzen endos tipus segons siguin per a: ● Punt a Punt: Els ordinadors de la xarxa tenen el mateix status. ● Servidor Dedicat: Hi ha un ordinador amb major status i la resta tenen Sistemes Operatius punt a punt.
 17. 17. Xarxes - Recursos compartitsUn dels principals avantatges de la xarxa és que permet compartir recursos desoftware i hardware: ● Hardware: ○ Impressores ○ Escàner ○ Emmagatzament ● Software: ○ Arxius i carpetes ○ Programaris
 18. 18. Xarxes - Exemple LAN Comparteix internetComparteix la Comparteiximpressora programari Utilitza els recursos compartits de la resta destacions de la xarxa.
 19. 19. Xarxes - Topologies de xarxaTopologia Física: És una representació gràfica o mapa de com suneixen lesestacions de treball de la xarxa mitjançant cable.Factors a tenir en compte: ● La distribució especial dels equips. ● El tràfic que suportarà la xarxa. ● El pressupost (relació inversió/prestacions)Topologies pures: ● Anell ● Bus ● Estrella
 20. 20. Xarxes - Topologies de xarxaUna xarxa és un conjuntdordinadors interconnectatsentre sí mitjançant cable oper altres medis sense fils.Tipologies pures: ● Anell ● Bus ● Estrella
 21. 21. Xarxes - Topologies dAnellConsta de diferents nodes unitsformant un cercle lògic. Elsmissatges es mouen de node a nodeen una sola direcció. El cable formaun bucle tancat en forma danell.Avantatges: ● És fàcil detectar quina estació falla.Inconvenients: ● Si es trenca un cable o no funciona una estació la xarxa no funciona.
 22. 22. Xarxes - Topologia de BusConsta dun únic cable (BUS) al qual shi connecten tots els ordinadors. Elsextrems dels cables sacaben amb una resistència anomenada terminador.Avantatges: Inconvenients: ● Fàcil dinstal·lar i mantenir. ● Si es trenca el cable principal (BUS) ● Si falla una estació no cau la xarxa. sinutilitza la xarxa.
 23. 23. Xarxes - Topologies dEstrellaÉs la més utilitzada en xarxes LAN.Totes les estacions de la xarxa hande passar per un dispositiu centralde connexions conegut com aconcentrador de cablejat (HUB), quecontrola el flux de dades.Avantatges: ● Si es trenca un cable no sinutilitza la xarxa. ● És fàcil detectar averies.Inconvenients: ● Més costosa doncs utilitza més cable i un concentrador.
 24. 24. Xarxes - Topologies de xarxaTopologia Lògica: és el sistema daccés i comunicació que sutilitza per aconnectar les estacions de la xarxa. Per a què dues estacions es comuniquinnecessiten entendre el mateix idioma, pel que sestableix un protocol estàndarde comunicació anomenat Protocol TCP/IP.TCP/IP: Es tracta del llenguatge que utilitza qualsevol plataforma dordinadorsa Internet per enviar i rebre informació.TCP: ● És el que divideix la informació en paquets i els torna a unir en el seu ordre adequat quan van arribant al seu destí.IP: ● És el responsable didentificar cadascú daquests paquets dinformació amb la seva direcció apropiada.
 25. 25. Xarxes - Direcció IPCada ordinador connectat a la xarxa ha de tenir una direcció única per a unacorrecta identificació i efectiva localització. A cada direcció se la coneix com aIP, i es troba formada per 4 números del 0 al 255 separats per punts. XXX.XXX.XXX.XXXPer a qua dos equips pertanyin a la mateixa xarxa han de tenir una IP amb lapart de xarxa igual.Màscara de xarxa:És una seqüència de 4 números de la mateixa estructura que la IP, quesutilitza per a distingir quina part de la IP identifica la xarxa i quina part la delsequips.
 26. 26. Xarxes - Tipus de direccions IPClasse A: sassigna el primer octet per identificar la xarxa, reservant els tres últims per aque siguin assignats a les estacions de treball, de manera que la quantitat màximadestacions que poden pertànyer a la xarxa és de 16.777.214 de màquines.Classe B: sassignen els dos primers octets per a identificar la xarxa, reservant els dosúltims per a que siguin assignats a les estacions de treball, de manera que la quantitatmàxima destacions que poden pertànyer a la xarxa és de 65.534 màquines.Classe C: sassignen els tres primer octets per a identificar la xarxa, reservant lúltim per aque siguin assignats a les estacions de treball, de manera que la quantitat màximadestacions que poden pertànyer a la xarxa és de 254 màquines. Classe Rang IP Nº Xarxa Nº Estacions Màscara de xara A 1. 0. 0. 0 126 16.777.214 255.0.0.0 127.255.255.255 B 128. 0. 0. 0 16.384 65.534 255.255.0.0 191.255.255.255 C 192. 0. 0. 0 2.097.152 254 255.255.255.0 223.255.255.255

×