Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Правила на класа

26,496 views

Published on

Published in: Education

Правила на класа

  1. 1. ПРАВИЛА НА КЛАСА<br />КАК ДА СЕ ДЪРЖИМ В УЧИЛИЩЕ<br />ПЪРВИ “А” КЛАС<br />НУ “Алеко Константинов”, град Харманли<br />
  2. 2. ПРАВИЛА НА КЛАСА<br />КАКВО ТРЯБВА ДА ПРАВИМВИНАГИ ?<br />
  3. 3. ПРАВИЛА НА КЛАСА<br />НЕ БЯГАМЕ<br />В КОРИДОРА И В <br />КЛАСНАТА СТАЯ.<br />2.НЕ СЕ БЛЪСКАМЕ И БУТАМЕ.<br />
  4. 4. ПРАВИЛА НА КЛАСА<br />КАК ДА СЕ <br />ОТНАСЯМЕ С<br />ДРУГАРИТЕ СИ <br />В КЛАС ?<br />ВИНАГИ РАЗГОВАРЯМЕ<br />ЛЮБЕЗНО И УЧТИВО.<br />
  5. 5. ПРАВИЛА НА КЛАСА<br />КАК ДА СЕ ДЪРЖИМ <br />В ЧАС ?<br />КОГАТО ИСКАМЕ ДА <br />ОТГОВОРИМ – ПЪРВО<br />ВДИГАМЕ РЪКА.<br />
  6. 6. ПРАВИЛА НА КЛАСА<br />КАКВО МОЖЕМ ДА ПРАВИМ ПРЕЗ<br />МЕЖДУЧАСИЕТО ?<br />МОЖЕМ ДА РАЗГОВАРЯМЕ<br />ТИХО БЕЗ ДА <br />КРЕЩИМ !<br />
  7. 7. ПРАВИЛА НА УЧЕНИКА<br />1.УЧЕТЕ УРОЦИТЕ СИ ПОСТОЯННО.<br />АКО ПРАВИТЕ <br />ВРЪЗКА МЕЖДУ СТАРИ И НОВИ ЗНАНИЯ,ЩЕ ЗНАЕТЕ ПОВЕЧЕ<br />
  8. 8. ПРАВИЛА НА УЧЕНИКА<br />НАЙ-МАЛКО СЕ <br />ЗАБРАВЯ ПРЕДИ СЪН .<br />ЗАТОВА ПРЕДИ ЛЯГАНЕ ПРЕГОВАРЯЙТЕ УРОЦИТЕ.<br />
  9. 9. ПРАВИЛА НА УЧЕНИКА<br />СВИКНЕТЕ ДА СТАВАТЕ СУТРИН<br />В ТОЧНО ОПРЕДЕЛЕН ЧАС.<br />ИЗБЯГВАЙТЕ КЪСНОТО ЛЯГАНЕ.<br />
  10. 10. ПРАВИЛА НА УЧЕНИКА<br />НЕ ПРЕКАЛЯВАЙТЕ <br />С КОМПЮТЪРНИТЕ <br />ИГРИ.<br />ТЕ НЕ МОГАТ ДА ЗАМЕНЯТ ИСТИНСКИТЕ ИГРИ<br />С ПРИЯТЕЛИ.<br />

×