Kabihasnang Klasikal sa Mediterranean

23,874 views

Published on

Mga detalye sa sinaunang klasikal na kabihasnan sa Mediterranean; Kadakilaan ng Greece, Kabihasnan ng Rome, at Kabihasnan ng Byzantine (bagong Roma) at ang mga dahilan ng pagbagsak.

Published in: Education

Kabihasnang Klasikal sa Mediterranean

 1. 1.  Sumibol ito sa sibilisasyong klasikal ng Greece at Rome  Sa dagat ito nakasentro ang una at ang huli, sa Ilog Tiber.
 2. 2.             Algeria Egypt Libya Morocco Tunisia Cyprus Lebanon Israel Syria Albania Croatia Bosnia and Herzegovina  France  Greece  Italy  Malta  Monaco  Montenegro  Slovenia  Spain  Turkey
 3. 3.  klasikal na kabihasnan sa Kanluran (Occident)  Sa kanila nagsimula ang mga kaisipan ng demokrasya at karapatang pampulitika
 4. 4.       Timog – Silangan ng Europe Dulong timog ng Balkan Peninsula Irregular ang baybay dagat at maraming magandang daungan Mga hangganan: Agean sa silangan, Ionan sa kanluran, at Mediterrannean sa timog. Binubuo ng 1000 pulo Crete – pinakamalaking pulo
 5. 5.     Halos mahati ang Greece ng Golpo ng Corinth sa dalawang rehiyon: ang Attica at ang Peloponnesus Hindi nabiyayaan ng mainam na yamang likas ang kalupaan ng Greece 75% - kabundukan Mabato, hiwa-hiwalay, pulu-pulo, mabundok at hindi patag ang mga lupain kaya ang nabuong kabihasnan ay mga watak-watak na lungsod-estado
 6. 6. Demokratikong Polis – Isang maliliit na lungsod- estado na malaya tulad ng isang estado. - Nabuo ito pagkatapos sa pananakop ng mga Dorian. - Pinamumunuan ng isang tao na nakatira sa isang moog na nasa burol ng polis na tinatawag na Acropolis (mataas na lungsod)
 7. 7.     Cradle of the Western Civilization Malapit sa karagatan (kalakalan) Kapatagan na may mga burol at bundok (Mt. Lyccabettus) Iniwasan ang sentralisadong pamumuno at monarkiya
 8. 8.        kauna-unahang kabihasnang umusbong sa Greece Crete Pinamunuan ni Haring Minos na anak ni Zeus at Europa Cretan – mahuhusay na manlalayag at mangangalakal Sir Arthur Evans – isang English na arkeologong nakadiskubre sa kabihasnangMinoan nang mahukay ang Knossos noong 1899 Knossos – maunlad na lungsod at sentro ng Minoan na nasira dahil sa lindol, pagkasunog at pananalakay ng mga dayuhan Minotaur – isang dambuhala na may ulo ng toro at katawan ng tao na nasila ni Theseus, hari ng Athens
 9. 9. Bull Leaping Sir Arthur Evans Palasyo sa Knossos Labyrs of Gold
 10. 10.      Kilalang hari si King Agamemnon ng Mycenae adiskubre ni Heinrich Schliemann Mycenaean = Achaeans Mycenae – pinakamalaking lungsod ng Mycenaean Ang karibal ng Troy, isang mayamang lungsod sa Asia Minor
 11. 11. Maskara ni Agamemnon Heinrich Schliemann Mga Sandatang Mycenaean
 12. 12.      Hellen – ninuno Hellenic – kabihasnan Hellas – bansa Hellenes – tao Tinatayang nagsimula sa unang pagtatanghal ng paligsahan ng mga laro bilang parangal kay Zeus (Olympics, 776 BCE)
 13. 13.   Mga Akda ni Homer: Iliad – tungkol sa digmaan ng mga Griyego at Trojan (Trojan War) Odyssey – Odysseus – pagbalik sa Greece matapos ang Trojan War
 14. 14. 12 OLYMPIANS Zeus (Jupiter)- Chief God at pinuno ng Mt.Olympus; diyos ng kalangitan, kidlat at hustisya. Hera (Juno)- Reyna ng mga Diyos at ng langit; diyosa ng mga kababaihan, ng kasal at ng pagka – ina. Poseidon(Neptune)- Diyos ng Karagatan; lindol; gumawa ng ma kabayo Demeter( Ceres)- Diyosa ng Fertility, agrikultura, kapaligiran at mga panahon 
 15. 15.     Hestia**( Vesta)- Diyosa ng hearth at tahanan Aphrodite(Venus)- Diyosa ng pag-ibig, kagandahan, desire, at fertility. Apollo- Diyos ng Araw, liwanag, pagpapagaling, musika, tula, propesiya, archery at katotohanan Ares( Mars)- Diyos ng Digmaan, pagkagalit, at pagdanak ng Dugo
 16. 16.     Artemis (Diana)- Diyosa ng pangangaso, ng mga dalaga, at ng Buwan Athena(Minerva)- Diyosa ng Katalinuhan, at strategic battle. Hephaestus(Vulcan)- Panday ng mga Diyos; diyos ng apoy Hermes(Mercury)- Kartero ng mga Diyos; diyos ng komersyo, bilis, magnanakaw at kalakalan
 17. 17.   **Hades(Pluto)- Diyos ng Impiyerno **Dionysus (Bacchus)- Diyos ng Alak **maaaring magkapalit
 18. 18.      Demokratikong Polis Cradle of the Western Civilization Malapit sa karagatan (kalakalan) Kapatagan na may mga burol at bundok (Mt. Lyccabettus) Iniwasan ang sentralisadong pamumuno at monarkiya
 19. 19.       Isinilang ang DEMOKRASYA – pamahalaan ng nakararami o Solon (638-559 BCE) § Lumikha ng Council of 400 o Pisistratus (608-527 BCE) o Cleisthenes § Ostracism – pinahihintulutan ang mga mamamayan na palayasin ang sinumang opisyal na mapanganib sa Athens
 20. 20.      o Pericles (443 – 429 BCE) § Tugatog ng demokrasya § Pag-upo sa opisina ng mga karaniwang mamamayan Direct Democracy – direktang nakababahagi ang mga Athenians sa pagpili ng kinatawan at maaaring manungkulan o Subalit hindi kasama ang mga babae at banyaga
 21. 21.        Lahat ng mga lalaki ay edukado o Sa edad na 7 – 18 taong gulang, sila ay pinag-aaral sa mga pribadong paaralan o mga pribadong tutor; walang pampublikong paaralan § Pagbasa § Pagsulat § Math § Palakasan § Pagkanta at Paggamit ng mga instrumento
 22. 22.   o Pagdating ng 18 taong gulang, sila ay sumusumpa sa harap ni Zeus, pamilya at kaibigan upang ganap ng maging mamamayan ng Athens o Katungkulan: sa umaga - magtrabaho, sa gabi - makipagpulong
 23. 23.         manidirigmang polis matatagpuan sa Peloponnesus sandatahang lakas at militar pananakop ng lupain at pagpapalakas ng militar Lacedaemon – dating pangalan Oligarkiya Karibal ng Athens
 24. 24. Mga Hari  lahi ni Hercules  2 inihahalal ng aristokrato  Pangunahan ang sundalo at panrelihyong ritwal Assembly  magpasa ng mga batas, magpasya kung digmaan o kapayapaan  Kalalakihan lampas 30 taong gulang Ephors at Elders  28 na tao lampas 60 taong gulang ang mga Elders  5 bagong miyembro ng Ephors
 25. 25.     Aristocrats – mayayaman, pakikidigma Perioeci – mangangalakal, malalayang tao Helots – magsasaka, alipin
 26. 26.     militaristiko – makagawa ng mga mamamayang magtatanggol sa Sparta; maging pinakamalakas sa Gresya; manakop ng lupa o 7 taong gulang ang simula ng training ng military o 20 taong gulang magpapakasal o 30 taong gulang maninirahan sa kampo military hanggang 60 taong gulang
 27. 27.       May kalayaan ang mga kababaihan o Makapagproduce ng malusog na bata mahilig sa bugtong, sports takot sa pagbabago Xenophobia – takot sa dayuhan Mas mahalaga ang militar
 28. 28.      Athens Rebelyong Helots Kurapsyon Pagbaba ng birth rate Kakulangan sa teknolohiya
 29. 29.     Polis – lungsod – estado ==> mamamayan, teritoryo, soberanya, pamahalaan ==>Malaya, may sariling pamahalaan at ang pamumuhay ng mga tao ay nakasentro sa isang lungsod *Acropolis – pinakamataas na lugar ng lungsod – estado kung saan itinatayo ang mga templo * Agora – bukas na lugar kung saan maaaring magtinda o magtipun-tipon ang mga tao
 30. 30.    pinamunuan ni Darius the Great ang Persia tinulungan ng Athens ang Eretria sa Asia Minor nagpadala ng hukbong pagdigma sa Gresya
 31. 31.  Golden Age ng Democracy  Golden Age - pinakamataas na antas ng: kapangyarihan kayamanan kultura kapayapaan  
 32. 32.          anak nina Xanthippus at Arigaste na nasa upper class nakapangasawa ng isang Hateran na si Aspasta guro: Anaxagoras (pulitika, pagdedebate), Damon (musika) at Zeron (math) statesman sa loob ng 40 taon unang ideal na demoksrasya – lahat ay pantay-pantay nagpatayo sa Parthenon, ang templo ni Athena Naxos – pinasunog dahil sa pag-agaw ng Delian League Cimon – karibal ni Pericles Orator o mananalumpati
 33. 33.      demokrasya  theatre trial by jury –  Socratic Method – paghaharap sa 500 Question and Answer jury method epics –  Philosophy mahahabang tula tung  Olympics (karangalan kol sa mga bayani at ni Zeus) diyos  Arkitektura scientific method  Mga Columns: Donic, architecture Ionic, Corinthian
 34. 34.     o Parthenon – templo na parangal kay Athena § Phidias – gumawa ng palamuti ng Parthenon o Agora – parisukat na lugar bukas para sa mga pagsasalo at pagtitipon o Temple of Olympian Zeus – templo parangal kay Zeus, ang ang hari ng Olympian Gods
 35. 35.      o Pythagoras – Geometry (Pythagorean Theorem) o Archimedes – circumference ng bilog; specific gravity o Euclid – Ama ng Geometry o Aristarchus – rebolusyon at rotasyon ng mundo o Erastosthenes – circumference ng daigdig; latitude at longitude sa mapa
 36. 36. Drama  o Aristophanes – tanyag sa pagsulat ng komedya  o Aeschylus,Sophocles, Euripedes – drama/trahedya Medisina  o Hippocrates – Ama ng Medisina  o Herophilus – Ama ng Anatomy  o Erasistratus – Ama ng Physiology
 37. 37. Kasaysayan  o Herodotus – Ama ng Kasaysayan  o Thucydides – sumulat ng History of the Peloponnesian War Pilosopiya  o Socrates – katwiran at hindi emosyon ang dapat manaig sa pag-uugali;  § “the unexamined life is not worth living”
 38. 38.       o Plato – estudyante ni Socrates; § ang batas ay para sa lahat; § tanging mga pilosopo ang maaaring maging matalino at magagaling na pinuno o Aristotle – estudyante ni Plato; guro ni Alexander the Great § pinag-aralan ang mga hayop, halaman, astronomiya, at pisika; § tiningnan ang iba’t ibang uri ng pamahalaan
 39. 39.      Delian League – pagbubuklod-buklod ng mga lungsod-estado sa Greece sa pamumuno ng Athens o Hindi mapayapa dahil pinilit ng Athens na pagbayarin ng buwis ang mga kasapi o Kinakamkam ng mga Athenians ang mga lupain o Inilaan ang mga pinakamagandang kalakal sa sarili o Naging daan para magpalawig ng imperyong pangkalakalan ang Athens
 40. 40.       paghanga sa kulturang Greek kinuha si Aristotle upang maging guro ng anak sakupin at pag-isahin ang mga lungsodestado ng Gresya Labanan sa Chaeronea – nalupig ng Macedonia ang Greece Planong sakupi ang Persia Pinatay ng sariling boy-guard
 41. 41.        Macedon Ipinganak noon Hunyo 20, 356 BCE nina Philip II at Olympias of Epirus 20 taong gulang noong mahirang na hari ng Macedon (336 BCE) Magaling na manlalaro Estudyante ni Aristotle - pinakamagaling at pinakadakilang lider pangmilitar sa kasaysayan ng daigdig- pinakamalaking imperyo sa daigdig - sinimulan niya ang pakikipagsapalaran sa dimaan nang masugpo ang watak-watak na Gresya at idineklara ang sarili bilang hari nito
 42. 42. - Layunin – pag-isahin ang lahat ng tao at pagsamahin ang mga kultura ng Greece, Egypt, Fertile Crescent at India  Kultura ng Silangan + Kultura ng Kanluran  - Hellenistiko – East and West Culture  - Nagtatag ng 70 lungsod-estado, kabilang ang Alexandria(Egypt)  - Ang mga nasakop ay ginamit upang maglingkod sa pamahalaan at sa kanyang hukbo  - Hindi nagpapabayad ng buwis 
 43. 43.     Hellenic – kabihasnan Hellenes – tao Hellenistik – magkasamang kultura ng Greece at Asia (Greco – Oriental) Sentro: Alexandria (Egypt), Antioch (Syria), P erganum (Asia Minor)
 44. 44. 334 BCE – tinawid ang Asia Minor kasama ang 35,000 hukbo  o Granicus River – unang labanan  o Pinalaya ang mga Greek sa Asia Minor  333 BCE – labanan sa Issus  o Alexander laban sa mga Persiano  o Umatras si King Darius III  o Nasakop ang Phoenicia  332 BCE – nasakop ang Egypt  o Ginawang pharaoh si Alexander  o Natatag ang Alexandrea - sentro ng kultura 
 45. 45. 331 BCE – labanan sa Gaugamela o Persiano vs. Alexander o Babylon o Napasakamay ang lungsod ng Susa o Persepolis ==> itinuturing ni Darius III na royal city ==> pinasunog 327 BCE – buong Imperyong Persiano ay nasakop o Narating ang lambak ng Indus o Labanan sa Pakistan – namatay si Bucephalus (paboritong kabayo ni Alexander)  o Natigil ang pananakop  323 – namatay si Alexander the Great          
 46. 46.  o Nahati sa tatlong kaharian ang kanyang imperyo  Macedonia, Greece – Antigonus  Egypt – Ptolemy  Imperyong Persia – Seleucus
 47. 47.     Sina Tiberius at Gaius ang mga unang pinuno na nagtangkang lumutas sa problema ng Republika Sila ay mula sa pangkat ng mga plebeian sa Rome. Naging tribune si Tiberius noong 133 B.C.E. Sa kanyang panunungkulan, ipinasa niya ang batas na nagbibigay ng limitasyon sa pagangkin ng mga lupain at sa paghahati ng malalawak na lupainsa mga walang lupa.
 48. 48. Nakaaway niya ang maraming myembro ng Senado na kanyang nasaktan dahil sa mga batas na kanyang ipinasa.  Napatay si Tiberius sa gitna ng kaguluhan.  Naging tribune ang kanyang nakababatang kapatid noong 123 B.C.E.Tulad ni Teberius, nagsagawa siya ng mga reporma gaya ng panunumbalik ng kapangyarihan ng Asamblea ng mga Tribune.  Sa pangunguna ni Gaius, nagamit ng mga tribune ang pampulitikong pondo sa pagbili ng mga butil na itinitinda sa mahihirap sa mas mababang halaga. 
 49. 49.   Ang pagbibigay ng lupa sa mga magsasaka at pagpapatatag sa kalagayan ng mga equities ang iba pang reporma ni Gaius. Ang kamatayan ni Gaius noong 121 B.C.E, ay tulad ng naging kamatayan ni Tiberius.
 50. 50.   a. OSTROGOTHS – sa pamumuno ni Theodoric sinalakay angItaly. b. VISIGOTHS – sa ilalim ni Alaic sinalakay ang Spain. The Odoric
 51. 51.   a pamumuno ni Clovis sinalakay ang Gaul o Pransya. * Clovis - kauna-unahang haring Aleman na naging Kristiyano Clovis
 52. 52.    3. LOMBARDS – sinalakay ang Italy. 4. VANDALS – sa pamumuno no Genseric sinalakay ang Hilagang Africa. 5. SAXONS – sinalakay ang Britanya. Lombards Vandals Saxons
 53. 53.  PAG-USBONG AT PAGLAGANAP NG KRISTIYANISMO   nawalan ng kapangyarihan ang mga hari/ emperador PAPA ang naging makapangyarihan at naging kanlungan ng mga tao  Bakit naging malakas ang simbahan?
 54. 54.   *CELIBACY – pagtanggal ng abitong pari.     1. POPE LEO I (Leo the Great) Humadlang sa mga Hun. Unang ngapahayag ng Petrine Doctrine.   2. POPE GREGORY I (The Great)Pinayapa niya ang Lombard Unang gumamit ng titulong “Servus Servorum Dei,” “Servant of the Servant Gods.”
 55. 55. 3. POPE GREGORY VII Nag-utos na hindi na payagan ng mga hari upang makapag-asawa.  Pagbawal ang SIMONY – pagbebenta Ng pwesto sa simbahan.  Pinanindigan niya abg tungkulin ng mga Emperador na sumunod sa Papa  ang nag-excommunicate kay Henry IV ng Holy Roman Empire   4. POPE INNOCENT III Nagpatawag ng ikaapat na krusada
 56. 56.   330 C.E., inilipat ng Emperador Constantine ang kabisera ng Imperyang Roman sa Constantinople, sa dakong silangan ng imperyo kung saan ang wika ng nakararaming tao ay greek. Bumagsak ang kanlurang Imperyong Roman noong 476 C.E., ang silangang Imperyong Roman ay nanatiling buhay.
 57. 57.   Subalit nang lumaon nahalinhan ang Silangang Imperyong Roman ng isa pang imperyong may ibang katangian. Ang Imperyong Byzantine ay nakaugat sa kulturang Byzantine. Simula noong ikaanim na siglo, sinikap nito na muling itatag ang pagkakaisang pulitikal sa mga rehiyong Mediterranean.
 58. 58. Mula 527-565 C.E., si Justinian ang namuno bilang emperador ng Silangang Imperyong Roman. Layunin niya na maging makapangyarihan muli ang Imperyong Roman sa buong Mediterranean.  Tinalo ng kanyang hukbo ang mga Vandal sa Hilagang Africa, Ostrogoth sa hilagang Italy,at Visigoths sa Spain.  Sa kahuli-hilihan, kinailangan niyang pabalikin ang kanyang mga hukbo sa silangan at tuluyang talikuran ang anumang tangka na muling buhayin ang Kanlurang Imperyong Roman. 
 59. 59. Isa sa mga kahanga-hangang nagawa ni Justinian. Ang Corpus Juris Civilis o tinatawag din itong Lupon ng Batas Sibil.  Ito ay kalipunan ng lahat ng batas sa Rome sa loob ng isang milenyo. Ito ay tinipon ng mga hukom at abogado s autos ni Justinian. Ang corpus ay nahahati sa tatlong bahagi – ang Codex,Digest at Institutes.  CODEX – bod ng lahat ng batas mula sa unang panahon at nakaayos ayon sa paksa.  DIGEST – boud ng mga opinion ng mga hukom at abogado tungkol sa batas. 
 60. 60.   INSTITUTE – ang mga prinsipyo kung saan nakabatay ang mga opinyon. Justinian’s Code – lupon ng Batas Sibil. Dito nag-uugat ang law code ng maraming bansa sa Europe at Latin America.
 61. 61. Maimpluwensyang asawa ni Justinian. Ang tagapagpayo ni Justinian sa mga bagaybagay.  Nagmula siya sa marangyamg uri. Anak siya ng isang nagtatrabaho sa circus. Bago siya naging isang emperatriz, siya ay dating aktres. 
 62. 62.     Ipinatayo ni Justinian ang simbahan ng Hagia Sophia na ang ibog sabhin ayChurch of Holy Wisdom o Banal na Karunungan. Ito ay ginawa ng mahigit 10,000 tao at natapos pagkalipas ng pitong taon. Pinagsama sa Hagia Sophia ang lahat ng magaling sa klasikal at Kristiyanong sining Sa labas, makikita rio ang malalaki at matitibay mga pader at dambuhalang dome. Ang loob nito ay napupuno ng makukulay na mga larawan ni Hesukristo at mga santo.
 63. 63.  Ang Hagia Sophia
 64. 64.   Ang wikang ginagamit ng Rome sa mga pagdiriwang sa simbahan nito tulad ng misa, mga sakramento at iba pa ay, Latin samantalang Greek naman ang sa Imperyong Byzantine. Ang mga pari sa Rome ay walang balbas at hindi maaaring mag-asawa samantalang ang mga pari sa Imperyong Byzantine ay may balbas at kadalasan ay nag-aasawa.
 65. 65. Ang Papa ng Rome ay hindi sakop ng kapangyarihang pulitikal ng estado smanatalang ang Patriach ng Constantinople ay hinihirang ng emperador at itinuturing na opisyal ng pamahalaan.  Iconoclastic Controversy
 66. 66.    Noong panahon ng kanyang panunungkulan, ang emperador ng Byzantium na siLeo III ay nabahala sa dalawang bagay na nagaganap sa Simbahan. Ang una ay ang yaman ng mga monasteryo kung saan mahigpit na tinututlan ng mga may-aring monghe ang anumang paraan na baguhin ang sistema ng pag-aari ng lupa. Ang pangalawa ay ang patuloy na pagsamba sa icon o banal na estatwa o mga painting.
 67. 67. 26, iniutos ni Emperador Leo III ang pagsira ng mga lahat ng mga icon sa mga simbahan at monesteryo. Bilang ganti, siya ay ginawang excommunicated o excommulgado ng Papa ng Rome. Ibig sabhin nito, tiniwalag siya sa simbahan o pananampalataya.  Ang pagnanais ni Emperador Leo III na bawaasan ang kapangyarihan ng mga monghe at alisin ang mga estatwa sa mga simbahan ay lumikha ng isang mainit na sigalot sa pagitan ng Simbahan at ng estado na tinatawag na Iconoclastic Controversy.  Natapos ang sigalot noong 841 nang tanggapin ni Emperador Michael III ang pagkatalo. Subalit nanatiling hati ang dalawang simbahan. 
 68. 68.   Naganap ang paghihiwalay ng Simbahang Roman at Simbahang Byzantine noong 1054. Nagpadala ang Papa ng Rome ng kanyang kinatawan saConstantinople upang pag-usapan ang pagkakaiba ng dalawang simbahan. Ginawang excommulgado ng Papa ng Rome ang Patriarch ng Constantinople. Gayundin ang ginawa ng Patriarch sa Papa sa Rome. Pagkatapos ng paghihiwalay, tinawag ng Imperyong Byzantine ang simbahan nito bilang Simbahang Eastern Orthodox.
 69. 69.   Itinuring ng dalawa ang kanilang sarili bilang tunay na tagapagmana ng tradisyong Kristiyano. Para sa Rome, siya ang sentro at tagapagdesisyon ng Kristiyanismo. Para sa Constantinople, maraming sentro ang kristiyanismo na pawang pantay-pantay ang katayuan. Tulad ng lumang Imperyong Roman, ang Simbahang Kristiyano ay nahati rin sa dalawang magkakaibang bahagi.
 70. 70.    Ang emperador ang lubos na pinuno ng pamahalaan. Siya ay inihahalal ng Senado, ng mga tao, ng hukbo o lahat silang tatlo. Naging kaugalian ng payagan ang anak ng emperador na humalili at pagkatapos ay alisin siya kung mahina o walang kakayahan. Ang emperador ay itinuturing na banal at hinirang ng Diyos, Nakatira siya sa isang magarang palasyo at gumaganap sa maraming seremonya.
 71. 71. Sa pamahalaang sibi, walang hihigit sa emperador sapagkat siya ang gumagawa ng batas at nagpapatupad nito. Nangingibabaw ang kanyang kapangyarihan sa Simbahan.  Siya ang humihirang sa Patriarch ng Constantinople na tumatayong pinuno ng Smbahan. Siya ang tumatawag ng mga pagpulong ng Simbahan at inilalathala niya ang mga dekrito nito.  Sa pangkahalatan, siya ng nangangasiwa ng lahat ng ginagawa ng mga pari. 
 72. 72.   Napatanyag ang Byzantine hindi lamang sa pagiging sentro ng pag-aaral. Nagsama sa Byzantine ang kaalamang katuturan ng Simbahang Kristiyano. Subali ang tradisyong Greek ang nanaig at hindi ang kabihasnang Roman. Mahalaga ang kontribusyon ng Imperyong Byzantine sa daigdig. Samantalang nababalot sa kaguluhan ang Europa at bumaba ang interes sa pag-aaral, namayagpag ang mga iskolar ng Byzantine.
 73. 73.   Pagpapanatili ng Kaalaman Pinag-aralan ng Byzantine ang panitikan, pilosopiya, agham, matematika, batas at sining ng Greece at Rome. Nang lumaon, tumulong sila upang magbalik-sigla ang pagaaral sa Kanlurang Europa. Ang mg akda ng mga iskolar ng Byzantine ay nakatulong na magbigay inspirasyon sa mga iskolar na Muslim.
 74. 74. Makikita ang mga arkitekturang Byzantine sa Hagia Sophia. Parihaba ang istruktura ng simbahang ito subalit may bilog na dome ang loob.  Maganda ang pillar at pader nito na gawa sa marmol. Maranya rin ang ginintuang mosaic at ang iba pang dekorasyon sa loob ng simbahan.  J j
 75. 75. Ang kabihasnang Byzantine ay kilala sa pagiging orihinal sa sining. Pagkatapos ng Iconoclastic Controversy, itinatag ang isang paaralan sa sining kung saan binigyang-diin ang paglalarawan kay Kristo at ang mga santo gamit ang matingkad na kulay at magarbong pamamaraan.  Ang mga Byzantine mosaic ay gumagamit ng matitingkad at magagandang kulay. Ang mosaic ay ang pagdidikit ng malilit na pira-pirasong bato o bubog upang bumuo ng disenyo.  Ang mga kurbada ng mga arch at dome ng mga gusaling Byzantine ay lalo pang nagpapatingkad sa rangya at ganda ng mga mosaic. 
 76. 76.   Bantog din sa sining ng enameling o paglagay ng isang glass-like substance sa ibabaw o labas ng isang metal o luwad. Ang mamahaling telang gawa sa Imperyong Byzantine tulad ng seda, linen, bulak at lana, ay kilala at hinahanap ng maraming mamimili. a
 77. 77.    Monastisismo Pagtalikod sa Daigdig upang makamit ang mas mataas na antas ng Kristiyanismo Binubuo ito ng mga monghe
 78. 78. Cluny sa Burgundy Monte Cassino sa Italy Iona sa Ireland
 79. 79.   ST. BENEDICT – nagtatag ng Benedictine Order Isinasaad sa Benedictine Order ang tatlong palatuntunan, ito ay ang mga:  a. Kahirapan  b. Kalinisan  c. Pagkamasunurin Ayon kay St. Benidict: “ANG KATAMARAN AY KAAWAY NG KALULUWA” 
 80. 80. St. Thomas Aquinas St. Albertus Magnus Fr. Roger Bacon
 81. 81.  Mula sa mga Franks Magkaisa ang simbahan at estado  kinoronahan siya ni Pope Leo III bilang "Holy Roman Emperor"  pinalawak ang Kristiyanismo   46 years naghari
 82. 82. - paghahati hati ng kaharian ni Charlemagne
 83. 83.    Charles the Bald = France Louis the German = Germany Lothair = Italy
 84. 84.  PIYUDALISMO SA EUROPA MGA KRUSADA Pagtatanggol sa Banal na Lupain JERUSALEM  Holy Land  binihag ng mga Seljuk Turks
 85. 85. Mga Salik na Nagbunsod sa Pag-unlad ng Kalakalan at Pag-usbong ng mga Bayan at Lungsod Paggamit ng salapi at barya (money economy, hal. Florin ng Florence at Ducat ng Venice)  Pagbabanggko  Pagpapautang  Pamumuhunan  Espesyalisasyon  Pagtatayo ng mga fair o tagpuan ng mga mangangalakal mula sa iba’t ibang bahagi ng Europe 
 86. 86.        Mga Bagong Bayan at Lungsod Italya Genoa Milan Florence Pisa Mga Lungsod na Sentro ng Relihyon Canterbury sa England Santiago de Compostela ng Spain
 87. 87.       Mga Lungsod na Sentro ng Pamantasan o University Oxford sa England Paris sa France Salamanca sa Spain Bologna at Palermo sa Italya Louvain sa Belgium Lisbon sa Portugal
 88. 88.       Mga Tanyag na Lungsod sa Larangan ng Espesyalisasyon ng mga Produkto Venice sa Italy – basong kristal Jeres sa Spain – Cherry Dresden sa Germany – porselana Antwerp sa Belgium – pagbuburda Toledo sa Spain– Bakal Oporto sa Portugal - Alak
 89. 89.  Pagkakaroon ng Guilds Guild - samahan ng mga artisano, manggagawa at magangangalakal Hanseatic Guild - pinakamalaking guild noon sa Hilagang Europa, binubuo ng 70 na lungsod Apprentice  (baguhan, nag-aaral)  Journeyman  (tumatanggap ng bayad)  Mastercraftsman (gumagawa ng masterpiece para maging mastercraftsman)
 90. 90.  Bubonic Plague/ Black Death kumitil sa 1/3 ng populasyon ng Europe
 91. 91.     pumatay ng 20 katao dulot ng bacteria na tinatawag naYersinia pestis malaki pinsala ang naging dulot nito sa Europa, halos nabago ang antas ng lipunan sa dami ng biktima malaki rin ang pinsala nito sa Simbahang Katoliko, at nagbunsod sa pagpapapatay sa mga nakabababa sa lipunan, gaya ng mga Hudyo, banyaga, pulubi at ketongin

×