Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tutorial 2

315 views

Published on

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Published in: News & Politics
  • Login to see the comments

Tutorial 2

  1. 1. MINITUTORIAL DE MICROSOFT OFFICE WORD Dani Maria i Claudia Lanuza
  2. 2. El primer pas és obrir un document nou al Word. Pressiona sobre la casella d’Insertar.
  3. 3. Després, se’t desplegaran diverses opcions d’ entre les quals tindràs que triar Imatge.
  4. 4. Seguidament hem de presionar la casella desde arxiu, per seleccionar el fitxer desde la memòria interna o externa de l’ordinador.
  5. 5. Selecciona el fitxer i clica insertar.
  6. 6. I la teva imatge seleccionada apareixerà.

×