Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Konyvtari Protokoll

2,357 views

Published on

Fodor Péter prezentációja az MLS Input-Output szekciójában

 • Be the first to like this

Konyvtari Protokoll

 1. 1. Masters of Library Scíence Conference Könyvtári protokoll Fodor Péter előadása ELTE BTK Budapest, 2007. november 15-16.
 2. 3. Kommunikáció <ul><li>Folyamat, amelyben az egyén információt továbbít azzal a céllal, hogy más egyént befolyásoljon. </li></ul><ul><li>Információ: átvitel a feladótól a címzettig. </li></ul><ul><li>Verbális: -közvetlen -közvetett kommunikáció </li></ul><ul><li>Non-verbális: mimika, tekintet, beszéd, mozgás </li></ul><ul><li>Eszköze: a nyelv </li></ul>
 3. 4. Non-verbális kommunikáció <ul><li>Mimika: száj, szem, szemöldök, homlok, orr, fejtartás </li></ul><ul><li>Kézjel: tenyér-gesztusok (kézfogás, kézmozdulat, kéz-, kar-, csuklómarkolás, hüvelykujj </li></ul><ul><li>Archoz illesztett gesztusok: orr, szemdörzsölés, füldörzsölés, nyakvakarás, körömrágás </li></ul><ul><li>Kar, mint védőkorlát </li></ul>
 4. 6. Gesztusok <ul><li>Testtartás: láb, kéz </li></ul><ul><li>Távolságtartás: </li></ul><ul><li>intim zóna (15-45 cm) </li></ul><ul><li>személyes zóna (46cm-1,2m) </li></ul><ul><li>társadalmi zóna (1,2-3,6m) </li></ul><ul><li>nyilvános zóna (3,6 m fölött) </li></ul>
 5. 8. A sikeres fellépés összetevői 1 <ul><li>A siker kezdete a magabiztosság. </li></ul><ul><li>Feltétele: ismeri saját magát, értékeit, hibáit. </li></ul><ul><li>Elfogadja saját magát. </li></ul><ul><li>Képes kommunikálni minden irányba. </li></ul><ul><li>Személyiségünk mint működő tőke: problémamegoldó képesség és készség </li></ul><ul><li>Problémából feladat = pozitív gondolkodás </li></ul>
 6. 9. A sikeres fellépés összetevői 2 <ul><li>Első benyomás </li></ul><ul><li>Személyi image </li></ul><ul><li>A jó PR= amikor az image és a design egyensúlyban van </li></ul><ul><li>Ehhez szükséges: a látvány, az illat, a mozgás, testtartás, hang, hangszín, hangerő, köszönési stílus, öltözködés </li></ul>Nem lehet kétszer először bejönni
 7. 10. Viselkedéskultúra, illem, etikett, protokoll <ul><li>Mi az illem? Társadalmi érintkezés, a jó modor, az udvariasság szabályainak összessége. </li></ul><ul><li>Mi az etikett? A társadalmi érintkezés viselkedési formáinak, illetve szabályainak megszabott rendszere. </li></ul><ul><li>Protokoll: A. Politikai (egyezmények) </li></ul><ul><li>B. Politikai-diplomáciai </li></ul><ul><li>C. A hivatalos érintkezés szabályainak összessége </li></ul>
 8. 11. Társadalmi érintkezés <ul><li>A közösségi lét terméke, az emberek élettevékenységükhöz való viszonya, a kultúra alapvető eleme </li></ul><ul><li>Magatartás: az egyén belső tulajdonságai, tudata, értékítélete által meghatározott viszony másokkal kapcsolatban. </li></ul><ul><ul><ul><li>Viselkedés: a magatartás formai megnyilvánulásai. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Udvariasság: az illemszabályok betartása a magatartás tartalmával és a viselkedési megnyilvánulásokkal. </li></ul></ul></ul>
 9. 12. A könyvtár, mint kultúraközvetítő intézmény <ul><li>Közintézmény: közérdeket szolgáló intézmény </li></ul><ul><li>A könyvtár: kulturális szolgáltató intézmény </li></ul><ul><li>Alapkérdés: az olvasó, a használó, a látogató „hogy megy be, mi történik bent, és hogy jön ki” </li></ul>
 10. 13. Megszólítás, avagy tényleg mindenkit le kell ma már tegeznünk? <ul><li>Köszönés – köszöntés: feliratok, porta, ruhatár, információs pont </li></ul><ul><li>Jó napot! Jó estét! Viszontlátásra! </li></ul><ul><li>Hogyan NE tegeződjünk! </li></ul><ul><li>Miben segíthetek? (állok, ülök rendelkezésére) </li></ul>
 11. 14. Érted vagyunk itt, nem ellened <ul><li>Az olvasó, a könyvtárlátogató, a használó azért jön oda hozzánk, mert valami problémáját meg kívánja oldani. </li></ul><ul><li>A könyvtáros azért van, hogy saját maga számára a probléma megoldásához feladatot fogalmazzon. </li></ul><ul><li>A könyvtár megtisztelve érzi magát ha felkeresik, és szolgáltatásait igénybe veszik. Személyes, virtuális. </li></ul><ul><li>A könyvtáros örül, hogy segíthet. Ezt felkészülten, udvariasan, valódi „könyvtárnokként” teszi, mivel ez egy szolgáltató intézmény, ahol Ő is hozzájárul az image építéséhez, vagy … </li></ul>
 12. 15. Mindennapi konfliktusaink <ul><li>Kinek van igaza? </li></ul><ul><li>A könyvtárosnak mindig igaza van, kivéve, ha olvasóval találkozik, mert akkor mégsem neki van igaza. </li></ul><ul><li>Arra törekszünk, hogy megelégedetten távozzon a használó. </li></ul><ul><li>Ha vita támad, akkor a könyvtáros tolarenciája nagyobb legyen és az érvényesüljön. </li></ul>
 13. 17. Munkahelyi kapcsolatok <ul><li>Ismerjük az intézményt, helyét, jelentőségét a kulturális életben. </li></ul><ul><li>Munkahely ahol fizetnek, foglalkoztató, vagy hivatásgyakorló hely? </li></ul><ul><li>Ismerjük egymást, toleráljuk egymást, segítsük egymást, figyeljünk egymásra. </li></ul>
 14. 18. Munkahelyi viselkedés <ul><li>A nyilvános tér fogalma és tisztelete. </li></ul><ul><li>A munkatársak szociális létesítménye (azért van, hogy itt kávézzunk, itt táplálkozzunk, itt pletykáljunk) </li></ul><ul><li>Telefonálás: hivatalos, magán </li></ul><ul><li>Levelezés: tartalom, stílus, érthetőség </li></ul><ul><li>Öltözködés </li></ul>
 15. 19. A könyvtáros és a politikai véleménynyilvánítás <ul><li>A könyvtár nem a politikai véleménynyilvánítás fóruma! </li></ul><ul><li>Politikai tartalmú rendezvények ne kapcsolódjanak össze a könyvtári helyszínnel. </li></ul><ul><li>A könyvtáros politikai nézete magányügy, nem ez minősíti a teljesítményét. </li></ul><ul><li>A könyvtáros és az olvasó találkozása ne legyen politikai vitafórum. </li></ul>
 16. 20. Miért fontos a könyvtári protokoll? <ul><li>A hivatalos érintkezés udvariassági szabályainak összessége, amely rendszerezi a könyvtárral, könyvtárossal szembeni magatartási elvárásokat. </li></ul><ul><li>Valamennyi munkatárstól megköveteli ennek az alkalmazását. </li></ul><ul><li>A legfontosabb követelményeket a Könyvtárosok Etikai Kódexe foglalja össze. </li></ul>
 17. 22. Köszönöm a figyelmüket! fodorp@fszek.hu

×