Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Xornada 6 curso asociación de prensa de a coruña

441 views

Published on

Presentación da sexta xornada (26/10/2012) de formación do curso de Redes Sociais organizado pola APC (Asociación de Prensa de A Coruña) e impartido por Dani Cerqueiro de Galinus Taller de Novos Medios.

Esta presentación fala de marca persoal ("Personal Branding") e das diferentes posibilidades para autopromocionarse na rede.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Xornada 6 curso asociación de prensa de a coruña

 1. 1. A  marca  persoal   Sesión 6 26 de outubro de 2012
 2. 2. 1.  Que  a  marca  persoal  Cando falamos de marca persoal referímonos ao feitode considerarnos como marca que debemos elaborar etransmitir. O obxectivo é a diferenciación e acadaréxito nas relacións sociais e profesionais.Por que? semana-  Ser recordados.-  Para que nos teñan en conta.-  Para ser a opción preferente.-  Para que nos escollan.•  En España o 51% usa a web 2.0 para atopar traballo.•  O 31 % ten un perfil nalgunha rede profesional.•  O 10 % atopou traballo grazas aos seus contactos na rede.
 3. 3. 1.  Por  que  traballar  a  marca  persoal?  Existen unha serie de razóns polas que traballar amarca persoal:-  Recoñecemento en círculos profesionais que semana de interese. nos resulten-  Acadar diferenciación respecto a profesionais que traballan no mesmo sector profesional.-  Posicionarnos como referentes no noso sector, como especialistas en distintos ámbitos profesionais, informativos, etc.-  Axuda a facer networking.-  Facilita atopar socios ou colaboradores para distintos proxectos.-  Facilita atopar oportunidades relacionadas ca profesión.-  Plataforma para promocionar proxectos.
 4. 4. A  xes6ón  da  marca  persoal  
 5. 5. 2.  Plan  de  marca  persoal  Antes de definir a nosa marca persoal debemoselaborar un plan que debe conter:-  Definición de obxectivos.-  Definición do público obxectivo ao que nos diriximos.-  Definición de espazos e ferramentas a empregar.-  Marcar unha política de publicación de contidos axeitada.-  Traballar a xestión de usuarios / seguidores.-  Traballar con ferramentas de agregación, seguemento e monitorización.-  Prepararse para a xestión de crises.
 6. 6. 2.  Análise  da  situación  actual  É importante coñecerse a un mesmo e serconscientes das nosas posibilidades. Personalidade, valores, intereses…A nosa marca persoal debe reflexar a nosapersonalidade e os nosos intereses e responder ásnecesidades do mercado. MarcaQue debemos respondernos? persoal Necesidades Plan-  En que son bo? mercado Marketing-  Cales son as miñas habilidades?-  Que fago mellor que a maioría?-  Que me diferencia do resto de profesionais?-  Cal é o medio no que me sinto máis a gusto para expresar as miñas ideas?-  Cal é o meu traballo soñado?-  Son consciente dos riscos que ten ser coñecido por xente á que non coñezo?-  Estou preparado para que me critiquen?
 7. 7. 2.  Obxec6vos  Neste punto convénresponder a 3cuesións básicas:-  Que quero facer?Ex. Ser un referente eninformación sobremúsica local naCoruña.-  Cal é o meu público obxectivo?-  Onde está o meu público obxectivo?
 8. 8. 2.  Espazos  e  ferramentas  a  empregar  En función dos obxectivos que teñamos empregaremos unhas ferramentas ou outras eescolleremos en que redes sociais ter presenza.
 9. 9. 2.  Espazos  e  ferramentas  a  empregar  Blog / web persoalUn blog ou unha web persoal sonferramentas importantes para chegar aonoso público obxectivo.O nome corresponderase co dominio enel poderase acceder aos perfís nasredes sociais. Redes sociais Contidos Blog
 10. 10. 2.  Polí6ca  de  publicación  de  con6dos  Antes de facer o primeiro post marcaremos unha política de publicación axeitada:-  Para que se vai empregar cada soporte?-  Establecer a periodicidade coa que é necesario publicar para cumprir os obxectivos.-  Decidiremos que tipo de información publicamos en cada sitio.-  Lista de temas sobre os que publicar.-  Comentar e participar en blogs e comunidades afíns.
 11. 11. 2.  A  xes6ón  da  marca  persoal  Aproveitamento das redes e interacción cosusuarios-  Observar que fan outros usuarios do mesmo sector profesional. ¿O obxectivo? Inspirarnos e innovar.-  Facer unha lista de palabras clave empregando, por exemplo, hashtags. É unha boa maneira de monitorizar temas de interese.-  Compartir contido de terceiros. A retroalimentación de contidos, vídeos e información é perfecta para darse a coñecer e xerar valor.-  Publicar contidos multimedia. Canto máis atractivos sexan os posts, máis posibilidades de que sexan compartidos.-  Interactuar cos nosos seguidores ou con usuarios vinculados a intereses afíns. Contestar, facer RT’s, etc.
 12. 12. 2.  A  xes6ón  da  marca  persoal  Contidos viraisÉ importante crear contidos de calidade e asociadosá marca para facilitar a redifusión de información.Que e onde?-  Contidos de calidade que aporten valor ao noso traballo nas redes sociais, blog, etc.-  Contido asociado aos valores da marca (dos nosos valores). Hai que cumprir coas expectativas dos seguidores.-  Nas plataformas adecuadas. O noso público está en Tuenti ou en Facebook?Como?-  Coidar o contido e a difusión de información en cada soporte. Non é o mesmo escribir en Twitter que en Facebook.-  Empregar unha linguaxe clara, titulos descriptivos, etc.
 13. 13. 2.  A  xes6ón  da  marca  persoal   Resultado de “coruña”Ferramentas de agregación,seguemento e monitorizaciónGoogle AlertsGoogle Blog SearchGoogle ReaderSocial mention (exercicio práctico). Que opinaa web social.Pirendo. Monitorización de Facebook e Twitter.Máis ferramentas:http://vilmanunez.com/2012/05/28/herramientas-de-monitorizacion-en-internet-y-redes-sociales/Os propios buscadores de Facebook eTwitter son boas ferramentas demonitorización. Programas como Hootsuitepermiten facer un seguemento do queacontece en Twiiter por palabras clave.
 14. 14. Casos  de  éxito  
 15. 15. 3.  Casos  de  éxito  Ana Pastor (@_anapastor_) e Ramón Trecet (@trecet)
 16. 16. 3.  Casos  de  éxito  Enrique Dans (@edans; novas tecnoloxías) e Isabel Llano (@isasaweis; moda, beleza,nutrición, etc.)
 17. 17. Que  outros  casos  de  éxito   coñecedes?  
 18. 18. Plan  de  marca  persoal  

×